SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Linq;
 3.  
 4. namespace Calculator
 5. {
 6.     class Control
 7.     {
 8.         /**
 9.          * If input is not int, then throws error. Else returns it.
 10.          *
 11.          * @return int output
 12.          */
 13.         public int Int()
 14.         {
 15.             int output;
 16.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out output))
 17.             {
 18.                 Render.Error();
 19.             }
 20.             return output;
 21.         }
 22.  
 23.         /**
 24.          * If input is not float, then throws error. Else returns it.
 25.          *
 26.          * @return float output
 27.          */
 28.         public float Float()
 29.         {
 30.             float output;
 31.             while (!float.TryParse(Console.ReadLine(), out output))
 32.             {
 33.                 Render.Error();
 34.             }
 35.             return output;
 36.         }
 37.     }
 38.  
 39.     class Render
 40.     {
 41.         /**
 42.          * Writes menu.
 43.          */
 44.         public static void Menu()
 45.         {
 46.             Console.WriteLine("1 - Sčítat");
 47.             Console.WriteLine("2 - Odčítat");
 48.             Console.WriteLine("3 - Násobit");
 49.             Console.WriteLine("4 - Dělit");
 50.             Console.WriteLine("5 - Umocnit");
 51.             Console.WriteLine("6 - Odmocnit");
 52.             Console.WriteLine("7 - Historie výsledků");
 53.             Console.WriteLine("Jiné číslo - Konec");
 54.         }
 55.  
 56.         /**
 57.          * Writes result and gives it to array.
 58.          *
 59.          * @param float result, float[] results
 60.          */
 61.         public static void Result(float result, float[] results)
 62.         {
 63.             Console.WriteLine("Výsledek se rovná {0}.", result);
 64.  
 65.             int i = 0;
 66.  
 67.             // Pokud je index v poli prázdný, vložím do něj hodnotu a dám break.
 68.             // Pokud není prázdný, jedu dál.
 69.                 // Pokud jsem na posledním indexu a poslední index není prázdný.
 70.                     // Tak první slot pole se dá na 0
 71.                     // A všechno v poli posunu doleva k 0, aby byl poslední slot prázdný.
 72.  
 73.             while (i <= results.Length)
 74.             {
 75.                 // Pokud je index v poli prázdný
 76.                 if (results[i] == 0)
 77.                 {
 78.                     // Vložím do něj hodnotu a vypnu to
 79.                     results[i] = result;
 80.                     break;
 81.                 }
 82.                 // Pokud není prázdný, tak to jede dál
 83.                 else
 84.                 {
 85.                     // Pokud jsem na posledním místě a index není prázdný
 86.                     if (i == results.Length && results[i] != 0)
 87.                     {
 88.                         results = results.RemoveAt(0).ToArray();
 89.                     }
 90.                 }
 91.             }
 92.  
 93.         }
 94.  
 95.         /**
 96.          * Writes error.
 97.          */
 98.         public static void Error()
 99.         {
 100.             Console.WriteLine("Zadejte správnou hodnotu!");
 101.         }
 102.  
 103.         /**
 104.          * Writes history of results.
 105.          *
 106.          * @param float[] results
 107.          */
 108.         public static void Results(float[] results)
 109.         {
 110.             Console.WriteLine("\n");
 111.             Console.WriteLine("------------------------------");
 112.             for (int i = 0; i < results.Length; i++)
 113.             {
 114.                 Console.Write("{0}; ", results[i]);
 115.             }
 116.             Console.WriteLine("\n------------------------------");
 117.             Console.WriteLine("\n");
 118.         }
 119.  
 120.         /**
 121.          * Writes last message.
 122.          */
 123.         public static void End()
 124.         {
 125.             Console.WriteLine("Ukončil jste program.");
 126.         }
 127.  
 128.         /**
 129.          * Renders input for number.
 130.          *
 131.          * @return float firstNumber
 132.          */
 133.         public static float Number()
 134.         {
 135.             Control control = new Control();
 136.             Console.WriteLine("Zadejte číslo:\n");
 137.             float number = control.Float();
 138.             return number;
 139.         }
 140.     }
 141.  
 142.     class Math
 143.     {
 144.         /**
 145.          * Adds inputs.
 146.          *
 147.          * @param float firstNumber, float secondNumber, float[] results
 148.          */
 149.         public static void AddUp(float firstNumber, float secondNumber, float[] results)
 150.         {
 151.             float output = firstNumber + secondNumber;
 152.             Render.Result(output, results);
 153.         }
 154.  
 155.         /**
 156.          * Subtracts inputs.
 157.          *
 158.          * @param float firstNumber, float secondNumber, float[] results
 159.          */
 160.         public static void Subtract(float firstNumber, float secondNumber, float[] results)
 161.         {
 162.             float output = firstNumber - secondNumber;
 163.             Render.Result(output, results);
 164.         }
 165.  
 166.         /**
 167.         * Multiplies inputs.
 168.         *
 169.         * @param float firstNumber, float secondNumber, float[] results
 170.         */
 171.         public static void Multiply(float firstNumber, float secondNumber, float[] results)
 172.         {
 173.             float output = firstNumber * secondNumber;
 174.             Render.Result(output, results);
 175.         }
 176.  
 177.         /**
 178.         * Divides inputs.
 179.         *
 180.         * @param float firstNumber, float secondNumber, float[] results
 181.         */
 182.         public static void Divide(float firstNumber, float secondNumber, float[] results)
 183.         {
 184.             if (secondNumber == 0)
 185.             {
 186.                 Render.Error();
 187.             }
 188.             else
 189.             {
 190.                 float output = firstNumber / secondNumber;
 191.                 Render.Result(output, results);
 192.             }
 193.         }
 194.  
 195.         /**
 196.         * Roots inputs.
 197.         *
 198.         * @param float firstNumber, float[] results
 199.         */
 200.         public static void Sqrt(float firstNumber, float[] results)
 201.         {
 202.             float output = (float)System.Math.Sqrt(firstNumber);
 203.             Render.Result(output, results);
 204.         }
 205.  
 206.         /**
 207.         * Raises input.
 208.         *
 209.         * @param float firstNumber, float[] results
 210.         */
 211.         public static void Power(float firstNumber, float[] results)
 212.         {
 213.             float output = (float)System.Math.Pow(firstNumber, 2);
 214.             Render.Result(output, results);
 215.         }
 216.     }
 217.  
 218.     class Program
 219.     {
 220.         /**
 221.         * Runs program and triggers actions.
 222.         *
 223.         * @param string[] args
 224.         */
 225.         public static void Main(string[] args)
 226.         {
 227.             Control control = new Control();
 228.             float[] results = new float[2];
 229.             bool again = true;
 230.  
 231.             while (again is true)
 232.             {
 233.                 Render.Menu();
 234.  
 235.                 Console.WriteLine("Co chcete udělat?:\n");
 236.                 int action = control.Int();
 237.  
 238.                 switch (action)
 239.                 {
 240.                     case 1:
 241.                         Math.AddUp(Render.Number(), Render.Number(), results);
 242.                         break;
 243.                     case 2:
 244.                         Math.Subtract(Render.Number(), Render.Number(), results);
 245.                         break;
 246.                     case 3:
 247.                         Math.Multiply(Render.Number(), Render.Number(), results);
 248.                         break;
 249.                     case 4:
 250.                         Math.Divide(Render.Number(), Render.Number(), results);
 251.                         break;
 252.                     case 5:
 253.                         Math.Power(Render.Number(), results);
 254.                         break;
 255.                     case  6:
 256.                         Math.Sqrt(Render.Number(), results);
 257.                         break;
 258.                     case 7:
 259.                         Render.Results(results);
 260.                         break;
 261.                     default:
 262.                         Render.End();
 263.                         again = false;
 264.                         break;
 265.                 }
 266.             }
 267.         }
 268.     }
 269. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top