Guest User

Untitled

a guest
Sep 17th, 2019
107
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.ComponentModel;
 4. using System.Data;
 5. using System.Drawing;
 6. using System.Linq;
 7. using System.Text;
 8. using System.Threading.Tasks;
 9. using System.Windows.Forms;
 10. using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
 11. using MathNet.Numerics.LinearAlgebra;
 12. using MathNet.Numerics.LinearAlgebra.Factorization;
 13.  
 14. namespace Pvz1
 15. {
 16. public partial class Form1 : Form
 17. {
 18. List<Timer> Timerlist = new List<Timer>();
 19.  
 20. public Form1()
 21. {
 22. InitializeComponent();
 23. Initialize();
 24. }
 25.  
 26. // ---------------------------------------------- PUSIAUKIRTOS METODAS ----------------------------------------------
 27.  
 28. double x1, x2, xtemp; // izoliacijos intervalo pradžia ir galas, vidurio taškas
 29. int N = 1000; // maksimalus iteracijų skaičius
 30. int iii; // iteracijos numeris
 31.  
 32. Series Fx, X1X2, XMid; // naudojama atvaizduoti f-jai, šaknų rėžiams ir vidiniams taškams
 33.  
 34.  
 35. /// <summary>
 36. /// Sprendžiama lygtis F(x) = 0
 37. /// </summary>
 38. /// <param name="x">funkcijos argumentas</param>
 39. /// <returns></returns>
 40. private double F(double x)
 41. {
 42. return (double)(0.25 * Math.Pow(x, 5) + 0.68 * Math.Pow(x, 4) - 1.65 * Math.Pow(x, 3) - 5.26 * Math.Pow(x, 2) - 1.91 * x + 1.36);
 43. //return (double)(Math.Pow(Math.E,(-x))*Math.Cos(x)*Math.Sin(Math.Pow(x,2)-1));
 44. }
 45.  
 46. private void drawChart()
 47. {
 48. ClearForm(); // išvalomi programos duomenys
 49. PreparareForm(-10, 10, -2, 2);
 50. x1 = -8.6; // izoliacijos intervalo pradžia
 51. x2 = 5.6; // izoliacijos intervalo galas
 52. iii = 0; // iteraciju skaičius
 53. richTextBox1.AppendText("Iteracija x F(x) x1 x2 F(x1) F(x2) \n");
 54. // Nubraižoma f-ja, kuriai ieskome saknies
 55. Fx = chart1.Series.Add("F(x)");
 56. Fx.ChartType = SeriesChartType.Line;
 57.  
 58. X1X2 = chart1.Series.Add("X1X2");
 59. X1X2.MarkerStyle = MarkerStyle.Circle;
 60. X1X2.MarkerSize = 8;
 61. X1X2.ChartType = SeriesChartType.Point;
 62.  
 63. X1X2.Points.AddXY(x1, 0);
 64. X1X2.Points.AddXY(x2, 0);
 65.  
 66. double x = -10;
 67. for (int i = 0; i < 200; i++)
 68. {
 69. Fx.Points.AddXY(x, F(x));
 70. x = x + 0.1;
 71. }
 72. Fx.BorderWidth = 3;
 73. }
 74.  
 75. // MYGTUKAS STYGU METODAS
 76. private void Button6_Click(object sender, EventArgs e)
 77. {
 78. ClearForm();
 79. richTextBox1.AppendText("hi");
 80. }
 81.  
 82. // MYGTUKAS SKENAVIMO METODAS
 83. private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 84. {
 85. drawChart();
 86.  
 87. List<Range> rangeList = scan(x1, x2, 0.1, false);
 88. richTextBox1.AppendText("1");
 89. rangeList.ForEach(range => stygu(range));
 90. }
 91.  
 92. public class Range
 93. {
 94. public double x1 { get; private set; }
 95. public double x2 { get; private set; }
 96.  
 97. public Range(double x1, double x2)
 98. {
 99. this.x1 = x1;
 100. this.x2 = x2;
 101. }
 102.  
 103. public double getMiddlePoint()
 104. {
 105. return (x1 + x2) / 2.0;
 106. }
 107. }
 108.  
 109. public List<Range> scan(double x1, double x2, double delta, bool tikslinimas)
 110. {
 111. double x = x1;
 112. double end = x1;
 113. List<Range> rangeList = new List<Range>();
 114. while (x2 >= x)
 115. {
 116. end = x + delta;
 117.  
 118. if (Math.Sign(F(x)) != Math.Sign(F(end)))
 119. {
 120. Range newRange = new Range(x, end);
 121. rangeList.Add(newRange);
 122.  
 123. if (tikslinimas)
 124. return rangeList;
 125. }
 126.  
 127. x = end;
 128. }
 129. return rangeList;
 130. }
 131.  
