SHARE
TWEET

Untitled

Urbanecm Jul 10th, 2017 459 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. MariaDB [cswiki_p]> select page_title from page where page_namespace=14 and page_title like "%ČR%";
 2. +-----------------------------------------------------------------------------------+
 3. | page_title                                                                        |
 4. +-----------------------------------------------------------------------------------+
 5. | Absolventi_Policejní_akademie_ČR                                                  |
 6. | Druhy_ČR_vyžadující_pozornost                                                     |
 7. | Generální_ředitelé_Vězeňské_služby_ČR                                             |
 8. | Grand_Prix_ČR_(motocykly)                                                         |
 9. | Houby_ČR_s_neznámým_rozšířením                                                    |
 10. | Kriticky_ohrožené_druhy_ČR                                                        |
 11. | Kriticky_ohrožené_houby_ČR                                                        |
 12. | Nezvěstné_druhy_ČR                                                                |
 13. | Ohrožené_druhy_ČR                                                                 |
 14. | Ohrožené_houby_ČR                                                                 |
 15. | Politické_navigační_šablony_o_Parlamentu_ČR                                       |
 16. | Politické_navigační_šablony_o_Senátu_PČR                                          |
 17. | Prezidenti_Hospodářské_komory_ČR                                                  |
 18. | Příspěvkové_organizace_Ministerstva_dopravy_ČR                                    |
 19. | Příspěvkové_organizace_Ministerstva_kultury_ČR                                    |
 20. | Příspěvkové_organizace_Ministerstva_obrany_ČR                                     |
 21. | Příspěvkové_organizace_Ministerstva_průmyslu_a_obchodu_ČR                         |
 22. | Příspěvkové_organizace_Ministerstva_zahraničních_věcí_ČR                          |
 23. | Příspěvkové_organizace_Ministerstva_zdravotnictví_ČR                              |
 24. | Příspěvkové_organizace_Ministerstva_zemědělství_ČR                                |
 25. | Příspěvkové_organizace_Ministerstva_školství,_mládeže_a_tělovýchovy_ČR            |
 26. | Příspěvkové_organizace_Ministerstva_životního_prostředí_ČR                        |
 27. | Silně_ohrožené_druhy_ČR                                                           |
 28. | Téměř_ohrožené_druhy_ČR                                                           |
 29. | Téměř_ohrožené_houby_ČR                                                           |
 30. | Vyhynulé_houby_ČR                                                                 |
 31. | Vzdušné_síly_AČR                                                                  |
 32. | Wikipedie:Wikimedia_ČR                                                            |
 33. | Wikipedie:Členové_Wikimedia_ČR                                                    |
 34. | Zranitelné_druhy_ČR                                                               |
 35. | Zranitelné_houby_ČR                                                               |
 36. | Údržba:NK_ČR_není_na_Wikidatech                                                   |
 37. | Údržba:NK_ČR_se_liší_od_Wikidat                                                   |
 38. | Údržba:NK_ČR_z_Wikidat                                                            |
 39. | Ředitelé_a_prezidenti_Policie_ČR                                                  |
 40. +-----------------------------------------------------------------------------------+
 41. 35 rows in set (0.12 sec)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top