Advertisement
WolfTXT

Syrecky 1.0

Nov 12th, 2015
403
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #launcher=TXT;
 2. #version=160;
 3.  
 4. {
 5. #privateconfig;
 6. #width=800;
 7. #height=600;
 8. #bpp=32;
 9. #showpath=#true;
 10. ...
 11. }
 12.  
 13. {
 14. #gameSetup;
 15. #appdemo;
 16. #appname=Syrečky;
 17. #author=Pedro;
 18. #appversion=1.0;
 19. #yourposition=room_obyvacka;
 20. #actionstart=action_syrecky_pribeh;
 21. ...
 22. }
 23.  
 24. {
 25. #color;
 26. background=0,0,0;
 27. highlight=255,255,102;
 28. normal=224,224,224;
 29. cursor=38,134,125;
 30. ...
 31. }
 32.  
 33. {
 34. #commands;
 35. #north=sever;
 36. #north=s;
 37. #east=východ;
 38. #east=v;
 39. #south=juh;
 40. #south=j;
 41. #west=západ;
 42. #west=z;
 43.  
 44. #sit=situácia;
 45. #sit=r;
 46.  
 47. #inv=inventár;
 48. #inv=i;
 49.  
 50. #examine=preskúmaj;
 51. #examine=prozkoumej;
 52. #examine=p;
 53.  
 54. #take=zober;
 55. #take=zdvihni;
 56.  
 57. #put=polož;
 58. #put=zahoď;
 59.  
 60. #give=daruj;
 61.  
 62. #dress=obleč;
 63. #dress=nasaď;
 64. #undress=vyzleč;
 65. #undress=zlož;
 66.  
 67. #open=otvor;
 68. #close=zatvor;
 69.  
 70. #dictionary=slovník;
 71.  
 72. #restart=reštart;
 73.  
 74. #end=koniec;
 75. }
 76.  
 77. {
 78. #systext;
 79. #north=na sever;
 80. #east=na východ;
 81. #south=na juh;
 82. #west=na západ;
 83. #up=hore;
 84. #down=dole;
 85. #in=dnu;
 86. #out=von;
 87. #go=Môžeš ísť ;
 88. #baddirection=Tým smerom sa nedá ísť!;
 89. ...
 90. }
 91.  
 92. {
 93. #actionid=action_syrecky_pribeh;
 94. #printnl <c>yellow</c>Krátka textová demo hra v engine TXT. Viac napovie pôvodný text:;
 95. #printnl;
 96. #printnl <c>yellow</c>"Hladový otec, povalující se v obýváku na pohovce,nás požádal, abychom mu z lednice přinesli naložené syrečky. Lednice se samozřejmě nachází v kuchyni. Problém ale je, že naložené syrečky ukrutně páchnou, a tak se do „zamořené“ lednice jen tak nedostaneme.";
 97. #printright <c>orange</c>Petr Kain;
 98. #printnl;
 99. }
 100.  
 101. {
 102. #roomid=room_obyvacka;
 103. #name=Obývačka;
 104. #nameFrom=z obývačky;
 105. #nameTo=do obývačky;
 106. #description=Nachádzaš sa v priestrannej obývačke. Rozvŕzganá pohovka je jediný kus nábytku, ktorý tu momentálne je.;
 107.  
 108. #west=room_kuchyna;
 109. }
 110.  
 111. {
 112. #roomid=room_kuchyna;
 113. #name=Kuchyňa;
 114. #nameFrom=z kuchyne;
 115. #nameTo=do kuchyne;
 116. #description=Si v kuchyni. Riad je týždeň neumytý a nerušene sa týči z drezu do výšky Kilimandžára.;
 117.  
 118. #east=room_obyvacka;
 119. }
 120.  
 121. {
 122. #objectid=object_otec;
 123. #name=Otca;
 124. #nouns=otca;
 125. #nouns=otcovi;
 126. #description=Takto by si za tridsať rokov nechcel vyzerať...;
 127.  
 128. #nonportable=#true;
 129. #visibility=#true;
 130.  
 131. #location=room_obyvacka;
 132.  
 133. #isContainer=#true;
 134. }
 135.  
