Guest User

Untitled

a guest
Dec 3rd, 2019
92
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "pch.h"
 2. #include <iostream>
 3. #include <vector>
 4. #include<time.h>
 5. #include <random>
 6. #include <math.h>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. struct dane {
 11. float a;
 12. float b;
 13. float c;
 14. float x1;
 15. float x2;
 16. float x;
 17. float delta;
 18. };
 19. struct dane wczytaj()
 20. {
 21. struct dane s;
 22. cout << "podaj a:" << endl;
 23. cin >> s.a;
 24. cout << "podaj b:" << endl;
 25. cin >> s.b;
 26. cout << "podaj c:" << endl;
 27. cin >> s.c;
 28. return s;
 29.  
 30.  
 31. }
 32. void obliczdelte(struct dane s)
 33. {
 34. s.delta = s.b * s.b - 4 * s.a * s.c;
 35. if (s.delta < 0)
 36. cout << " brak rozwiazan rzeczywistych" << endl;
 37.  
 38. }
 39. void obliczmz(struct dane s)
 40. {
 41.  
 42. s.x = -s.b / 2 * s.a;
 43. s.x1 = (-s.b - sqrt(s.delta)) / 2 * s.a;
 44. s.x2 = (-s.b + sqrt(s.delta)) / 2 * s.a;
 45. }
 46.  
 47. void wyswietlmz(struct dane s) {
 48.  
 49. if (s.delta == 0) {
 50.  
 51. cout << " 1 mz" << s.x1 << endl;
 52. }
 53. if (s.delta > 0) {
 54.  
 55. cout << "2 mz:" << s.x1 << endl << s.x2 << endl;
 56. }
 57. }
 58.  
 59. void wypisz(vector<int>tab)
 60. {
 61. for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
 62. {
 63. cout << tab[i] << ", ";
 64. }
 65. }
 66. int min(vector<int>tab)
 67. {
 68. int wynik = 0;
 69. for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
 70. {
 71. if (tab[i] > wynik)
 72. {
 73. wynik = tab[i];
 74. }
 75. }
 76. return wynik;
 77. }
 78. int suma(vector<int>tab)
 79. {
 80. int wynik = 0;
 81. for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
 82. {
 83. wynik += tab[i];
 84. }
 85. return wynik;
 86. }
 87. bool czyNalezy(vector<int>tab, int el)
 88. {
 89. for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
 90. {
 91. if (tab[i] == el)
 92. return true;
 93. }
 94. return false;
 95. }
 96. bool czyZawiera(vector<int>tab1, vector<int>tab2)
 97. {
 98. for (int i = 0; i < tab2.size(); i++)
 99. {
 100. if (!czyNalezy(tab1, tab2[i])) return false;
 101. }
 102. return true;
 103. }
 104. vector<int>unika(vector<int>tab)
 105. {
 106. vector<int>wynik;
 107. for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
 108. {
 109. if (!czyNalezy(wynik, tab[i]))
 110. {
 111. wynik.push_back(tab[i]);
 112. }
 113. }
 114. return wynik;
 115. }
 116. vector<int>generuj(int wielkosc, int min, int max)
 117. {
 118. vector<int>tab(wielkosc);
 119. for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
 120. {
 121. tab[i] = rand() % (max - min) - min;
 122. }
 123. return tab;
 124. }
 125. vector<int>wybierz(vector<int>tab, int dzielnik, int reszta = 0)
 126. {
 127. vector<int>wynik;
 128. for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
 129. {
 130. if (tab[i] % dzielnik == reszta)
 131. {
 132. wynik.push_back(tab[i]);
 133. }
 134. }
 135. return wynik;
 136. }
 137. int index(vector<int>tab, int el)
 138. {
 139. for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
 140. {
 141. if (tab[i] == el)
 142. {
 143. return i;
 144. }
 145. }
 146. return -1;
 147. }
 148. double srednia(vector<int>tab)
 149. {
 150.  
 151. for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
 152. {
 153. if (tab.size() == 0)
 154. {
 155. return 0;
 156. }
 157. return double(suma(tab)) / tab.size();
 158.  
 159. }
 160.  
 161. }
 162. //w kazdym przypadku gdy wieksza stoi przed pierwsza
 163.  
 164. int inwersja(vector<int>tab)
 165. {
 166. int wynik = 0;
 167. for (int i = 0; i < tab.size() - 1; i++)//pierwsza petla sprawdza
 168. {
 169. for (int j = i + 1; j < tab.size(); j++) //j zaczyna sie od 2giego indeksu, przez calal dlugosc
 170. {
 171. if (tab[i] > tab[j])
 172. wynik++;
 173. }
 174. }
 175. return wynik;
 176.  
 177. }
 178. //funkcja sprawdzajaca czy trojkat jest prostokatny
 179. bool czyprostokatny(int a, int b, int c)
 180. {
 181. if (c ^ 2 == b ^ 2 + a ^ 2)
 182. {
 183. return true;
 184. }
 185. return false;
 186. }
 187. //zadanie sprawdzanieczy punkt nalezy do kola
 188. bool czynalezypunkt(int x, int y, int r, int x1, int x2)
 189. {
 190. if (r > sqrt((x - x1) ^ 2 + (y - y1);
 191.  
 192. int main()
 193. {
 194.  
 195. cout << czyprostokatny(2, 3, 7);
 196. cout << czyprostokatny(2, 2, 10);
 197.  
 198.  
 199. }
RAW Paste Data