 132. public void skenavimo(Range range)
 133. {
 134. double tol = 1e-6;
 135. int i = 0;
 136. double step = 0.01;
 137. double x0 = range.x1;
 138. double x1 = range.x2;
 139.  
 140. while (Math.Abs(F(x0)) > tol)
 141. {
 142. richTextBox1.AppendText(String.Format(" {0,6:d} {1,12:f7} {2,12:f7} {3,12:f7} {4,12:f7} {5,12:f7} {6,12:f7}\n",
 143. i, x0, F(x0), x0, x1, F(x0), F(x1)));
 144. Range temp = scan(x0, x1, step, true)[0];
 145. x0 = temp.x1;
 146. x1 = temp.x2;
 147. step = step / 10;
 148. i++;
 149. }
 150. richTextBox1.AppendText("Skaiciavimas Baigtas");
 151. }
 152.  
 153. public void stygu(Range range)
 154. {
 155. double x0 = range.x1;
 156. double x1 = range.x2;
 157.  
 158. double k = Math.Abs(F(x0) / F(x1));
 159. double xmid = (x0 + k * x1) / (1.0 + k);
 160. double tol = 1e-8;
 161. int i = 0;
 162.  
 163. while (Math.Abs(F(xmid)) > tol)
 164. {
 165. richTextBox1.AppendText(String.Format(" {0,6:d} {1,12:f7} {2,12:f7} {3,12:f7} {4,12:f7} {5,12:f7} {6,12:f7}\n",
 166. i, xmid, F(xmid), x0, x1, F(x0), F(x1)));
 167. if (Math.Sign(F(x0)) == Math.Sign(F(xmid)))
 168. {
 169. x0 = xmid;
 170. }
 171. else
 172. {
 173. x1 = xmid;
 174. }
 175. k = Math.Abs(F(x0) / F(x1));
 176. xmid = (x0 + k * x1) / (1.0 + k);
 177. i++;
 178. }
 179. richTextBox1.AppendText("\nSkaiciavimas Baigtas\n");
 180. }
 181.  
 182.  
 183. /// <summary>
 184. /// timer2 iteracijoje atliekami veiksmai
 185. /// </summary>
 186. /// <param name="sender"></param>
 187. /// <param name="e"></param>
 188. private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
 189. {
 190. xtemp = (x1 + x2) / 2; // apskaiciuojamas vidurinis taskas
 191.  
 192.  
 193. if (Math.Abs(F(xtemp)) > 1e-6 & iii <= N)
 194. // tikrinama salyga, ar funkcijos absoliuti reiksme daugiau uz nustatyta (norima)
 195. // tiksluma ir nevirsytas maksimalus iteraciju skaicius
 196. {
 197. X1X2.Points.Clear();
 198. XMid.Points.Clear();
 199.  
 200. X1X2.Points.AddXY(x1, 0);
 201. X1X2.Points.AddXY(x2, 0);
 202. XMid.Points.AddXY(xtemp, 0);
 203.  
 204. richTextBox1.AppendText(String.Format(" {0,6:d} {1,12:f7} {2,12:f7} {3,12:f7} {4,12:f7} {5,12:f7} {6,12:f7}\n",
 205. iii, xtemp, F(xtemp), x1, x2, F(x1), F(x2)));
 206. if (Math.Sign((double)F(x1)) != Math.Sign((double)F(xtemp)))
 207. {
 208. x2 = xtemp;
 209. }
 210. else
 211. {
 212. x1 = xtemp;
 213. }
 214. iii = iii + 1;
 215.  
 216. }
 217. else
 218. // skaiciavimai stabdomi
 219. {
 220. richTextBox1.AppendText("Skaičiavimai baigti");
 221. timer2.Stop();
 222. }
 223. }
 224.  
 225.  
 226. // ---------------------------------------------- PARAMETRINĖS FUNKCIJOS ----------------------------------------------
 227.  
 228. List<PointF> data = new List<PointF>();
 229. Series S1;
 230.  
 231. /// <summary>
 232. /// Parametrinis interpoliavimas
 233. /// </summary>
 234. private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
 235. {
 236. ClearForm(); // išvalomi programos duomenys
 237. PreparareForm(-10, 10, -10, 10);
 238. data.Clear();
 239. // apskaičiuojamos funkcijos reikšmės
 240. for (int i = 0; i < 400; i++)
 241. {
 242. float x = i / 50f * (float)(Math.Sin(2 * i / 10f));
 243. float y = i / 50f * (float)(Math.Sin(i / 10f));
 244. data.Add(new PointF(x, y));
 245. }
 246. S1 = chart1.Series.Add("S1");
 247. S1.BorderWidth = 9;
 248. S1.ChartType = SeriesChartType.Line;
 249.  
 250. timer3.Enabled = true;
 251. timer3.Interval = 15;
 252. timer3.Start();
 253. }
 254.  
