SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 17th, 2019 100 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.ComponentModel;
 4. using System.Data;
 5. using System.Drawing;
 6. using System.Linq;
 7. using System.Text;
 8. using System.Threading.Tasks;
 9. using System.Windows.Forms;
 10. using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
 11. using MathNet.Numerics.LinearAlgebra;
 12. using MathNet.Numerics.LinearAlgebra.Factorization;
 13.  
 14. namespace Pvz1
 15. {
 16.     public partial class Form1 : Form
 17.     {
 18.         List<Timer> Timerlist = new List<Timer>();
 19.  
 20.         public Form1()
 21.         {
 22.             InitializeComponent();
 23.             Initialize();
 24.         }
 25.  
 26.         // ---------------------------------------------- PUSIAUKIRTOS METODAS ----------------------------------------------
 27.  
 28.         double x1, x2, xtemp; // izoliacijos intervalo pradžia ir galas, vidurio taškas
 29.         int N = 1000; // maksimalus iteracijų skaičius
 30.         int iii; // iteracijos numeris
 31.  
 32.         Series Fx, X1X2, XMid; // naudojama atvaizduoti f-jai, šaknų rėžiams ir vidiniams taškams
 33.  
 34.  
 35.         /// <summary>
 36.         /// Sprendžiama lygtis F(x) = 0
 37.         /// </summary>
 38.         /// <param name="x">funkcijos argumentas</param>
 39.         /// <returns></returns>
 40.         private double F(double x)
 41.         {
 42.             return (double)(0.25 * Math.Pow(x, 5) + 0.68 * Math.Pow(x, 4) - 1.65 * Math.Pow(x, 3) - 5.26 * Math.Pow(x, 2) - 1.91 * x + 1.36);
 43.             //return (double)(Math.Pow(Math.E,(-x))*Math.Cos(x)*Math.Sin(Math.Pow(x,2)-1));
 44.         }
 45.  
 46.         private void drawChart()
 47.         {
 48.             ClearForm(); // išvalomi programos duomenys
 49.             PreparareForm(-10, 10, -2, 2);
 50.             x1 = -8.6; // izoliacijos intervalo pradžia
 51.             x2 = 5.6; // izoliacijos intervalo galas
 52.             iii = 0; // iteraciju skaičius
 53.             richTextBox1.AppendText("Iteracija         x            F(x)        x1          x2          F(x1)         F(x2)       \n");
 54.             // Nubraižoma f-ja, kuriai ieskome saknies
 55.             Fx = chart1.Series.Add("F(x)");
 56.             Fx.ChartType = SeriesChartType.Line;
 57.  
 58.             X1X2 = chart1.Series.Add("X1X2");
 59.             X1X2.MarkerStyle = MarkerStyle.Circle;
 60.             X1X2.MarkerSize = 8;
 61.             X1X2.ChartType = SeriesChartType.Point;
 62.  
 63.             X1X2.Points.AddXY(x1, 0);
 64.             X1X2.Points.AddXY(x2, 0);
 65.  
 66.             double x = -10;
 67.             for (int i = 0; i < 200; i++)
 68.             {
 69.                 Fx.Points.AddXY(x, F(x));
 70.                 x = x + 0.1;
 71.             }
 72.             Fx.BorderWidth = 3;
 73.         }
 74.  
 75.         // MYGTUKAS STYGU METODAS
 76.         private void Button6_Click(object sender, EventArgs e)
 77.         {
 78.             ClearForm();
 79.             richTextBox1.AppendText("hi");
 80.         }
 81.  
 82.         // MYGTUKAS SKENAVIMO METODAS
 83.         private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 84.         {
 85.             drawChart();
 86.  
 87.             List<Range> rangeList = scan(x1, x2, 0.1, false);
 88.             richTextBox1.AppendText("1");
 89.             rangeList.ForEach(range => stygu(range));
 90.         }
 91.  
 92.         public class Range
 93.         {
 94.             public double x1 { get; private set; }
 95.             public double x2 { get; private set; }
 96.  
 97.             public Range(double x1, double x2)
 98.             {
 99.                 this.x1 = x1;
 100.                 this.x2 = x2;
 101.             }
 102.  
 103.             public double getMiddlePoint()
 104.             {
 105.                 return (x1 + x2) / 2.0;
 106.             }
 107.         }
 108.  
 109.         public List<Range> scan(double x1, double x2, double delta, bool tikslinimas)
 110.         {
 111.             double x = x1;
 112.             double end = x1;
 113.             List<Range> rangeList = new List<Range>();
 114.             while (x2 >= x)
 115.             {
 116.                 end = x + delta;
 117.  
 118.                 if (Math.Sign(F(x)) != Math.Sign(F(end)))
 119.                 {
 120.                     Range newRange = new Range(x, end);
 121.                     rangeList.Add(newRange);
 122.  
 123.                     if (tikslinimas)
 124.                         return rangeList;
 125.                 }
 126.  
 127.                 x = end;
 128.             }
 129.             return rangeList;
 130.         }
 131.  
 132.         public void skenavimo(Range range)
 133.         {
 134.             double tol = 1e-6;
 135.             int i = 0;
 136.             double step = 0.01;
 137.             double x0 = range.x1;
 138.             double x1 = range.x2;
 139.  
 140.             while (Math.Abs(F(x0)) > tol)
 141.             {
 142.                 richTextBox1.AppendText(String.Format(" {0,6:d}   {1,12:f7}  {2,12:f7} {3,12:f7} {4,12:f7} {5,12:f7} {6,12:f7}\n",
 143.                     i, x0, F(x0), x0, x1, F(x0), F(x1)));
 144.                 Range temp = scan(x0, x1, step, true)[0];
 145.                 x0 = temp.x1;
 146.                 x1 = temp.x2;
 147.                 step = step / 10;
 148.                 i++;
 149.             }
 150.             richTextBox1.AppendText("Skaiciavimas Baigtas");
 151.         }
 152.  
 153.         public void stygu(Range range)
 154.         {
 155.             double x0 = range.x1;
 156.             double x1 = range.x2;
 157.  
 158.             double k = Math.Abs(F(x0) / F(x1));
 159.             double xmid = (x0 + k * x1) / (1.0 + k);
 160.             double tol = 1e-8;
 161.             int i = 0;
 162.  
 163.             while (Math.Abs(F(xmid)) > tol)
 164.             {
 165.                 richTextBox1.AppendText(String.Format(" {0,6:d}   {1,12:f7}  {2,12:f7} {3,12:f7} {4,12:f7} {5,12:f7} {6,12:f7}\n",
 166.                     i, xmid, F(xmid), x0, x1, F(x0), F(x1)));
 167.                 if (Math.Sign(F(x0)) == Math.Sign(F(xmid)))
 168.                 {
 169.                     x0 = xmid;
 170.                 }
 171.                 else
 172.                 {
 173.                     x1 = xmid;
 174.                 }
 175.                 k = Math.Abs(F(x0) / F(x1));
 176.                 xmid = (x0 + k * x1) / (1.0 + k);
 177.                 i++;
 178.             }
 179.             richTextBox1.AppendText("\nSkaiciavimas Baigtas\n");
 180.         }
 181.  
 182.  
 183.         /// <summary>
 184.         /// timer2 iteracijoje atliekami veiksmai
 185.         /// </summary>
 186.         /// <param name="sender"></param>
 187.         /// <param name="e"></param>
 188.         private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
 189.         {
 190.             xtemp = (x1 + x2) / 2; // apskaiciuojamas vidurinis taskas
 191.  
 192.  
 193.             if (Math.Abs(F(xtemp)) > 1e-6 & iii <= N)
 194.             // tikrinama salyga, ar funkcijos absoliuti reiksme daugiau uz nustatyta (norima)
 195.             // tiksluma ir nevirsytas maksimalus iteraciju skaicius
 196.             {
 197.                 X1X2.Points.Clear();
 198.                 XMid.Points.Clear();
 199.  
 200.                 X1X2.Points.AddXY(x1, 0);
 201.                 X1X2.Points.AddXY(x2, 0);
 202.                 XMid.Points.AddXY(xtemp, 0);
 203.  
 204.                 richTextBox1.AppendText(String.Format(" {0,6:d}   {1,12:f7}  {2,12:f7} {3,12:f7} {4,12:f7} {5,12:f7} {6,12:f7}\n",
 205.                     iii, xtemp, F(xtemp), x1, x2, F(x1), F(x2)));
 206.                 if (Math.Sign((double)F(x1)) != Math.Sign((double)F(xtemp)))
 207.                 {
 208.                     x2 = xtemp;
 209.                 }
 210.                 else
 211.                 {
 212.                     x1 = xtemp;
 213.                 }
 214.                 iii = iii + 1;
 215.  
 216.             }
 217.             else
 218.             // skaiciavimai stabdomi
 219.             {
 220.                 richTextBox1.AppendText("Skaičiavimai baigti");
 221.                 timer2.Stop();
 222.             }
 223.         }
 224.  
 225.  
 226.         // ---------------------------------------------- PARAMETRINĖS FUNKCIJOS ----------------------------------------------
 227.  
 228.         List<PointF> data = new List<PointF>();
 229.         Series S1;
 230.  
 231.         /// <summary>
 232.         /// Parametrinis interpoliavimas
 233.         /// </summary>
 234.         private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
 235.         {
 236.             ClearForm(); // išvalomi programos duomenys
 237.             PreparareForm(-10, 10, -10, 10);
 238.             data.Clear();
 239.             // apskaičiuojamos funkcijos reikšmės
 240.             for (int i = 0; i < 400; i++)
 241.             {
 242.                 float x = i / 50f * (float)(Math.Sin(2 * i / 10f));
 243.                 float y = i / 50f * (float)(Math.Sin(i / 10f));
 244.                 data.Add(new PointF(x, y));
 245.             }
 246.             S1 = chart1.Series.Add("S1");
 247.             S1.BorderWidth = 9;
 248.             S1.ChartType = SeriesChartType.Line;
 249.  
