SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 12th, 2018 162 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 20.06.2018
 2. Uruchomiony przez adm (administrator)  DAWID-TOSHIBA (12-07-2018 09:33:29)
 3. Uruchomiony z C:\Users\adm\Downloads
 4. Załadowane profile: adm (Dostępne profile: adm)
 5. Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
 15. (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
 16. (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
 17. (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
 18. (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
 19. (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
 20. (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
 21. (Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
 22. (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
 23. (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe
 24. (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
 25. (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
 26. (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
 27. (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
 28. (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
 29. (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
 30. (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
 31. (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
 32. (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
 33. (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
 34. (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
 35. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 36. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 37. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 38.  
 39. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 40.  
 41. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 42.  
 43. HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [891040 2012-11-27] (Conexant Systems, Inc.)
 44. HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1647616 2012-06-13] (Conexant Systems, Inc.)
 45. HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [287592 2013-11-21] (Intel Corporation)
 46. HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2778864 2014-08-06] (Synaptics Incorporated)
 47. HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [178496 2018-04-27] (ESET)
 48. HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-08-04] (Advanced Micro Devices, Inc.)
 49. HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation)
 50. HKU\S-1-5-21-3974757572-1530881941-1479970192-1000\...\Run: [adm] => explorer.exe hxxp://exinariuminix.info <==== UWAGA
 51. HKU\S-1-5-21-3974757572-1530881941-1479970192-1000\...\MountPoints2: {ae98affd-1199-11e7-8160-00266c6f789b} - E:\autorun.exe
 52.  
 53. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 54.  
 55. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 56.  
 57. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
 58. Tcpip\..\Interfaces\{72D5541C-71B5-45FD-A5D1-FCDE0631957F}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
 59.  
 60. Internet Explorer:
 61. ==================
 62. BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
 63.  
 64. FireFox:
 65. ========
 66. FF ProfilePath: C:\Users\adm\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hdbspt50.default-1488921275117 [2018-07-12]
 67. FF Extension: (Easy YouTube mp3) - C:\Users\adm\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hdbspt50.default-1488921275117\Extensions\d.lehr@chello.at.xpi [2018-07-05]
 68. FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\adm\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hdbspt50.default-1488921275117\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2018-05-16]
 69. FF Extension: (WebCompat Reporter) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\features\webcompat-reporter@mozilla.org.xpi [2018-07-07] [Przestarzałe] [Brak podpisu cyfrowego]
 70. FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_161.dll [2018-02-07] ()
 71. FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
 72. FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
 73. FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-02-27] (VideoLAN)
 74. FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_161.dll [2018-02-07] ()
 75. FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
 76. FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
 77. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
 78. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
 79. FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
 80.  
 81. Chrome:
 82. =======
 83. CHR Profile: C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-07-11]
 84. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-13]
 85. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-13]
 86. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-13]
 87. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-13]
 88. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-13]
 89. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-15]
 90. CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-07-01]
 91. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-13]
 92. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-13]
 93. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\adm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-05-11]
 94.  
 95. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 96.  
 97. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 98.  
 99. R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [2240264 2018-04-27] (ESET)
 100. R3 ekrnEpfw; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [2240264 2018-04-27] (ESET)
 101. R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15720 2013-11-21] (Intel Corporation)
 102. R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
 103.  
 104. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 105.  
 106. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 107.  
 108. S3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30264 2017-03-27] (Disc Soft Ltd)
 109. S3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtliteusbbus.sys [47672 2017-03-27] (Disc Soft Ltd)
 110. S3 dtultrascsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtultrascsibus.sys [30264 2017-03-27] (Disc Soft Ltd)