 255.  
 256. private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)
 257. {
 258. Series S1 = chart1.Series[0];
 259. int pointsSoFar = S1.Points.Count;
 260. if (pointsSoFar < data.Count)
 261. {
 262. S1.Points.AddXY(data[pointsSoFar].X, data[pointsSoFar].Y);
 263. }
 264. else
 265. {
 266. timer1.Stop();
 267. }
 268. }
 269.  
 270.  
 271. // ---------------------------------------------- TIESINĖ ALGEBRA ----------------------------------------------
 272.  
 273. /// <summary>
 274. /// Tiesine algebra (naudojama MathNet)
 275. /// </summary>
 276. private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 277. {
 278. ClearForm();
 279.  
 280. double[,] x = { { 1, 2, 3 }, { 3, 4, 5 }, { 6, 5, 8 } };
 281. // iš masyvo sugeneruoja matricą, is matricos išskiria eilutę - suformuoja vektorių
 282. Matrix<double> m = Matrix<double>.Build.DenseOfArray(x);
 283. Vector<double> v = m.Row(1);
 284. richTextBox1.AppendText("\nMatrica m:\n");
 285. richTextBox1.AppendText(m.ToString());
 286.  
 287. richTextBox1.AppendText("\nVektorius v:\n");
 288. richTextBox1.AppendText(v.ToString());
 289.  
 290. richTextBox1.AppendText("\ntranspose(m):\n");
 291. richTextBox1.AppendText(m.Transpose().ToString());
 292.  
 293. Matrix<double> vm = v.ToRowMatrix();
 294. richTextBox1.AppendText("\nvm = v' - toRowMatrix()\n");
 295. richTextBox1.AppendText(vm.ToString());
 296.  
 297. Vector<double> v1 = m * v;
 298. richTextBox1.AppendText("\nv1 = m * v\n");
 299. richTextBox1.AppendText(v1.ToString());
 300. richTextBox1.AppendText("\nmin(v1)\n");
 301. richTextBox1.AppendText(v1.Min().ToString());
 302.  
 303. Matrix<double> m1 = m.Inverse();
 304. richTextBox1.AppendText("\ninverse(m)\n");
 305. richTextBox1.AppendText(m1.ToString());
 306.  
 307. richTextBox1.AppendText("\ndet(m)\n");
 308. richTextBox1.AppendText(m.Determinant().ToString());
 309.  
 310. // you must add reference to assembly system.Numerics
 311. Evd<double> eigenv = m.Evd();
 312. richTextBox1.AppendText("\neigenvalues(m)\n");
 313. richTextBox1.AppendText(eigenv.EigenValues.ToString());
 314.  
 315. LU<double> LUanswer = m.LU();
 316. richTextBox1.AppendText("\nMatricos M LU skaida\n");
 317. richTextBox1.AppendText("\nMatrica L:\n");
 318. richTextBox1.AppendText(LUanswer.L.ToString());
 319. richTextBox1.AppendText("\nMatrica U:\n");
 320. richTextBox1.AppendText(LUanswer.U.ToString());
 321.  
 322. QR<double> QRanswer = m.QR();
 323. richTextBox1.AppendText("\nMatricos M QR skaida\n");
 324. richTextBox1.AppendText("\nMatrica Q:\n");
 325. richTextBox1.AppendText(QRanswer.Q.ToString());
 326. richTextBox1.AppendText("\nMatrica R:\n");
 327. richTextBox1.AppendText(QRanswer.R.ToString());
 328.  
 329. Vector<double> v3 = m.Solve(v);
 330. richTextBox1.AppendText("\nm*v3 = v sprendziama QR metodu\n");
 331. richTextBox1.AppendText(v3.ToString());
 332. richTextBox1.AppendText("Patikrinimas\n");
 333. richTextBox1.AppendText((m * v3 - v).ToString());
 334.  
 335. }
 336.  
 337.  
 338. // ---------------------------------------------- KITI METODAI ----------------------------------------------
 339.  
 340. /// <summary>
 341. /// Uždaroma programa
 342. /// </summary>
 343. private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 344. {
 345. Close();
 346. }
 347.  
 348. /// <summary>
 349. /// Išvalomas grafikas ir consolė
 350. /// </summary>
 351. private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
 352. {
 353. ClearForm();
 354. }
 355.  
 356.  
 357. public void ClearForm()
 358. {
 359. richTextBox1.Clear(); // isvalomas richTextBox1
 360. // sustabdomi timeriai jei tokiu yra
 361. foreach (var timer in Timerlist)
 362. {
 363. timer.Stop();
 364. }
 365.  
 366. // isvalomos visos nubreztos kreives
 367. chart1.Series.Clear();
 368. }
 369. }
 370. }
RAW Paste Data