 250.             timer3.Enabled = true;
 251.             timer3.Interval = 15;
 252.             timer3.Start();
 253.         }
 254.  
 255.  
 256.         private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)
 257.         {
 258.             Series S1 = chart1.Series[0];
 259.             int pointsSoFar = S1.Points.Count;
 260.             if (pointsSoFar < data.Count)
 261.             {
 262.                 S1.Points.AddXY(data[pointsSoFar].X, data[pointsSoFar].Y);
 263.             }
 264.             else
 265.             {
 266.                 timer1.Stop();
 267.             }
 268.         }
 269.  
 270.  
 271.         // ---------------------------------------------- TIESINĖ ALGEBRA ----------------------------------------------
 272.  
 273.         /// <summary>
 274.         /// Tiesine algebra (naudojama MathNet)
 275.         /// </summary>
 276.         private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 277.         {
 278.             ClearForm();
 279.  
 280.             double[,] x = { { 1, 2, 3 }, { 3, 4, 5 }, { 6, 5, 8 } };
 281.             // iš masyvo sugeneruoja matricą, is matricos išskiria eilutę - suformuoja vektorių
 282.             Matrix<double> m = Matrix<double>.Build.DenseOfArray(x);
 283.             Vector<double> v = m.Row(1);
 284.             richTextBox1.AppendText("\nMatrica m:\n");
 285.             richTextBox1.AppendText(m.ToString());
 286.  
 287.             richTextBox1.AppendText("\nVektorius v:\n");
 288.             richTextBox1.AppendText(v.ToString());
 289.  
 290.             richTextBox1.AppendText("\ntranspose(m):\n");
 291.             richTextBox1.AppendText(m.Transpose().ToString());
 292.  
 293.             Matrix<double> vm = v.ToRowMatrix();
 294.             richTextBox1.AppendText("\nvm = v' - toRowMatrix()\n");
 295.             richTextBox1.AppendText(vm.ToString());
 296.  
 297.             Vector<double> v1 = m * v;
 298.             richTextBox1.AppendText("\nv1 = m * v\n");
 299.             richTextBox1.AppendText(v1.ToString());
 300.             richTextBox1.AppendText("\nmin(v1)\n");
 301.             richTextBox1.AppendText(v1.Min().ToString());
 302.  
 303.             Matrix<double> m1 = m.Inverse();
 304.             richTextBox1.AppendText("\ninverse(m)\n");
 305.             richTextBox1.AppendText(m1.ToString());
 306.  
 307.             richTextBox1.AppendText("\ndet(m)\n");
 308.             richTextBox1.AppendText(m.Determinant().ToString());
 309.  
 310.             // you must add reference to assembly system.Numerics
 311.             Evd<double> eigenv = m.Evd();
 312.             richTextBox1.AppendText("\neigenvalues(m)\n");
 313.             richTextBox1.AppendText(eigenv.EigenValues.ToString());
 314.  
 315.             LU<double> LUanswer = m.LU();
 316.             richTextBox1.AppendText("\nMatricos M LU skaida\n");
 317.             richTextBox1.AppendText("\nMatrica L:\n");
 318.             richTextBox1.AppendText(LUanswer.L.ToString());
 319.             richTextBox1.AppendText("\nMatrica U:\n");
 320.             richTextBox1.AppendText(LUanswer.U.ToString());
 321.  
 322.             QR<double> QRanswer = m.QR();
 323.             richTextBox1.AppendText("\nMatricos M QR skaida\n");
 324.             richTextBox1.AppendText("\nMatrica Q:\n");
 325.             richTextBox1.AppendText(QRanswer.Q.ToString());
 326.             richTextBox1.AppendText("\nMatrica R:\n");
 327.             richTextBox1.AppendText(QRanswer.R.ToString());
 328.  
 329.             Vector<double> v3 = m.Solve(v);
 330.             richTextBox1.AppendText("\nm*v3 = v sprendziama QR metodu\n");
 331.             richTextBox1.AppendText(v3.ToString());
 332.             richTextBox1.AppendText("Patikrinimas\n");
 333.             richTextBox1.AppendText((m * v3 - v).ToString());
 334.  
 335.         }
 336.  
 337.  
 338.         // ---------------------------------------------- KITI METODAI ----------------------------------------------
 339.  
 340.         /// <summary>
 341.         /// Uždaroma programa
 342.         /// </summary>
 343.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 344.         {
 345.             Close();
 346.         }
 347.  
 348.         /// <summary>
 349.         /// Išvalomas grafikas ir consolė
 350.         /// </summary>
 351.         private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
 352.         {
 353.             ClearForm();
 354.         }
 355.  
 356.  
 357.         public void ClearForm()
 358.         {
 359.             richTextBox1.Clear(); // isvalomas richTextBox1
 360.             // sustabdomi timeriai jei tokiu yra
 361.             foreach (var timer in Timerlist)
 362.             {
 363.                 timer.Stop();
 364.             }
 365.  
 366.             // isvalomos visos nubreztos kreives
 367.             chart1.Series.Clear();
 368.         }
 369.     }
 370. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top