Advertisement
Marcel12311

RPG console[PL LANGUAGE]

Jan 22nd, 2022
1,086
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // if you don't understand it
 2. // translate it PL-EN
 3. ///////////////////////////////////////////////////
 4. // 1.copy this all code checked[1] to file main.cpp
 5. // 2.copy this all code checked[2] to file class.h
 6. // 3.copy this all code checked[3] to file class.cpp
 7. // 4.start your program and enjoy!
 8. // psss...you can edit code
 9. ///////////////////////////////////////
 10. //           [1]                     //
 11. ///////////////////////////////////////
 12. #include "Class.h"
 13.  
 14. map<int,string>EkwipunekG; // sluzy do przechowywania id ekwipunku
 15. map<int,string>::iterator it; // iterator do mapy EkwipunekG
 16. vector<bool>ValueBools; // typ bool tu przechowujemy czy zadanie zostalo rozpoczete czy nie (false/true) na poczatku jest false
 17.  
 18. void Skills(Character* chr){
 19.     system("cls");
 20.     char wybor;
 21.     char wyb1;
 22.     static int dmg1;
 23.     cout << "Skille info:\n";
 24.     cout << "------------\n";
 25.     cout << "1."<<chr->SkillName1<<endl;
 26.     cout << "2."<<chr->SkillName2<<endl;
 27.  
 28.     cout << "0. wyjdz\n";
 29.     cout << "Enter: ";
 30.     wybor=getch();
 31.  
 32.     switch(wybor){
 33.         case '0':{system("cls");return;}
 34.         case '1': {
 35.             system("cls");
 36.             cout << "Edytuj skilla:\n";
 37.             cout << "Nazwa: "<<chr->SkillName1<<endl;
 38.             cout << "Typ: specjalny\n";
 39.             cout << "Moc: nieokreslona\n";
 40.             cout << "-----------------\n";
 41.             cout << "Tego skilla nie da sie edytowac\n";
 42.             cout << "0. aby wyjsc\n";
 43.             cout << "Enter: ";
 44.             wyb1=getch();
 45.             if(wyb1=='0'){system("cls");return;}
 46.             break;
 47.             }
 48.         case '2':{
 49.             system("cls");
 50.             cout << "Edytuj skilla:\n";
 51.             cout << "Nazwa: "<<chr->SkillName2<<endl;
 52.             cout << "Typ: normalny\n";
 53.             cout << "Moc: "<<chr->skills2<<endl;
 54.             cout << "-----------------\n";
 55.             cout << "czy chcesz zwiekszyc moc?\n";
 56.             dmg1+= 25;
 57.             cout << "koszt wynosi: "<<dmg1<< " zlota.\n";
 58.             cout << "1)tak\n";
 59.             cout << "2)nie\n";
 60.             cout << "Enter: ";
 61.             wyb1=getch();
 62.             if(wyb1=='1' && chr->getGold() >= chr->skills1_koszt){
 63.                 int g;
 64.                 system("cls");
 65.                 chr->skills1_koszt *= 2;
 66.  
 67.                 g = chr->getGold();
 68.                 g -= chr->skills1_koszt;
 69.                 chr->setGold(g);
 70.  
 71.                 cout << "pomyslnie kupiles ulepszenie!\n";
 72.                 chr->skills2+=10;
 73.                 cout << "teraz twoj skill ma +"<<chr->skills2<<" mocy!\n";
 74.                 cout << "nacisnij aby kontynuowac...";
 75.                 wyb1=getch();
 76.                 system("cls");
 77.             }else if(wyb1=='1' && chr->getGold() < chr->skills1_koszt){
 78.                 system("cls");
 79.                 cout << "masz za malo zlota nie mozesz kupic tego\n";
 80.                 Sleep(3000);
 81.             }else {system("cls");return;}
 82.             break;
 83.         }
 84.          default: {system("cls");cout<<"Wybrales zla opcje!\n";Sleep(3000);system("cls");return;}
 85.     }
 86.     system("cls");
 87. }
 88.  
 89. void LogicQuests(Character* acc){
 90.     if(ValueBools[0] == true && acc->ZabiteMWilk >= acc->PolowanieMWilk){
 91.         system("cls");
 92.         int g;
 93.         cout << "Udalo ci sie wykonac zadanie!\n";
 94.         cout << "oto nagroda: " << 50 << " zlota";
 95.  
 96.         acc->ZabiteMWilk = 0;
 97.         acc->PolowanieMWilk  *= 2;
 98.  
 99.         g = acc->getGold();
 100.         g += 25;
 101.         acc->setGold(g);
 102.         Sleep(5000);
 103.         system("cls");
 104.     }
 105. }
 106.  
 107. void Quests(Character* acc){
 108.     system("cls");
 109.     char wybor;
 110.     if(ValueBools[0] == true){
 111.         cout <<"--------------------\n";
 112.         cout << "Upoluj "<<acc->PolowanieMWilk<< " mlode wilki\n";
 113.         cout << "Postep znajdziesz na dole\n";
 114.         cout <<"["<<acc->ZabiteMWilk<<"/"<<acc->PolowanieMWilk<<"]"<<endl;
 115.         cout <<"--------------------\n";
 116.  
 117.     }else {cout << "Nie masz zadnych zadan w tej chwili!\n";Sleep(3000);system("cls");return;}
 118.  
 119.     cout << "\n\nwcisnij cokolwiek aby kontynuowac...";
 120.     wybor=getch();
 121.     cout <<wybor;
 122.     system("cls");
 123. }
 124.  
 125. void Equipment(Character* acc){
 126.     int wybor=0;
 127.     system("cls");
 128.     if(EkwipunekG.size() == 0){
 129.         cout << "Nie masz nic w ekwipunku!\n";
 130.         Sleep(3000);
 131.     }else{
 132.  
 133.     for(auto it=EkwipunekG.begin();it!=EkwipunekG.end();it++){
 134.         cout << it->first<<"."<<it->second<<endl;
 135.     }
 136.  
 137.     cout << "Enter: ";
 138.     cin >> wybor;
 139.     if(!cin){
 140.         cin.clear();
 141.         cin.sync();
 142.         system("cls");
 143.         cout << "Nieprawidlowa opcja!\n";
 144.         Sleep(3500);
 145.         system("cls");
 146.         return;
 147.     }
 148.     it = EkwipunekG.find(wybor);
 149.     if(it != EkwipunekG.end()){
 150.         acc->LogicEQ(it->second,it->first);
 151.     }else {cout << "Nie znaleziono przedmiotu o takim id\n";Sleep(3000);}
 152. }
 153.     system("cls");
 154. }
 155.  
 156. void Shop(Character* acc){
 157.     system("cls");
 158.     char wybor=0;
 159.     string wybierz;
 160.     cout << "0)wyjdz\n";
 161.     cout << "1)Mala mikstura zycia\n";
 162.     cout << "Enter: ";
 163.     wybor=getch();
 164.  
 165.     switch(wybor){
 166.         case '0':{system("cls");return;}
 167.         case '1': {
 168.             system("cls");
 169.             cout << "Leczy: 20 punktow zycia\n";
 170.             cout << "Koszt zakupu: ["<<acc->Mikstura_01_koszt<<"] zlota!\n";
 171.             cout << "Czy chcesz kupic?(Mala mikstura zycia\n)";
 172.             cout << "wypisz (tak/Tak) lub (nie/Nie)\n";
 173.             cout << "Enter: ";
 174.             cin >> wybierz;
 175.  
 176.             if(wybierz == "tak" || wybierz == "Tak"){
 177.                 int g=0;
 178.                 if(acc->getGold() >= acc->Mikstura_01_koszt){
 179.                 acc->Mikstura_01_ilosc++;
 180.                 if(acc->Mikstura_01_ilosc <= 1)acc->iteruj++;
 181.                 EkwipunekG[acc->iteruj] = "MalaMiksturaZycia";
 182.  
 183.                 g = acc->getGold();
 184.                 g -= acc->Mikstura_01_koszt;
 185.                 acc->setGold(g);
 186.  
 187.                 system("cls");
 188.                 }else {system("cls");cout << "Nie masz na tyle zlota!\n";Sleep(4500);system("cls");}
 189.             }else {system("cls");}
 190.         break;}
 191.     default: {system("cls");cout<<"Zla opcja!\n";Sleep(3500);system("cls");}
 192.     }
 193. }
 194.  
 195. void SaveGame(Character* acc){
 196.  
 197.     system("cls");
 198.     string odp;
 199.     cout << "Czy na pewno chcesz nadpisac stan gry?\n";
 200.     cout << "wypisz (tak/Tak) lub (nie/Nie)\n";
 201.     cout << "enter: ";
 202.     cin >> odp;
 203.         //if(!cin){cin.clear();cin.sync();system("cls");cout<<"Blad!\n";Sleep(2500);file.close();return;}
 204.     if(odp=="tak" || odp=="Tak"){
 205.     ofstream file;
 206.  
 207.     file.open("statystyki.txt",std::ofstream::out);
 208.  
 209.  
 210.     if(!file.is_open()){
 211.         system("cls");
 212.         //jezeli sie nie da zapisac wyswietl komunikat o bledzie
 213.         cout << "Blad przy zapisie danych!\n";
 214.         cout << "Sprobuj ponownie.\n";
 215.         Sleep(3000);
 216.         system("cls");
 217.         file.close();
 218.         return;
 219.  
 220.     }else{
 221.         file << acc->getHealth();
 222.         file <<endl;
 223.         file << acc->getMaxHealth();
 224.         file <<endl;
 225.         file << acc->getGold();
 226.         file <<endl;
 227.         file << acc->getAttack();
 228.         file <<endl;
 229.         file << acc->name;
 230.         file <<endl;
 231.         file << acc->getType();
 232.         file <<endl;
 233.         file << acc->PolowanieMWilk;
 234.         file <<endl;
 235.         file << acc->ZabiteMWilk;
 236.         file <<endl;
 237.         file << ValueBools[0];
 238.         file <<endl;
 239.         file << acc->eqiuppedWep;
 240.         file <<endl;
 241.         file << acc->EqWep;
 242.         file <<endl;
 243.         file << acc->iteruj;
 244.         file <<endl;
 245.         file << EkwipunekG[1];
 246.         file <<endl;
 247.         file << acc->Mikstura_01_ilosc;
 248.         file <<endl;
 249.         file << acc->skills1;
 250.         }
 251.         system("cls");
 252.         cout << "Pomyslne zapisanie gry!\n";
 253.         Sleep(3000);
 254.         system("cls");
 255.        // zamykamy plik
 256.        file.close();
 257.     }else {system("cls");return;}
 258. }
 259.  
 260. Character* LoadGame(){
 261.     ifstream file;
 262.  
 263.     int zycie=0;
 264.     int zyciemax=0;
 265.     int gold=0;
 266.     int atak=0;
 267.     int ZWilk1=0;
 268.     int QWilk1=0;
 269.     bool QTWilk1;
 270.     int skillss1;
 271.  
 272.     bool ifwepun;
 273.     int wep1S;
 274.     int iterat1;
 275.     int mik1_ilosc;
 276.     string nazwa="unknown";
 277.     string typ="unknown";
 278.     string wth1="";
 279.  
 280.     file.open("statystyki.txt",std::ifstream::in);
 281.  
 282.     if(!file.is_open()){
 283.         system("cls");
 284.         cout << "\nBlad! statystyki gracza nie istnieja!\n";
 285.         cout << "Musisz zaczac gre od nowa!\n";
 286.         Sleep(4500);
 287.         system("cls");
 288.     }else{
 289.         file >> zycie;
 290.         file >> zyciemax;
 291.         file >> gold;
 292.         file >> atak;
 293.         file >> nazwa;
 294.         file >> typ;
 295.         file >> QWilk1;
 296.         file >> ZWilk1;
 297.         file >> QTWilk1;
 298.         file >> ifwepun;
 299.         file >> wep1S;
 300.         file >> iterat1;
 301.         file >> wth1;
 302.         file >> mik1_ilosc;
 303.         file >> skillss1;
 304. }
 305.     file.close();
 306.     if(typ=="Wojownik"){
 307.         system("cls");
 308.         cout << "Laduje prosze czekac...";
 309.         Sleep(4500);
 310.  
 311.         Warrior* wojownik = new Warrior(100,100,5,0,nazwa);
 312.         wojownik->setGold(gold);
 313.         wojownik->setHealth(zycie);
 314.         wojownik->setMaxHealth(zyciemax);
 315.         wojownik->setAttack(atak);
 316.         wojownik->name = nazwa;
 317.         wojownik->setType(typ);
 318.         wojownik->PolowanieMWilk=QWilk1;
 319.         wojownik->ZabiteMWilk=ZWilk1;
 320.         ValueBools[0]=QTWilk1;
 321.         wojownik->eqiuppedWep = ifwepun;
 322.         wojownik->iteruj=iterat1;
 323.         wojownik->EqWep = static_cast<EqBron>(wep1S);
 324.         wojownik->skills1 = skillss1;
 325.         if(mik1_ilosc != 0){
 326.         EkwipunekG[1] = wth1;
 327.         wojownik->Mikstura_01_ilosc = mik1_ilosc;}
 328.         return wojownik;
 329.  
 330.     }else if(typ=="Lucznik"){
 331.         system("cls");
 332.         cout << "Laduje prosze czekac...";
 333.         Sleep(4500);
 334.  
 335.         Archery* Lucznik = new Archery(60,60,14,0,nazwa);
 336.         Lucznik->setGold(gold);
 337.         Lucznik->setHealth(zycie);
 338.         Lucznik->setMaxHealth(zyciemax);
 339.         Lucznik->setAttack(atak);
 340.         Lucznik->name = nazwa;
 341.         Lucznik->setType(typ);
 342.         Lucznik->PolowanieMWilk=QWilk1;
 343.         Lucznik->ZabiteMWilk=ZWilk1;
 344.         ValueBools[0]=QTWilk1;
 345.         Lucznik->eqiuppedWep = ifwepun;
 346.         Lucznik->iteruj=iterat1;
 347.         Lucznik->EqWep = static_cast<EqBron>(wep1S);
 348.         Lucznik->skills1 = skillss1;
 349.         if(mik1_ilosc != 0){
 350.         EkwipunekG[1] = wth1;
 351.         Lucznik->Mikstura_01_ilosc = mik1_ilosc;}
 352.         return Lucznik;
 353.  
 354.     }else if(typ=="Mag"){
 355.         system("cls");
 356.         cout << "Laduje prosze czekac...";
 357.         Sleep(4500);
 358.  
 359.         Archery* Mag = new Archery(60,60,14,0,nazwa);
 360.         Mag->setGold(gold);
 361.         Mag->setHealth(zycie);
 362.         Mag->setMaxHealth(zyciemax);
 363.         Mag->setAttack(atak);
 364.         Mag->name = nazwa;
 365.         Mag->setType(typ);
 366.         Mag->PolowanieMWilk=QWilk1;
 367.         Mag->ZabiteMWilk=ZWilk1;
 368.         ValueBools[0]=QTWilk1;
 369.         Mag->eqiuppedWep = ifwepun;
 370.         Mag->iteruj=iterat1;
 371.         Mag->EqWep = static_cast<EqBron>(wep1S);
 372.         Mag->skills1 = skillss1;
 373.         if(mik1_ilosc != 0){
 374.         EkwipunekG[1] = wth1;
 375.         Mag->Mikstura_01_ilosc = mik1_ilosc;}
 376.         return Mag;
 377.  
