SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 15th, 2019 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. print("Szanowni Gracze oto najwspanialsza na świecie wersja gry w kółko i krzyżyk.Plansza składa się z\
 2. 9 pól które są ponumerowe od 1 do 9\n Będziecie na zmianę proszeni o wybór pola. Pierwszy gracz\
 3. będzie używać krzyżyków, drugi gracza będzie używać kółek.\
 4.  Pola ponumerowane są według schematu poniżej")\
 5.  
 6. line_1=["1","2","3"]
 7. line_2=["4","5","6"]
 8. line_3=["7","8","9"]
 9.  
 10. def print_board():
 11.     print(line_1)
 12.     print(line_2)
 13.     print(line_3)
 14.  
 15. print_board()
 16. what_is_actually_in_field = []
 17. what_is_not_actually_in_field = ["0","1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"]
 18.  
 19.  
 20.  
 21. def is_field_taken():
 22.     if move in what_is_actually_in_field: #Move nie jest argumentem funkcji make_move, tylko wartością zmienną w tej funkcji
 23.         return True
 24.     else:
 25.         return False
 26.  
 27. def win_check(current_player):
 28.  
 29.     if line_1 == (current_player,current_player,current_player):
 30.         return True
 31.     elif line_2 == (current_player,current_player,current_player):
 32.         return True
 33.     elif line_3 == (current_player,current_player,current_player):
 34.          return True
 35.     elif line_1[0] == current_player and line_2[0] == current_player and line_3[0] == current_player:
 36.          return True
 37.     elif line_1[1] == current_player and line_2[1] == current_player and line_3[1] == current_player:
 38.          return True
 39.     elif line_1[2] == current_player and line_2[2] == current_player and line_3[2] == current_player:
 40.         return True
 41.     elif line_1[0] == current_player and line_2[1] == current_player and line_3[2] == current_player:
 42.         return True
 43.     elif line_1[2] == current_player and line_2[1] == current_player and line_3[0] == current_player:
 44.          return True
 45.  
 46.  
 47. def make_move (player):
 48.     global what_is_actually_in_field
 49.     global prompt_begin
 50.     global sign
 51.     global move
 52.  
 53.     if player == "X":
 54.         prompt_begin = "Pierwszy"
 55.         sign = "X"
 56.     else:
 57.         prompt_begin = "Drugi"
 58.         sign = "O"
 59.     move = input("{} graczu wybierz prosze cyfre od 1 do 9 aby dodac {}: ".format(prompt_begin,sign))
 60.  
 61. def check_which_field_is_taken (player):
 62.     global line_1
 63.     global line_2
 64.     global line_3
 65.     k = 0
 66.     while k < 100:
 67.         if move == "1":
 68.             if is_field_taken() == False:
 69.                 line_1[0] = player
 70.                 what_is_actually_in_field.append(move)
 71.                 what_is_not_actually_in_field.remove(move)
 72.                 break
 73.             else:
 74.                 print("Pole jest już zajęte")
 75.                 make_move(player)
 76.         elif move == "2":
 77.             if is_field_taken() == False:
 78.                 line_1[1] = player
 79.                 what_is_actually_in_field.append(move)
 80.                 what_is_not_actually_in_field.remove(move)
 81.                 break
 82.             else:
 83.                 print("Pole jest już zajęte")
 84.                 make_move(player)
 85.         elif move == "3":
 86.             if is_field_taken() == False:
 87.                 line_1[2] = player
 88.                 what_is_actually_in_field.append(move)
 89.                 what_is_not_actually_in_field.remove(move)
 90.                 break
 91.             else:
 92.                 print("Pole jest już zajęte")
 93.                 make_move(player)
 94.         elif move == "4":
 95.             if is_field_taken() == False:
 96.                 line_2[0] = player
 97.                 what_is_actually_in_field.append(move)
 98.                 what_is_not_actually_in_field.remove(move)
 99.                 break
 100.             else:
 101.                 print("Pole jest już zajęte")
 102.                 make_move(player)
 103.         elif move == "5":
 104.             if is_field_taken() == False:
 105.                 line_2[1] = player
 106.                 what_is_actually_in_field.append(move)
 107.                 what_is_not_actually_in_field.remove(move)
 108.                 break
 109.             else:
 110.                 print("Pole jest już zajęte")
 111.                 make_move(player)
 112.         elif move=="6":
 113.             if is_field_taken() == False:
 114.                 line_2[2] = player
 115.                 what_is_actually_in_field.append(move)
 116.                 what_is_not_actually_in_field.remove(move)
 117.                 break
 118.             else:
 119.                 print("Pole jest już zajęte")
 120.                 make_move(player)
 121.         elif move =="7":
 122.             if is_field_taken()  == False:
 123.                 line_3[0] = player
 124.                 what_is_actually_in_field.append(move)
 125.                 what_is_not_actually_in_field.remove(move)
 126.                 break
 127.             else:
 128.                 print("Pole jest już zajęte")
 129.                 make_move(player)
 130.         elif move == "8":
 131.             if is_field_taken() == False:
 132.                 line_3[1] = player
 133.                 what_is_actually_in_field.append(move)
 134.                 what_is_not_actually_in_field.remove(move)
 135.                 break
 136.             else:
 137.                 print("Pole jest już zajęte")
 138.                 make_move(player)
 139.         elif move == "9":
 140.             if is_field_taken() == False:
 141.                 line_3[2] = player
 142.                 what_is_actually_in_field.append(move)
 143.                 what_is_not_actually_in_field.remove(move)
 144.                 break
 145.             else:
 146.                 print("Pole jest już zajęte")
 147.                 make_move(player)
 148.         else:
 149.             print("Graczu wybrałeś cyfrę z poza zakresu 1-9. Spróbuj jeszcze raz")
 150.  
 151.         k+= 1
 152.  
 153. ooo_move_digit = 0
 154.  
 155. def ooo_xxx_move (current_player):
 156.     global ooo_move_digit
 157.     if line_1[0] == current_player and line_1[1] == current_player and "3" not in what_is_actually_in_field:
 158.         ooo_move_digit = "3"
 159.         # Gdy zamiast funkcji próbuję tylko podać wartość computer_move pojawia się błąd
 160.     elif line_1[0] == current_player and line_1[2] == current_player and "2" not in what_is_actually_in_field:
 161.         ooo_move_digit = "2"
 162.     elif line_1[1] == current_player and line_1[2] == current_player and "1" not in what_is_actually_in_field:
 163.         ooo_move_digit = "1"
 164.     elif line_2[0] == current_player and line_2[1] == current_player and "6" not in what_is_actually_in_field:
 165.         ooo_move_digit = "6"
 166.     elif line_2[0] == current_player and line_2[2] == current_player and "5" not in what_is_actually_in_field:
 167.         ooo_move_digit = "5"
 168.     elif line_2[1] == current_player and line_2[2] == current_player and "4" not in what_is_actually_in_field:
 169.         ooo_move_digit = "4"
 170.     elif line_3[0] == current_player and line_3[1] == current_player and "9" not in what_is_actually_in_field:
 171.         ooo_move_digit = "9"
 172.     elif line_2[2] == current_player and line_3[2] == current_player and "3" not in what_is_actually_in_field:
 173.         ooo_move_digit  = "3"
 174.     elif line_1[2] == current_player and line_2[1] == current_player and "3" not in what_is_actually_in_field:
 175.         ooo_move_digit = "3"
 176.     elif line_3[0] == current_player and line_3[2] == current_player and "8" not in what_is_actually_in_field:
 177.         ooo_move_digit = "8"
 178.     elif line_3[1] == current_player and line_3[2] == current_player and "7" not in what_is_actually_in_field:
 179.         ooo_move_digit = "7"
 180.     elif line_1[0] == current_player and line_2[0] == current_player and "7" not in what_is_actually_in_field:
 181.         ooo_move_digit = "7"
 182.     elif line_1[0] == current_player and line_3[0] == current_player and "4" not in what_is_actually_in_field:
 183.         ooo_move_digit = "4"
 184.     elif line_2[0] == current_player and line_3[0] == current_player and "1" not in what_is_actually_in_field:
 185.         ooo_move_digit = "1"
 186.     elif line_1[1] == current_player and line_2[1] == current_player and "8" not in what_is_actually_in_field:
 187.         ooo_move_digit = "8"
 188.     elif line_1[1] == current_player and line_3[1] == current_player and "5" not in what_is_actually_in_field:
 189.         ooo_move_digit = "5"
 190.     elif line_2[1] == current_player and line_3[1] == current_player and "2" not in what_is_actually_in_field:
 191.         ooo_move_digit = "2"
 192.     elif line_1[2] == current_player and line_2[2] == current_player and "9" not in what_is_actually_in_field:
 193.         ooo_move_digit = "9"
 194.     elif line_1[2] == current_player and line_3[2] == current_player and "6" not in what_is_actually_in_field:
 195.         ooo_move_digit = "6"
 196.     elif line_1[0] == current_player and line_2[1] == current_player and "9" not in what_is_actually_in_field:
 197.         ooo_move_digit = "9"
 198.     elif line_1[0] == current_player and line_3[2] == current_player and "5" not in what_is_actually_in_field:
 199.         ooo_move_digit = "5"
 200.     elif line_2[1] == current_player and line_3[2] == current_player and "1" not in what_is_actually_in_field:
 201.         ooo_move_digit = "1"
 202.     elif line_1[2] == current_player and line_2[1] == current_player and "7" not in what_is_actually_in_field:
 203.         ooo_move_digit = "7"
 204.     elif line_1[2] == current_player and line_3[0] == current_player and "5" not in what_is_actually_in_field:
 205.         ooo_move_digit = "5"
 206.     else:
 207.         None
 208.  
 209.  
 210. def random_move ():
 211.     import random
 212.     random_move = random.choice(what_is_not_actually_in_field)
 213.     random_move = str(random_move)
 214.     applying_automated_move ("O",random_move)
 215.  
 216.  
 217. def automated_move ():
 218.     ooo_xxx_move("O")
 219.     if ooo_move_digit != 0:
 220.         applying_automated_move("O", ooo_move_digit) #Błąd
 221.         return
 222.     ooo_xxx_move("X")
 223.     if ooo_move_digit != 0:
 224.         applying_automated_move("O", ooo_move_digit)
 225.         return
 226.     random_move()
 227.  
 228.  
 229. def applying_automated_move (current_player,computer_move):
 230.     global line_1
 231.     global line_2
 232.     global line_3
 233.     global what_is_actually_in_field
 234.  
 235.     if computer_move == "1":
 236.         line_1[0] = current_player
 237.     elif computer_move == "2":
 238.         line_1[1] = current_player
 239.     elif computer_move == "3":
 240.         line_1[2] = current_player
 241.     elif computer_move  == "4":
 242.         line_2[0] = current_player
 243.     elif computer_move  == "5":
 244.         line_2[1] = current_player
 245.     elif computer_move == "6":
 246.         line_2[2] = current_player
 247.     elif computer_move == "7":
 248.         line_3[0] = current_player
 249.     elif computer_move == "8":
 250.         line_3[1] = current_player
 251.     elif computer_move == "9":
 252.         line_3[2] = current_player
 253.     print ("Comp move:", computer_move)
 254.     what_is_actually_in_field.append(computer_move)
 255.     what_is_not_actually_in_field.remove(computer_move)
 256.  
 257.  
 258.  
 259. def automated_last_move (player,last_move):
 260.     global line_1
 261.     global line_2
 262.     global line_3
 263.     global what_is_actually_in_field
 264.  
 265.     k = 0
 266.     while k < 100:
 267.  
 268.         if last_move == "1":
 269.             line_1[0] = player
 270.             what_is_actually_in_field.append(last_move)
 271.             break
 272.         elif last_move == "2":
 273.             line_1[1] = player
 274.             what_is_actually_in_field.append(last_move)
 275.             break
 276.         elif last_move == "3":
 277.             line_1[2] = player
 278.             what_is_actually_in_field.append(last_move)
 279.             break
 280.         elif last_move  == "4":
 281.             line_2[0] = player
 282.             what_is_actually_in_field.append(last_move)
 283.             break
 284.         elif last_move  == "5":
 285.             line_2[1] = player
 286.             what_is_actually_in_field.append(last_move)
 287.             break
 288.         elif last_move == "6":
 289.             line_2[2] = player
 290.             what_is_actually_in_field.append(last_move)
 291.             print ("znacznik 1")
 292.             break
 293.         elif last_move == "7":
 294.             line_3[0] = player
 295.             what_is_actually_in_field.append(last_move)
 296.             break
 297.         elif last_move == "8":
 298.             line_3[1] = player
 299.             what_is_actually_in_field.append(last_move)
 300.             break
 301.         elif last_move == "9":
 302.             line_3[2] = player
 303.             what_is_actually_in_field.append(last_move)
 304.             break
 305.  
 306.  
 307.     k+= 1
 308. i = 0
 309. while i < 4:
 310.  
 311.     print (what_is_actually_in_field)
 312.     print(what_is_not_actually_in_field)
 313.     make_move("X")
 314.     check_which_field_is_taken("X")
 315.     print_board()
 316.     if win_check("X") == True:
 317.         print("Graczu pierwszy wygrałeś. Gratulacje!!!")
 318.         break
 319.  
 320.     print (what_is_actually_in_field)
 321.     print(what_is_not_actually_in_field)
 322.     automated_move()
 323.     print ("Pole do ataku lub obrony: ", ooo_move_digit)
 324.     print ("Wolne pola: ",what_is_not_actually_in_field)# Ruch automatyczny musi zostać wykonany przed ruchem manualnym
 325.     print_board()
 326.     if win_check("O") is True:
 327.         print("Graczu drugi wygrałeś. Gratulacje!!!")
 328.         break
 329.     i+= 1
 330.  
 331.  
 332. if i == 4:
 333.     for last_move in range(1,10):# Mam tu inty od 1 do 9
 334.         last_move = str(last_move) # last_move staje się tu stringiem
 335.         if last_move not in what_is_actually_in_field:
 336.             automated_last_move("X", last_move) # W tej funkcji cyfry są stringami
 337.     if win_check("X") is True:
 338.         print("Graczu pierwszy wygrałeś. Gratulacje!!!")
 339.     else:
 340.         print("Żaden z graczy nie wygrał")
 341.  
 342. print_board()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top