SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 22nd, 2020 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. from openpyxl import Workbook, load_workbook
 4. nazwapliku = "Zeszyttest.xlsx"
 5.  
 6. file = open("plik_wyjsciowy.txt","a") # tworzy plik tekstowy albo znajduje istniejący i dopisuje do niego
 7. file.write(nazwapliku+"\n\n") # wpisz do pliku nazwę pliku
 8.  
 9. lista_z_kolumnyA = [] # tworzymy pusta listę
 10. wb = load_workbook(nazwapliku)
 11. source = wb["Arkusz1"] # otwieramy arkusz o nazwie "Arkusz1"
 12. cells = source['A2':'B9'] # Dla każdej komórki w polu od A2 do B9
 13. for c1,c2 in cells:
 14.     if c2.value == 1:
 15.         lista_z_kolumnyA.append(c1.value) # dodaj wartość kolumny do listy
 16.         file.write(c1.value+"\n")
 17. file.close() # zamknij plik
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top