SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 10th, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*************************************************************************************/
 2.  
 3. // Najprostszy program wykorzystujący funkcje biblioteki OpenGL
 4.  
 5. /*************************************************************************************/
 6.  
 7. #include "pch.h"
 8.  
 9. #include <windows.h>
 10.  
 11. #include <gl/gl.h>
 12.  
 13. #include <gl/glut.h>
 14.  
 15. #include <stdlib.h>
 16. #include <time.h>
 17. #include <cmath>
 18.  
 19. // Funkcaja określająca, co ma być rysowane
 20. // (zawsze wywoływana, gdy trzeba przerysować scenę)
 21.  
 22.  
 23. float dlugosc = 80.0f;
 24.  
 25. void RenderScene(void)
 26.  
 27. {
 28.     typedef float point2[2];
 29.  
 30.  
 31.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 32.     glBegin(GL_QUADS);
 33.  
 34.     float color1 = rand() % 100;
 35.     float color2 = rand() % 100;
 36.     float color3 = rand() % 100;
 37.  
 38.     glColor3f(color1/100, color2/100, color3/100);
 39.     glVertex2f(-dlugosc, dlugosc);
 40.     glVertex2f(dlugosc, dlugosc);
 41.     glVertex2f(dlugosc, -dlugosc);
 42.     glVertex2f(-dlugosc, -dlugosc);
 43.  
 44.     glColor3f(0.5f, 0.5f, 0.5f);
 45.     glVertex2f(-dlugosc/3, dlugosc/3);
 46.     glVertex2f(dlugosc/3, dlugosc/3);
 47.     glVertex2f(dlugosc/3, -dlugosc/3);
 48.     glVertex2f(-dlugosc/3, -dlugosc/3);
 49.  
 50.     for (int z = 0; z < 4.5; z++)
 51.     {
 52.         for (int x = -1 - pow(3,z); x < 2 + pow(3, z); x++)
 53.         {
 54.             for (int y = -1 - pow(3, z); y < 2 + pow(3, z); y++)
 55.             {
 56.                 glVertex2f((-dlugosc / (9 * pow(3,z))) + dlugosc * y / (1.5 * pow(3, z)), (dlugosc / (9 * pow(3, z))) + dlugosc * x / (1.5 * pow(3, z)));
 57.                 glVertex2f((dlugosc / (9 * pow(3, z))) + dlugosc * y / (1.5 * pow(3, z)), (dlugosc / (9 * pow(3, z))) + dlugosc * x / (1.5 * pow(3, z)));
 58.                 glVertex2f((dlugosc / (9 * pow(3, z))) + dlugosc * y / (1.5 * pow(3, z)), (-dlugosc / (9 * pow(3, z))) + dlugosc * x / (1.5 * pow(3, z)));
 59.                 glVertex2f((-dlugosc / (9 * pow(3, z))) + dlugosc * y / (1.5 * pow(3, z)), (-dlugosc / (9 * pow(3, z))) + dlugosc * x / (1.5 * pow(3,z)));
 60.             }
 61.         }
 62.     }
 63.  
 64.     glEnd();
 65.     glutSwapBuffers();
 66.  
 67.  
 68.     glFlush();
 69.  
 70. }
 71.  
 72. /*************************************************************************************/
 73.  
 74. // Funkcja ustalająca stan renderowania
 75.  
 76.  
 77.  
 78. void MyInit(void)
 79.  
 80. {
 81.  
 82.     glClearColor(0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f);
 83.     // Kolor okna wnętrza okna - ustawiono na szary
 84.  
 85. }
 86.  
 87. /*************************************************************************************/
 88.  
 89. // Funkcja służąca do kontroli zachowania proporcji rysowanych obiektów
 90. // niezależnie od rozmiarów okna graficznego
 91.  
 92.  
 93.  
 94. void ChangeSize(GLsizei horizontal, GLsizei vertical)
 95.  
 96. // Parametry horizontal i vertical (szerokość i wysokość okna) są
 97. // przekazywane do funkcji za każdym razem, gdy zmieni się rozmiar okna
 98.  
 99. {
 100.  
 101.     GLfloat AspectRatio;
 102.  
 103.     // Deklaracja zmiennej AspectRatio określającej proporcję wymiarów okna
 104.  
 105.  
 106.  
 107.     if (vertical == 0)
 108.         // Zabezpieczenie pzred dzieleniem przez 0
 109.  
 110.         vertical = 1;
 111.  
 112.  
 113.     glViewport(0, 0, horizontal, vertical);
 114.     // Ustawienie wielkościokna okna urządzenia (Viewport)
 115.     // W tym przypadku od (0,0) do (horizontal, vertical)
 116.  
 117.  
 118.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 119.     // Określenie układu współrzędnych obserwatora
 120.  
 121.     glLoadIdentity();
 122.     // Określenie przestrzeni ograniczającej
 123.  
 124.     AspectRatio = (GLfloat)horizontal / (GLfloat)vertical;
 125.     // Wyznaczenie współczynnika proporcji okna
 126.  
 127.     // Gdy okno na ekranie nie jest kwadratem wymagane jest
 128.     // określenie okna obserwatora.
 129.     // Pozwala to zachować właściwe proporcje rysowanego obiektu
 130.     // Do określenia okna obserwatora służy funkcja glOrtho(...)
 131.  
 132.  
 133.  
 134.     if (horizontal <= vertical)
 135.  
 136.         glOrtho(-100.0, 100.0, -100.0 / AspectRatio, 100.0 / AspectRatio, 1.0, -1.0);
 137.  
 138.     else
 139.  
 140.         glOrtho(-100.0*AspectRatio, 100.0*AspectRatio, -100.0, 100.0, 1.0, -1.0);
 141.  
 142.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 143.     // Określenie układu współrzędnych    
 144.  
 145.     glLoadIdentity();
 146.  
 147. }
 148.  
 149. /*************************************************************************************/
 150.  
 151. // Główny punkt wejścia programu. Program działa w trybie konsoli
 152.  
 153.  
 154.  
 155. int main(void)
 156.  
 157. {
 158.     srand(time(NULL));
 159.  
 160.     glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA);
 161.     // Ustawienie trybu wyświetlania
 162.     // GLUT_SINGLE - pojedynczy bufor wyświetlania
 163.     // GLUT_RGBA - model kolorów RGB
 164.  
 165.  
 166.  
 167.     glutCreateWindow("Drugi program w OpenGL");
 168.     // Utworzenie okna i określenie treści napisu w nagłówku okna
 169.  
 170.  
 171.     glutDisplayFunc(RenderScene);
 172.     // Określenie, że funkcja RenderScene będzie funkcją zwrotną (callback)
 173.     // Biblioteka GLUT będzie wywoływała tą funkcję za każdym razem, gdy
 174.     // trzeba będzie przerysować okno
 175.  
 176.  
 177.     glutReshapeFunc(ChangeSize);
 178.     // Dla aktualnego okna ustala funkcję zwrotną odpowiedzialną za
 179.     // zmiany rozmiaru okna
 180.  
 181.     MyInit();
 182.     // Funkcja MyInit (zdefiniowana powyżej) wykonuje wszelkie
 183.     // inicjalizacje konieczneprzed przystąpieniem do renderowania
 184.  
 185.  
 186.     glutMainLoop();
 187.     // Funkcja uruchamia szkielet biblioteki GLUT
 188.  
 189. }
 190.  
 191. /*************************************************************************************/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top