 111. R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [137928 2018-02-14] (ESET)
 112. R0 edevmon; C:\Windows\System32\DRIVERS\edevmon.sys [110432 2018-01-08] (ESET)
 113. R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [196112 2018-01-08] (ESET)
 114. R2 ekbdflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\ekbdflt.sys [50136 2018-01-08] (ESET)
 115. R1 epfw; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfw.sys [82816 2018-01-08] (ESET)
 116. R1 EpfwLWF; C:\Windows\System32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [61520 2018-01-08] (ESET)
 117. R1 epfwwfp; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys [108320 2018-01-08] (ESET)
 118. R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28008 2013-11-21] (Intel Corporation)
 119. R3 L1C; C:\Windows\System32\DRIVERS\L1C62x64.sys [129224 2013-07-18] (Qualcomm Atheros Co., Ltd.)
 120. S3 mfeavfk01; \Device\mfeavfk01.sys [X]
 121. S3 SWDUMon; system32\DRIVERS\SWDUMon.sys [X]
 122.  
 123. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 124.  
 125. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 126.  
 127.  
 128. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 129.  
 130. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 131.  
 132. 2018-07-12 09:33 - 2018-07-12 09:33 - 000010225 _____ C:\Users\adm\Downloads\FRST.txt
 133. 2018-07-12 09:32 - 2018-07-12 09:32 - 000000381 _____ C:\Users\adm\Downloads\Fixlog.txt
 134. 2018-07-12 09:24 - 2018-07-12 09:33 - 000000000 ____D C:\FRST
 135. 2018-07-12 09:24 - 2018-07-12 09:24 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\adm\Downloads\FRST64.exe
 136. 2018-07-12 01:07 - 2018-07-12 01:07 - 000001959 _____ C:\Users\adm\Downloads\SkqJdnGT.txt
 137. 2018-07-12 01:02 - 2018-07-12 01:02 - 000003814 _____ C:\Users\adm\Desktop\rk_74A3.tmp.txt
 138. 2018-07-12 00:21 - 2018-07-12 00:21 - 000028272 _____ C:\Windows\system32\Drivers\TrueSight.sys
 139. 2018-07-12 00:20 - 2018-07-12 01:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
 140. 2018-07-12 00:19 - 2018-07-12 00:20 - 027086392 _____ (Adlice Software) C:\Users\adm\Downloads\RogueKillerX64.exe
 141. 2018-07-11 22:56 - 2018-07-11 23:41 - 000000462 _____ C:\DelFix.txt
 142. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-21 02:58 - 000398376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
 143. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-21 02:00 - 000348824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
 144. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 19:07 - 025743872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 145. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:46 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
 146. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:46 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
 147. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:36 - 020286464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 148. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:33 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 149. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:32 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
 150. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:31 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
 151. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:31 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
 152. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:31 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
 153. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:30 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
 154. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:27 - 005779968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
 155. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:24 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
 156. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:23 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
 157. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:20 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
 158. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:19 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
 159. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:19 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
 160. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:19 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
 161. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:19 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
 162. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:19 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
 163. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:12 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
 164. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:08 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
 165. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:06 - 000498176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
 166. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:06 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
 167. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:05 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
 168. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:05 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
 169. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:04 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
 170. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:02 - 002295296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
 171. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:02 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
 172. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:02 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
 173. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 18:01 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
 174. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:59 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
 175. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:59 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
 176. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:58 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
 177. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:57 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
 178. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:57 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
 179. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:56 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
 180. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:56 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
 181. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:55 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
 182. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:55 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
 183. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:53 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
 184. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:47 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
 185. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:46 - 015283200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 186. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:44 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
 187. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:42 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
 188. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:42 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
 189. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:42 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
 190. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:42 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
 191. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:41 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
 192. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:40 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
 193. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:39 - 002135552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
 194. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:39 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
 195. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:38 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
 196. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
 197. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:36 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
 198. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:34 - 004496384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
 199. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:32 - 013680128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 200. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:30 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
 201. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:29 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
 202. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:28 - 002060288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
 203. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:27 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 204. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:27 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
 205. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:16 - 001545216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 206. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:08 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
 207. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:05 - 001313792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
 208. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:04 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
 209. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-16 17:04 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
 210. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-13 18:20 - 014185984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
 211. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-13 18:19 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
 212. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-13 17:55 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
 213. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-13 17:54 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
 214. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-13 17:40 - 003226112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
 215. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:27 - 005577408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 216. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:27 - 000708288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
 217. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:27 - 000262336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
 218. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:27 - 000154816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 219. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:27 - 000095424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
 220. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:23 - 000631640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
 221. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:22 - 001665344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
 222. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:21 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
 223. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:21 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
 224. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:21 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
 225. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:21 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
 226. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:21 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
 227. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:21 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
 228. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
 229. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 230. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
 231. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
 232. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
 233. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
 234. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
 235. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
 236. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
 237. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
 238. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
 239. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
 240. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
 241. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
 242. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
 243. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
 244. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
 245. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
 246. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
 247. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
 248. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
 249. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:20 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
 250. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:19 - 000357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
 251. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:19 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
 252. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:19 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
 253. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:19 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
 254. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:19 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
 255. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
 256. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
 257. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
 258. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
 259. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
 260. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
 261. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
 262. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
 263. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
 264. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
 265. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
 266. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
 267. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
 268. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
 269. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
 270. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
 271. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
 272. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
 273. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
 274. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
 275. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
 276. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
 277. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
 278. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
 279. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
 280. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
 281. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
 282. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
 283. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
 284. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
 285. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
 286. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
 287. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
 288. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
 289. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
 290. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:18 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
 291. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:02 - 004050624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
 292. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 18:02 - 003962048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
 293. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:57 - 001314072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
 294. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
 295. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
 296. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
 297. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
 298. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
 299. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
 300. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
 301. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
 302. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
 303. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
 304. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
 305. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
 306. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
 307. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
 308. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
 309. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
 310. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
 311. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
 312. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
 313. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
 314. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
 315. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
 316. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
 317. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
 318. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
 319. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
 320. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
 321. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
 322. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
 323. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
 324. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
 325. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
 326. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
 327. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
 328. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
 329. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
 330. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
 331. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
 332. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
 333. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
 334. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
 335. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
 336. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
 337. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
 338. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
 339. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
 340. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
 341. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
 342. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
 343. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
 344. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:54 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
 345. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:44 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
 346. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:44 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
 347. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:44 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe
 348. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:44 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
 349. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:43 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
 350. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:39 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
 351. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:38 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
 352. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:38 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
 353. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:34 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
 354. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:34 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
 355. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:34 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
 356. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:33 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
 357. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:33 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
 358. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:29 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
 359. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:28 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnscacheugc.exe
 360. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:27 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
 361. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:21 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
 362. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:21 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
 363. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:21 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
 364. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:21 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
 365. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:19 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
 366. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:19 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
 367. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:19 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
 368. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:19 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
 369. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-08 17:19 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
 370. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-07 18:20 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
 371. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-07 18:19 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
 372. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-07 18:19 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
 373. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-07 18:19 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
 374. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-07 17:57 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
 375. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-07 17:49 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
 376. 2018-07-11 22:09 - 2018-06-07 17:34 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
 377. 2018-07-11 22:09 - 2018-05-31 18:28 - 001893568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
 378. 2018-07-11 22:09 - 2018-05-31 18:28 - 000377024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
 379. 2018-07-11 22:09 - 2018-05-31 18:28 - 000287936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
 380. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-13 18:23 - 000140992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
 381. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-13 18:18 - 000680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
 382. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-08 15:05 - 002860032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
 383. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-08 15:05 - 001602048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
 384. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-08 15:05 - 000783872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
 385. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-08 15:05 - 000612352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
 386. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-08 15:05 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
 387. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-08 15:05 - 000443392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
 388. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-08 15:05 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
 389. 2018-07-11 22:04 - 2018-06-08 15:05 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
 390. 2018-07-05 09:24 - 2018-05-02 17:32 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
 391. 2018-07-05 09:24 - 2018-05-02 17:32 - 000325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
 392. 2018-07-05 09:24 - 2018-05-02 17:32 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
 393. 2018-07-05 09:24 - 2018-05-02 17:32 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
 394. 2018-07-05 09:24 - 2018-05-02 17:32 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
 395. 2018-07-05 09:24 - 2018-05-02 17:32 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
 396. 2018-07-05 09:24 - 2018-05-02 17:32 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
 397. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
 398. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000918296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
 399. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000065880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
 400. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000063832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
 401. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000021848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
 402. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000020824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
 403. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000019288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
 404. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000018776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
 405. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
 406. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
 407. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
 408. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
 409. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
 410. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
 411. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
 412. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000015192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
 413. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
 414. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
 415. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
 416. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
 417. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
 418. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000013152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
 419. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
 420. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
 421. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
 422. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
 423. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
 424. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
 425. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
 426. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
 427. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
 428. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
 429. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
 430. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
 431. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
 432. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
 433. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
 434. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
 435. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
 436. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
 437. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
 438. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
 439. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
 440. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
 441. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
 442. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-26 15:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
 443. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-25 18:02 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wkssvc.dll
 444. 2018-07-05 09:24 - 2018-04-25 17:18 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
 445. 2018-07-02 00:54 - 2018-07-02 01:18 - 000000000 ____D C:\Users\adm\Documents\ETS2MP
 446. 2018-07-02 00:50 - 2018-07-02 00:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TruckersMP
 447. 2018-07-02 00:50 - 2018-07-02 00:50 - 000000889 _____ C:\Users\Public\Desktop\TruckersMP.lnk
 448. 2018-07-02 00:50 - 2018-07-02 00:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TruckersMP Launcher
 449. 2018-07-02 00:50 - 2018-07-02 00:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\TruckersMP Launcher
 450. 2018-07-01 15:15 - 2018-07-01 15:15 - 000003498 _____ C:\Windows\System32\Tasks\adm
 451. 2018-06-25 22:10 - 2018-07-12 01:40 - 000021144 _____ C:\Users\adm\Desktop\Dawid Skorupa grafik lipiec.xlsx
 452. 2018-06-24 01:28 - 2018-06-24 01:28 - 000000222 _____ C:\Users\adm\Desktop\Euro Truck Simulator 2.url
 453. 2018-06-24 01:28 - 2018-06-24 01:28 - 000000000 ____D C:\Users\adm\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 454. 2018-06-24 01:26 - 2018-06-24 01:26 - 000000000 ____D C:\Users\adm\AppData\Local\Steam
 455. 2018-06-24 01:24 - 2018-07-11 22:02 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 456. 2018-06-24 01:24 - 2018-06-24 01:24 - 000000967 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
 457. 2018-06-24 01:24 - 2018-06-24 01:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 458. 2018-06-24 01:23 - 2018-06-24 01:24 - 000123958 _____ C:\Users\adm\Desktop\etssteam.pdf
 459. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-29 02:04 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
 460. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 06:16 - 001681088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 461. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:44 - 004120576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
 462. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:44 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
 463. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:44 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
 464. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:44 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
 465. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:24 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
 466. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:23 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
 467. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:13 - 003207168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
 468. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:13 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
 469. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:13 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
 470. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:13 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
 471. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:01 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
 472. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 05:01 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
 473. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 03:20 - 000467856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
 474. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-15 03:20 - 000459632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
 475. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-12 04:07 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
 476. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-12 04:07 - 000033152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
 477. 2018-06-18 10:19 - 2018-05-12 04:07 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
 478. 2018-06-16 08:39 - 2018-07-11 22:17 - 000100472 _____ C:\Users\adm\Desktop\panini.xlsx
 479. 2018-06-12 22:55 - 2018-06-12 22:55 - 005103887 _____ C:\Users\adm\Desktop\mxdoc.com_deida-d-droga-peniejszego-mczyzny-duchowy-przewodn..pdf
 480.  
 481. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 482.  
 483. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 484.  
 485. 2018-07-12 09:32 - 2009-07-14 06:45 - 000022064 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 486. 2018-07-12 09:32 - 2009-07-14 06:45 - 000022064 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 487. 2018-07-12 09:25 - 2011-02-04 19:20 - 000767382 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 488. 2018-07-12 09:25 - 2011-02-04 19:20 - 000166060 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 489. 2018-07-12 09:25 - 2009-07-14 07:13 - 001733900 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 490. 2018-07-12 09:25 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
 491. 2018-07-12 09:21 - 2016-12-27 16:08 - 000000000 ____D C:\Users\adm\AppData\LocalLow\Mozilla
 492. 2018-07-12 09:19 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 493. 2018-07-12 00:55 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
 494. 2018-07-11 22:44 - 2009-07-14 06:45 - 000413264 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 495. 2018-07-11 22:43 - 2017-03-08 10:30 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
 496. 2018-07-11 22:26 - 2016-12-27 17:05 - 001706506 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
 497. 2018-07-11 22:17 - 2017-03-28 22:00 - 000030867 _____ C:\Users\adm\Desktop\cukier.txt
 498. 2018-07-11 22:12 - 2017-03-08 01:58 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 499. 2018-07-11 22:10 - 2017-03-08 01:58 - 134675576 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 500. 2018-07-11 09:40 - 2017-03-19 23:50 - 000000000 ____D C:\Users\adm\Downloads\mp3
 501. 2018-07-11 08:57 - 2017-03-25 09:29 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
 502. 2018-07-11 08:57 - 2017-03-15 01:40 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
 503. 2018-07-10 23:43 - 2017-03-28 09:28 - 000000000 ____D C:\Users\adm\Documents\Euro Truck Simulator 2
 504. 2018-07-07 20:43 - 2017-05-05 23:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 505. 2018-07-07 20:43 - 2016-12-27 16:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
 506. 2018-07-03 00:14 - 2018-02-11 00:35 - 000000000 ____D C:\Users\adm\AppData\Local\CrashDumps
 507. 2018-07-01 21:42 - 2018-03-01 00:30 - 000000000 ____D C:\Users\adm\Downloads\Sewilla 24-28.02.2018
 508. 2018-06-25 21:57 - 2018-04-13 22:28 - 000002230 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 509. 2018-06-25 21:57 - 2018-04-13 22:28 - 000002189 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 510. 2018-06-23 23:14 - 2018-01-08 01:58 - 000000000 ____D C:\Users\adm\Desktop\karty pracy akzo
 511. 2018-06-22 22:23 - 2018-05-10 22:24 - 000000000 ____D C:\Users\adm\Desktop\closer1
 512. 2018-06-18 10:22 - 2017-10-13 23:13 - 133315992 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
 513. 2018-06-16 22:22 - 2018-05-17 23:16 - 000000052 _____ C:\Users\adm\Desktop\klucze.txt
 514.  
 515. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 516.  
 517. 2018-02-04 01:42 - 2018-02-04 01:52 - 000000046 _____ () C:\Users\adm\AppData\Roaming\MCVi2UserDetail.ini
 518. 2017-03-08 00:36 - 2017-03-08 00:36 - 000000017 _____ () C:\Users\adm\AppData\Local\resmon.resmoncfg
 519.  
 520. Niektóre pliki w TEMP:
 521. ====================
 522. 2018-07-12 00:20 - 2018-06-08 18:22 - 001665344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\adm\AppData\Local\Temp\dllnt_dump.dll
 523.  
 524. ==================== Bamital & volsnap ======================
 525.  
 526. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 527.  
 528. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 529. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 530. C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 531. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 532. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 533. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 534. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 535. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 536. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 537. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 538. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 539. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 540. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 541. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 542. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 543. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 544.  
 545. LastRegBack: 2018-07-07 08:56
 546.  
 547. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top