Advertisement
shernes

Untitled

Apr 21st, 2011
472
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 12.13 KB | None
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Norwegian
 3. LocalizedName=Norsk
 4. Version=2.0
 5. ContibutedBy=Sigbjørn Hernes
 6. LocaleID=1044
 7. LocaleWinName=LANG_NORWEGIAN
 8. LocaleCode2=no
 9. LocaleCode3=nor
 10. LanguageCode=no
 11. Localeglibc=nb
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Ok
 16. BUTTON_CANCEL=&Avbryt
 17. BUTTON_REVERT=&Tilbakestill
 18. BUTTON_YES=&Ja
 19. BUTTON_NO=&Nei
 20. BUTTON_REMIND=&Påminn meg senere
 21. COLOR_PINK=Rosa
 22. COLOR_RED=Rød
 23. COLOR_ORANGE=Oransj
 24. COLOR_YELLOW=Gul
 25. COLOR_GREEN=Grønn
 26. COLOR_BLUE=Blå
 27. COLOR_PURPLE=Purpurrødt
 28. COLOR_VIOLET=Fiolett
 29. COLOR_BLACK=Svart
 30. COLOR_WHITE=Hvit
 31. COLOR_GRAY=Grå
 32. COLOR_SILVER=Sølv
 33. COLOR_BRONZE=Bronse
 34. COLOR_GOLD=Gull
 35. COLOR_BROWN=Brun
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Kjør
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Kjør som &administrator
 40. APP_MENU_RENAME=&Endre navn
 41. APP_MENU_HIDE=&Skjul
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Flytt til &topp
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Flytt til &bunn
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Vis skjulte &ikoner
 45. APP_MENU_REFRESH=&Frisk opp
 46. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Start &automatisk
 47. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Utforsk her
 48. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Vis alltid alle programmer
 49. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Vis kategorier i Alle program-oversikt
 50. APP_MENU_ALL_APPS=Alle portable programmer
 51. APP_MENU_BACK=Tilbake
 52. APP_MENU_CATEGORY=Kategori
 53. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Legg til ny kategori
 54. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Tilgjengelighet
 55. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Utvikling
 56. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Utdanning
 57. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spill
 58. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafikk og bilder
 59. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internett
 60. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musikk og video
 61. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kontor
 62. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operativsystem
 63. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Sikkerhet
 64. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Verktøy
 65. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Annet
 66. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE ledig av $DRIVETOTAL
 67. ICON_DOCUMENTS=&Dokumenter
 68. ICON_MUSIC=&Musikk
 69. ICON_PICTURES=&Bilder
 70. ICON_VIDEOS=&Video
 71. ICON_EXPLORE=&Utforsk
 72. ICON_BACKUP=&Backup
 73. ICON_MANAGE_APPS=Administrer &programmer
 74. ICON_OPTIONS=V&alg
 75. ICON_HELP=&Hjelp
 76. ICON_SEARCH=&Søk
 77. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Endre søkesti
 78. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Endre ikon
 79. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Endre dokumentsti
 80. ICON_MENU_RESET=Tilbakestill til standard
 81. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Sjekk oppdateringer
 82. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Hent flere programmer
 83. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Ved kategori
 84. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Ved tittel
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nye programmer
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Nylig oppdaterte programmer
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Mest populære
 88. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Installer nytt program manuelt
 89. MENU_BACKUP=&Ta backup
 90. MENU_RESTORE=&Gjenopprett
 91. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Liten skrift
 92. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Stor skrift
 93. MENU_OPTIONS_UPDATE=S&jekk oppdateringer
 94. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installer nytt program
 95. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Fjern program
 96. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Oppfrisk ikoner
 97. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Hent flere programmer...
 98. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=S&pråk
 99. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=&Vis PortableApps.com ikon
 100. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=S&kjul skrivebordsikoner
 101. MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
 102. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Legg til nytt tema
 103. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standard tema
 104. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Gjennomsiktighet
 105. MENU_HELP_ABOUT=&Om
 106. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=&Sjekk for oppdateringer
 107. MENU_HELP_DONATE=Donér til PortableApps.com
 108. MENU_HELP_SUPPORT=Support
 109. MENU_SEARCH_DRIVE=Søk denne &disken
 110. MENU_SEARCH_COMPUTER=Søk denne &PCen
 111. MENU_SEARCH_WEB=Søk &web
 112. MENU_TRAY_EJECT=&Løs ut
 113. MENU_TRAY_EXIT=&Avslutt
 114. DIALOG_EJECT_FAIL=Følgende programmer kjøres fortsatt:%RUNNINGAPPS%Vær vennlig og lukk alle programmer før du løser ut enheten.
 115. INVALID_INSTALLER=Dette programmet ser ikke ut til å være PortableApps.com format. Programmet kan være endret eller ikke helt portabelt og burde ikke benyttes uten å sjekke opphavet. Vil du fortsette installasjonen?
 116. CHECK_DRIVE=&Undersøker enheten for feil
 117. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Ser etter feil på enheten %DRIVE% ...
 118. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Advarsel: Autostart er endret
 119. AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platform har oppdaget at Autostart-innstillinger er endret. Dette kan skyldes virus eller spionprogramvare eller annen programvare som har endret filen autorun.inf. Hvis du ikke selv har endret filen bør du sjekke enheten for virus eller spionprogramvare nå.
 120. APP_MENU_FAVORITE=Favoritt
 121.  
 122. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 123. SHOW_PLATFORM=&Vis PortableApps.com Platform
 124. ALWAYS_ON_TOP=&Alltid synlig
 125. HIDE_ICON=&Skjul dette ikonet
 126.  
 127. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 128. CAPTION=Endre navn
 129. LABEL_ORIGINAL=Originalt navn
 130. LABEL_CUSTOM=Eget navn
 131.  
 132. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 133. TITLE=Avinstallerer %APPNAME%?
 134. MESSAGE=WARNING: Avinstallering vil fjerne programmet og lagrede data (innstillinger, bokmerker etc.) Dokumenter eller filer som er lagret i mappen Dokumenter eller andre mapper vil ikke påvirkes, men alle filer i denne mappen vil bli slettet:
 135. QUESTION=Er du sikker på at du vil avinstallere %APPNAME%?
 136. FAILMESSAGE=Kan ikke avinstallere %APPNAME%.
 137.  
 138. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 139. TITLE=Avinstallerer %APPNAME%
 140. MESSAGE=Avinstallerer %APPNAME%. Vennligst vent...
 141.  
 142. [FORM_UPDATE]
 143. LABEL_UPDATE=Oppdater
 144. LABEL_CHECK_INQUIRY=Ønsker du å undersøke om det finnes nye versjoner av PortableApps.com Platform?
 145. LABEL_CHECKING=Undersøker oppdateringer...
 146. LABEL_UP_TO_DATE=Det er ingen nye oppdateringer tilgjengelig.
 147. LABEL_DOWNLOADING=Laster ned oppdatering...
 148. LABEL_UPDATED=The PortableApps.com Platform har blitt oppdatert.
 149.  
 150. [FORM_OPTIONS]
 151. FORM_NAME=Innstillinger
 152. TAB_GENERAL=Generelt
 153. TAB_THEMES=Tema
 154. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Filkoblinger
 155. TAB_FONTS=Fonter
 156. TAB_ADVANCED=Avansert
 157. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Vis valg
 158. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Bruk stor skrift
 159. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Meny gjennomsiktighet
 160. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Av (100% ugjennomsiktig)
 161. GENERAL_LANGUAGE=Språk
 162. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Bruk dette språket til alle portable programmer
 163. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Organisering av programliste
 164. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Smart med kategorier - Favoritter og nylig brukte på første skjerm. Alle programmer etter kategori på andre.
 165. GENERAL_SMART_ALPHA=Smart alfabetisk - Favoritter og nylig brukte på første skjerm. Alle programmer alfabetisk på andre.
 166. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Vis alle med kategorier - Favoritter listet først og deretter alle andre gruppert etter kategori.
 167. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Vis alle alfabetisk - Favoritter listet først og deretter alle andre alfabetisk.
 168. THEMES_THEME_PREVIEW=Forhåndsvisning av tema
 169. THEMES_ADD_THEME=Legg til tema
 170. THEMES_GET_THEMES=Hent temaer
 171. THEMES_USE_THEME=Bruk tema
 172. THEMES_REMOVE_THEME=Fjern tema
 173. THEMES_CUSTOM_COLOR=Brukerdefinert farge
 174. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Forhåndsvisning av brukerdefinert farge
 175. THEMES_BEVELED=Senket
 176. THEMES_FLAT=Flatt
 177. THEMES_LIGHT=Lyst
 178. THEMES_DARK=Mørkt
 179. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Filtype
 180. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Åpne med
 181. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikon
 182. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Legg til filtype
 183. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Endre filtype
 184. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Slett filtype
 185. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Deaktiver filtilkobling
 186. FONTS_NAME=Skrifttype
 187. FONTS_FILE=Filnavn
 188. FONTS_ADD=Legg til skrifttype
 189. FONTS_REMOVE=Fjern skrifttype
 190. FONTS_DISABLE=Deaktiver portable skrifttyper
 191. ADVANCED_UPDATER=Oppdateringsinnstillinger
 192. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Sjekk for oppdateringer...
 193. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Ved oppstart
 194. ADVANCED_UPDATER_DAILY=En gang om dagen
 195. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Hver time
 196. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Bare når jeg velger Sjekk for oppdateringer
 197. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Skjul ikke menyen når den mister fokus
 198. ADVANCED_START_MINIMIZED=Start menyen minimert
 199. ADVANCED_FADE_MENU=La menyen fade inn og ut
 200. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Skjul skrivebordsikoner når aktiv
 201. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Vis bare ett ikon for programmer med flere ikoner
 202.  
 203. [UPDATER]
 204. COLUMN_APP=Portabel App
 205. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Hent
 206. COLUMN_INSTALL_SIZE=Installer
 207. COLUMN_DESCRIPTION=Beskrivelse
 208. COLUMN_APP_TYPE=Programtype
 209. COLUMN_CATEGORY=Kategori
 210. COLUMN_SUBCATEGORY=Underkategori
 211. COLUMN_RELEASE_DATE=Utgitt dato
 212. COLUMN_UPDATED_DATE=Oppdatert dato
 213. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 214. INTRO_WAIT=Sjekker PortableApps.com etter programmer...
 215. INTRO_UPTODATE=Ingen programmer trenger oppdatering.
 216. SELECTION_HEADING_NEW=Henter nye program
 217. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Velg programmene du ønsker å installere og trykk %NEXT%
 218. SELECTION_HEADING_UPDATE=Oppdaterer program
 219. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Det finnes oppdateringer for følgende program
 220. DOWNLOAD_HEADING=Henter og installerer
 221. DOWNLOAD_SUBHEADING=Vennligst vent til programmer er hentet og installert
 222. FINISH_HEADING_NEW=Programmer er hentet
 223. FINISH_TEXT_NEW=Dine nye programmer er installert og er nå tilgjengelig i PortableApps Menu.
 224. FINISH_HEADING_UPDATE=Oppdateringen er fullført
 225. FINISH_TEXT_UPDATE=Dine programmer er oppdatert og er tilgjengelige i PortableApps Menu.
 226. FINISH_HEADING_FAIL=Feil
 227. FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater mislyktes. Prøv igjen senere.
 228. ERROR_NOCONNECTION=Kan ikke få kontakt med PortableApps.com for å hente programmer. Prøv igjen senere.
 229. FIRSTRUN=Ønsker du at PortableApps.com Platform automatisk skal sjekke for oppdateringer ved oppstart?
 230. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Nødvendig oppdatering av plattform
 231. DOWNLOADING_X_OF_Y=Nedlasting %CURRENTAPP% av %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 232. DOWNLOADREMAINING=gjenstår
 233. DOWNLOADCONNECTING=Kobler opp...
 234. DOWNLOADSECOND=sekund(er)
 235. DOWNLOADHOUR=time(r)
 236. DOWNLOADMINUTE=minutt(er)
 237. DOWNLOADPLURAL=
 238. DOWNLOADERROR=Nedlastingsfeil: %ERROR% av filen %FILE%
 239. DOWNLOADINVALID=Den nedlastede kopien av %CURRENTAPPNAME% er ikke gyldig og kan ikke innstalleres. Det kan skyldes en ufullstendig nedlasting eller annet nettverksproblem. Vennligst prøv oppdateringen pånytt.