 136. {
 137. #objectid=object_maska;
 138. #name=plynovú masku;
 139. #nouns=masku;
 140. #adjectives=plynovú;
 141. #description=Čierna plynová maska ruskej výroby SchM-41M. Pochádza z dávnej minulosti. Je zarážajúce, že stále drží pohromade.;
 142.  
 143. #visibility=#true;
 144.  
 145. #dress={
 146. #print <c>normal</c> Nasadil si si masku.;
 147. };
 148. #undress={
 149. #print <c>normal</c> Zložil si masku.;
 150. };
 151. }
 152.  
 153. {
 154. #objectid=object_pohovka;
 155. #name=pohovku;
 156. #nouns=pohovku;
 157. #nouns=pohovka;
 158. #description=Pamätá príchod ruských vojakov do Prahy. Nie je isté či ten prvý, alebo až ten druhý.;
 159.  
 160. #nonportable=#true;
 161. #visibility=#true;
 162.  
 163. $maska=#false;
 164. #examine={
 165. #if #object[$rom_exec_owner].$maska==#false;
 166. #object[$rom_exec_owner].$maska=#true;
 167.  
 168. #object[object_maska].#location=#object[$rom_exec_owner].#location;
 169. #print <c>action</c> Našiel si plynovú masku SchM-41M!;
 170. #endif;
 171. };
 172.  
 173. #location=room_obyvacka;
 174. }
 175.  
 176. {
 177. #objectid=object_chladnicka;
 178. #name=chladničku;
 179. #nouns=chladničku;
 180. #description=Prastará, večne vrčiaca chladiaca technika značky CALEX. Vyrobená v Zlatých Moravciach.;
 181.  
 182. #nonportable=#true;
 183. #visibility=#true;
 184.  
 185. #location=room_kuchyna;
 186.  
 187. #open={
 188. #if #object[object_maska].#wearing==#undress;
 189. #print <c>action</c> Len čo si otvoril dvere chladničky, vyvalil sa von taký smrad, že si skoro omdlel. Z posledných síl si dvere zaklapol, takto to nepôjde.;
 190. #else;
 191. #if #object[object_syrecky].$objavene==#false;
 192. #print <c>action</c> Otvoril si chladničku. Vďaka nasadenej maske ti puch valiaci sa von neuškodil. V kľude si chladničku prehľadal a našiel si gurmánsky Svätý grál, nakladané syrečky. Zobral si ich a chladničku si opäť zatvoril.;
 193. #object[object_syrecky].#location=#you;
 194. #object[object_syrecky].$objavene=#true;
 195. #else;
 196. #print <c>action</c> Otvoril si chladničku. Vďaka nasadenej maske ti puch valiaci sa von neuškodil. V kľude si chladničku prehľadal, ale nič dôležité si už neobjavil.;
 197. #endif;
 198. #endif;
 199.  
 200. #return #false;
 201. };
 202. }
 203.  
 204. {
 205. #objectid=object_syrecky;
 206. #name=nakladané syrečky;
 207. #nouns=syrečky;
 208. #adjectives=nakladané;
 209. #description=Olomoucke tvarožky naložené vo svetlom pive.;
 210.  
 211. $objavene=#false;
 212. #visibility=#true;
 213.  
 214. #give={
 215. #var $tmp, #null;
 216. #getoneid $rom_exec_commandline_without_primary_object, $tmp;
 217.  
 218. #if $tmp==object_otec;
 219. #print <c>action</c> Podal si hladnému otcovi nakladané syrečky. Jeho radosť bola obrovská.;
 220. #printnl;
 221. #getkey;
 222. #printnl <c>yellow</c>Dokázal si to! Pravý syn svojho otca! Očakávam že sa to prejaví na výške vreckového.;
 223. #printnl;
 224. #center <c>yellow</c>KONIEC;
 225. #getkey;
 226. #end;
 227. #elseif $tmp==#null;
 228. #print <c>normal</c> Kumu ich chceš darovať?;
 229. #else;
 230. #print <c>normal</c> To mi príde ako hlúposť;
 231. #endif;
 232. };
 233. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement