daily pastebin goal
36%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 23rd, 2017 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3. echo "<h1>Registrering</h1>";
 4.  
 5.     //data från registreringsformen
 6.     $fullname = strip_tags(@$_POST['fullname']);
 7.     $username = strip_tags(@$_POST['username']);
 8.     $password = strip_tags(@$_POST['password']);
 9.     $repeatpassword = strip_tags(@$_POST['repeatpassword']);
 10.     $date = date("Y-m-d");
 11.    
 12. $fullname = stripslashes($fullname);
 13. $fullname = mysql_real_escape_string($fullname);
 14. $username = stripslashes($username);
 15. $username = mysql_real_escape_string($username);
 16. $password = stripslashes($password);
 17. $password = mysql_real_escape_string($password);
 18. $repeatpassword = stripslashes($repeatpassword);
 19. $repeatpassword = mysql_real_escape_string($repeatpassword);
 20.  
 21. if( isset( $_POST['submit'] ) )
 22. {
 23.    
 24.     //kollar om datan finns
 25.     if ($fullname&&$username&&$password&&$repeatpassword)
 26.     {
 27.    
 28.        
 29.         if ($password==$repeatpassword)
 30.         {
 31.         //kollar längde på username och fullname
 32.         if (strlen($username)>25 || strlen($fullname)>25)
 33.         {
 34.             echo "Max antal bokstäver för användarnamnet och ditt namn är 25.";
 35.         }
 36.         else
 37.         {
 38.         //kollar lösenordets längd
 39.         if (strlen($password)>25||strlen($password)<6)
 40.         {
 41.         echo "Lösenordet måste vara mellan 25-6 bokstäver långt";
 42.         }
 43.         else
 44.         {
 45.        
 46.         //registrering
 47.        
 48.         //krypterar l
 49.         $password = md5($password);
 50.         $repeatpassword = md5($repeatpassword);
 51.        
 52.         //anslutnigen till databasen
 53.         $con = mysql_connect("localhost","root","");
 54.         if (!$con)
 55.         {
 56.         die('Could not connect: ' . mysql_error());
 57.         }
 58.         mysql_select_db("test", $con);
 59.        
 60.         $queryreg = mysql_query ("INSERT INTO users VALUES ('','".$fullname."','".$username."','".$password."','".$date."')");
 61.        
 62.         die ("Det funkar!");
 63.         }
 64.        
 65.         }
 66.        
 67.         }
 68.         else
 69.             echo "Dina lösenord matchar inte varandra";
 70.     }
 71.     else
 72.         echo "Var vänlig och fylll i <b>alla</b> fällt!";
 73.  
 74.    
 75. }
 76.  
 77. ?>
 78.  
 79.  
 80. <html>
 81. <p>
 82. <form action='register.php' method='POST'>
 83.  
 84. <table>
 85.  
 86. <tr>
 87. <td>Hela ditt namn:</td>
 88. <td><input type='text' name='fullname' value='<?php echo $fullname ?>'></td>
 89. </tr>
 90.  
 91. <tr>
 92. <td>Väl ett användarnamn</td>
 93. <td><input type='text' name='username'value='<?php echo $username ?>'></td>
 94. </tr>
 95.  
 96. <tr>
 97. <td>Väl ett lösenord:</td>
 98. <td><input type='password' name='password'></td>
 99. </tr>
 100.  
 101. <tr>
 102. <td>Upprepa ditt lösenord:</td>
 103. <td><input type='password' name='repeatpassword'></td>
 104. </tr>
 105.  
 106. </table>
 107.  
 108. <p>
 109. <input type='submit' name='submit' value='Register'>
 110. </p>
 111. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top