Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Nov 11th, 2021
874
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.74 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* Stwórz program, który za pomocą funkcji wypełnia tablicę 10-elementową liczbami naturalnymi w taki sposób,
 6. że pierwsza jest równa 1, a każda kolejna jest trzy razy większa od poprzedniej */
 7.  
 8. const int N = 10;   // rozmiar tablicy
 9.  
 10. // funkcja wypełniająca:
 11. void wypelnij_tablice(int* tablica)
 12. {
 13.     tablica[0] = 1;
 14.     for(int i = 1; i < N; ++i)
 15.         tablica[i] = 3 * tablica[i - 1];
 16. }
 17.  
 18. // funkcja wypisująca tablicę na ekran:
 19. void drukuj_tablice(int* tablica)
 20. {
 21.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 22.         cout << tablica[i] << '\t';
 23.     cout << endl;
 24. }
 25.  
 26. int main()
 27. {
 28.     int tablica[N];
 29.     wypelnij_tablice(tablica);
 30.     drukuj_tablice(tablica);
 31.  
 32.     return 0;
 33. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement