Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jun 30th, 2021
706
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.70 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* PĘTLA FOR - składnia:
 6.  
 7. for(A; B; C)
 8.     D
 9.  
 10. A - inicjalizacja pętli (zwykle jest to ustawienie pierwotnej wartości iteratora)
 11. B - warunek kontynuacji pętli
 12. C - ostatnia komenda w pętli (zazwyczaj jest to zmiana wartości iteratora, np. ++i)
 13. D - wszystkie pozostałe (poza ostatnią) komendy w kroku pętli
 14. */
 15.  
 16. int main()
 17. {
 18.     int suma = 0, liczba;       // deklaracja dwóch zmiennych tego samego typu w jednym wierszu
 19.  
 20.     for(int i = 0; i < 10; ++i)
 21.     {
 22.         cout << "Podaj liczbe naturalna: ";
 23.         cin >> liczba;
 24.         suma += liczba;
 25.     }
 26.  
 27.     cout << "Suma wszystkich podanych liczb wynosi " << suma << endl;
 28.     return 0;
 29. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement