SHARE
TWEET

Review command Discord bot

jensie1996 May 25th, 2019 344 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. const discord = require("discord.js");
 2.  
 3. module.exports.run = async (bot, message, args) => {
 4.  
 5.     // Aantal sterren opvragen.
 6.     const aantalSterren = args[0];
 7.  
 8.     // Nakijken als men een getal meegeeft, of als men een getal tussen 1 en 5 opgeeft.
 9.     if (!aantalSterren || aantalSterren < 1 || aantalSterren > 5) return message.channel.send("Geef een aantal sterren op! Kies tussen 1 en 5.");
 10.  
 11.     // Nakijken als je een bericht hebt meegegeven.
 12.     const bericht = args.splice(1, args.length).join(' ') || '**Geen bericht meegegeven**';
 13.  
 14.     // Kanaal waar reviews inkomen opzoeken.
 15.     var reviewChannel = message.guild.channels.find('name', 'review');
 16.     // als kanaal niet is gevonden geef een bericht.
 17.     if (!reviewChannel) return message.channel.send("Kanaal niet gevonden");
 18.  
 19.     var sterren = "";
 20.     // Voor ieder aantal sterren gaan we deze tekst aanmaken.
 21.     for (var i = 0; i < aantalSterren; i++) {
 22.  
 23.         sterren += ":star: ";
 24.  
 25.     }
 26.  
 27.     // Verwijder het bestaande bericht.
 28.     message.delete();
 29.  
 30.     // Maak de review aan met het aantal sterren en het berichtje.
 31.     const review = new discord.RichEmbed()
 32.         .setTitle(`${message.author.username} heeft een review geschreven! :tada:`)
 33.         .setColor("#00ff00")
 34.         .setThumbnail("https://www.thebelgiumgames.be/afbeeldingen/jensHoofd.png")
 35.         .addField("Sterren:", `${sterren}`)
 36.         .addField("Review:", `${bericht}`);
 37.  
 38.     // Zend bericht naar de gebruiker dat hij een review heeft aangemaakt.
 39.     message.channel.send(":white_check_mark: Je hebt succesvol een review geschreven!");
 40.     // Zend het bericht in het review kanaal.
 41.     return reviewChannel.send(review);
 42.  
 43. }
 44.  
 45. module.exports.help = {
 46.     name: "review",
 47.     description: "review command."
 48. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top