 240. INSTALLING_X_OF_Y=Innstallerer %CURRENTAPP% av %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 241.  
 242. [SUBCATEGORIES]
 243. Magnification=Forstørrelse
 244. On-Screen Keyboards=Skjermtastatur
 245. Database=Database
 246. Packaging=Komprimering
 247. Portablization=Flyttbarhet
 248. Programming Environment=Programmeringsmiljø
 249. Servers=Servere
 250. Text Editors and IDEs=Tekstbehandlere og IDEer
 251. Web Editors=Webredaktører
 252. Astronomy=Astronomi
 253. Dictionaries=Leksikon
 254. Geography=Geografi
 255. Genealogy=Slektsforskning
 256. Memorization=Hukommelsestrening
 257. Religion=Religion
 258. Technical Computing=Programmering
 259. Typing=Inntasting
 260. Action=Action
 261. Adventure=Eventyr
 262. Arcade=Arkade
 263. Board=Brett
 264. Card=Kortspill
 265. Emulators=Emulatorer
 266. Music=Musikk
 267. Puzzle=Puslespill
 268. Racing=Kappløp
 269. Role-Playing=Rollespill
 270. Strategy=Strategi
 271. Diagramming=Grafisk framstilling
 272. Image Editors=Bilderedigering
 273. Image Viewers=Bildevisning
 274. Rendering=Rendering
 275. Vector Graphics=Vektorgrafikk
 276. Browsers=Nettleser
 277. Chat=Chat
 278. Download Managers=Nedlastingsprogram
 279. Email=Epost
 280. File Sharing=Fildeling
 281. FTP Clients=FTP-klienter
 282. Podcast Receivers=Podcast-mottakere
 283. RSS Readers=RSS-Lesere
 284. Telnet and SSH=Telnet og SSH
 285. Audio Editors and Converters=Lydredigering og konvertering
 286. CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD Brenning og framstilling
 287. Media Players=Mediespillere
 288. Music Creation and Notation=Musikk-komponering og notasjon
 289. Video Editors=Filmredigering
 290. Document Viewers=Dokumentvisning
 291. Calculators=Kalkulatorer
 292. Financial=Finansielle
 293. Journaling=Journalskriving
 294. Office Suites=Kontor-pakker
 295. Organization=Organisasjon
 296. Presentations=Presentasjoner
 297. Sticky Notes=Huskelapper
 298. Document Tools=Dokumentverktøy
 299. Presentations=Presentasjoner
 300. Spreadsheets=Regneark
 301. Word Processors=Tekstbehandlere
 302. Antivirus and Antispyware=Antivirus og Antispion
 303. Password Managers=Passordadministrasjon
 304. Secure File Deletion=Sikker filsletting
 305. Disk Tools=Diskverktøy
 306. File Comparison=Filsammenligning
 307. File Compression and Packaging=Filkomprimering og pakking
 308. File Managers=Filhåndtering
 309. Networking=Nettverk
 310. Remote Connectivity=Fjernbetjening
 311. Synchronization=Synkronisering
 312. Task Managers=Administrasjonsverktøy
 313. Time Wasters=Tidstyver
 314. Timers=Stoppeklokker
 315. Desktop Enhancement=Skrivebordsverktøy
 316. Clipboard Enhancement=Klipp-og-lim verktøy
 317. Uninstallers=Avinnstallering
 318. Screenshot Tools=Skjermbildeverktøy
 319. Consoles=Konsoller
 320. Unit Conversion=Enhetskonvertering
 321. Miscellaneous=Diverse
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement