SHARE
TWEET

DT_Licenses

EvilEagles May 24th, 2019 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. # Giấy phép sử dụng của Dẫn Truyện
  2.  
  3. Dẫn Truyện là một trò chơi xoay quanh sự sáng tạo bằng cách hợp tác và chia sẻ giữa nhiều người. Những người chơi Dẫn Truyện sử dụng những thế giới đã được tạo sẵn để từ đó tạo nên những câu chuyện mới. Người quản trò sẽ khởi tạo một truyện mới và tạo sẵn các thẻ người chơi. Người dẫn truyện sẽ dẫn dắt câu chuyện, đưa người chơi qua những phân cảnh, gặp mặt những nhân vật và các sự kiện. Người chơi sẽ tạo ra nhân vật và những thẻ bài của riêng mình và tham gia để kể chuyện dưới góc nhìn của nhân vật đó. Tất cả mọi người sẽ làm việc cùng nhau, dựa trên những ý tưởng, những tương tác của nhau để kể một câu chuyện. Đây là điều khiến cho Dẫn Truyện trở nên độc đáo. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cần có những chính sách hợp lý về quyền tác giả và quyền sử dụng nội dung.
  4.  
  5. Để làm rõ hơn cũng như để đơn giản hóa vấn đề này, giúp cho người chơi có thể tập trung vào việc sáng tạo, Dẫn Truyện cung cấp một số những lựa chọn khác nhau về giấy phép sử dụng. Người quản trò sẽ chọn một giấy phép khi tạo một truyện mới để áp dụng vào truyện đó. Mỗi giấy phép sẽ xác định những quyền sở hữu, sử dụng và xóa bỏ khác nhau với những người tham gia vào truyện, cũng như những bên thứ ba khác. Nếu một truyện được dựa trên một thế giới có sẵn, thì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới các quyền này.
  6.  
  7. Giấy phép sử dụng của một truyện sẽ được hiển thị rõ ràng trong phần thông tin của truyện đó. Các giấy phép có thể sử dụng trong Dẫn Truyện được liệt kê dưới đây.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top