 378.     }else return NULL;
 379. }
 380.  
 381. void Battle(Character* chr,Character* target){
 382.     char wybor=0;
 383.     system("cls");
 384.     cout << "statystyki przeciwnika:\n";
 385.     target->showStats();
 386.     cout << "statystyki twoje:\n";
 387.     chr->showStats();
 388.     Sleep(3000);
 389.     cout <<endl<<endl;
 390.     for(int i=5;i>=0;i--){
 391.         cout << "za [" << i <<"] zacznie sie walka"<<endl;
 392.         Sleep(1000);
 393.     }
 394.     system("cls");
 395.  
 396.     //system walki
 397.     int hp=0; // zmienna przechowuje tymczasowe zycie naszej postaci
 398.     int mhp=0; // tymaczasowe potwora zycie
 399.     int tura=1; // liczy tury co koniec rundy
 400.     int Speedhits=0; // jezeli zaatakowalismy przeciwnika i mialismy go na strzala ustawiamy zmienna na 1 / odwrotnie przeciwnik mial nas na strzala
 401.     cout << "rozpoczela sie walka pomiedzy\n";
 402.     cout << chr->name<<" vs "<<target->name<<"!"<<endl;
 403.     Sleep(3000);
 404.     system("cls");
 405.     do{
 406.         system("cls");
 407.         cout << "1)uzyj zwyklego ataku\n";
 408.         cout << "2)uzyj skilla\n";
 409.         cout << "3) opusc walke\n";
 410.         cout << "Enter: ";
 411.         wybor=getch();
 412.  
 413.         switch(wybor){
 414.             case '1': {cout << "Atak zwykly";Sleep(3000);system("cls");break;}
 415.             case '2': {chr->useSkills(target);break;}
 416.             case '3': {system("cls");cout << "stchorzyles!";Sleep(3500);delete target;target=NULL;system("cls");return;}
 417.             default: {cout << "nieznana opcja!";Sleep(3000);system("cls");}
 418.         }
 419.         if(target->getHealth()<=0){mhp=0;target->setHealth(mhp);Speedhits=1;Sleep(2500);break;}
 420.         //zadawanie obrazen i wyswietlenie na ekranie
 421.         if((chr->getBoolSkill() == false && chr->getSkillID() <= 0) || (chr->getBoolSkill() == true && chr->getSkillID() == 1)){
 422.         cout << chr->name << " zaatakowal " << target->name<< " z sila "<<chr->getAttack()<<"!"<<endl;
 423.         mhp = target->getHealth();
 424.         mhp -= chr->getAttack();
 425.         target->setHealth(mhp);
 426.         if(target->getHealth()<=0){mhp=0;target->setHealth(mhp);Speedhits=1;Sleep(2500);break;}
 427.         Sleep(2500);
 428.         cout<<endl;}
 429.         cout << target->name << " zaatakowal " << chr->name<< " z sila "<<target->getAttack()<<"!"<<endl;
 430.         hp = chr->getHealth();
 431.         hp -= target->getAttack();
 432.         chr->setHealth(hp);
 433.         if(chr->getHealth()<=0){hp=0;chr->setHealth(hp);Speedhits=1;Sleep(2500);break;}
 434.         cout<<endl<<endl;
 435.  
 436.         Sleep(2500);
 437.         // wyswietlamy informacje
 438.         cout <<"Koniec tury: "<<tura<<endl;
 439.         cout << "twoje zycie: "<<chr->getHealth()<<endl;
 440.         cout << "przeciwnika zycie: "<<target->getHealth()<<endl;
 441.         cout << "-------------------\n";
 442.  
 443.         Sleep(5000);
 444.         cout <<endl <<endl;
 445.         tura++; // inkrementujemy ture co koniec walki
 446.         if(chr->cooldownSkill > 0)chr->cooldownSkill--;
 447.         if(chr->getSkillID() == 1 || chr->getSkillID() == 2){chr->setBoolSkills(false);chr->setSkillID(0);}
 448.  
 449.     }while((chr->getHealth())>0 && (target->getHealth())>0);
 450.     // tutaj jest koncowa tura jezeli trafilismy przeciwnika na strzala
 451.     // lub przeciwnik trafil nas na strzala
 452.     if(Speedhits == 1){
 453.         cout<<endl;
 454.         cout <<"Koniec tury: "<<tura<<endl;
 455.         cout << "twoje zycie: "<<chr->getHealth()<<endl;
 456.         cout << "przeciwnika zycie: "<<target->getHealth()<<endl;
 457.         cout << "-------------------\n";
 458.         Sleep(6000);
 459.     }
 460.  
 461.     if(chr->getHealth() <= 0){
 462.         system("cls");
 463.         cout << "Przegrales!\n";
 464.         cout << "Sprobuj innym razem!\n";
 465.         chr->setBoolSkills(false);
 466.         chr->setSkillID(0);
 467.         chr->cooldownSkill = 0;
 468.         delete target;
 469.     }else if(target->getHealth() <= 0){
 470.         system("cls");
 471.         int numsrand = target->getGold();
 472.         int goldmy=0;
 473.         numsrand = rand()%numsrand+1;
 474.         cout << "wygrales!\n";
 475.         cout << "oto nagroda: "<<numsrand<<" zlota!"<<endl;
 476.         goldmy = chr->getGold();
 477.         goldmy += numsrand;
 478.         chr->setGold(goldmy);
 479.         chr->setBoolSkills(false);
 480.         chr->setSkillID(0);
 481.         chr->cooldownSkill=0;
 482.         if(ValueBools[0] == true)chr->ZabiteMWilk++;
 483.         if(target->getType() == "MlodyWilk" )ValueBools[0]=true;
 484.  
 485.         delete target;
 486.     }
 487.     target=NULL;
 488.     cout << "Nacisnij dowolny klawisz...";
 489.     wybor=getch();
 490.     system("cls");
 491. }
 492.  
 493. void ChooseDiffArena(Character* chr){
 494.     system("cls");
 495.     char wybor;
 496.     int ran = 0;
 497.     int hp;
 498.     int atk;
 499.     int gold;
 500.     cout << "1)Easy\n";
 501.     cout << "2)Medium\n";
 502.     cout << "3)Hard\n";
 503.     cout << "------\n";
 504.     cout << "Enter: ";
 505.     wybor=getch();
 506.  
 507.     switch(wybor){
 508.         case '1': {
 509.             ran = rand()%2+1;
 510.             hp = rand()%(chr->getHealth()-10)+10;
 511.             atk = rand()%(chr->getAttack()-1)+1;
 512.             gold = rand()%10+3;
 513.             if(ran == 1){
 514.                 Warrior* object1 = new Warrior(hp,hp,atk,gold,"Apocaliptus");
 515.                 Battle(chr,object1);
 516.             }else if(ran == 2){
 517.                 hp = rand()%(chr->getHealth()-10)+10;
 518.                 atk = rand()%(chr->getAttack()-1)+1;
 519.                 gold = rand()%10+3;
 520.                 Archery* object1 = new Archery(hp,hp,atk,gold,"Nipetilus");
 521.                 Battle(chr,object1);
 522.             }else if(ran == 3){
 523.                 hp = rand()%(chr->getHealth()-10)+10;
 524.                 atk = rand()%(chr->getAttack()-1)+1;
 525.                 gold = rand()%10+3;
 526.                 Mage* object1 = new Mage(hp,hp,atk,gold,"Elipse");
 527.                 Battle(chr,object1);
 528.             }
 529.             break;
 530.         }
 531.         // tutaj mozesz dodac kolejne poziomy trudnosci
 532.         // bazujac na tym gorze...
 533.  
 534.         default: {system("cls");cout << "nieznana opcja!";Sleep(3000);system("cls");return;}
 535.     }
 536.  
 537. }
 538.  
