SHARE
TWEET

krecik-xxx-masno-extender

a guest Sep 18th, 2019 85 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 0.0 Kopie sobie zróbcie w razie czego bo potem nie będę płaczu słuchać.
 2. 1.0 Source Server:
 3. common->service.h/CommonDefines.h
 4. #define ENABLE_COSTUME_TIME_EXTENDER
 5.  
 6.  
 7. common->item_length.h
 8. szukacie:
 9. (to powinno być 30 domyślnie, jezeli dodawaliście jakieś dodatkowe subtype'y to wiadomo dodajcie niżej)
 10.  
 11. USE_PUT_INTO_RING_SOCKET,
 12.  
 13. pod dodajecie:
 14.  
 15. #ifdef ENABLE_COSTUME_TIME_EXTENDER
 16. USE_TIME_EXTEND, //31
 17. #endif
 18.  
 19. db->ProtoReader.cpp
 20.  
 21. szukacie:
 22.  
 23. "USE_PUT_INTO_RING_SOCKET"
 24.  
 25. pod dodajecie:
 26. #ifdef ENABLE_COSTUME_TIME_EXTENDER
 27. ,"USE_TIME_EXTEND"
 28. #endif
 29.  
 30. game->char_item.cpp
 31. szukacie:
 32.  
 33.         if (item->GetVnum() >= 27863 && item->GetVnum() <= 27883)
 34.         {
 35.             if (CArenaManager::instance().IsArenaMap(GetMapIndex()) == true)
 36.             {
 37.                 ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("´ë·Ă Áßżˇ´Â ŔĚżëÇŇ Ľö ľř´Â ą°Ç°ŔÔ´Ď´Ů."));
 38.                 return false;
 39.             }    
 40.         }
 41.        
 42.         if (test_server)
 43.         {
 44.             sys_log (0, "USE_ITEM %s Type %d SubType %d vnum %d", item->GetName(), item->GetType(), item->GetSubType(), item->GetOriginalVnum());
 45.         }
 46.         switch (item->GetSubType())
 47.         {
 48.  
 49. w tym switchu dopisujecie:
 50.  
 51. #ifdef ENABLE_COSTUME_TIME_EXTENDER
 52.     case USE_TIME_EXTEND:
 53.     {
 54.         LPITEM item2;
 55.         if (!IsValidItemPosition(DestCell) || !(item2 = GetItem(DestCell)))
 56.             return false; if (item2->GetType() != ITEM_COSTUME) return false;
 57.        
 58.        
 59.         #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM
 60.         if (item2->GetSubType() == COSTUME_SASH)
 61.             return false;
 62.         #endif
 63.        
 64.         //tutaj sobie dostosujcie czy chcecie też mounty wydłużać jeżeli macie w ogóle mounty zakładane do okienka kostiumów.
 65.         #ifdef ENABLE_COSTUME_MOUNT
 66.         if (item2->GetSubType() == COSTUME_MOUNT)
 67.             return false;
 68.         #endif
 69.  
 70.         if (item2->IsExchanging() || item2->IsEquipped())
 71.             return false;
 72.        
 73.         //ja potrzebowałem konwersje czasu na dni, także tutaj po prostu musicie podzielić na odpowiednią ilość czasu value, aby uzyskać prawidłową wartość. Czas w Value ustalimy, że w wpisujemy w sekundach czyli godzina to będzie 3600. Komunikat dostosujcie sobie sami.
 74.         int days = item->GetValue(0)/86400;
 75.         item2->SetSocket(0, item2->GetSocket(0) + item->GetValue(0));
 76.         char buf[21]; snprintf(buf, sizeof(buf), "%u", item2->GetID());
 77.         LogManager::instance().ItemLog(this, item, "USE_TIME_EXTEND", buf);
 78.         item->SetCount(item->GetCount() - 1);
 79.         ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You added time %d to your costume."), days);
 80.     }
 81.     break;
 82.     #endif
 83.  
 84. 1.1 Client Source
 85. GameLib->ItemData.h
 86. (upewnijcie sie że macie zaincludowane Locale_inc.h, jak nie to u samej góry dopisujecie: #include "../UserInterface/Locale_inc.h")
 87.  
 88. szukacie:
 89. USE_PUT_INTO_RING_SOCKET,
 90. pod dodajecie:
 91.  
 92. #ifdef ENABLE_COSTUME_TIME_EXTENDER
 93. USE_TIME_EXTEND, //31
 94. #endif
 95.  
 96. GameLib->ItemData.cpp
 97. szukacie:
 98.  
 99. case USE_PUT_INTO_RING_SOCKET:
 100.     return DEF_STR(USE_PUT_INTO_RING_SOCKET);
 101.  
 102. pod dodajecie:
 103.  
 104. #ifdef ENABLE_COSTUME_TIME_EXTENDER
 105.     case USE_TIME_EXTEND:
 106.         return DEF_STR(USE_TIME_EXTEND);
 107. #endif
 108.  
 109. UserInterface->Locale_inc.h
 110.  
 111. #define ENABLE_COSTUME_TIME_EXTENDER
 112.  
 113. 1.2 Client:
 114. root->uiinventory.py
 115. szukacie:
 116.  
 117. USE_TYPE_TUPLE =
 118.  
 119. dopisujecie tutaj na końcu:
 120.  
 121. ,"USE_TIME_EXTEND"
 122.  
 123. szukacie:
 124.  
 125.             elif "USE_PUT_INTO_ACCESSORY_SOCKET" == useType:                                
 126.                 if self.__CanPutAccessorySocket(dstSlotPos, srcItemVNum):
 127.                     return True
 128.  
 129. pod dodajecie:
 130.  
 131.             elif "USE_TIME_EXTEND" == useType:
 132.                 if self.__CanExtendCostume(dstSlotPos):
 133.                     return True
 134.  
 135. szukacie:
 136.  
 137.     def __CanPutAccessorySocket(self, dstSlotPos, mtrlVnum):
 138.         dstItemVNum = player.GetItemIndex(dstSlotPos)
 139.         if dstItemVNum == 0:
 140.             return False
 141.  
 142.         item.SelectItem(dstItemVNum)
 143.  
 144.         if item.GetItemType() != item.ITEM_TYPE_ARMOR:
 145.             return False
 146.  
 147.         if not item.GetItemSubType() in (item.ARMOR_WRIST, item.ARMOR_NECK, item.ARMOR_EAR):
 148.             return False
 149.  
 150.         curCount = player.GetItemMetinSocket(dstSlotPos, 0)
 151.         maxCount = player.GetItemMetinSocket(dstSlotPos, 1)
 152.  
 153.         if mtrlVnum != constInfo.GET_ACCESSORY_MATERIAL_VNUM(dstItemVNum, item.GetItemSubType()):
 154.             return False
 155.        
 156.         if curCount>=maxCount:
 157.             return False
 158.  
 159.         return True
 160.        
 161. pod dodajecie:
 162.  
 163.     def __CanExtendCostume(self, dstSlotPos):
 164.         itemVnum = player.GetItemIndex(dstSlotPos)
 165.  
 166.         if itemVnum == 0:
 167.             return False item.SelectItem(itemVnum)
 168.  
 169.         #tutaj w zależnosci czy macie system szarf/mountów sobie dodajcie
 170.         if app.ENABLE_SASH_SYSTEM:
 171.             if item.GetItemSubType == COSTUME_SASH:
 172.                 return False
 173.        
 174.         if app.ENABLE_COSTUME_MOUNT_SYSTEM:
 175.             if item.GetItemSubType == COSTUME_MOUNT:
 176.                 return False
 177.  
 178.         if item.GetItemType() != ITEM_COSTUME:
 179.             return False
 180.  
 181.         return True
 182.  
 183. 1.3 MySQL:
 184. Tworzycie przedmiot może być stackowalny w Value0 ustawiacie ile czasu ma dodawać w sekundach. Musi mieć Type 3 i SubType 31 (chyba że mieliście coś więcej w item_length.h)
 185.  
 186. 1.4 share->locale->xxx->locale_string.txt:
 187. "You added time %d to your costume.";
 188. "<Serwer> Czas kostiumu został wydłużony o: %d dni.";
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top