Guest User

Untitled

a guest
Feb 27th, 2012
1,209
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. prefix("&a[Shop] &f"),
 2. iteminfo("&aVaruinformation:&f"),
 3.  
 4. ACCESS_DENIED("Du har inte tillåtelse att göra detta!"),
 5.  
 6. NOT_ENOUGH_MONEY("Du har inte tillräckligt med pengar!"),
 7. NOT_ENOUGH_MONEY_SHOP("Butiksägaren har inte tillräckligt med pengar!"),
 8.  
 9. NO_BUYING_HERE("Du kan inte köpa här!"),
 10. NO_SELLING_HERE("Du kan inte sälja här!"),
 11.  
 12. NOT_ENOUGH_SPACE_IN_INVENTORY("Du har inte tillräckligt med plats i din inventory"),
 13. NOT_ENOUGH_SPACE_IN_CHEST("Det är för lite plats i kistan!"),
 14. NOT_ENOUGH_ITEMS_TO_SELL("Du har inte tillräckligt med saker att sälja!"),
 15.  
 16. NOT_ENOUGH_STOCK("Den här butiken har slut i lager."),
 17. NOT_ENOUGH_STOCK_IN_YOUR_SHOP("Din %material butik har slut i lager!"),
 18.  
 19. YOU_BOUGHT_FROM_SHOP("Du köpte %amount %item fran %owner för %price."),
 20. SOMEBODY_BOUGHT_FROM_YOUR_SHOP("%buyer Köpte %amount %item för %price från dig."),
 21.  
 22. YOU_SOLD_TO_SHOP("Du sålde %amount %item till %buyer för %price."),
 23. SOMEBODY_SOLD_TO_YOUR_SHOP("%seller sålde %amount %item för %price till dig."),
 24.  
 25. YOU_CANNOT_CREATE_SHOP("Du kan inte skapa en sån här butik!"),
 26. NO_CHEST_DETECTED("Kunde inte hitta en kista!"),
 27. ANOTHER_SHOP_DETECTED("En annan spelares butik hittad!"),
 28. CANNOT_ACCESS_THE_CHEST("Du har inte tillåtelse till den här kistan!"),
 29.  
 30. PROTECTED_SHOP("Din butik är nu skyddad av LWC!"),
 31. SHOP_CREATED("Din butik har blivit skapad!"),
 32.  
 33. NO_PERMISSION("Du har inte tillåtelse att gör det där!"),
 34. INCORRECT_ITEM_ID("Du har angett ett ogiltigt ID!"),
 35.  
 36. TOWNY_CANNOT_CREATE_SHOP_HERE("Du kan inte skapa en butik här!");
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×