SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 30th, 2018 156 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 21.07.2018
 2. Uruchomiony przez antmalin (administrator)  DESKTOP-A7GL4JD (30-07-2018 07:47:50)
 3. Uruchomiony z C:\Users\antma\Desktop
 4. Załadowane profile: antmalin (Dostępne profile: antmalin)
 5. Platform: Windows 10 Home Wersja 1803 17134.167 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
 15. (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\System32\AdminService.exe
 16. (Dropbox, Inc.) C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
 17. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 18. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1806.18062-0\MsMpEng.exe
 19. (BiniSoft.org) C:\Program Files\Windows Firewall Control\wfcs.exe
 20. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
 21. (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
 22. (Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
 23. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
 24. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
 25. () C:\Windows\System32\igfxTray.exe
 26. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1806.18062-0\NisSrv.exe
 27. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1815.210.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
 28. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
 29. (BiniSoft.org) C:\Program Files\Windows Firewall Control\wfc.exe
 30. (f.lux Software LLC) C:\Users\antma\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\flux.exe
 31. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 32. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
 33. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler64.exe
 34. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 35. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
 36. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 37. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 38. () C:\Program Files (x86)\qBittorrent\qbittorrent.exe
 39. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 40. (IVO Software Sp. z o.o.) C:\Program Files (x86)\ivo\Expressivo\expressivo.exe
 41. (Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
 42. (Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
 43. (Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
 44. (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe
 45. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 46. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 47. (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
 48. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 49.  
 50. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 51.  
 52. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 53.  
 54. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 55. HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [14049536 2015-07-09] (Realtek Semiconductor)
 56. HKLM\...\Run: [Windows Firewall Control] => C:\Program Files\Windows Firewall Control\wfc.exe [617984 2017-10-22] (BiniSoft.org)
 57. HKLM-x32\...\Run: [Dropbox] => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe [3566904 2017-10-13] (Dropbox, Inc.)
 58. HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 59. HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 60. HKU\S-1-5-21-2817871595-3751829192-1327153586-1001\...\Run: [f.lux] => C:\Users\antma\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\flux.exe [1806344 2018-07-03] (f.lux Software LLC)
 61. HKU\S-1-5-21-2817871595-3751829192-1327153586-1001\...\Run: [GoogleDriveSync] => C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe [46281248 2018-05-30] ()
 62. HKU\S-1-5-21-2817871595-3751829192-1327153586-1001\...\Run: [Spotify Web Helper] => C:\Users\antma\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe [782736 2018-04-18] (Spotify Ltd)
 63. HKU\S-1-5-21-2817871595-3751829192-1327153586-1001\...\Run: [ExprOElauncher] => C:\Program Files (x86)\ivo\Expressivo\integr\OutlookExpress\ExprOElauncher.exe [94720 2009-04-28] (Nektra S.A.)
 64. HKU\S-1-5-21-2817871595-3751829192-1327153586-1001\...\Policies\Explorer: [HideSCAVolume] 0
 65. HKU\S-1-5-21-2817871595-3751829192-1327153586-1001\...\MountPoints2: {d2dfecfa-c6a7-11e7-8170-c8ff283fcffd} - "E:\HiSuiteDownLoader.exe"
 66. Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\firefox.exe [2017-12-07] (Mozilla Corporation)
 67. Startup: C:\Users\antma\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Firefox.lnk [2018-05-10]
 68. ShortcutTarget: Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 69.  
 70. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 71.  
 72. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 73.  
 74. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 75. Tcpip\..\Interfaces\{08c8787a-8447-4313-8069-94c55b315420}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 76. Tcpip\..\Interfaces\{8545e038-02a8-4f16-b320-9377046d515a}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 77.  
 78. Internet Explorer:
 79. ==================
 80. SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2817871595-3751829192-1327153586-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
 81. BHO: Expressivo -> {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} -> C:\Program Files (x86)\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer_x64.dll [2008-09-19] (IVO Software Sp. z o.o.)
 82. BHO-x32: Expressivo -> {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} -> C:\Program Files (x86)\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll [2008-09-19] (IVO Software Sp. z o.o.)