 539. void ChoiceBattle(Character* chr){
 540.     system("cls");
 541.     char wybor=0;
 542.     Character* target=NULL;
 543.     cout<<"WYBOR PRZECIWNIKA:\n";
 544.     cout <<"-----------------\n";
 545.     cout <<"1)Mlody Wilk\n";
 546.     cout<<"Enter: ";
 547.     wybor=getch();
 548.  
 549.     switch(wybor){
 550.         case '1': {Wolf* youngWolf = new Wolf(60,60,3,10,"Mlody Wilk");target=youngWolf;Battle(chr,target);break;}
 551.         default: {cout<<"nieprawidlowa opcja!\n";}
 552.     }
 553. }
 554.  
 555. void GameStart(Character* acc){
 556.     char wybor=0;
 557. do{
 558.     LogicQuests(acc);
 559.     acc->showStats();
 560.     cout << "----------"<<endl;
 561.     cout <<"0) wyjsc z gry\n";
 562.     cout <<"1)Walcz z potworami\n";
 563.     cout <<"2)Arena"<<endl;
 564.     cout <<"3)Ekwipunek"<<endl;
 565.     cout << "4)Skille"<<endl;
 566.     cout <<"5)Zadania"<<endl;
 567.     cout <<"6)Sklep"<<endl;
 568.     cout <<"7)Zapisz gre\n"<<endl;
 569.     cout << "----------"<<endl;
 570.     cout << "Enter: ";
 571.     wybor=getch();
 572.  
 573.     switch(wybor){
 574.         case '0':{system("cls");cout<<"Pomyslnie wyszedles z gry!\n";delete acc;exit(0);}
 575.         case '1':{ChoiceBattle(acc);break;}
 576.         case '2':{ChooseDiffArena(acc);break;}
 577.         case '3':{Equipment(acc);break;}
 578.         case '4':{Skills(acc);break;}
 579.         case '5':{Quests(acc);break;}
 580.         case '6':{Shop(acc);break;}
 581.         case '7':{SaveGame(acc);break;}
 582.         default: {system("cls");cout << "nieprawidlowa opcja!\n";}
 583.     }
 584.   }while(wybor!='0');
 585. }
 586.  
 587. Character* character_selection(){
 588.     char znak = 0;
 589.     string name;
 590.  
 591.     cout << "witamy w rpg\n";
 592.     cout << "aby stworzyc postac nacisnij na klawiaturze\n";
 593.     cout << "podana liczbe na dole...\n";
 594.     cout <<endl<<endl;
 595.     cout<<"-------------\n";
 596.     cout <<"Prosze podac najpierw \n";
 597.     cout << "nazwe postaci\n";
 598.     cout << "od 4 do 10 liter\n";
 599.     cout << "nie moze przekraczac\n";
 600.     cout << "Enter: ";
 601.     cin >> name;
 602.  
 603. // obsluga nazwy gracza
 604. if(name.length() >= 0 && name.length() <= 3){cout <<"za mala nazwe postaci podales!\n";exit(0);}
 605. else if(name.length() >= 10){cout << "za dluga nazwe postaci podales!\n";exit(0);}
 606. else if(!cin){
 607.         cout << "failed name!\n";
 608.         cout << "returned 0!\n";
 609.         exit(0);
 610. }
 611.  
 612. //petla ta wybiera i zwraca obiekt klasy
 613.     do{
 614.     cout<<"-------------\n";
 615.     cout<<"0)aby wyjsc calkowicie\n";
 616.     cout<<"1)Wojownik\n";
 617.     cout<<"2)Lucznik\n";
 618.     cout<<"3)Mag\n";
 619.     cout <<"4)Wczytaj gre\n";
 620.     cout << "Enter: ";
 621.     znak = getch();
 622.     cout << znak <<endl;
 623.     switch(znak){
 624.         case '0': {system("cls");cout<<"Pomyslnie wyszedles z gry!";break;}
 625.         case '1':{Warrior* wojownik = new Warrior(100,100,10,0,name);return wojownik;}
 626.         case '2':{Archery* lucznik = new Archery(50,50,18,0,name);return lucznik;}
 627.         case '3':{Mage* Mag1 = new Mage(30,30,25,0,name);return Mag1;}
 628.         case '4':{return LoadGame();}
 629.     default: {system("cls");cout << "nieprawidlowa opcja!\n";}
 630.     }
 631. }while(znak!='0');
 632.     // jezeli 0 wybralismy wychodzimy z calego programu
 633.     if(znak == '0')exit(0);
 634.  
 635.     // przeciwnym wypadku zwroc null
 636.     return NULL;
 637. }
 638.  
 639. int main(){
 640.     Character* wsk; // glowny wskaznik na obiekt gracza ktorego bedziemy operowali we funkcjach
 641.     wsk = character_selection(); // tworzymy najpierw obiekt klasy [Wojownik] lub [Lowca] lub [Mag] i wskazujemy wskaznikiem wsk na obiekt utworzony
 642.     if(wsk == NULL){
 643.         system("cls");
 644.         cout << "Blad w wczytaniu postaci\n";
 645.         cout << "lub anulowales\n";
 646.         exit(0);
 647.     }
 648.     system("cls");
 649.     // glowna mechanika gry w tej funkcja ponizej
 650.     GameStart(wsk);
 651.     // jezeli jakims cudem wyszedlismy z funkcji gameStart zwaliamy pamiec wsk
 652.     delete wsk;
 653.     return 0;
 654. }
 655. ///////////////////////////////////////
 656. //              [2]                  //
 657. ///////////////////////////////////////
 658. #ifndef elo
 659. #define elo
 660. #include <iostream>
 661. #include <windows.h>
 662. #include <cstdlib>
 663. #include <time.h>
 664. #include <ctime>
 665. #include <conio.h> // obsluga klawiatury
 666. #include <fstream> // biblioteka sluzy do zapisywania plikow
 667. #include <map>
 668. #include <sstream>
 669. #include <vector>
 670. using namespace std;
 671.  
 672. extern map<int,string>EkwipunekG;
 673. extern map<int,string>::iterator it;
 674. extern vector<bool>ValueBools;
 675. enum EqBron {uneqiupped=0,eq1=1};
 676.  
 677. class Character{
 678. protected:
 679.     bool skill;
 680.     int hp;
 681.     int hpMax;
 682.     int attack;
 683.     int gold;
 684.     int skillID;
 685.     string type;
 686. public:
 687.     EqBron EqWep;
 688.     bool quest1;
 689.     bool eqiuppedWep;
 690.  
 691.     int PolowanieMWilk;
 692.     int ZabiteMWilk;
 693.     int cooldownSkill;
 694.  
 695.     // iterator po ekwipunku
 696.     int iteruj;
 697.     int Mikstura_01_ilosc;
 698.     int Mikstura_01_koszt;
 699.  
 700.     int wepDmg;
 701.  
 702.  
 703.  
 704.     int skills1;
 705.     int skills2;
 706.     int skills1_koszt;
 707.  
 708.     string nameWep1;
 709.  
 710.     string name;
 711.     string SkillName1;
 712.     string SkillName2;
 713.  
 714.  
 715.  
 716.     // czysta metoda wirtualna
 717.     virtual ~Character(){};
 718.     virtual void showStats()=0;
 719.     virtual int getHealth()=0;
 720.     virtual void setHealth(int)=0;
 721.     virtual int getAttack()=0;
 722.     virtual int getGold()=0;
 723.     virtual void setGold(int)=0;
 724.     virtual bool getBoolSkill(){return false;}
 725.     virtual void setBoolSkills(bool){};
 726.     virtual int getSkillID(){return 0;}
 727.     virtual void useSkills(Character*){};
 728.     virtual void setSkillID(int){};
 729.     virtual int getMaxHealth(){return 0;};
 730.     virtual void setType(string){};
 731.     virtual string getType(){return "";}
 732.     virtual void setAttack(int){};
 733.     virtual void setMaxHealth(int){};
 734.     virtual void LogicEQ(string,int){};
 735.     virtual void SkillsInfo(){};
 736. };
 737.  
 738. class Warrior :public Character{
 739. public:
 740.     Warrior(int,int,int,int,string);
 741.     void showStats();
 742.     int getHealth();
 743.     void setHealth(int);
 744.     int getAttack();
 745.     int getGold();
 746.     void setGold(int);
 747.     void useSkills(Character*);
 748.     bool getBoolSkill();
 749.     void setBoolSkills(bool);
 750.     int getSkillID();
 751.     void setSkillID(int);
 752.     int getMaxHealth();
 753.     void setType(string);
 754.     void setAttack(int);
 755.     void setMaxHealth(int);
 756.     string getType();
 757.     void LogicEQ(string,int);
 758.     void SkillsInfo();
 759. };
 760.  
 761. class Archery :public Character{
 762.  
 763. public:
 764.     Archery(int,int,int,int,string);
 765.     void showStats();
 766.     int getHealth();
 767.     void setHealth(int);
 768.     int getAttack();
 769.     int getGold();
 770.     void setGold(int);
 771.     void useSkills(Character*);
 772.     bool getBoolSkill();
 773.     void setBoolSkills(bool);
 774.     int getSkillID();
 775.     void setSkillID(int);
 776.     int getMaxHealth();
 777.     void setType(string);
 778.     void setAttack(int);
 779.     void setMaxHealth(int);
 780.     string getType();
 781.     void LogicEQ(string,int);
 782.     void SkillsInfo();
 783. };
 784.  
 785. class Mage :public Character{
 786.  
 787. public:
 788.     Mage(int,int,int,int,string);
 789.     void showStats();
 790.     int getHealth();
 791.     void setHealth(int);
 792.     int getAttack();
 793.     int getGold();
 794.     void setGold(int);
 795.     void useSkills(Character*);
 796.     bool getBoolSkill();
 797.     void setBoolSkills(bool);
 798.     int getSkillID();
 799.     void setSkillID(int);
 800.     int getMaxHealth();
 801.     void setType(string);
 802.     void setAttack(int);
 803.     void setMaxHealth(int);
 804.     string getType();
 805.     void LogicEQ(string,int);
 806.     void SkillsInfo();
 807. };
 808.  
 809. class Wolf :public Character{
 810. public:
 811.     Wolf(int,int,int,int,string);
 812.     virtual void showStats();
 813.     int getHealth();
 814.     void setHealth(int);
 815.     int getAttack();
 816.     int getGold();
 817.     void setGold(int);
 818.     string getType();
 819. };
 820.  
 821. #endif // elo
 822. ///////////////////////////////////////
 823. //              [3]                  //
 824. ///////////////////////////////////////
 825. #include "Class.h"
 826.  
 827. Warrior::Warrior(int h,int hm,int a,int g,string n){
 828.     hp=h;
 829.     hpMax=hm;
 830.     attack=a;
 831.     gold=g;
 832.     name=n;
 833.     type="Wojownik";
 834.  
 835.     eqiuppedWep=false;
 836.     nameWep1="Bron nowicjuszy";
 837.  
 838.  
 839.     cooldownSkill=0;
 840.     skill=false;
 841.     skillID=-1;
 842.  
 843.     SkillName1 = "Podwojny atak";
 844.     SkillName2 = "Uzdrow siebie";
 845.  
 846.     quest1=false;
 847.     PolowanieMWilk = 3;
 848.     ZabiteMWilk = 0;
 849.  
 850.     ValueBools.push_back(false);
 851.     iteruj=0;
 852.     EkwipunekG[0] = nameWep1;
 853.     Mikstura_01_ilosc=0;
 854.     Mikstura_01_koszt=10;
 855.     skills1_koszt=10;
 856.  
 857.     // wlasciwosci skille
 858.     // (dmg - moc)
 859.     skills1 = 10;
 860.     skills2 = 20;
 861.     wepDmg = 10;
 862.     EqWep = uneqiupped;
 863. }
 864.  
 865. void Warrior::showStats(){
 866.     cout << "Nazwa: "<<name<<endl;
 867.     cout << "Zycie: "<<hp<<"/"<<hpMax<<endl;
 868.     cout << "atak: "<<attack<<endl;
 869.     cout << "Zloto: "<<gold<<endl;
 870.     cout << "Klasa: "<<type;
 871.     cout<<endl;
 872. }
 873.  
 874. int Warrior::getHealth(){
 875.     return hp;
 876. }
 877.  
 878. void Warrior::setHealth(int n){
 879.     hp=n;
 880. }
 881.  
 882. int Warrior::getAttack(){
 883.     return attack;
 884. }
 885. int Warrior::getGold(){
 886.     return gold;
 887. }
 888. void Warrior::setGold(int n){
 889.     gold=n;
 890. }
 891.  
 892. void Warrior::useSkills(Character* target){
 893.     char wybor=0;
 894.     int mhp=0;
 895.     system("cls");
 896.     cout << "Menu Skilli:\n";
 897.     cout << "1)Podwojny atak\n";
 898.     cout << "2)Uzdrow siebie(moc: "<<this->skills1<<")\n";
 899.     cout << "Enter: ";
 900.     wybor=getch();
 901.     // if we have cooldownSkill = 0 we can use skills
 902. if(this->cooldownSkill==0){
 903.     switch(wybor){
 904.         case '1': {cout<<"Podwojny atak";Sleep(3000);this->skill=true;this->skillID=1;break;}
 905.         case '2': {cout<<"Uzdrow siebie";Sleep(3000);this->skill=true;this->skillID=2;break;}
 906.         default: {cout <<"nieznana opcja!\n";Sleep(4000);return;}
 907.     }
 908.  
 909.     if(this->skill==true && this->skillID == 1){
 910.     system("cls");
 911.     cout << this->name << " zaatakowal " << target->name<< " z sila "<<this->getAttack()<<"!"<<endl;
 912.     mhp = target->getHealth();
 913.     mhp -= this->getAttack();
 914.     target->setHealth(mhp);
 915.     cout <<endl;cooldownSkill=3;}else if(this->skill==true && this->skillID == 2){
 916.         system("cls");
 917.         if(this->hp < this->hpMax){
 918.         cout << "gracz "<<this->name<<" uzyl zaklecia uzdrow siebie!\n";
 919.         this->hp += skills1;
 920.         if(this->hp > this->hpMax)this->hp=this->hpMax;
 921.         }
 922.  
 923.         else if(this->hp >= this->hpMax)cout<<"Masz pelne zycie!\n";
 924.         cout << "twoje hp: "<<this->hp<<endl;
 925.         this->cooldownSkill=5;
 926.         Sleep(3000);
 927.         system("cls");
 928.     }
 929.  
 930.  
 931.     }else {cout << "Nie mozesz teraz uzywac skillow poczekaj jeszcze: "<<this->cooldownSkill<<" tury!"<<endl;Sleep(3000);system("cls");}
 932.     Sleep(2500);
 933. }
 934.  
 935. bool Warrior::getBoolSkill(){
 936.     return skill;
 937. }
 938.  
 939. void Warrior::setBoolSkills(bool b){
 940.     skill = b;
 941. }
 942.  
 943. int Warrior::getSkillID(){
 944.     return skillID;
 945. }
 946.  
 947. void Warrior::setSkillID(int s){
 948.     skillID = s;
 949. }
 950.  
 951. int Warrior::getMaxHealth(){
 952.     return hpMax;
 953. }
 954.  
 955. void Warrior::setType(string n){
 956.     type=n;
 957. }
 958.  
 959. void Warrior::setAttack(int n){
 960.     attack = n;
 961. }
 962.  
 963. void Warrior::setMaxHealth(int n){
 964.     hpMax = n;
 965. }
 966.  
 967. string Warrior::getType(){
 968.     return type;
 969. }
 970.  
 971. void Warrior::LogicEQ(string nazwa,int id){
 972.     if(nazwa == "MalaMiksturaZycia"){
 973.             string wybor;
 974.             cout << "Informacje:\n";
 975.             cout << "-----------------\n";
 976.             cout << "Nazwa przedmiotu: "<<nazwa<<endl;
 977.             cout << "Ilosc: " << this->Mikstura_01_ilosc<<endl;
 978.             cout << "Leczy: 20 punktow zycia\n";
 979.             cout << "-----------------\n";
 980.             cout << "czy chcesz uzyc przedmiotu?\n";
 981.             cout << "(tak/Tak) lub (nie/Nie)\n";
 982.             cout << "Enter: ";
 983.             cin >> wybor;
 984.  
 985.             if(!cin){cin.clear();cin.sync();system("cls");cout<<"Blad!\n";Sleep(2500);system("cls");return;}
 986.  
 987.             if(wybor == "tak" || wybor == "Tak"){
 988.                 this->hp+=20;
 989.                 this->Mikstura_01_ilosc--;
 990.                 if(this->hp > this->hpMax){
 991.                     system("cls");
 992.                     cout << "Masz pelne zycie!\n";
 993.                     this->hp=hpMax;
 994.                     Sleep(3000);
 995.                     system("cls");
 996.                 }else if(this->hp <= this->hpMax) cout << "Uzyles przedmiotu!\n";
 997.                 if(this->Mikstura_01_ilosc == 0){
 998.                         EkwipunekG.erase(id);
 999.                         this->iteruj--;
 1000.                 }
 1001.             }else return;
 1002.     }
 1003.     if(nazwa == "Bron nowicjuszy"){
 1004.             system("cls");
 1005.             char wybor;
 1006.             cout << "Informacje:\n";
 1007.             cout << "-----------------\n";
 1008.             cout << "Nazwa przedmiotu: "<<this->nameWep1<<endl;
 1009.             cout << "atak: " << this->wepDmg<<endl;
 1010.             cout << "-----------------\n";
 1011.             cout << "0)wyjdz\n";
 1012.             cout << "1)zalozyc\n";
 1013.             cout << "2)zdjac\n";
 1014.             cout << "Enter: ";
 1015.             wybor=getch();
 1016.             if(wybor == '0'){
 1017.                     system("cls");return;
 1018.             }else if (wybor == '1'){
 1019.                     if(eqiuppedWep == false && EqWep == 0){
 1020.                         EqWep = eq1;
 1021.                         eqiuppedWep = true;
 1022.                         this->attack+=wepDmg;
 1023.                         cout << "Pomyslnie zalozyles bron!\n";
 1024.                         Sleep(3000);
 1025.                         system("cls");
 1026.                     }else {cout<<"Masz juz bron na siebie zalozona!\n";Sleep(3000);system("cls");}
 1027.             }
 1028.             else if(wybor == '2'){
 1029.                 if(eqiuppedWep == true && EqWep != 0){
 1030.                         if(EqWep == 1){
 1031.                             this->attack-=wepDmg;
 1032.                         }
 1033.                         EqWep = uneqiupped;
 1034.                         eqiuppedWep = false;
 1035.                         cout << "Pomyslnie zdjales bron!\n";
 1036.                         Sleep(3000);
 1037.                         system("cls");
 1038.                 }else {cout << "Nie masz zadnej broni zalozonej na siebie!\n";Sleep(3000);system("cls");return;}
 1039.             }else {cout << "prowadz poprawna opcje!\n";Sleep(3000);system("cls");return;}
 1040.     }
 1041. }
 1042.  
 1043. void Warrior::SkillsInfo(){
 1044.  
 1045. };
 1046.  
 1047. Archery::Archery(int h,int hm,int a,int g,string n){
 1048.     hp=h;
 1049.     hpMax=hm;
 1050.     attack=a;
 1051.     gold=g;
 1052.     name=n;
 1053.     type="Lucznik";
 1054.  
 1055.     eqiuppedWep=false;
 1056.     nameWep1="Luk nowicjuszy";
 1057.  
 1058.  
 1059.     cooldownSkill=0;
 1060.     skill=false;
 1061.     skillID=-1;
 1062.  
 1063.     SkillName1 = "Podwojny atak";
 1064.     SkillName2 = "Uzdrow siebie";
 1065.  
 1066.     quest1=false;
 1067.     PolowanieMWilk = 3;
 1068.     ZabiteMWilk = 0;
 1069.  
 1070.     ValueBools.push_back(false);
 1071.     iteruj=0;
 1072.     EkwipunekG[0] = nameWep1;
 1073.     Mikstura_01_ilosc=0;
 1074.     Mikstura_01_koszt=10;
 1075.     skills1_koszt=10;
 1076.  
 1077.     // wlasciwosci skille
 1078.     // (dmg - moc)
 1079.     skills1 = 10;
 1080.     skills2 = 20;
 1081.     wepDmg = 10;
 1082.     EqWep = uneqiupped;
 1083. }
 1084.  
 1085. void Archery::showStats(){
 1086.     cout << "Nazwa: "<<name<<endl;
 1087.     cout << "Zycie: "<<hp<<"/"<<hpMax<<endl;
 1088.     cout << "atak: "<<attack<<endl;
 1089.     cout << "Zloto: "<<gold<<endl;
 1090.     cout << "Klasa: "<<type;
 1091.     cout<<endl;
 1092. }
 1093.  
 1094. int Archery::getHealth(){
 1095.     return hp;
 1096. }
 1097.  
 1098. void Archery::setHealth(int n){
 1099.     hp=n;
 1100. }
 1101.  
 1102. int Archery::getAttack(){
 1103.     return attack;
 1104. }
 1105. int Archery::getGold(){
 1106.     return gold;
 1107. }
 1108. void Archery::setGold(int n){
 1109.     gold=n;
 1110. }
 1111.  
 1112. void Archery::useSkills(Character* target){
 1113.     char wybor=0;
 1114.     int mhp=0;
 1115.     int s=0;
 1116.     system("cls");
 1117.     cout << "Menu Skilli:\n";
 1118.     cout << "1)Super Atak\n";
 1119.     cout << "2)Uzdrow siebie(moc: "<<this->skills1<<")\n";
 1120.     cout << "Enter: ";
 1121.     wybor=getch();
 1122.     // if we have cooldownSkill = 0 we can use skills
 1123. if(this->cooldownSkill==0){
 1124.     switch(wybor){
 1125.         case '1': {cout<<"Super atak";Sleep(3000);this->skill=true;this->skillID=1;break;}
 1126.         case '2': {cout<<"Uzdrow siebie";Sleep(3000);this->skill=true;this->skillID=2;break;}
 1127.         default: {cout <<"nieznana opcja!\n";Sleep(4000);return;}
 1128.     }
 1129.  
 1130.     if(this->skill==true && this->skillID == 1){
 1131.     system("cls");
 1132.     cout << this->name << " zaatakowal " << target->name<< " z sila "<<(this->getAttack()) + (this->attack / 2) <<"!"<<endl;
 1133.     s = (this->attack / 2);
 1134.     mhp = target->getHealth();
 1135.     mhp -= (this->getAttack()) + s;
 1136.     target->setHealth(mhp);
 1137.     cout <<endl;cooldownSkill=3;}else if(this->skill==true && this->skillID == 2){
 1138.         system("cls");
 1139.         if(this->hp < this->hpMax){
 1140.         cout << "gracz "<<this->name<<" uzyl zaklecia uzdrow siebie!\n";
 1141.         this->hp += skills1;
 1142.         if(this->hp > this->hpMax)this->hp=this->hpMax;
 1143.         }
 1144.  
 1145.         else if(this->hp >= this->hpMax)cout<<"Masz pelne zycie!\n";
 1146.         cout << "twoje hp: "<<this->hp<<endl;
 1147.         this->cooldownSkill=5;
 1148.         Sleep(3000);
 1149.         system("cls");
 1150.     }
 1151.  
 1152.  
 1153.     }else {cout << "Nie mozesz teraz uzywac skillow poczekaj jeszcze: "<<this->cooldownSkill<<" tury!"<<endl;Sleep(3000);system("cls");}
 1154.     Sleep(2500);
 1155. }
 1156.  
 1157. bool Archery::getBoolSkill(){
 1158.     return skill;
 1159. }
 1160.  
 1161. void Archery::setBoolSkills(bool b){
 1162.     skill = b;
 1163. }
 1164.  
 1165. int Archery::getSkillID(){
 1166.     return skillID;
 1167. }
 1168.  
 1169. void Archery::setSkillID(int s){
 1170.     skillID = s;
 1171. }
 1172.  
 1173. int Archery::getMaxHealth(){
 1174.     return hpMax;
 1175. }
 1176.  
 1177. void Archery::setType(string n){
 1178.     type=n;
 1179. }
 1180.  
 1181. void Archery::setAttack(int n){
 1182.     attack = n;
 1183. }
 1184.  
 1185. void Archery::setMaxHealth(int n){
 1186.     hpMax = n;
 1187. }
 1188.  
 1189. string Archery::getType(){
 1190.     return type;
 1191. }
 1192.  
 1193. void Archery::LogicEQ(string nazwa,int id){
 1194.     if(nazwa == "MalaMiksturaZycia"){
 1195.             string wybor;
 1196.             cout << "Informacje:\n";
 1197.             cout << "-----------------\n";
 1198.             cout << "Nazwa przedmiotu: "<<nazwa<<endl;
 1199.             cout << "Ilosc: " << this->Mikstura_01_ilosc<<endl;
 1200.             cout << "Leczy: 20 punktow zycia\n";
 1201.             cout << "-----------------\n";
 1202.             cout << "czy chcesz uzyc przedmiotu?\n";
 1203.             cout << "(tak/Tak) lub (nie/Nie)\n";
 1204.             cout << "Enter: ";
 1205.             cin >> wybor;
 1206.  
 1207.             if(!cin){cin.clear();cin.sync();system("cls");cout<<"Blad!\n";Sleep(2500);system("cls");return;}
 1208.  
 1209.             if(wybor == "tak" || wybor == "Tak"){
 1210.                 this->hp+=20;
 1211.                 this->Mikstura_01_ilosc--;
 1212.                 if(this->hp > this->hpMax){
 1213.                     system("cls");
 1214.                     cout << "Masz pelne zycie!\n";
 1215.                     this->hp=hpMax;
 1216.                     Sleep(3000);
 1217.                     system("cls");
 1218.                 }else if(this->hp <= this->hpMax) cout << "Uzyles przedmiotu!\n";
 1219.                 if(this->Mikstura_01_ilosc == 0){
 1220.                         EkwipunekG.erase(id);
 1221.                         this->iteruj--;
 1222.                 }
 1223.             }else return;
 1224.     }
 1225.     if(nazwa == "Luk nowicjuszy"){
 1226.             system("cls");
 1227.             char wybor;
 1228.             cout << "Informacje:\n";
 1229.             cout << "-----------------\n";
 1230.             cout << "Nazwa przedmiotu: "<<this->nameWep1<<endl;
 1231.             cout << "atak: " << this->wepDmg<<endl;
 1232.             cout << "-----------------\n";
 1233.             cout << "0)wyjdz\n";
 1234.             cout << "1)zalozyc\n";
 1235.             cout << "2)zdjac\n";
 1236.             cout << "Enter: ";
 1237.             wybor=getch();
 1238.             if(wybor == '0'){
 1239.                     system("cls");return;
 1240.             }else if (wybor == '1'){
 1241.                     if(eqiuppedWep == false && EqWep == 0){
 1242.                         EqWep = eq1;
 1243.                         eqiuppedWep = true;
 1244.                         this->attack+=wepDmg;
 1245.                         cout << "Pomyslnie zalozyles bron!\n";
 1246.                         Sleep(3000);
 1247.                         system("cls");
 1248.                     }else {cout<<"Masz juz bron na siebie zalozona!\n";Sleep(3000);system("cls");}
 1249.             }
 1250.             else if(wybor == '2'){
 1251.                 if(eqiuppedWep == true && EqWep != 0){
 1252.                         if(EqWep == 1){
 1253.                             this->attack-=wepDmg;
 1254.                         }
 1255.                         EqWep = uneqiupped;
 1256.                         eqiuppedWep = false;
 1257.                         cout << "Pomyslnie zdjales bron!\n";
 1258.                         Sleep(3000);
 1259.                         system("cls");
 1260.                 }else {cout << "Nie masz zadnej broni zalozonej na siebie!\n";Sleep(3000);system("cls");return;}
 1261.             }else {cout << "prowadz poprawna opcje!\n";Sleep(3000);system("cls");return;}
 1262.     }
 1263. }
 1264.  
 1265. void Archery::SkillsInfo(){
 1266.  
 1267. };
 1268.  
 1269.  
 1270. Mage::Mage(int h,int hm,int a,int g,string n){
 1271.     hp=h;
 1272.     hpMax=hm;
 1273.     attack=a;
 1274.     gold=g;
 1275.     name=n;
 1276.     type="Mag";
 1277.  
 1278.     eqiuppedWep=false;
 1279.     nameWep1="Rozdzka nowicjuszy";
 1280.  
 1281.  
 1282.     cooldownSkill=0;
 1283.     skill=false;
 1284.     skillID=-1;
 1285.  
 1286.     SkillName1 = "Podwojny atak";
 1287.     SkillName2 = "Uzdrow siebie";
 1288.  
 1289.     quest1=false;
 1290.     PolowanieMWilk = 3;
 1291.     ZabiteMWilk = 0;
 1292.  
 1293.     ValueBools.push_back(false);
 1294.     iteruj=0;
 1295.     EkwipunekG[0] = nameWep1;
 1296.     Mikstura_01_ilosc=0;
 1297.     Mikstura_01_koszt=10;
 1298.     skills1_koszt=10;
 1299.  
 1300.     // wlasciwosci skille
 1301.     // (dmg - moc)
 1302.     skills1 = 30;
 1303.     skills2 = 20;
 1304.     wepDmg = 5;
 1305.     EqWep = uneqiupped;
 1306. }
 1307.  
 1308. void Mage::showStats(){
 1309.     cout << "Nazwa: "<<name<<endl;
 1310.     cout << "Zycie: "<<hp<<"/"<<hpMax<<endl;
 1311.     cout << "atak: "<<attack<<endl;
 1312.     cout << "Zloto: "<<gold<<endl;
 1313.     cout << "Klasa: "<<type;
 1314.     cout<<endl;
 1315. }
 1316.  
 1317. int Mage::getHealth(){
 1318.     return hp;
 1319. }
 1320.  
 1321. void Mage::setHealth(int n){
 1322.     hp=n;
 1323. }
 1324.  
 1325. int Mage::getAttack(){
 1326.     return attack;
 1327. }
 1328. int Mage::getGold(){
 1329.     return gold;
 1330. }
 1331. void Mage::setGold(int n){
 1332.     gold=n;
 1333. }
 1334.  
 1335. void Mage::useSkills(Character* target){
 1336.     char wybor=0;
 1337.     int mhp=0;
 1338.     system("cls");
 1339.     cout << "Menu Skilli:\n";
 1340.     cout << "1)Podwojny atak\n";
 1341.     cout << "2)Uzdrow siebie(moc: "<<this->skills1<<")\n";
 1342.     cout << "Enter: ";
 1343.     wybor=getch();
 1344.     // if we have cooldownSkill = 0 we can use skills
 1345. if(this->cooldownSkill==0){
 1346.     switch(wybor){
 1347.         case '1': {cout<<"Podwojny atak";Sleep(3000);this->skill=true;this->skillID=1;break;}
 1348.         case '2': {cout<<"Uzdrow siebie";Sleep(3000);this->skill=true;this->skillID=2;break;}
 1349.         default: {cout <<"nieznana opcja!\n";Sleep(4000);return;}
 1350.     }
 1351.  
