SHARE
TWEET

Syrecky 1.0

WolfTXT Nov 12th, 2015 (edited) 120 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #launcher=TXT;
 2. #version=160;
 3.  
 4. {
 5. #privateconfig;
 6.     #width=800;
 7.     #height=600;
 8.     #bpp=32;
 9.     #showpath=#true;
 10.     ...
 11. }
 12.  
 13. {
 14. #gameSetup;
 15.     #appdemo;
 16.     #appname=Syrečky;
 17.     #author=Pedro;
 18.     #appversion=1.0;
 19.     #yourposition=room_obyvacka;
 20.     #actionstart=action_syrecky_pribeh;
 21.     ...
 22. }
 23.  
 24. {
 25. #color;
 26.     background=0,0,0;
 27.     highlight=255,255,102;
 28.     normal=224,224,224;
 29.     cursor=38,134,125;
 30.     ...
 31. }
 32.  
 33. {
 34. #commands;
 35.     #north=sever;
 36.     #north=s;
 37.     #east=východ;
 38.     #east=v;
 39.     #south=juh;
 40.     #south=j;
 41.     #west=západ;
 42.     #west=z;
 43.  
 44.     #sit=situácia;
 45.     #sit=r;
 46.  
 47.     #inv=inventár;
 48.     #inv=i;
 49.  
 50.     #examine=preskúmaj;
 51.     #examine=prozkoumej;
 52.     #examine=p;
 53.  
 54.     #take=zober;
 55.     #take=zdvihni;
 56.  
 57.     #put=polož;
 58.     #put=zahoď;
 59.  
 60.     #give=daruj;
 61.  
 62.     #dress=obleč;
 63.     #dress=nasaď;
 64.     #undress=vyzleč;
 65.     #undress=zlož;
 66.  
 67.     #open=otvor;
 68.     #close=zatvor;
 69.  
 70.     #dictionary=slovník;
 71.  
 72.     #restart=reštart;
 73.  
 74.     #end=koniec;
 75. }
 76.  
 77. {
 78. #systext;
 79.     #north=na sever;
 80.     #east=na východ;
 81.     #south=na juh;
 82.     #west=na západ;
 83.     #up=hore;
 84.     #down=dole;
 85.     #in=dnu;
 86.     #out=von;
 87.     #go=Môžeš ísť ;
 88.     #baddirection=Tým smerom sa nedá ísť!;
 89.     ...
 90. }
 91.  
 92. {
 93. #actionid=action_syrecky_pribeh;
 94.     #printnl <c>yellow</c>Krátka textová demo hra v engine TXT. Viac napovie pôvodný text:;
 95.     #printnl;
 96.     #printnl <c>yellow</c>"Hladový otec, povalující se v obýváku na pohovce,nás požádal, abychom mu z lednice přinesli naložené syrečky. Lednice se samozřejmě nachází v kuchyni. Problém ale je, že naložené syrečky ukrutně páchnou, a tak se do „zamořené“ lednice jen tak nedostaneme.";
 97.     #printright <c>orange</c>Petr Kain;
 98.     #printnl;
 99. }
 100.  
 101. {
 102.     #roomid=room_obyvacka;
 103.     #name=Obývačka;
 104.     #nameFrom=z obývačky;
 105.     #nameTo=do obývačky;
 106.     #description=Nachádzaš sa v priestrannej obývačke. Rozvŕzganá pohovka je jediný kus nábytku, ktorý tu momentálne je.;
 107.  
 108.     #west=room_kuchyna;
 109. }
 110.  
 111. {
 112.     #roomid=room_kuchyna;
 113.     #name=Kuchyňa;
 114.     #nameFrom=z kuchyne;
 115.     #nameTo=do kuchyne;
 116.     #description=Si v kuchyni. Riad je týždeň neumytý a nerušene sa týči z drezu do výšky Kilimandžára.;
 117.  
 118.     #east=room_obyvacka;
 119. }
 120.  
 121. {
 122.     #objectid=object_otec;
 123.     #name=Otca;
 124.     #nouns=otca;
 125.     #nouns=otcovi;
 126.     #description=Takto by si za tridsať rokov nechcel vyzerať...;
 127.  
 128.     #nonportable=#true;
 129.     #visibility=#true;
 130.  
 131.     #location=room_obyvacka;
 132.    
 133.     #isContainer=#true;
 134. }
 135.  
 136. {
 137.     #objectid=object_maska;
 138.     #name=plynovú masku;
 139.     #nouns=masku;
 140.     #adjectives=plynovú;
 141.     #description=Čierna plynová maska ruskej výroby SchM-41M. Pochádza z dávnej minulosti. Je zarážajúce, že stále drží pohromade.;
 142.  
 143.     #visibility=#true;
 144.  
 145.     #dress={
 146.         #print <c>normal</c> Nasadil si si masku.;
 147.     };
 148.     #undress={
 149.         #print <c>normal</c> Zložil si masku.;
 150.     };
 151. }
 152.  
 153. {
 154.     #objectid=object_pohovka;
 155.     #name=pohovku;
 156.     #nouns=pohovku;
 157.     #nouns=pohovka;
 158.     #description=Pamätá príchod ruských vojakov do Prahy. Nie je isté či ten prvý, alebo až ten druhý.;
 159.  
 160.     #nonportable=#true;
 161.     #visibility=#true;
 162.    
 163.     $maska=#false;
 164.     #examine={
 165.         #if #object[$rom_exec_owner].$maska==#false;
 166.             #object[$rom_exec_owner].$maska=#true;
 167.  
 168.             #object[object_maska].#location=#object[$rom_exec_owner].#location;
 169.             #print <c>action</c> Našiel si plynovú masku SchM-41M!;
 170.         #endif;
 171.     };
 172.    
 173.     #location=room_obyvacka;
 174. }
 175.  
 176. {
 177.     #objectid=object_chladnicka;
 178.     #name=chladničku;
 179.     #nouns=chladničku;
 180.     #description=Prastará, večne vrčiaca  chladiaca technika značky CALEX. Vyrobená v Zlatých Moravciach.;
 181.  
 182.     #nonportable=#true;
 183.     #visibility=#true;
 184.  
 185.     #location=room_kuchyna;
 186.    
 187.     #open={
 188.         #if #object[object_maska].#wearing==#undress;
 189.             #print <c>action</c> Len čo si otvoril dvere chladničky, vyvalil sa von taký smrad, že si skoro omdlel. Z posledných síl si dvere zaklapol, takto to nepôjde.;
 190.         #else;
 191.             #if #object[object_syrecky].$objavene==#false;
 192.                 #print <c>action</c> Otvoril si chladničku. Vďaka nasadenej maske ti puch valiaci sa von neuškodil. V kľude si chladničku prehľadal a našiel si gurmánsky Svätý grál, nakladané syrečky. Zobral si ich a chladničku si opäť zatvoril.;
 193.                 #object[object_syrecky].#location=#you;
 194.                 #object[object_syrecky].$objavene=#true;
 195.             #else;
 196.                 #print <c>action</c> Otvoril si chladničku. Vďaka nasadenej maske ti puch valiaci sa von neuškodil. V kľude si chladničku prehľadal, ale nič dôležité si už neobjavil.;
 197.             #endif;
 198.         #endif;
 199.    
 200.         #return #false;
 201.     };
 202. }
 203.  
 204. {
 205.     #objectid=object_syrecky;
 206.     #name=nakladané syrečky;
 207.     #nouns=syrečky;
 208.     #adjectives=nakladané;
 209.     #description=Olomoucke tvarožky naložené vo svetlom pive.;
 210.  
 211.     $objavene=#false;
 212.     #visibility=#true;
 213.  
 214.     #give={
 215.         #var $tmp, #null;
 216.         #getoneid $rom_exec_commandline_without_primary_object, $tmp;
 217.        
 218.         #if $tmp==object_otec;
 219.             #print <c>action</c> Podal si hladnému otcovi nakladané syrečky. Jeho radosť bola obrovská.;
 220.             #printnl;
 221.             #getkey;
 222.             #printnl <c>yellow</c>Dokázal si to! Pravý syn svojho otca! Očakávam že sa to prejaví na výške vreckového.;
 223.             #printnl;
 224.             #center <c>yellow</c>KONIEC;
 225.             #getkey;
 226.             #end;
 227.         #elseif $tmp==#null;
 228.             #print <c>normal</c> Kumu ich chceš darovať?;
 229.         #else;
 230.             #print <c>normal</c> To mi príde ako hlúposť;
 231.         #endif;
 232.     };
 233. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top