 83. Toolbar: HKLM - Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files (x86)\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer_x64.dll [2008-09-19] (IVO Software Sp. z o.o.)
 84. Toolbar: HKLM-x32 - Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files (x86)\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll [2008-09-19] (IVO Software Sp. z o.o.)
 85.  
 86. FireFox:
 87. ========
 88. FF DefaultProfile: ubdzm2pb.default
 89. FF ProfilePath: C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default [2018-07-30]
 90. FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default -> about:home
 91. FF Session Restore: Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default -> [funkcja włączona]
 92. FF Extension: (Facebook Container) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\@contain-facebook.xpi [2018-04-10]
 93. FF Extension: (Gesty myszy) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\@mousegesture.xpi [2018-03-11]
 94. FF Extension: (small-clock) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\@small-clock.xpi [2018-03-16]
 95. FF Extension: (Test Pilot) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\@testpilot-addon.xpi [2018-07-18]
 96. FF Extension: (Copy On Select) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\copy-on-select@spyrosoft.com.xpi [2017-12-08]
 97. FF Extension: (Copy PlainText) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\copyplaintext@eros.man.xpi [2018-06-02]
 98. FF Extension: (Firefox Color) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\FirefoxColor@mozilla.com.xpi [2018-06-06]
 99. FF Extension: (I don't care about cookies) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\jid1-KKzOGWgsW3Ao4Q@jetpack.xpi [2018-06-15]
 100. FF Extension: (Side View) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\side-view@mozilla.org.xpi [2018-06-06]
 101. FF Extension: (LastPass: Free Password Manager) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\support@lastpass.com.xpi [2018-07-28]
 102. FF Extension: (Tile Tabs WE) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\tiletabs-we@DW-dev.xpi [2018-07-16]
 103. FF Extension: (Google Translator for Firefox) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\translator@zoli.bod.xpi [2017-12-11]
 104. FF Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi [2018-07-18]
 105. FF Extension: (Imagus) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\{00000f2a-7cde-4f20-83ed-434fcb420d71}.xpi [2018-07-09]
 106. FF Extension: (Download all Images) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\{32af1358-428a-446d-873e-5f8eb5f2a72e}.xpi [2018-07-29]
 107. FF Extension: (Stylish - Custom themes for any website) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\{46551EC9-40F0-4e47-8E18-8E5CF550CFB8}.xpi [2018-07-19]
 108. FF Extension: (Stylus) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\{7a7a4a92-a2a0-41d1-9fd7-1e92480d612d}.xpi [2018-07-13]
 109. FF Extension: (In My Pocket) - C:\Users\antma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ubdzm2pb.default\Extensions\{cd7e22de-2e34-40f0-aeff-cec824cbccac}.xpi [2018-06-28]
 110. FF Extension: (WebCompat Reporter) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\webcompat-reporter@mozilla.org.xpi [2018-07-07] [Przestarzałe] [Brak podpisu cyfrowego]
 111. FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll [Brak pliku]
 112. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
 113. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
 114.  
 115. Chrome:
 116. =======
 117. CHR DefaultProfile: Default
 118. CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.com/
 119. CHR StartupUrls: Default -> "chrome-extension://cnciopoikihiagdjbjpnocolokfelagl/app.html"
 120. CHR Session Restore: Default -> [funkcja włączona]
 121. CHR Profile: C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-07-28]
 122. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-16]
 123. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-16]
 124. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-09-23]
 125. CHR Extension: (Audiense) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bagknoiagpifjfbempgignagkejmkljm [2016-09-24]
 126. CHR Extension: (TV) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\beobeededemalmllhkmnkinmfembdimh [2016-09-24]
 127. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-09-23]
 128. CHR Extension: (Videostream for Google Chromecast™) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cnciopoikihiagdjbjpnocolokfelagl [2017-10-17]
 129. CHR Extension: (Image Downloader) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cnpniohnfphhjihaiiggeabnkjhpaldj [2018-03-20]
 130. CHR Extension: (uBlock) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\epcnnfbjfcgphgdmggkamkmgojdagdnn [2018-06-24]
 131. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-16]
 132. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-09-24]
 133. CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2018-07-20]
 134. CHR Extension: (Yoono - InMag) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ioegfnedadhdmgennlpeoicahkhgdlla [2016-09-24]
 135. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
 136. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-09-23]
 137. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-07-26]
 138. CHR Profile: C:\Users\antma\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-07-27]
 139. CHR HKU\S-1-5-21-2817871595-3751829192-1327153586-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 140.  
 141. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 142.  
 143. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 144.  
 145. S4 ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.12.0; C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 12\NetworkLicenseServer.exe [925904 2014-01-23] (ABBYY Production LLC)
 146. S2 dbupdate; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2016-09-21] (Dropbox, Inc.)
 147. S3 dbupdatem; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2016-09-21] (Dropbox, Inc.)
 148. R2 DbxSvc; C:\WINDOWS\system32\DbxSvc.exe [51016 2017-10-13] (Dropbox, Inc.)
 149. R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [373712 2017-09-25] (Intel Corporation)
 150. S3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6479136 2018-03-27] (Malwarebytes)
 151. S4 ssh-agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
 152. R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1806.18062-0\NisSrv.exe [3925648 2018-06-26] (Microsoft Corporation)
 153. R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1806.18062-0\MsMpEng.exe [100080 2018-06-26] (Microsoft Corporation)
 154. R2 _wfcs; C:\Program Files\Windows Firewall Control\wfcs.exe [104960 2017-10-22] (BiniSoft.org) [Brak podpisu cyfrowego]
 155. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem"
 156.  
 157. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 158.  
 159. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 160.  
 161. S3 dbx; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\dbx.sys [45672 2017-03-22] (Dropbox, Inc.)
 162. S3 ew_usbccgpfilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_usbccgpfilter.sys [18944 2017-07-26] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
 163. S3 Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Microsoft.Bluetooth.AvrcpTransport.sys [46592 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 164. R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvacwu.inf_amd64_bdd6ea477d4e2fba\nvlddmkm.sys [14190520 2017-01-17] (NVIDIA Corporation)
 165. R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2018-04-12] (Realtek )
 166. R3 RTSUER; C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys [410880 2015-07-03] (Realsil Semiconductor Corporation)
 167. R3 SynRMIHID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynRMIHID.sys [56520 2015-08-05] (Synaptics Incorporated)
 168. S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46592 2018-06-26] (Microsoft Corporation)
 169. R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [340008 2018-06-26] (Microsoft Corporation)
 170. R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [59944 2018-06-26] (Microsoft Corporation)
 171. S3 WinRing0_1_2_0; C:\Program Files (x86)\BatteryCare\WinRing0x64.sys [14544 2014-03-22] (OpenLibSys.org)
 172.  
 173. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 174.  
 175. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 176.  
 177.  
 178. ==================== Jeden miesiÄ…c - utworzone pliki i foldery ========
 179.  
 180. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 181.  
