Guest User

Untitled

a guest
Dec 9th, 2019
94
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import csv
 2.  
 3. from numpy import mean, std, var
 4. from pandas import read_csv
 5. from pandas import DataFrame
 6. from pandas import concat
 7. from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
 8. from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier, GradientBoostingClassifier, ExtraTreesClassifier, \
 9.     RandomForestClassifier
 10. from sklearn.linear_model import LogisticRegression
 11. from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
 12. from sklearn.model_selection import train_test_split,  KFold
 13. from sklearn.naive_bayes import BernoulliNB, GaussianNB
 14. ### load data ###
 15. # ładujemy dane z pliku.tab
 16. # format lini: 56(nr robota) 15(nr pomiaru)     14(siła 1) 15(siła 2) -35(siła 3)    -38(moment 1)   35(moment 2)    1(moement 3) fr_collision(rezultat)
 17. from sklearn.neural_network import MLPClassifier
 18. from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
 19.  
 20. raw_data_without_headers = []  # robimy pustą listę, do której będziemy sobie wrzucać dane
 21. with open(
 22.         'data/robot_lp1_modIdTp.tab') as data_tab:  # taki zapis w pythonie "jeśli otworzysz plik <jakis plik> i wrzucisz treść do <jakaś_zmienna> to wykonaj poniższe linijki",
 23.     # śmiało możesz mowić, ze znalazłeś taki zapis w dokumentacji i go wykorzystałeś. Taki zapis jest wygodny bo nie trzeba psrawdzać czy udało się otworzyć plik.
 24.     rows = csv.reader(data_tab, dialect='excel-tab')  # opakowujemy dane w specjalny format za pomocą funkcji csv.reader(), bo wygodnie sie przechodzi do kolejnych linijek, delimiter to znak odstępu pomiędzy danymi, '\t' to tabulator
 25.     for i in rows:  # przechodzimy po kolejnych linijkach
 26.         if len(
 27.                 i) == 1:  # jeśli nasza linijka ma tylko jedną daną np i=["tresc"] to tylko wypisujemy ze jest to header, pewnie da sie to zrobic bardziej elegancko, no ale tak mi było szybciej bez patrzenia w dokumentacje
 28.             print("header ommiting")
 29.         else:
 30.             i[0] = i[0].split(' ')[
 31.                 1]  # [id, time] -> time # jako, ze zamiasta tablulatora są też spacje (to jest jakiś błąd zapisu w pliku pewnie) to naprawiamy: dzielimy string pomiędzy spacjami i bieżemy ten z indexem 1 (czyli drugi od lewej)
 32.             Mfz, res = i[6].split(
 33.                 ' ')  # tu od razy wrzucamy do 2 zmienych, bo  i[6].split(' ') to ciąg na przykład "-1 normal", więc da nam 2 ciągi: "-1" oraz "normal"
 34.             i[6] = Mfz  # napistdey "-1 normal" -> "-1"
 35.             i.append(
 36.                 res)  # dodajemy kolejną kolumne z rezultatami takimi jak "normal", wtedy z  "-1 1 51 -4 -1 -1" zrobi sie  "-1 1 51 -4 -1 -1 normal"
 37.             raw_data_without_headers.append(i)  # wrzucamy kolejno naprawione linijki do wczesniej utworzonej listy
 38.  
 39. # w tym miejscu mamy już naprawioną listę robotow w zmiennej o nazwie raw_data_without_headers.
 40.  
 41. data_frame = DataFrame(
 42.     raw_data_without_headers)  # tworzymy "ramke danych", żeby zobaczyć dane do uczenia (nie musimy tego robić w ten sposób, ale zajrzyjmy do zbioru)
 43. data_frame.columns = ['t', 'Fx', 'Fy', 'Fz', 'MFx', 'MFy', 'MFz',
 44.                       'res']  # dodajemy opisy kolumn według opisu zbioru, żeby wiedzieć co jest czym
 45. del data_frame[
 46.     't']  # kasujemy daną która opisuje "kolejną informacje w czasie". Dla każdego robota jest 15 takich pomiarów, ich iteracja raczej nie jest potrzeba do uczenia.
 47. print(data_frame.head(5))  # zobaczmy pierwsze 5 // pierwszy: 0  -1  -1  63  -3  -1   0  normal
 48. print(data_frame.tail(15))  # zobaczmy ostatnie 15 // ostatni: 1319  -13  2  15  -25  -25   6  fr_collision
 49. # czyli jak widać dane udało sie naprawić i byłby gotowe do uczenia, ale ze my chcemy z nich zrobić dane agregacyjne, które za chwile będziemy generować
 50.  
 51.  
 52. iter_15 = 0  # zmienna za pomoca której będziemy sprawdzać każde 15 linijek w liście (co 15 iteracji będziemy cośtam liczyć)
 53.  
 54. # utorzymy puste listy na dane, każda na końcu powinna mieć wielkość: długość_pliku_bez_nagówka/liczba_zapisów_dla_robota
 55. # czyli dla pliku robot_lp1_modIdTp bez nagłówka: 1320/15= 88. Zatem będziemy mieli 88 danych w kazej liście (czyli 1 robot = 1 linijka w każdym zbiorze).
 56.  
 57.  
 58. # listy, które są zerowane gdy osiągną rozmiar 15 (czyli jak mamy 15 robotow to coś znich liczymy i potem zerujemy)
 59. Fx_15_values_arr = []
 60. Fy_15_values_arr = []
 61. Fz_15_values_arr = []
 62. MFx_15_values_arr = []
 63. MFy_15_values_arr = []
 64. MFz_15_values_arr = []
 65.  
 66. # Listy std (odchylenie standardowe) dla każdgo z robotow
 67. Fx_std_arr = []
 68. Fy_std_arr = []
 69. Fz_std_arr = []
 70. MFx_std_arr = []
 71. MFy_std_arr = []
 72. MFz_std_arr = []
 73.  
 74. # Listy średnich dla każdgo z robotow
 75. Fx_avg_arr = []
 76. Fy_avg_arr = []
 77. Fz_avg_arr = []
 78. MFx_avg_arr = []
 79. MFy_avg_arr = []
 80. MFz_avg_arr = []
 81.  
 82. # Listy minimów dla każdgo z robotow
 83. Fx_min_arr = []
 84. Fy_min_arr = []
 85. Fz_min_arr = []
 86. MFx_min_arr = []
 87. MFy_min_arr = []
 88. MFz_min_arr = []
 89.  
 90. # Listy maximow dla każdgo z robotow
 91. Fx_max_arr = []
 92. Fy_max_arr = []
 93. Fz_max_arr = []
 94. MFx_max_arr = []
 95. MFy_max_arr = []
 96. MFz_max_arr = []
 97.  
 98. # Rezultaty, tutaj pamiętamy, że dana wynikowa (np"collision" czy tam "normal") jest w zbiorze taka sama dla każdych 15 kolejnych pomiarów
 99. res_arr = []
 100.  
 101. # Przystąpmy do wygenerowania danych agregacyjnych:
 102. for i, trial in data_frame.iterrows():
 103.     iter_15 = iter_15 + 1
 104.  
 105.     Fx_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "Fx"]))
 106.     Fy_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "Fy"]))
 107.     Fz_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "Fz"]))
 108.     MFx_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "MFx"]))
 109.     MFy_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "MFy"]))
 110.     MFz_15_values_arr.append(int(data_frame.loc[i, "MFz"]))
 111.  
 112.     if iter_15 == 15:  # tutaj ootraliśmy do 15 linijki danych, czyli cały robot zstdowany. Czyli co 15 linijek liczmy stdy itd
 113.         print("Iteracji:", iter_15)
 114.         Fx_avg_arr.append(float(mean(Fx_15_values_arr)))
 115.         Fy_avg_arr.append(float(mean(Fy_15_values_arr)))
 116.         Fz_avg_arr.append(float(mean(Fz_15_values_arr)))
 117.         MFx_avg_arr.append(float(mean(MFx_15_values_arr)))
 118.         MFy_avg_arr.append(float(mean(MFy_15_values_arr)))
 119.         MFz_avg_arr.append(float(mean(MFz_15_values_arr)))
 120.  
 121.         Fx_min_arr.append(float(min(Fx_15_values_arr)))
 122.         Fy_min_arr.append(float(min(Fy_15_values_arr)))
 123.         Fz_min_arr.append(float(min(Fz_15_values_arr)))
 124.         MFx_min_arr.append(float(min(MFx_15_values_arr)))
 125.         MFy_min_arr.append(float(min(MFy_15_values_arr)))
 126.         MFz_min_arr.append(float(min(MFz_15_values_arr)))
 127.  
