SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 6th, 2018 445 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 06.06.2018 01
 2. Uruchomiony przez xpatr (06-06-2018 19:50:06)
 3. Uruchomiony z C:\Users\xpatr\Downloads
 4. Tryb startu: Normal
 5.  
 6. ==================== Skróty =============================
 7.  
 8. (Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 9.  
 10.  
 11. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox Nightly.lnk -> C:\Program Files\Firefox Nightly\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 12. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Firefox Nightly.lnk -> C:\Program Files\Firefox Nightly\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 13.  
 14.  
 15. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\01 - File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 16. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\03 - Documents.lnk -> C:\Users\xpatr\Documents ()
 17. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\04 - Downloads.lnk -> C:\Users\xpatr\Downloads ()
 18. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk -> C:\Users\xpatr\Music ()
 19. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk -> C:\Users\xpatr\Pictures ()
 20. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk -> C:\Users\xpatr\Videos ()
 21. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\08 - Homegroup.lnk -> Microsoft.Windows.Homegroup
 22. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\09 - Network.lnk -> Microsoft.Windows.Network
 23. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\10 - UserProfile.lnk -> C:\Users\xpatr ()
 24. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSACCESS.EXE (Microsoft Corporation)
 25. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
 26. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
 27. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTE.EXE (Microsoft Corporation)
 28. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation)
 29. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\POWERPNT.EXE (Microsoft Corporation)
 30. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Przeglądarka Opera.lnk -> C:\Program Files\Opera\launcher.exe (Opera Software)
 31. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.EXE (Microsoft Corporation)
 32. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype dla firm 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe (Microsoft Corporation)
 33. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH)
 34. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
 35. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
 36. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
 37. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
 38. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 39. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2016\Dziennik telemetryczny dla pakietu Office 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoev.exe (Microsoft Corporation)
 40. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2016\Menedżer nagrywania programu Skype dla firm.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OcPubMgr.exe (Microsoft Corporation)
 41. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2016\Preferencje językowe pakietu Office 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\SETLANG.EXE (Microsoft Corporation)
 42. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2016\Telemetryczny pulpit nawigacyjny dla pakietu Office 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msotd.exe (Microsoft Corporation)
 43. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft\Minecraft.lnk -> C:\Program Files (x86)\Minecraft\MinecraftLauncher.exe (Mojang)
 44. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
 45. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
 46. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bitdefender Security\Bitdefender Safepay.lnk -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\obk.exe (Bitdefender)
 47. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant Technician Edition 7.0\AOMEI Partition Assistant Technician Edition 7.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant Technician Edition 7.0\PartAssist.exe (AOMEI Technology Co., Ltd.)
 48. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant Technician Edition 7.0\Uninstall AOMEI Partition Assistant.lnk -> C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant Technician Edition 7.0\unins000.exe ()
 49. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
 50. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
 51. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
 52. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
 53. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
 54. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 55. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 56. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
 57. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
 58. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
 59. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
 60. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
 61. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
 62. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
 63. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
 64. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
 65. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
 66. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
 67. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
 68. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
 69. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
 70. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 71. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 72. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 73. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 74. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 75. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
 76. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 77. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 78. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 79. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 80. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 81. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 82. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 83. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 84. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 85. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 86. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 87. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 88. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 89. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
 90. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
 91. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
 92. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
 93. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
 94. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AOMEI Partition Assistant Technician Edition 7.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant Technician Edition 7.0\PartAssist.exe (AOMEI Technology Co., Ltd.)
 95. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
 96. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Minecraft.lnk -> C:\Program Files (x86)\Minecraft\MinecraftLauncher.exe (Mojang)
 97. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Przeglądarka Opera.lnk -> C:\Program Files\Opera\launcher.exe (Opera Software)
 98. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 13.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH)
 99. Shortcut: C:\Users\xpatr\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\xpatr\Desktop ()
 100. Shortcut: C:\Users\xpatr\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\xpatr\Downloads ()
 101. Shortcut: C:\Users\xpatr\Desktop\MEGAsync.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Local\MEGAsync\MEGAsync.exe (Mega Limited)
 102. Shortcut: C:\Users\xpatr\Desktop\Microsoft Edge.lnk -> Tile and icon assets
 103. Shortcut: C:\Users\xpatr\Desktop\Opera Neon.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Local\Opera Software\Opera Neon\Application\neon.exe (Opera Software AS)
 104. Shortcut: C:\Users\xpatr\Desktop\The Sims 4 (x64).lnk -> C:\Program Files (x86)\The Sims 4\Game\Bin\TS4_x64.exe (Electronic Arts Inc.)
 105. Shortcut: C:\Users\xpatr\Desktop\The Sims 4 (x86).lnk -> C:\Program Files (x86)\The Sims 4\Game\Bin\TS4.exe (Electronic Arts Inc.)
 106. Shortcut: C:\Users\xpatr\Desktop\µTorrent.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
 107. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
 108. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera Neon.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Local\Opera Software\Opera Neon\Application\neon.exe (Opera Software AS)
 109. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
 110. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
 111. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
 112. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 113. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 114. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 115. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 116. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 117. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 118. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
 119. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 120. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 121. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 122. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MEGAsync\MEGA Website.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Local\MEGAsync\MEGA Website.url ()
 123. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MEGAsync\MEGAsync.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Local\MEGAsync\MEGAsync.exe (Mega Limited)
 124. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MEGAsync\Uninstall.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Local\MEGAsync\uninst.exe (MEGA Limited)
 125. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 126. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 127. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 128. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 129. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 130. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
 131. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Opera Neon.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Local\Opera Software\Opera Neon\Application\neon.exe (Opera Software AS)
 132. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Przeglądarka Opera.lnk -> C:\Program Files\Opera\launcher.exe (Opera Software)
 133. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 134. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 135. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 136. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Przeglądarka Opera.lnk -> C:\Program Files\Opera\launcher.exe (Opera Software)
 137. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 138. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 139. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 140. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 141. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
 142. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
 143. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
 144. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
 145. Shortcut: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
 146.  
 147.  
 148. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
 149. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2016\Database Compare 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\DCF\DATABASECOMPARE.EXE"
 150. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2016\Office 2016 Upload Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\MSOUC.EXE"
 151. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2016\Spreadsheet Compare 2016.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\DCF\SPREADSHEETCOMPARE.EXE"
 152. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
 153. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
 154. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bitdefender Security\Bitdefender.lnk -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\bdagent.exe (Bitdefender) -> /seccenter
 155. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
 156. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
 157. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
 158. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
 159. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 160. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 161. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
 162. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 163. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH) -> --sendto
 164. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
 165. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
 166. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
 167. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
 168. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
 169. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
 170. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
 171. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
 172. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
 173. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 174. ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Bitdefender VPN.lnk -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\seccenter.exe (Bitdefender) -> sett27 task1200 executetaskonly
 175. ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Bitdefender.lnk -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\bdagent.exe (Bitdefender) -> /seccenter
 176. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\Desktop\Discord.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) -> --processStart Discord.exe
 177. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc\Discord.lnk -> C:\Users\xpatr\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) -> --processStart Discord.exe
 178. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 179. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH) -> --sendto
 180. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
 181. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
 182. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
 183. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
 184. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
 185. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
 186. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
 187. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
 188. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
 189. ShortcutWithArgument: C:\Users\xpatr\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 190.  
 191.  
 192. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
 193. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
 194. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner Homepage.url -> URL: hxxp://www.ccleaner.com/ccleaner
 195. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant Technician Edition 7.0\Visit our website.url -> URL: hxxp://www.disk-partition.com
 196. InternetURL: C:\Users\xpatr\OneDrive\Dokumenty\Patryk's Notebook.url -> URL: hxxps://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=4ed5b8ad5143bfb6&resid=4ED5B8AD5143BFB6!882&type=3
 197. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
 198. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\The NeoSmart Files.url -> URL: hxxp://neosmart.net/blog/feed/
 199. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Tripadvisor.url -> URL: hxxp://www.tripadvisor.com/Home-m25036
 200. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
 201. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
 202. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
 203. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
 204. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
 205. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
 206. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
 207. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
 208. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
 209. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
 210. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
 211. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
 212. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
 213. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
 214. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
 215. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
 216. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
 217. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
 218. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
 219. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
 220. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
 221. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
 222. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
 223. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
 224. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
 225. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
 226. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
 227. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
 228. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
 229. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Homepage.url -> URL: hxxp://www.asus.com/
 230. InternetURL: C:\Users\xpatr\Favorites\ASUS E-Service\ASUS Member.url -> URL: hxxps://account.asus.com/
 231. InternetURL: C:\Users\xpatr\AppData\Local\MEGAsync\MEGA Website.url -> URL: hxxp://www.mega.nz
 232.  
 233. ==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top