Sobky

AdventCalendar - SK.yml 2019

Nov 23rd, 2019
201
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Prefix: "&5&lAdventný kalendár &6\u2771"
 2. Errors:
 3.   ConsoleError: "&cPríkaz je možné vykonať len prostredníctvom hráča!"
 4.   NoPermissions: "&cNie si oprávnený použiť tento príkaz!"
 5.   WrongCommandUsage: "&cZlé použitie príkazu!"
 6.   Santa:
 7.     NotExist: "&5Santa &cneexistuje!"
 8.   Calendar:
 9.     World: "&cKalendár nemožno otvoriť v tomto svete!"
 10.     Season: "&cKalendár nemožno otvoriť!\n&6\u25CF &7Všetky okienka boli otvorené"
 11.     Window:
 12.       LOCKED: "&cNemôžeš otvoriť predchádzajúce okienko!\n&6\u25CF &7Pravdepodobne si naň zabudol :("
 13.       OPENED: "&cNemôžeš otvoriť toto okienko!\n&6\u25CF &7Už bolo otvorené!"
 14.       CLOSED: "&cNemôžeš otvoriť toto okienko!\n&6\u25CF &7Prosím vráť sa o pár dní :):)"
 15.       UNDEFINED: "&cNemôžeš otvoriť toto okienko!\n&6\u25CF &cProsím kontaktuj administrátora!"
 16.   Reward:
 17.     Day:
 18.       NoReward: "&cOdmeny nie sú dostupné!\n&6\u25CF &7Prosím kontaktuj administrátora!"
 19.   Player:
 20.     FullInventory: "&cNedostatok miesta v tvojom inventári!\n&6\u25CF &7Pre vyzdvihnutie odmien si prosím vytvor voľný priestor!"
 21.     Data: "&cTvoje požadované data neboli nájdene!\n&6\u25CF &7Riešenie &6\u00BB &7Prosím, odhlás sa a potom sa znovu pripoj!"
 22. Success:
 23.   Santa:
 24.     Create: "&5Santa &7úspešne vytvorený!"
 25.     Remove: "&5Santa &7úspešne odstránený!"
 26.   Player:
 27.     Claim: "&7Úpsešne si si vyzdvihol odmeny z okienka &5{day}&7!\n&6\u25CF &7Meno &6\u00BB &5{name}\n&6\u25CF &7Popis &6\u00BB &5{description}"
 28.   Reset:
 29.     Locale: "&7Lokalizačný súbor úspešne resetovaný!"
 30.   Reload:
 31.     Locale: "&7Lokalizačný súbor úspešne znovunačítaný!"
 32.     Config: "&7Config a základné data úspešne znovunačítané!"
 33.     All: "&7Plugin úspešne znovunačítaný!"
 34. States:
 35.   Day:
 36.     LOCKED: "&cZamknuté"
 37.     OPENED: "&cOtvorené"
 38.     UN_LOCKED: "&3Odomknuté"
 39.     CLOSED: "&cZatvorené"
 40. GUI:
 41.   Common:
 42.     Items:
 43.       BACK:
 44.         HeadName: "&2&lSpäť"
 45.         Lore: []
 46.   Calendar:
 47.     InventoryName: "&5&lAdventný kalendár"
 48.     Items:
 49.       EMPTY:
 50.         HeadName: "&2&lZákladné informácie"
 51.         Lore:
 52.          - "&6\u25CF &7Otvorené okienka &6\u00BB &3{openedWindows}"
 53.           - ""
 54.           - "&6\u25CF &7Dnešné okienko &6\u00BB &3{dayStatus}"
 55.           - ""
 56.           - "&6\u25CF &7Nové okienko o &6\u00BB &3{remains}"
 57.       WINDOW:
 58.         LOCKED:
 59.           HeadName: "&2&lZamknuté okienko &7&l(&3&l{day}&7&l)"
 60.           Lore:
 61.            - "&6\u25CF &cOkienko bolo zamknuté!"
 62.             - ""
 63.             - "&6\u25CF &7Pravdepodobne si zabudol"
 64.             - "&7otvoriť okienko &6\u00BB &3{simpleDate}"
 65.         OPENED:
 66.           HeadName: "&2&lOtvorené okienko &7&l(&3&l{day}&7&l)"
 67.           Lore:
 68.            - "&6\u25CF &7Okienko už bolo otverené"
 69.             - "&7a odmena vyzdvihnutá!"
 70.             - ""
 71.             - "&6\u25CF &7vyzdvihnutá odmena &6\u00BB &3{rewardName}"
 72.         UN_LOCKED:
 73.           HeadName: "&2&lOdomknuté okienko &7&l(&3&l{day}&7&l)"
 74.           Lore:
 75.            - "&6\u25CF &7Klikni pre otvorenie!"
 76.         CLOSED:
 77.           HeadName: "&2&lZatvorené okienko &7&l(&3&l{day}&7&l)"
 78.           Lore:
 79.            - "&6\u25CF &7Otvoriteľné &6\u00BB &3{date}"
 80.   PresentPick:
 81.     InventoryName: "&5&lVýber balíčka"
 82.     Items:
 83.       INFO:
 84.         HeadName: "&2&lZákladné informácie"
 85.         Lore:
 86.          - "&6\u25CF &7Môžeš si vybrať len jeden"
 87.           - "&7z dostupných balíčkov!"
 88.           - ""
 89.           - "&6\u25CF &7Pre vyzdvihnutie odmeny, jednoducho"
 90.           - "&7klikni na balíček, ktorý chceš!"
 91.       PRESENT:
 92.         HeadName: "&2&lBalíček"
 93.         Lore:
 94.          - "&6\u25CF &7Klikni pre vyzdvihnutie!"
 95.   LuckyWheel:
 96.     InventoryName: "&5&lKoleso šťastia"
 97.     Items:
 98.       EMPTY:
 99.         HeadName: " "
 100.         Lore: []
 101.       ARROW:
 102.         HeadName: " "
 103.         Lore: []
 104.       ANIMATION:
 105.         HeadName: " "
 106.         Lore: []
 107.       INFO:
 108.         HeadName: "&2&lZákladné informácie"
 109.         Lore:
 110.          - "&6\u25CF &7Pres roztočenie kolesa, jednoducho"
 111.           - "&7klikni na zelený predmet vyššie!"
 112.       START:
 113.         ENABLED:
 114.           HeadName: "&2&lKoleso šťastia"
 115.           Lore:
 116.            - "&6\u25CF &7Klikni pre roztočenie!"
 117.         DISABLED:
 118.           HeadName: "&2&lKoleso šťastia"
 119.           Lore:
 120.            - "&6\u25CF &cNemožno roztočiť!"
 121. Santa:
 122.   Hologram:
 123.     CLOSED:
 124.      - "&5&lAdventný kalendár"
 125.       - "&cVšetky okienka boli otvorené!"
 126.     RUNNING:
 127.      - "&5&lAdventný kalendár"
 128.       - "&7Nové okienko o &6\u00BB &3{time}"
 129.     LAST_DAY:
 130.      - "&5&lAdventný kalendár"
 131.       - "&7Dnes, posledné okienko!"
RAW Paste Data