 128.         Fx_max_arr.append(float(max(Fx_15_values_arr)))
 129.         Fy_max_arr.append(float(max(Fy_15_values_arr)))
 130.         Fz_max_arr.append(float(max(Fz_15_values_arr)))
 131.         MFx_max_arr.append(float(max(MFx_15_values_arr)))
 132.         MFy_max_arr.append(float(max(MFy_15_values_arr)))
 133.         MFz_max_arr.append(float(max(MFz_15_values_arr)))
 134.  
 135.         # Compute the standard deviation.
 136.         Fx_std_arr.append(float(std(Fx_15_values_arr)))
 137.         Fy_std_arr.append(float(std(Fy_15_values_arr)))
 138.         Fz_std_arr.append(float(std(Fz_15_values_arr)))
 139.         MFx_std_arr.append(float(std(MFx_15_values_arr)))
 140.         MFy_std_arr.append(float(std(MFy_15_values_arr)))
 141.         MFz_std_arr.append(float(std(MFz_15_values_arr)))
 142.  
 143.         iter_15 = 0
 144.  
 145.         # Skoro mamy juz wszystkie dane zapisane w tablicach to zerujmy dane tymczasowe
 146.         Fx_15_values_arr = []
 147.         Fy_15_values_arr = []
 148.         Fz_15_values_arr = []
 149.         MFx_15_values_arr = []
 150.         MFy_15_values_arr = []
 151.         MFz_15_values_arr = []
 152.  
 153.         res_arr.append(str(data_frame.loc[
 154.                                i, "res"]))  # jesze zbudujmy sobie listę wyników, Skoro dla każdych 15 warości mamy to samo, to możemy zapisywac rezulttat z 15 liniki
 155.  
 156. # A poniżej zobczmy czy wszystkie zbiory są równe (każdy ma tyle ile jest robotów)
 157. print("Dlugosci kilku wybranych list:")
 158. print(len(Fx_avg_arr))
 159. print(len(Fx_max_arr))
 160. print(len(Fx_min_arr))
 161. print(len(MFx_avg_arr))
 162. print(len(res_arr))
 163.  
 164. print("Pierwsza średnia danej Fx, czyli dla robota 1")
 165. print(Fx_avg_arr[0])
 166.  
 167. data_tab = []  # nowa pusta lista, tutaj na postawie tych powyższych list zbudujemy jedną, taka która powoli na proste wygenerwanie poprawnego "DataFrame"
 168. for i in range(len(
 169.         Fx_avg_arr)):  # len(Fx_avg_arr),czyli długość(Fx_avg_arr) da nam 88,a range(88) sprawi, że for będzie iterować od 0 do 88
 170.     data_tab.append([Fx_avg_arr[i], Fy_avg_arr[i], Fz_avg_arr[i],
 171.                      Fx_max_arr[i], Fy_max_arr[i], Fz_max_arr[i],
 172.                      Fx_min_arr[i], Fy_min_arr[i], Fz_min_arr[i],
 173.                      Fx_std_arr[i], Fy_std_arr[i], Fz_std_arr[i],
 174.  
 175.                      MFx_avg_arr[i], MFy_avg_arr[i], MFz_avg_arr[i],
 176.                      MFx_max_arr[i], MFy_max_arr[i], MFz_max_arr[i],
 177.                      MFx_min_arr[i], MFy_min_arr[i], MFz_min_arr[i],
 178.                      MFx_std_arr[i], MFy_std_arr[i], MFz_std_arr[i],
 179.  
 180.                      res_arr[i]])
 181.  
 182. print("Lista data_Tab")  # zobaczmy jak to wygląda
 183. print(data_tab[0])  # zobaczmy jak to wygląda, iterujemy od zera
 184. print(data_tab[1])
 185. print(data_tab[2])
 186. # print(data_tab[87])  # linika ostatnia
 187.  
 188. # Dane juz mamy, teraz to opakujmy w specjalne typy żeby móc wrzucić do klasyfikatorów
 189.  
 190. df = DataFrame(
 191.     data_tab)  # generujemy obiekt (zbior danych) DataFrame, który jest przeznaczony do uczenia maszynowgo w bilbiotekach ktorych uzywamy.
 192. df.columns = ["Fx_avg", "Fy_avg", "Fz_avg",
 193.               "Fx_max", "Fy_max", "Fz_max",
 194.               "Fx_min", "Fy_min", "Fz_min",
 195.               "Fx_std", "Fy_std", "Fz_std",
 196.  
