SHARE
TWEET

class: Person

erikblomqvist Nov 7th, 2011 10 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.HashMap;
 2. import java.util.ArrayList;
 3. import java.util.Iterator;
 4. /**
 5.  * Write a description of class Person here.
 6.  *
 7.  * @author (your name)
 8.  * @version (a version number or a date)
 9.  */
 10. public class Person
 11. {
 12.     // instance variables - replace the example below with your own
 13.     private String mName;
 14.     private int mMood;
 15.     private HashMap<String, EventGenerator> mWeekEvent;
 16.     private EventGenerator mGenEvent;
 17.  
 18.     /**
 19.      * Konstruktor för klassen person. Fyller automatiskt listan med veckans händelser.
 20.      * Anropas med en sträng för namn på personen.
 21.      *
 22.      * @param name  Namnet på personen.
 23.      */
 24.     public Person(String name)
 25.     {
 26.         mName = name;
 27.         mMood = 200;
 28.         mWeekEvent = new HashMap<String, EventGenerator>();
 29.         mGenEvent = new EventGenerator();
 30.     }
 31.  
 32.     public void listWeek()
 33.     {
 34.         ArrayList<String> mWeekday = new ArrayList<String>();
 35.        
 36.         mWeekday.add(new String("Måndag"));
 37.         mWeekday.add(new String("Tisdag"));
 38.         mWeekday.add(new String("Onsdag"));
 39.         mWeekday.add(new String("Torsdag"));
 40.         mWeekday.add(new String("Fredag"));
 41.         mWeekday.add(new String("Lördag"));
 42.         mWeekday.add(new String("Söndag"));
 43.  
 44.         System.out.println("Hej, " + mName);
 45.         System.out.println(" Du startar med gott humör på nivå: " + mMood);
 46.         System.out.println(" Din vecka slumpar sig såhär...");
 47.         // Skapar en array med veckans dagar.
 48.         // Skulle man vilja att veckan börjar på någon annan dag, eller att listWeek() endast
 49.         // ska gälla för ett visst antal dagar, är det enkelt att modifiera, då den kommande
 50.         // while-loopen inte plockar upp ett fast värde, utan storleken på samlingen.
 51.         Iterator<String> it = mWeekday.iterator();
 52.         while(it.hasNext()) {
 53.             String thisDay = it.next();
 54.            
 55.             // Vänta en sekund...
 56.             wait(1000);
 57.             System.out.println(thisDay);
 58.             generateDayEvent();
 59.             affectMood(thisDay);
 60.             System.out.println(" Ditt humör är nu på: " + mMood);
 61.         }
 62.     }
 63.  
 64.     private void affectMood(String day)
 65.     {
 66. //        mMood += day.getAffectMood();
 67.     }
 68.    
 69.     public void generateDayEvent()
 70.     {
 71.         mWeekEvent.put("Måndag",
 72.                        mGenEvent.generateEvent());
 73.     }
 74.    
 75.     /**
 76.      * Wait for a specified number of milliseconds before finishing.
 77.      * This provides an easy way to specify a small delay which can be
 78.      * used when producing animations.
 79.      * @param  milliseconds  the number
 80.      */
 81.     private void wait(int milliseconds)
 82.     {
 83.         try
 84.         {
 85.             Thread.sleep(milliseconds);
 86.         }
 87.         catch (Exception e)
 88.         {
 89.             // ignoring exception at the moment
 90.         }
 91.     }
 92. }
 93.  
 94.  
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top