 182. 2018-07-30 07:47 - 2018-07-30 07:48 - 000017163 _____ C:\Users\antma\Desktop\FRST.txt
 183. 2018-07-30 07:46 - 2018-07-30 07:47 - 000000000 ____D C:\FRST
 184. 2018-07-30 07:45 - 2018-07-30 07:45 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\antma\Desktop\FRST64.exe
 185. 2018-07-26 10:44 - 2018-07-26 10:44 - 000001158 _____ C:\Users\antma\Desktop\niep.txt
 186. 2018-07-26 07:02 - 2018-07-26 07:02 - 000001958 _____ C:\Users\antma\Desktop\ii.txt
 187. 2018-07-24 10:13 - 2018-07-24 10:53 - 000000000 ____D C:\Users\antma\Desktop\Scottoline Lisa - Kłamstwo doskonałe
 188. 2018-07-19 07:09 - 2018-07-19 07:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 189. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 22:29 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
 190. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 22:29 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
 191. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 19:41 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
 192. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 13:05 - 005779456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
 193. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 12:58 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
 194. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:39 - 001040328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
 195. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:38 - 001174456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
 196. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:37 - 000272296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave.dll
 197. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:37 - 000269216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave_secure.dll
 198. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:36 - 000134560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
 199. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:34 - 000709816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
 200. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:33 - 001063328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
 201. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:33 - 001012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
 202. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:33 - 000567176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
 203. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:32 - 000170904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 204. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:31 - 009147800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
 205. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:31 - 000713368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
 206. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:30 - 002718624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
 207. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:30 - 001097672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
 208. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:03 - 003392512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
 209. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:03 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
 210. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:02 - 001307648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
 211. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:01 - 007579648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
 212. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:00 - 002172416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 213. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 06:00 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcWebFilter.dll
 214. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 05:59 - 001550848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 215. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 05:59 - 001535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
 216. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 05:20 - 001129640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
 217. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 05:17 - 000581696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
 218. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 05:06 - 001295872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
 219. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-13 04:44 - 000001308 _____ C:\WINDOWS\system32\tcbres.wim
 220. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-11 12:23 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 221. 2018-07-17 15:03 - 2018-07-11 11:24 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 222. 2018-07-13 12:27 - 2018-07-06 09:10 - 025845760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
 223. 2018-07-13 12:27 - 2018-06-15 07:12 - 007519992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 224. 2018-07-13 12:27 - 2018-06-15 07:03 - 006572000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 225. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:20 - 002868640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
 226. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:20 - 001610648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
 227. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:20 - 000792472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
 228. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:20 - 000689560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
 229. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:20 - 000612248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
 230. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:20 - 000451992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
 231. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:20 - 000309664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
 232. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:20 - 000144792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
 233. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:20 - 000070040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
 234. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:17 - 003932672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
 235. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 16:14 - 000541592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
 236. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 15:56 - 004708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
 237. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 15:53 - 000340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
 238. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 15:52 - 001787392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_health.dll
 239. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 15:51 - 003652608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
 240. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 15:51 - 002051584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_fs.dll
 241. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 15:51 - 001004032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll
 242. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 15:50 - 000615424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\resutils.dll
 243. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 14:06 - 003611368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
 244. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 13:52 - 002895360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
 245. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 13:52 - 001452544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_fs.dll
 246. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 13:52 - 001308160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_health.dll
 247. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 13:51 - 002401280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcGenral.dll
 248. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 13:26 - 019525120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
 249. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 13:25 - 023863296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
 250. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:32 - 000480672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
 251. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:31 - 000462752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
 252. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:26 - 001148800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
 253. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:26 - 000930720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
 254. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:26 - 000766608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
 255. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:25 - 002753040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
 256. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:25 - 002571728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
 257. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:25 - 002420632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
 258. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:25 - 001945784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
 259. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:25 - 001026464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
 260. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:25 - 001018616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
 261. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:25 - 000483048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase_enclave.dll
 262. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:25 - 000267680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
 263. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:25 - 000139672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecdd.sys
 264. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:24 - 000380824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
 265. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:14 - 002242208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
 266. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:14 - 001981896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
 267. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:14 - 001175568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
 268. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:14 - 000988640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
 269. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:14 - 000829856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
 270. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:13 - 001620872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
 271. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:07 - 022006272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
 272. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:04 - 022713856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
 273. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:03 - 004371456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
 274. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:02 - 009084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingMaps.dll
 275. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:01 - 007057408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mos.dll
 276. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:01 - 005883904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mos.dll
 277. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 09:00 - 019403264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
 278. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:59 - 006647296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingMaps.dll
 279. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:59 - 003381248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapRouter.dll
 280. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:59 - 001153536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
 281. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:59 - 000453632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cloudAP.dll
 282. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:58 - 004867584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
 283. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:58 - 002825728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapGeocoder.dll
