daily pastebin goal
51%
SHARE
TWEET

Listy

a guest Jan 23rd, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #pragma once
 2.  
 3. struct node {
 4.     int value;
 5.     node *next;
 6. };
 7.  
 8. void push_front(node*& head, int value)     //Dodanie na początku
 9. {
 10.     node* temp = new node;      //Tworzymy nowy wskaźnik
 11.     temp->value = value;        //przypisujemy wartość
 12.     temp->next = head;          //Przypisujemy wskaźnik na head
 13.     head = temp;                //ustawiamy na głowyny naszego tempa
 14. }
 15.  
 16. void push_last(node*& head, int value)      //Dodanie na końcu
 17. {
 18.     node* temp = new node;      //Tworzenie nowego wskaźnika
 19.     temp->value = value;        //Przypisanie wartosci do wskaznika
 20.  
 21.     node* last = head;          //Stworzenie nowego wskaznika KOPIA HEAD
 22.     while (last->next != NULL)  //Tak długo dopóki nie dojdziemy do ostatniego elementu
 23.         last = last->next;
 24.     last->next = temp;          //Przypisanie do wskaźnika ostatniego elementu wskaźnik na NOWY OSTATNI  
 25.     temp->next = NULL;          //Przypisanie NOWEMU OSTATNIEMU wskaźnika NULL
 26. }
 27.  
 28. void push_behind_x(node*& head, int x, int add_value)       //Dodanie za wskazanym x (przy założeniu, że list i wskazywany x istnieje)
 29. {
 30.     node* temp = new node;      //Stworzenie nowego wskaznika
 31.     temp->value = add_value;    //Przypisanie wartosci
 32.  
 33.     node* find_x = head;        //Zrobienie kopi wskaznika head
 34.     while (find_x->value == x)  //Tak długo dopóki nieznajdziemy odpowiadającej nam wartosci, po której chcemy wstawić
 35.         find_x = find_x->next;  //Po znaleznieniu wychodzimy. Powiedzmy, że mamy ciąg 1 -> 2 -> 3 -> 4.  
 36.     temp->next = find_x->next;  //Nasz p wskazuje na x=2. Czyli teraz wskaznik z 2 (->3) kopiujemy do tempa (temp -> 3)
 37.     find_x->next = temp;        //A na wskazniku 2 ustawiamy wskaznik na tempa (2 -> temp -> 3)
 38. }
 39.  
 40. void show(node* head)               //Wyświetlenie lusty
 41. {
 42.     node* temp = head;          //Tworzymy kopie wskaznika (w celu edycji Kopi, a zachowaniu pierwszego wskaznika)
 43.     while (temp != NULL)        //Tak dlugo dopóki nie dojdziemy do "pustej" zmiennej
 44.     {
 45.         std::cout << temp->value << " ";
 46.         temp = temp->next;      //Przechodzimy do kolejnej liczby
 47.     }
 48. }
 49.  
 50.  
 51. void pop_last(node*& head)          //Usunięcie ostatniego
 52. {
 53.     node* temp = head;          //Kopia wskaźnika head, na którym będziemy operować
 54.  
 55.     if (temp == NULL)           //Sprawdzenie, czy lista istneje
 56.         std::cout << "Lista nie istnieje!\n";
 57.     else if (temp->next == NULL) //Sprawdzenie czy lista jest jedno elementowa
 58.     {
 59.         head = NULL;
 60.         delete temp;
 61.     }
 62.     else
 63.     {
 64.         while (temp->next != NULL)
 65.             temp = temp->next;              //łapie ostatni element
 66.  
 67.         node* front_temp = head;
 68.         while (front_temp->next != temp)
 69.             front_temp = front_temp->next;  //Łapie przedostarni element
 70.  
 71.         front_temp->next = NULL;            //W przedostatnim elemencie zamienia wskaznik na NULL
 72.         delete temp;                        //Usuwa ostatni
 73.  
 74.     }
 75. }
 76.  
 77. void pop_first(node*& head)         //Usuwanie pierwszego elementu
 78. {
 79.     node* temp = head;          //Kopia wskaznika 1(head)(temp)->2->3
 80.     head = head->next;          //Ustawienie  head na kolejny element 1 -> 2(head) -> 3
 81.     delete temp;                //Usunięcie pierwszego elementu 1(temp - > DELETE) -> 2(head) ->3
 82. }
 83.  
 84. void pop_behind_x(node*& head, int x)       //Usunięcie za wskazanym x
 85. {
 86.     node* temp = head;
 87.     if (temp == NULL)
 88.         std::cout << "Lista nie istnieje, nie ma co usuwac!\n";
 89.     else
 90.     {
 91.         int check = 0;
 92.         while (temp != NULL)
 93.         {
 94.  
 95.             if (temp->value == x)
 96.             {
 97.                 node* front_temp = temp;
 98.                 temp = temp->next;
 99.                 if (temp->next != NULL)
 100.                     front_temp->next = temp->next;
 101.                 else
 102.                     front_temp->next = NULL;
 103.                 check++;
 104.             }
 105.  
 106.             temp = temp->next;
 107.         }
 108.         if (check == 0)
 109.             std::cout << "Podanego elementu nie znaleziono!\n";
 110.     }
 111. }
 112.  
 113. void listy()
 114. {
 115.     node * head = nullptr;
 116.  
 117.     push_front(head, 7);
 118.     push_front(head, 8);
 119.     push_front(head, 9);
 120.     push_front(head, 10);
 121.     show(head);
 122.     std::cout << "\n\nUsuniecie ostaniego:\n";
 123.     pop_last(head);
 124.     show(head);
 125.     std::cout << "\n\nDodanie elementu na koniec:\n";
 126.     push_last(head, 11);
 127.     show(head);
 128.     std::cout << "\n\nUsuniecie pierwszego elementu:\n";
 129.     pop_first(head);
 130.     show(head);
 131.     std::cout << "\n\nDodanie elementu na poczatek:\n";
 132.     push_front(head, 69);
 133.     show(head);
 134.     std::cout << "\n\nDodanie elementu po x = 8 :\n";
 135.     push_behind_x(head, 8, 17);
 136.     show(head);
 137.     std::cout << "\n\nUsuniecie elementu po x = 8 :\n";
 138.     pop_behind_x(head, 17);
 139.     show(head);
 140. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top