wiktormadera

poprawa

Apr 12th, 2021
529
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. //unset($_COOKIE['start']); //czyści tablicę cookie
 3.  
 4. if(isset($_COOKIE['start'])){
 5.     echo "<p><b> Miło nam, że nas znowy odwiedziłeś. </b></p>"; //ponowne odwiedzenie
 6. }
 7. else
 8. {
 9.     setcookie('start','start',time()+60*60);
 10.     echo "<p><i> Dzień dobry! Sprawdź regulamin naszej strony. </i></p>"; //pierwsze odwiedzenie
 11. }
 12.  
 13. $serwer='localhost';
 14. $user='root';
 15. $pass='';
 16. $baza='egzamin';
 17. $db=new mysqli($serwer, $user, $pass, $baza); //łączenie z bazą
 18. if(!$db){die('Błąd połączenia: '.mysql_error());} //error jak się nie połączyło
 19.  
 20. $sql = "SELECT `id`, `nr_rejsu`, `czas`, `kierunek`, `status_lotu` FROM `odloty` ORDER BY `czas` DESC ";
 21. $z1 = $db->query($sql); //wykonujemy zapytanie do bazy phpmyadmin
 22.  
 23. echo "<table>";
 24.     echo "<tr>";
 25.         echo "<th>LP</th>";
 26.         echo "<th>NUMER REJSU</th>";
 27.         echo "<th>CZAS</th>";
 28.         echo "<th>KIERUNEK</th>";
 29.         echo "<th>STATUS</th>";
 30.     echo "</tr>";
 31.  
 32. foreach($z1 as $dane){ //w pętli wyciągamy wszystkie dane
 33.     echo "<tr>";
 34.         echo "<td>{$dane['id']}</td>";
 35.         echo "<td>{$dane['nr_rejsu']}</td>";
 36.         echo "<td>{$dane['czas']}</td>";
 37.         echo "<td>{$dane['kierunek']}</td>";
 38.         echo "<td>{$dane['status_lotu']}</td>";
 39.     echo "</tr>";
 40. }
 41.  
 42. echo "</table>";
 43.  
 44. $db->close(); //zamykamy połączenie z badą zanych
 45. ?>
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×