Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 6th, 2020 138 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <fstream>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. struct lista
 7. {
 8.     string imie;
 9.     string nazwisko;
 10.     string PESEL;
 11.     int wiek;
 12.  
 13. };
 14.  
 15. struct lista_osob
 16. {
 17.     lista_osob* nast;      // Wskaźnik na górny element listy (gdy elementu nie ma równe 0)
 18.     lista s;                    // Dane studenta
 19.     lista_osob* pop;       // Wskaźnik na dolny element listy (gdy elementu nie ma równe 0)
 20. };
 21.  
 22.  
 23. void Ustaw(lista_osob& st) { // funkcja ustawiająca elementy listy
 24.     cout << "=========================================================\n";
 25.     cout << "Podaj nazwisko: ";
 26.     cin >> st.s.nazwisko;
 27.     cout << "Podaj imie: ";
 28.     cin >> st.s.imie;
 29.     cout << "Podaj pesel: ";
 30.     cin >> st.s.PESEL;
 31.     cout << "Podaj wiek: ";
 32.     cin >> st.s.wiek;
 33.     cout << "=========================================================\n";
 34. }
 35.  
 36. void Dodaj(lista_osob** s /*pobiera wskaźnik do adresu pierwszego elementu listy dwukierunkowej*/) {
 37.  
 38.     lista_osob* t = *s; // tymczasowa zmienna pomocnicza, do której przypisany zostanie adres pierwszego elementu listy
 39.  
 40.     if (*s) { // jeżeli adres pierwszego elementu listy nie jest równy 0 to
 41.  
 42.         lista_osob* st = new lista_osob; // utwórz nowy element listy
 43.  
 44.         Ustaw(*st); // ustaw jego wartości
 45.  
 46.         while (t->pop) {    // tutaj znajdowanie ostatniego elementu listy
 47.  
 48.             t = t->pop;
 49.  
 50.         }
 51.  
 52.         st->nast = t;   // przypisanie polu s_up nowego elementu listy adresu ostatniego elementu listy
 53.  
 54.         st->pop = 0;    // przypisanie polu s_down nowego elementu listy wartości zero (ponieważ stanie się on ostatnim elementem listy)
 55.  
 56.         t->pop = st;    // przypisanie staremu ostatniemu elementowi listy adresu nowego ostatniego elementu listy
 57.  
 58.     }else { // w przeciwnym przypadku, gdy lista jest pusta to
 59.  
 60.         *s = new lista_osob;    // utwórz nowy element listy
 61.  
 62.         Ustaw(**s);     // ustaw go
 63.  
 64.         (*s)->nast = NULL;      // wyzerowanie adresu wskaźnika s_up
 65.  
 66.         (*s)->pop = NULL;       // wyzerowanie adresu wskaźnika s_down
 67.  
 68.     }
 69.  
 70. }
 71.  
 72.  
 73. void Usun(lista_osob** s/*wskaźnik na adres pierwszego elementu listy*/, string szukane) {
 74.  
 75.  
 76.         lista_osob* indx = *s;  // tworzę kopię adresu wskazania na pierwszy element  listy
 77.         while (true) {
 78.             if (indx->s.nazwisko == szukane) {
 79.                 break;
 80.             }
 81.             else {
 82.                 indx = indx->pop;
 83.             }
 84.         }
 85.  
 86.         if (!indx->nast && !indx->pop) { // jeżeli oba wskaźniki s_up i s_down są zerowe to
 87.  
 88.             delete indx; // usuwam index
 89.  
 90.             *s = 0; // przypisuję zerowy adres wskazania do listy (lista pusta)
 91.  
 92.         }
 93.         else if (indx->pop) { // gdy index usuwanego elementu równy 0 to
 94.             *s = (*s)->pop; // przypisanie adresu wskazania na element znajdujący się pod wskaźnikiem s_down
 95.             delete indx; // zwolnienie pamięci
 96.             indx = 0;
 97.         }
 98.         else if (indx->nast && indx->pop) { // gdy dany element listy ma nad i pod sobą elementy listy to
 99.  
 100.             indx->nast->pop = indx->pop;    // przypisywanie adresu dla górnego elementu
 101.  
 102.             indx->nast->nast = indx->nast;  // przypisywanie adresu dla dolnego elementu
 103.  
 104.             delete indx;    // zwalnianie pamięci
 105.  
 106.             indx = 0;
 107.  
 108.         }
 109.         else if (!indx->pop) {  // gdy element listy nie ma pod sobą żadnego elementu listy to
 110.  
 111.             indx->nast->pop = 0;    // element górny musi mieć przypisany adres zerowy
 112.  
 113.             delete indx;        // zwalniam pamięć
 114.  
 115.             indx = 0;
 116.  
 117.         }
 118.  
 119.     }
 120.  
 121.  
 122. void UsunNazwiska(lista_osob** s/*wskaźnik do adresu pierwszego elementu listy*/, string szukane) {
 123.     lista_osob* temp; // zmienna pomocnicza
 124.     while (*s) { // dopóki s nie wskazuje na zerowy adres pamięci
 125.         temp = (*s)->pop; // przepisywanie pamięci elementu o 1 pozycję niżej niż *s
 126.         if (temp->s.nazwisko == szukane) {
 127.             delete (*s); // zwalnianie pamięci
 128.             *s = temp; // przypisywanie adresu poprzednio zapamiętanej
 129.         }
 130.         else {
 131.             *s = temp; // przypisywanie adresu poprzednio zapamiętanej
 132.         }
 133.        
 134.     }
 135.  
 136. }
 137.  
 138.  
 139. void Wypisz(lista_osob* s) {
 140.     if (s) {
 141.         cout << "=========================================================\n";
 142.         do {
 143.             cout << "nazwisko: " << s->s.nazwisko << endl;
 144.             cout << "imie: " << s->s.imie << endl;
 145.             cout << "pesel: " << s->s.PESEL << endl;
 146.             cout << "wiek: " << s->s.wiek << endl;
 147.             cout << "=========================================================\n";
 148.             s = s->pop;
 149.         } while (s);
 150.     }
 151. }
 152.  
 153. void ZapiszDoPliku(lista_osob* s) {
 154.     fstream plik;
 155.     plik.open("Dane.txt", fstream::out);
 156.     if (s) {
 157.         plik << "=========================================================\n";
 158.         do {
 159.             plik << "nazwisko: " << s->s.nazwisko << endl;
 160.             plik << "imie: " << s->s.imie << endl;
 161.             plik << "pesel: " << s->s.PESEL << endl;
 162.             plik << "wiek: " << s->s.wiek << endl;
 163.             plik << "======================================================\n";
 164.             s = s->pop;
 165.         } while (s);
 166.     }
 167.     plik.close();
 168. }
 169.  
 170.  
 171. int main()
 172. {
 173.     char decyzja;
 174.     int wybor;
 175.     lista_osob* s = 0;
 176.     string nazwisko;
 177.     do {
 178.         cout << "Menu:" << endl;
 179.         cout << "1: Dodaj element" << endl;
 180.         cout << "2: Usun element o podanym nazwisku" << endl;
 181.         cout << "3: Usun wszystkie elementy o podanym nazwisku" << endl;
 182.         cout << "4: Wyswietl liste" << endl;
 183.         cout << "5: Edytuj wybrany element" << endl;
 184.         cout << "6: Zapisz elementy listy do pliku" << endl;
 185.         cout << "7: Wyszukaj element listy" << endl;
 186.         cout << "Wybierz: ";
 187.         cin >> wybor;
 188.         switch (wybor) {
 189.         case 1:
 190.             Dodaj(&s);
 191.             break;
 192.         case 2:
 193.             cout << "Podaj nazwisko do usuniecia: ";
 194.             cin >> nazwisko;
 195.             Usun(&s, nazwisko);
 196.             break;
 197.         case 3:
 198.             cout << "W trakcie budowy, zapraszamy później";
 199.             /*
 200.             cout << "Podaj nazwisko do usuniecia: ";
 201.             cin >> nazwisko;
 202.             UsunNazwiska(&s, nazwisko);
 203.             */
 204.             break;
 205.         case 4:
 206.             Wypisz(s);
 207.             break;
 208.         case 5:
 209.             cout << "W trakcie budowy, zapraszamy później";
 210.             break;
 211.         case 6:
 212.             ZapiszDoPliku(s);
 213.             break;
 214.         case 7:
 215.             cout << "W trakcie budowy, zapraszamy później";
 216.             break;
 217.         default:
 218.             break;
 219.         }
 220.  
 221.  
 222.  
 223.     cout << "Czy wyswietlic menu jeszcze raz? (t/n): ";
 224.     cin >> decyzja;
 225.     } while (decyzja == 't');
 226.  
 227.  
 228. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top