 284. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:58 - 001931776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeangle.dll
 285. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:58 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
 286. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:58 - 000670720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
 287. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:58 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapConfiguration.dll
 288. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:57 - 003712512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
 289. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:57 - 000813056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
 290. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:57 - 000676864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Devices.dll
 291. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:57 - 000614912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
 292. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:57 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
 293. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:56 - 001986560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapGeocoder.dll
 294. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:56 - 001817600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpncore.dll
 295. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:56 - 001567744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpeechPal.dll
 296. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:56 - 001225216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsStore.dll
 297. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:56 - 000814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
 298. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:56 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
 299. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:56 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BioCredProv.dll
 300. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:55 - 003440128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
 301. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:55 - 001804288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
 302. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:55 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
 303. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:55 - 001395712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
 304. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:55 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\JpMapControl.dll
 305. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:55 - 000415232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
 306. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 003015680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
 307. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 002449408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapRouter.dll
 308. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 002236928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
 309. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 001214976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationController.dll
 310. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 000999936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
 311. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 000978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\JpMapControl.dll
 312. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 000943616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingOnlineServices.dll
 313. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
 314. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapControlCore.dll
 315. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NMAA.dll
 316. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
 317. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
 318. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:54 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BioCredProv.dll
 319. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:53 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
 320. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:53 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
 321. 2018-07-13 10:33 - 2018-07-06 08:52 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
 322. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:50 - 001376576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
 323. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:49 - 021388856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
 324. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:48 - 002395056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVCORE.DLL
 325. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:48 - 000338352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSrvPolicyManager.dll
 326. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:34 - 008623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
 327. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:33 - 012710400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
 328. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:30 - 001308672 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessor.dll
 329. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:30 - 001254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 330. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:30 - 001054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
 331. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:30 - 000878592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CPFilters.dll
 332. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:29 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
 333. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:29 - 000740864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
 334. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 19:28 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpdbusenum.dll
 335. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 17:25 - 020383720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
 336. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 17:22 - 001026896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
 337. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 17:16 - 002206528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVCORE.DLL
 338. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 17:07 - 011901952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
 339. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 17:06 - 007987712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
 340. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 17:02 - 000704000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
 341. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 15:23 - 000788992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DHolographicDisplay.dll
 342. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:21 - 001213368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipUp.exe
 343. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:21 - 000761440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
 344. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:16 - 000562080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
 345. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:16 - 000433560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
 346. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:15 - 002563960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
 347. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:15 - 000753152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
 348. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:13 - 000510904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\policymanager.dll
 349. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:13 - 000324000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64.dll
 350. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:12 - 000661152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
 351. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:12 - 000491304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
 352. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:12 - 000260896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
 353. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:11 - 006817872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
 354. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:10 - 001934400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
 355. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:10 - 000717208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
 356. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:10 - 000326024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
 357. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:09 - 007436120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
 358. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:09 - 002830240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 359. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:09 - 002546592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
 360. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:09 - 001798552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
 361. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:09 - 001742272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
 362. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:09 - 001659296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 363. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:09 - 001209800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
 364. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:09 - 001112600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
 365. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:09 - 000594128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
 366. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 004403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
 367. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 002371392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
 368. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 002062488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
 369. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 001946752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
 370. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 001921944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refs.sys
 371. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 001784584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
 372. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 001457128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
 373. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 001288840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 374. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 001258280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
 375. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 001140568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
 376. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 000983008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
 377. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 000898760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
 378. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 000604576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
 379. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:08 - 000500552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll
 380. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:07 - 001611584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetsrc.dll
 381. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:07 - 001145696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetcore.dll
 382. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:05 - 000550608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf.dll
 383. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:05 - 000444240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\policymanager.dll
 384. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:04 - 002331576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
 385. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:04 - 001462824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
 386. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:04 - 001397192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
 387. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:04 - 001251736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 388. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:04 - 000719552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
 389. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:04 - 000105376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptsslp.dll
 390. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 006528600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
 391. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 006043600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
 392. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 004788504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
 393. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 002535032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 394. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 002163184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
 395. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 001805752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioEng.dll
 396. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 001710240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetsrc.dll
 397. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 001559368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
 398. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 001380192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
 399. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 001144120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetcore.dll
 400. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 001020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 401. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 001011968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
 402. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 000770152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
 403. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 000472136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
 404. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 07:03 - 000129192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
 405. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:49 - 002962944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
 406. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:48 - 002900992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
 407. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:46 - 004706816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
 408. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:46 - 004333568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
 409. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:46 - 001356800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
 410. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:46 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
 411. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:46 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 412. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:45 - 002548736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreen.exe
 413. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:45 - 000992768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
 414. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:45 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapi.dll
 415. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:44 - 001632256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
 416. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:44 - 001342976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
 417. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:44 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\xboxgip.sys
 418. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:43 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
 419. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:43 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
 420. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:43 - 000675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.dll
 421. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:43 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
 422. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:43 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DiagnosticLogCSP.dll
 423. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:42 - 002367488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
 424. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:42 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provengine.dll
 425. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:42 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.System.Diagnostics.dll
 426. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:42 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
 427. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:42 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 428. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:41 - 004561920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
 429. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:41 - 003320320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
 430. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:41 - 001768448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
 431. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:41 - 001724928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
 432. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:41 - 000811520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Gaming.Input.dll
 433. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:41 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
 434. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:41 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManager.dll
 435. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:40 - 001487360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
 436. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:40 - 000827392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
 437. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:40 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dsreg.dll
 438. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:39 - 002903040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
 439. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:39 - 002583552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
 440. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:39 - 001303040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
 441. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:39 - 000916992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
 442. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:39 - 000847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
 443. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:39 - 000684544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 444. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:38 - 001854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
 445. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:38 - 001581568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
 446. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:38 - 001305088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
 447. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:38 - 001070080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
 448. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:38 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
 449. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:38 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
 450. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:38 - 000910848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
 451. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:38 - 000596480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
 452. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:37 - 001374208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
 453. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:37 - 001069056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthport.sys
 454. 2018-07-13 10:33 - 2018-06-15 06:37 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
 455. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 15:53 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 456. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 15:53 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
 457. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 15:52 - 000677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
 458. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 15:49 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcbuilder.exe
 459. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 13:54 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\resutils.dll
 460. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 13:53 - 000775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\clusapi.dll
 461. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 13:53 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\zipfldr.dll
 462. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 13:51 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mcbuilder.exe
 463. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:31 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
 464. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:27 - 000057440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.ShellCommon.Broker.dll
 465. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:25 - 000885856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
 466. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:25 - 000335776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshostcore.dll
 467. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:16 - 000567144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
 468. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:14 - 000573904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
 469. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:01 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationControllerPS.dll
 470. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:01 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvcProxy.dll
 471. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:00 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvc.dll
 472. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:00 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsCSP.dll
 473. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:00 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosHostClient.dll
 474. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:00 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapstoasttask.dll
 475. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:00 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsTelemetry.dll
 476. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 09:00 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nativemap.dll
 477. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:59 - 000334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NmaDirect.dll
 478. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:59 - 000200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Geolocation.dll
 479. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:59 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosStorage.dll
 480. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:59 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tokenbinding.dll
 481. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:59 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapsupdatetask.dll
 482. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:58 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 483. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:58 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Cortana.dll
 484. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:58 - 000107008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
 485. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:58 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshost.dll
 486. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:58 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mpsdrv.sys
