Guest User

Untitled

a guest
Mar 15th, 2013
179
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from turtle import *
 2. import random   # galima būtų ir:  from random import *  - tada nereikia kartoti random. prieš kiekvieną atsitiktinių skaičių komandą
 3.  
 4. reset()   ## Objektinis programavimas
 5.  
 6. class MyTurtle(Turtle):      # naujo tipo pieštukas (nauja klasė)
 7.  
 8.     def info(self, x, y):
 9.         self.write(self.nr)         # parašo savo nr
 10.         self.fillcolor(self.spalva) # užpildo to miesto spalva
 11.  
 12.     def activate(self, x, y):
 13.         self.fillcolor('red')  # paryškina raudonai
 14.         self.clear()      # išvalo visus buvusius "write(..)"
 15.  
 16.  
 17. # nr:   0    1    2    3   4   5
 18. X = [  20,  50, 100,  80,  0, -30]
 19. Y = [-100, 100,   0, 50, 40, 50 ]
 20. K = [  20,  40,  30 , 100, 20, 40 ] # kuras
 21. Miestai = []
 22.  
 23. kuras = 250
 24.  
 25. n = len(X)
 26.  
 27. up()
 28. spalvos = "green blue black orange yellow".split() # sukuria sąrašą: ["green", "blue", "black", "orange", "yellow"]
 29. for i in range(n):
 30.     m = MyTurtle()       # sukuriamas miestas/pieštukas
 31.     m.goto(X[i], Y[i])   # padedamas į vietą
 32.     # dot(10)
 33.     m.write(i)           # parašomas jo numeris
 34.     m.spalva = random.choice(spalvos)  # parenkama atsitiktinė spalva
 35.                                        # kitais atvejais užtektų tiesiog "choice(spalvos)" (be "random.")
 36.     m.shape('triangle')  # parenkama forma (dar gali būti: circle, square, turtle, arrow)
 37.    
 38.     m.ondrag(m.goto)    # miesto objekto reakcija į pelę
 39.     m.onclick(m.activate)
 40.     m.onrelease(m.info)
 41.  
 42.     m.kuras = K[i]
 43.     Miestai.append(m)   # Miestų sąrašo papildymas
 44.     m.nr = i            # miesto nr sąraše
 45.     m.up()              # kad judėdamas nepieštų
 46.     m.speed(0)          # kad greičiau judėtų  
 47.     m.shapesize(0.5)    # forma sumažinama, kad numerio neužstoų
 48.  
 49. ##def all_goto(x, y):
 50. ##    start_x, start_y = pos()
 51. ##    goto(x, y)
 52. ##    dx = x-start_x
 53. ##    dy = y-start_y
 54. ##    for a in Miestai:
 55. ##        sx, sy = a.pos()
 56. ##        a.goto(sx+dx, sy+dy)
 57. ##        a.clear()
 58. ##        a.write(a.nr)
 59.  
 60. ## onscreenclick(all_goto) # leistų perkelti visus pieštukus iš karto
 61.  
 62.  
 63. mainloop()  # kad lauktų įv. naudotojo (pelės) veiksmų
RAW Paste Data