 197.               "MFx_avg", "MFy_avg", "MFz_avg",
 198.               "MFx_max", "MFy_max", "MFz_max",
 199.               "MFx_min", "MFy_min", "MFz_min",
 200.               "MFx_std", "MFy_std", "MFz_std",
 201.  
 202.               "res"]  # dodajmy opisy kolumn żeby wiedzieć co jest czym
 203.  
 204. print("Ramka danych z danymi aggr:")  # zobaczmy jak to wgyląda
 205. print(df.head(5))
 206. print(df.tail(5))
 207.  
 208. #zapisywanie poniżej pomijam, bo juz zapisalem ten plik i recznie dodałem numeracje robota, nie ma sensu nadpisywać bez potrzeby
 209. #export_csv = df.to_csv("robot_lp_1_features.csv", sep=",", line_terminator='\n')
 210.  
 211.  
 212. Y = df["res"]  # zapisyjemy etykiety do uczenia, "normal" "colision" itd do osobnej zmiennej
 213. del df["res"]  # wyrzucamy etykiety z wektorów cech bo to musza być w osobnmy zbiorze
 214. X = df  # zapisujemy wektory cech do X
 215.  
 216. print("Split data...")
 217.  # dzielimy zbiór na 88 podzbiorów, czyli 1 robot = 1 zbiór
 218. # co nam to da? możemy dzięki temu osobno testować każdego robota, czyli będzie to metoda leave-one-out
 219. # leave-one-out jest to jedna z walidacji kfold (jej specjalny przypadek, gdzie właśnie zbiór ma tylko 1 elemencie).
 220. # wiecej o walidacjach: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawdzian_krzy%C5%BCowy
 221. # najważniejszy fragment o tej walidacji:  'próba jest dzielona na N (u nas 88) podzbiorów, zawierających po jednym elemencie'
 222. kf = KFold(n_splits=88)
 223.  
 224. print("Init classifiers...")
 225. #Inicjalizujemy obiektu klasyfikatorow
 226. ada = AdaBoostClassifier(n_estimators=100)
 227. knn_1 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
 228. d_tress = DecisionTreeClassifier()
 229. # brn = BernoulliNB()
 230. gauss = GaussianNB()
 231. gbc = GradientBoostingClassifier()
 232. extra_tress = ExtraTreesClassifier(n_estimators = 100)
 233. lr = LogisticRegression(solver="lbfgs", multi_class="auto", max_iter = 5000)
 234. mlp = MLPClassifier( max_iter = 5000)
 235. rand_fores = RandomForestClassifier(n_estimators = 100)
 236. linear = LinearDiscriminantAnalysis(solver='lsqr')
 237.  
 238. # Tworzymy sobie listy do przechowywania wynikow uczenia.
 239. # Każada lista będzie miała 88 wynikow. Bo każdy robot będzie testsowany na zasadzie:
 240. # 1 robot testujący : 97 robotow uczących
 241. print("Init outpusts...")
 242. output_ada = []
 243. output_knn_1 = []
 244. output_d_tress = []
 245. output_gauss = []
 246. output_gbc = []
 247. output_extra_tress = []
 248. output_lr = []
 249. output_mlp = []
 250. output_rand_fores = []
 251. output_linear = []
 252.  
 253. # Teraz będziemy robić pętle o 88 powótrzeniach, tak, żeby każdego robota walidować dokładnie raz.
 254. # Tutaj w kazej iteracji od nowa uczony jest klasyfikator wszystkimi robotami poza tym, za pomocą którego będziemy testować.
 255. class_iterator = 1
 256. for train_indexes, test_indexes in kf.split(X): # Zapis "kf.split(x)" zwroci nam jakis obiekt o 88 wartościach.
 257.     # W tych warościach będą indeksy konkretnych obiektów. Podział tutaj zachodzi automatycznie.
 258.     print("\n\n\n################ ada ", class_iterator, '/', kf.n_splits, "################") # wypisujemy którą lecimy pętle oraz ile  ma być w sumie
 259.     print("train idexes:", train_indexes, "\n test indexes:", test_indexes) # podejrzyjmy indeksy których danych będziemy testować.
 260.     print("\n test Y:", Y.loc[test_indexes]) # .loc[test_indexes] zwróci element o danym indeksie. Indexowanie w zbiorze jest od 0, wiec np. ".loc[0]" zwróci nam 1 element
 261.     print("\n test X:", X.loc[test_indexes])
 262.  