 487. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:58 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tokenbinding.dll
 488. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:57 - 000839680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
 489. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:57 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapConfiguration.dll
 490. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:57 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NmaDirect.dll
 491. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:56 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
 492. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:56 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 493. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:56 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\QuietHours.dll
 494. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:56 - 000508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
 495. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:56 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
 496. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:56 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
 497. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:56 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptprov.dll
 498. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:56 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 499. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:56 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
 500. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:55 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
 501. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:55 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
 502. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:54 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptprov.dll
 503. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:53 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NMAA.dll
 504. 2018-07-13 10:32 - 2018-07-06 08:53 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapControlCore.dll
 505. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:55 - 000542888 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessorCore.dll
 506. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:53 - 000348256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotifyIcon.exe
 507. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:53 - 000094104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
 508. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:35 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
 509. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:34 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DsmUserTask.exe
 510. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:34 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perfnet.dll
 511. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:33 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys
 512. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:33 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManagerAPI.dll
 513. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:33 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
 514. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:32 - 000301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcLayers.dll
 515. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:32 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDMAppInstaller.exe
 516. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:31 - 001605632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
 517. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:31 - 000907776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autofmt.exe
 518. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:31 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
 519. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:29 - 002084352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
 520. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:29 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autoconv.exe
 521. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:29 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
 522. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:29 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSoftwareInstallationClient.dll
 523. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 19:28 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpd_ci.dll
 524. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 17:06 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perfnet.dll
 525. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 17:04 - 000851968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autoconv.exe
 526. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 17:04 - 000373248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcLayers.dll
 527. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 17:03 - 000831488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autofmt.exe
 528. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 17:03 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
 529. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 17:01 - 002015744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
 530. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 17:01 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shdocvw.dll
 531. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 09:11 - 000611232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
 532. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 09:10 - 000048544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storufs.sys
 533. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 09:03 - 000083360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volmgr.sys
 534. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:19 - 000116632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandler.exe
 535. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:19 - 000093600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
 536. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:18 - 000228768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthAgent.dll
 537. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:12 - 000118872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
 538. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:09 - 000247984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RESAMPLEDMO.DLL
 539. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:08 - 001150408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVP9DEC.dll
 540. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:08 - 000945568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refsv1.sys
 541. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:08 - 000642088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp_win.dll
 542. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:08 - 000413816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
 543. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:08 - 000072768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WindowsTrustedRT.sys
 544. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:04 - 000281080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExecModelClient.dll
 545. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:03 - 000356960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
 546. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 07:03 - 000232488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
 547. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:48 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.System.Diagnostics.dll
 548. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:47 - 000622080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dsreg.dll
 549. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:47 - 000515072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\untfs.dll
 550. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:47 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
 551. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:46 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
 552. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:46 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
 553. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:45 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autochk.exe
 554. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:45 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
 555. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:45 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
 556. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:45 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autopilot.dll
 557. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:45 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandlerPS.dll
 558. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:44 - 000873472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
 559. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:44 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallServiceTasks.dll
 560. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:44 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\smartscreenps.dll
 561. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:44 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatecsp.dll
 562. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:44 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcimage.dll
 563. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:44 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cellulardatacapabilityhandler.dll
 564. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:43 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RdpRelayTransport.dll
 565. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:43 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provisioningcsp.dll
 566. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:43 - 000191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VideoHandlers.dll
 567. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:43 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
 568. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:43 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvcpal.dll
 569. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:42 - 000978432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
 570. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:42 - 000558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\untfs.dll
 571. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:42 - 000431104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provhandlers.dll
 572. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:42 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
 573. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:42 - 000273920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ubpm.dll
 574. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:42 - 000216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwpolicyiomgr.dll
 575. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:42 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dfsc.sys
 576. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:41 - 000953856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autochk.exe
 577. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:41 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
 578. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:41 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
 579. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:41 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
 580. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:41 - 000265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psmsrv.dll
 581. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:40 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreenps.dll
 582. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-15 06:36 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cdrom.sys
 583. 2018-07-13 10:32 - 2018-06-01 07:18 - 000058524 _____ C:\WINDOWS\system32\srms.dat
 584. 2018-07-13 10:32 - 2018-05-20 13:53 - 000792984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 585. 2018-07-13 10:32 - 2018-05-20 13:52 - 000413080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 586.  
 587. ==================== Jeden miesiÄ…c - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 588.  
 589. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 590.  
 591. 2018-07-30 07:38 - 2016-09-21 07:41 - 000000000 ____D C:\Users\antma\AppData\Roaming\qBittorrent
 592. 2018-07-30 07:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 593. 2018-07-30 06:53 - 2018-05-01 06:55 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 594. 2018-07-28 07:02 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 595. 2018-07-28 07:02 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
 596. 2018-07-27 07:01 - 2018-05-01 07:03 - 001763504 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 597. 2018-07-27 07:01 - 2018-04-12 17:51 - 000783576 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 598. 2018-07-27 07:01 - 2018-04-12 17:51 - 000151702 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 599. 2018-07-27 07:01 - 2018-04-12 01:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
 600. 2018-07-27 06:56 - 2018-05-01 06:57 - 000000000 ____D C:\Users\antma
 601. 2018-07-27 06:56 - 2017-12-08 13:04 - 000000000 ____D C:\Users\antma\AppData\LocalLow\Mozilla
 602. 2018-07-27 06:56 - 2017-04-12 16:01 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
 603. 2018-07-27 06:56 - 2016-09-19 22:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 604. 2018-07-27 06:55 - 2018-05-01 07:04 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 605. 2018-07-26 15:36 - 2016-09-23 14:13 - 000002307 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 606. 2018-07-25 09:36 - 2017-10-16 13:12 - 000000000 ___RD C:\Users\antma\Dysk Google
 607. 2018-07-24 13:58 - 2018-04-11 23:04 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 608. 2018-07-23 07:02 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
 609. 2018-07-21 07:00 - 2016-09-21 17:29 - 000000000 ____D C:\KMPlayer
 610. 2018-07-17 15:07 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
 611. 2018-07-17 15:07 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
 612. 2018-07-17 15:05 - 2018-04-12 01:30 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
 613. 2018-07-17 09:53 - 2018-02-22 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\antma\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
 614. 2018-07-17 07:07 - 2016-09-19 22:22 - 000563832 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
 615. 2018-07-13 17:49 - 2018-05-01 06:55 - 000264584 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 616. 2018-07-13 17:49 - 2017-12-08 13:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
 617. 2018-07-13 17:49 - 2017-12-08 13:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
 618. 2018-07-13 17:49 - 2017-10-18 10:10 - 000000000 ___RD C:\Users\antma\3D Objects
 619. 2018-07-13 17:49 - 2016-09-19 18:02 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 620. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
 621. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
 622. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
 623. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
 624. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
 625. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
 626. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
 627. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
 628. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
 629. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
 630. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
 631. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
 632. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
 633. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
 634. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
 635. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
 636. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
 637. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
 638. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
 639. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
 640. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
 641. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
 642. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
 643. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
 644. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
 645. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
 646. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
 647. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
 648. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
 649. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
 650. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
 651. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
 652. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
 653. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
 654. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
 655. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
 656. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
 657. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
 658. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
 659. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
 660. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
 661. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
 662. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
 663. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
 664. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
 665. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
 666. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
 667. 2018-07-13 17:48 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
 668. 2018-07-11 10:09 - 2016-09-19 22:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
 669. 2018-07-11 09:18 - 2016-09-19 22:21 - 134675576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
 670. 2018-07-09 06:54 - 2018-01-23 08:25 - 000002160 _____ C:\Users\antma\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\f.lux.lnk
 671. 2018-07-07 19:51 - 2016-09-21 19:15 - 000001303 _____ C:\Users\antma\Desktop\Dropbox.lnk
 672. 2018-07-07 06:56 - 2017-12-08 13:04 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
 673. 2018-07-02 11:35 - 2018-01-09 08:15 - 000000000 ____D C:\Users\antma\TapinRadio
 674.  
 675. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 676.  
 677. 2017-11-19 14:46 - 2017-11-19 14:46 - 000003584 _____ () C:\Users\antma\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
 678. 2016-09-27 12:29 - 2016-09-27 12:29 - 000000001 _____ () C:\Users\antma\AppData\Local\llftool.4.40.agreement
 679. 2016-09-22 07:47 - 2016-10-24 07:15 - 000007605 _____ () C:\Users\antma\AppData\Local\resmon.resmoncfg
 680. 2016-11-30 16:11 - 2016-12-04 12:44 - 000299895 _____ () C:\Users\antma\AppData\Local\Snip.txt
 681. 2016-12-02 11:54 - 2016-12-04 12:44 - 388833702 _____ () C:\Users\antma\AppData\Local\SnipUsages.txt
 682.  
 683. ==================== Bamital & volsnap ======================
 684.  
 685. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 686.  
 687. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 688. C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 689. C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 690. C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 691. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 692. C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 693. C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 694. C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 695. C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 696. C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 697. C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 698. C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 699. C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 700. C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 701. C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 702.  
 703. LastRegBack: 2018-05-01 06:55
 704.  
 705. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top