MeehoweCK

Untitled

May 14th, 2021
452
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>      // biblioteka służąca m.in. do losowania liczb
 3. #include <ctime>        // biblioteka służąca do wywołania funkcji time()
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     srand(time(nullptr));       // ustawia początkowy parametr losowania
 10.     cout << 1 + rand() % 100 << endl;     // rand() zwraca wylosowaną liczbę naturalną z przedziału od 0 do 32767
 11.     return 0;
 12. }
RAW Paste Data