Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Feb 27th, 2012
1,264
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
YAML 1.55 KB | None | 0 0
 1. prefix("&a[Shop] &f"),
 2. iteminfo("&aVaruinformation:&f"),
 3.  
 4. ACCESS_DENIED("Du har inte tillåtelse att göra detta!"),
 5.  
 6. NOT_ENOUGH_MONEY("Du har inte tillräckligt med pengar!"),
 7. NOT_ENOUGH_MONEY_SHOP("Butiksägaren har inte tillräckligt med pengar!"),
 8.  
 9. NO_BUYING_HERE("Du kan inte köpa här!"),
 10. NO_SELLING_HERE("Du kan inte sälja här!"),
 11.  
 12. NOT_ENOUGH_SPACE_IN_INVENTORY("Du har inte tillräckligt med plats i din inventory"),
 13. NOT_ENOUGH_SPACE_IN_CHEST("Det är för lite plats i kistan!"),
 14. NOT_ENOUGH_ITEMS_TO_SELL("Du har inte tillräckligt med saker att sälja!"),
 15.  
 16. NOT_ENOUGH_STOCK("Den här butiken har slut i lager."),
 17. NOT_ENOUGH_STOCK_IN_YOUR_SHOP("Din %material butik har slut i lager!"),
 18.  
 19. YOU_BOUGHT_FROM_SHOP("Du köpte %amount %item fran %owner för %price."),
 20. SOMEBODY_BOUGHT_FROM_YOUR_SHOP("%buyer Köpte %amount %item för %price från dig."),
 21.  
 22. YOU_SOLD_TO_SHOP("Du sålde %amount %item till %buyer för %price."),
 23. SOMEBODY_SOLD_TO_YOUR_SHOP("%seller sålde %amount %item för %price till dig."),
 24.  
 25. YOU_CANNOT_CREATE_SHOP("Du kan inte skapa en sån här butik!"),
 26. NO_CHEST_DETECTED("Kunde inte hitta en kista!"),
 27. ANOTHER_SHOP_DETECTED("En annan spelares butik hittad!"),
 28. CANNOT_ACCESS_THE_CHEST("Du har inte tillåtelse till den här kistan!"),
 29.  
 30. PROTECTED_SHOP("Din butik är nu skyddad av LWC!"),
 31. SHOP_CREATED("Din butik har blivit skapad!"),
 32.  
 33. NO_PERMISSION("Du har inte tillåtelse att gör det där!"),
 34. INCORRECT_ITEM_ID("Du har angett ett ogiltigt ID!"),
 35.  
 36. TOWNY_CANNOT_CREATE_SHOP_HERE("Du kan inte skapa en butik här!");
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement