vikkktor

Aluminum Joinery

Jun 20th, 2021 (edited)
74
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function aluminumJoinery(input) {
 2.  
 3.     let quantity = Number(input[0]);
 4.     let size = input[1];
 5.     let deliveryOption = input[2];
 6.  
 7.     let toPay = 0
 8.  
 9.     if (quantity < 10) {
 10.         console.log("Invalid order");
 11.     }
 12.     else {
 13.         if (size === "90X130") {
 14.             toPay = 110 * quantity;
 15.             if (quantity > 30 && quantity < 60) {
 16.                 toPay = toPay * 0.95;
 17.             } else if (quantity > 60) {
 18.                 toPay = toPay * 0.92;
 19.             }
 20.  
 21.         } else if (size === "100X150") {
 22.             toPay = 140 * quantity;
 23.             if (quantity > 40 && quantity < 80) {
 24.                 toPay = toPay * 0.94;
 25.             } else if (quantity > 80) {
 26.                 toPay = toPay * 0.90;
 27.             }
 28.  
 29.  
 30.         } else if (size === "130X180") {
 31.             toPay = 190 * quantity;
 32.             if (quantity > 20 && quantity < 50) {
 33.                 toPay = toPay * 0.93;
 34.             } else if (quantity > 50) {
 35.                 toPay = toPay * 0.88;
 36.             }
 37.  
 38.  
 39.         } else if (size === "200X300") {
 40.             toPay = 250 * quantity;
 41.             if (quantity > 25 && quantity < 50) {
 42.                 toPay = toPay * 0.91;
 43.             } else if (quantity > 50) {
 44.                 toPay = toPay * 0.86;
 45.             }
 46.  
 47.         }
 48.  
 49.         switch (deliveryOption) {
 50.             case "Without delivery":
 51.                 toPay = toPay;
 52.                 break;
 53.             case "With delivery":
 54.                 toPay += 60;
 55.                 break;
 56.         }
 57.  
 58.         if (quantity > 99) {
 59.             toPay *= 0.96;
 60.         }
 61.  
 62.         output = toPay.toFixed(2);
 63.         console.log(output + " BGN");
 64.     }
 65. }
 66. aluminumJoinery(["2",
 67.     "100X150",
 68.     "With delivery"])
 69.  
 70.  
 71. // !Фирмата приема само поръчки на едро (над 10 бр.).
 72. // В зависимост от поръчания брой дограми, фирмата прави различна отстъпка на своите клиенти.
 73. // * доставка на поръчките си срещу 60 лв.
 74.  
 75. //Ако поръчката надвишава 99 броя  – върху крайната цена се начисляват допълнителни 4 % отстъпка(след като се начисли цената за доставка, ако има такава).
 76. //При поръчка под 10 бр.на конзолата да бъде изписано "Invalid order"
RAW Paste Data