 263.     X_train = X.loc[train_indexes] # za pomocą indeksów które przygotowała nam funkcja, wybieramy sobie dane które nas interesują, tutaj cechy uczące
 264.     Y_train = Y.loc[train_indexes] # tutaj etykiety uczące
 265.     X_test = X.loc[test_indexes]
 266.     Y_test = Y.loc[test_indexes]
 267.  
 268.     ada.fit(X_train, Y_train) # tutaj trenujemy sobie wszytkie klasfikatory, jeden po drugim, wszystkie mają te same dane
 269.     knn_1.fit(X_train, Y_train)
 270.     d_tress.fit(X_train, Y_train)
 271.     gauss.fit(X_train, Y_train)
 272.     gbc.fit(X_train, Y_train)
 273.     extra_tress.fit(X_train, Y_train)
 274.     lr.fit(X_train, Y_train)
 275.     mlp.fit(X_train, Y_train)
 276.     rand_fores.fit(X_train, Y_train)
 277.     linear.fit(X_train, Y_train)
 278.  
 279.     output_ada.append( ada.score(X_test, Y_test)*100) # dodajemy wynik z każdej klasyfikacji do listy. Na przyklad:
 280.     # W 1 iteracji będzie testowany robot 1, wiec wynik jego testtu zostanie wrzucone do tej zmiennej jako 1.
 281.     # Mnozymy *100 zeby miec w [%]
 282.     output_knn_1.append( knn_1.score(X_test, Y_test)*100)
 283.     output_d_tress.append(d_tress.score(X_test, Y_test)*100)
 284.     output_gauss.append(gauss.score(X_test, Y_test)*100)
 285.     output_gbc.append(gbc.score(X_test, Y_test)*100)
 286.     output_extra_tress.append(extra_tress.score(X_test, Y_test)*100)
 287.     output_lr.append(lr.score(X_test, Y_test)*100)
 288.     output_mlp.append(mlp.score(X_test, Y_test)*100)
 289.     output_rand_fores.append(rand_fores.score(X_test, Y_test)*100)
 290.     output_linear.append(linear.score(X_test, Y_test)*100)
 291.  
 292.     class_iterator += 1 # zwiekszamy zmianna, żeby wiedziec którą robimy iteracje.
 293.  
 294.     # W tym miejscu kodu mamy już coś w listach "output_costam" z wynikami, zobaczymy więc jak wygląda wynik obecnej iteracja.
 295.     # Czyli interesuje nas ostatni wynik, właśnie z obecnej iteracji, który sie dodał do listy pare linijek wyżej.
 296.     # Zapis [-1] daje nam ostatni element z danej listy. -1 to indeks ostatniej wartosci.
 297.     print("################",
 298.           "output_ada=", output_ada[-1], "% ",
 299.           "output_knn_1=", output_knn_1[-1], "% ",
 300.           "output_d_tress=", output_d_tress[-1], "% ",
 301.           "output_gauss=", output_gauss[-1], "% ",
 302.           "output_gbc=", output_gbc[-1], "% ",
 303.           "output_extra_tress=", output_extra_tress[-1], "% ",
 304.           "output_lr=", output_lr[-1], "% ",
 305.           "output_mlp=", output_mlp[-1], "% ",
 306.           "output_rand_fores=", output_rand_fores[-1], "% ",
 307.           "output_linear=", output_linear[-1], "% ",
 308.           "################")
 309.  
 310. print("\n\n\n################ ############ #########")
 311. print("################ Output data ################")
 312. print("################ ################ ###########")
 313.  
 314. # Niżej to co nas najbardziej interesuje.
 315. # są tutaj średnie da danych klasyfikatorow. to jest wynik końcowy.
 316. # w każej z list mamy 88 wynikow, bo testowaliśmy każdego z robota osobno, a musimy mieć 1 wynik, dlatego liczmy z nich średnią.
 317. print("output_ada ", mean(output_ada ))
 318. print("output_knn_1 ", mean(output_knn_1 ))
 319. print("output_d_tress ", mean(output_d_tress ))
 320. print("output_gauss ", mean(output_gauss ))
 321. print("output_gbc ", mean(output_gbc ))
 322. print("output_extra_tress ", mean(output_extra_tress ))
 323. print("output_lr ", mean(output_lr ))
 324. print("output_mlp ", mean(output_mlp ))
 325. print("output_rand_fores ", mean( output_rand_fores))
 326. print("output_linear ", mean(output_linear ))
RAW Paste Data