Advertisement
datafile

Nếu Anh Muốn Nếu Anh Muốn - Vũ Thanh Vân, Itsnk | HoatHinh.tv | Y0BOOasvZ6sJ

Oct 5th, 2022
769
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 2.07 KB | None | 0 0
 1. Lời bài hát Nếu Anh Muốn  Nếu Anh Muốn  - Vũ Thanh Vân, Itsnk  | HoatHinh.tv | Y0BOOasvZ6sJ Lyrics up by vnflix.com Nhà em không cháy nhưng em sáng nhất đêm nay
 2. 1 2 3 4 giây để nhớ lấy tên em khi bóng ai vừa bước vào
 3. Dù không biết nhau vẫn cúi chào
 4. Nhìn theo cơn gió ly rượu nóng vẫn trên tay
 5.  
 6. Gặp lại nhau không khó nếu người vẫn nói chuyện hay
 7. Và ta bước chân theo tiếng nhạc, like
 8. Ooh ooh ooh
 9. Ooh ooh ooh yeah yeah
 10.  
 11. Nhảy cùng em nếu anh muốn, chạm bàn tay nếu anh muốn
 12. Đi về một nơi xa, hai ta không phải nghĩ gì
 13. Trốn đi khỏi nơi đây, cơn say không ai biết gì
 14. Cạn một ly nếu anh muốn, chạm bờ môi nếu anh muốn
 15.  
 16. Uống nhầm một ánh mắt, em đang biết anh nghĩ gì
 17. Trốn đi khỏi nơi đây, cơn say không ai biết gì
 18. Nếu anh muốn chạm, nếu anh muốn, nếu anh muốn
 19. Nhà em không cháy nhưng em sáng nhất đêm nay
 20.  
 21. 1 2 3 4 giây để nhớ lấy tên em ta lắc lư theo tiếng nhạc
 22. Mùi hương ngất ngây anh sẽ lạc trong nồng say tiếng nhạc
 23. Nồng say, yeah yeah
 24. Nhảy cùng em nếu anh muốn, chạm bàn tay nếu anh muốn
 25.  
 26. Đi về một nơi xa, hai ta không phải nghĩ gì
 27. Trốn đi khỏi nơi đây, cơn say không ai biết gì (chẳng ai biết gì)
 28. Nếu anh muốn (Ah-ah) Chạm bờ môi nếu anh muốn
 29. Uống nhầm một ánh mắt, em đang biết anh nghĩ gì
 30.  
 31. Trốn đi khỏi nơi đây, cơn say không ai biết gì (ah ah)
 32. Nói về em (về em) thợ săn con tim vô tâm lần trong bóng đêm
 33. Cành hoa đang khoe sắc hương đứng bên thềm
 34. Nếu yêu đừng yếu mềm vì anh hôm nay là người em muốn
 35.  
 36. Chạm bàn tay nếu anh muốn
 37. Đi về một nơi xa, hai ta không phải nghĩ gì
 38. Trốn đi khỏi nơi đây, cơn say không ai biết gì
 39.  
 40. Cạn một ly nếu anh muốn, chạm bờ môi nếu anh muốn
 41. Uống nhầm một ánh mắt, em đang biết anh nghĩ gì
 42. Trốn đi khỏi nơi đây, cơn say không ai biết gì (chẳng ai biết gì)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement