Kribo

Hårfarge - fenotyp

Apr 2nd, 2020
1,815
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Be brukeren legge inn genene til foreldrene.
 2. Mor1 = str(input("Hva er første genet til mor? "))
 3. Mor2 = str(input("Hva er andre genet til mor? "))
 4.  
 5. Far1 = str(input("Hva er første genet til far? "))
 6. Far2 = str(input("Hva er andre genet til far? "))
 7.  
 8. #Gjør om mulige kryssninger til fenotyper og kalkuler sjansen for de ulike fenotypene.
 9. MorktH = 0
 10. BlondtH = 0
 11.  
 12. if (Mor1+Far1 == "hh"):
 13.     BlondtH = BlondtH +25
 14. else:
 15.     MorktH= MorktH + 25
 16.    
 17. if (Mor2+Far1 == "hh"):
 18.     BlondtH = BlondtH +25
 19. else:
 20.     MorktH= MorktH + 25
 21.    
 22. if (Mor1+Far2 == "hh"):
 23.     BlondtH = BlondtH +25
 24. else:
 25.     MorktH= MorktH + 25
 26.    
 27. if (Mor2+Far2 == "hh"):
 28.     BlondtH = BlondtH +25
 29. else:
 30.     MorktH= MorktH + 25
 31.  
 32. #Skriv ut sjansen for å få de ulike fenotypene.
 33. print("Sjanse for mørkt hår: ",MorktH,"%")
 34. print("Sjanse for blondt hår: ",BlondtH,"%")
RAW Paste Data