 1352.     if(this->skill==true && this->skillID == 1){
 1353.     system("cls");
 1354.     cout << this->name << " zaatakowal " << target->name<< " z sila "<<this->getAttack()<<"!"<<endl;
 1355.     mhp = target->getHealth();
 1356.     mhp -= this->getAttack();
 1357.     target->setHealth(mhp);
 1358.     cout <<endl;cooldownSkill=3;}else if(this->skill==true && this->skillID == 2){
 1359.         system("cls");
 1360.         if(this->hp < this->hpMax){
 1361.         cout << "gracz "<<this->name<<" uzyl zaklecia uzdrow siebie!\n";
 1362.         this->hp += skills1;
 1363.         if(this->hp > this->hpMax)this->hp=this->hpMax;
 1364.         }
 1365.  
 1366.         else if(this->hp >= this->hpMax)cout<<"Masz pelne zycie!\n";
 1367.         cout << "twoje hp: "<<this->hp<<endl;
 1368.         this->cooldownSkill=5;
 1369.         Sleep(3000);
 1370.         system("cls");
 1371.     }
 1372.  
 1373.  
 1374.     }else {cout << "Nie mozesz teraz uzywac skillow poczekaj jeszcze: "<<this->cooldownSkill<<" tury!"<<endl;Sleep(3000);system("cls");}
 1375.     Sleep(2500);
 1376. }
 1377.  
 1378. bool Mage::getBoolSkill(){
 1379.     return skill;
 1380. }
 1381.  
 1382. void Mage::setBoolSkills(bool b){
 1383.     skill = b;
 1384. }
 1385.  
 1386. int Mage::getSkillID(){
 1387.     return skillID;
 1388. }
 1389.  
 1390. void Mage::setSkillID(int s){
 1391.     skillID = s;
 1392. }
 1393.  
 1394. int Mage::getMaxHealth(){
 1395.     return hpMax;
 1396. }
 1397.  
 1398. void Mage::setType(string n){
 1399.     type=n;
 1400. }
 1401.  
 1402. void Mage::setAttack(int n){
 1403.     attack = n;
 1404. }
 1405.  
 1406. void Mage::setMaxHealth(int n){
 1407.     hpMax = n;
 1408. }
 1409.  
 1410. string Mage::getType(){
 1411.     return type;
 1412. }
 1413.  
 1414. void Mage::LogicEQ(string nazwa,int id){
 1415.     if(nazwa == "MalaMiksturaZycia"){
 1416.             string wybor;
 1417.             cout << "Informacje:\n";
 1418.             cout << "-----------------\n";
 1419.             cout << "Nazwa przedmiotu: "<<nazwa<<endl;
 1420.             cout << "Ilosc: " << this->Mikstura_01_ilosc<<endl;
 1421.             cout << "Leczy: 20 punktow zycia\n";
 1422.             cout << "-----------------\n";
 1423.             cout << "czy chcesz uzyc przedmiotu?\n";
 1424.             cout << "(tak/Tak) lub (nie/Nie)\n";
 1425.             cout << "Enter: ";
 1426.             cin >> wybor;
 1427.  
 1428.             if(!cin){cin.clear();cin.sync();system("cls");cout<<"Blad!\n";Sleep(2500);system("cls");return;}
 1429.  
 1430.             if(wybor == "tak" || wybor == "Tak"){
 1431.                 this->hp+=20;
 1432.                 this->Mikstura_01_ilosc--;
 1433.                 if(this->hp > this->hpMax){
 1434.                     system("cls");
 1435.                     cout << "Masz pelne zycie!\n";
 1436.                     this->hp=hpMax;
 1437.                     Sleep(3000);
 1438.                     system("cls");
 1439.                 }else if(this->hp <= this->hpMax) cout << "Uzyles przedmiotu!\n";
 1440.                 if(this->Mikstura_01_ilosc == 0){
 1441.                         EkwipunekG.erase(id);
 1442.                         this->iteruj--;
 1443.                 }
 1444.             }else return;
 1445.     }
 1446.     if(nazwa == "Rozdzka nowicjuszy"){
 1447.             system("cls");
 1448.             char wybor;
 1449.             cout << "Informacje:\n";
 1450.             cout << "-----------------\n";
 1451.             cout << "Nazwa przedmiotu: "<<this->nameWep1<<endl;
 1452.             cout << "atak: " << this->wepDmg<<endl;
 1453.             cout << "-----------------\n";
 1454.             cout << "0)wyjdz\n";
 1455.             cout << "1)zalozyc\n";
 1456.             cout << "2)zdjac\n";
 1457.             cout << "Enter: ";
 1458.             wybor=getch();
 1459.             if(wybor == '0'){
 1460.                     system("cls");return;
 1461.             }else if (wybor == '1'){
 1462.                     if(eqiuppedWep == false && EqWep == 0){
 1463.                         EqWep = eq1;
 1464.                         eqiuppedWep = true;
 1465.                         this->attack+=wepDmg;
 1466.                         cout << "Pomyslnie zalozyles bron!\n";
 1467.                         Sleep(3000);
 1468.                         system("cls");
 1469.                     }else {cout<<"Masz juz bron na siebie zalozona!\n";Sleep(3000);system("cls");}
 1470.             }
 1471.             else if(wybor == '2'){
 1472.                 if(eqiuppedWep == true && EqWep != 0){
 1473.                         if(EqWep == 1){
 1474.                             this->attack-=wepDmg;
 1475.                         }
 1476.                         EqWep = uneqiupped;
 1477.                         eqiuppedWep = false;
 1478.                         cout << "Pomyslnie zdjales bron!\n";
 1479.                         Sleep(3000);
 1480.                         system("cls");
 1481.                 }else {cout << "Nie masz zadnej broni zalozonej na siebie!\n";Sleep(3000);system("cls");return;}
 1482.             }else {cout << "prowadz poprawna opcje!\n";Sleep(3000);system("cls");return;}
 1483.     }
 1484. }
 1485.  
 1486. void Mage::SkillsInfo(){
 1487.  
 1488. };
 1489.  
 1490.  
 1491. Wolf::Wolf(int h,int hm,int a,int g,string n){
 1492.     hp=h;
 1493.     hpMax=hm;
 1494.     attack=a;
 1495.     gold=g;
 1496.     name=n;
 1497.     type="MlodyWilk";
 1498.     cooldownSkill=0;
 1499.     skill=false;
 1500.     skillID=-1;
 1501. }
 1502.  
 1503. void Wolf::showStats(){
 1504.     cout << "Nazwa: "<<name<<endl;
 1505.     cout << "Zycie: "<<hp<<"/"<<hpMax<<endl;
 1506.     cout << "atak: "<<attack<<endl;
 1507.     cout << "Klasa: "<<type<<endl;
 1508.     cout<<endl;
 1509. }
 1510.  
 1511. int Wolf::getHealth(){
 1512.     return hp;
 1513. }
 1514.  
 1515. void Wolf::setHealth(int n){
 1516.     hp=n;
 1517. }
 1518.  
 1519. int Wolf::getAttack(){
 1520.     return attack;
 1521. }
 1522.  
 1523. int Wolf::getGold(){
 1524.     return gold;
 1525. }
 1526. void Wolf::setGold(int n){
 1527.     gold=n;
 1528. }
 1529.  
 1530. string Wolf::getType(){
 1531.     return type;
 1532. }
 1533.  
 1534.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement