Advertisement
desislava_topuzakova

8.1. Максимално число

Nov 28th, 2021
874
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 1.31 KB | None | 0 0
 1. package ForLoop;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class MaxNumber_08_01 {
 6.     public static void main(String[] args) {
 7.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 8.         int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); //броят на числата
 9.         //най-голямото число измежду n а брой числа
 10.  
 11.         //всяко число от първото до n-тото -> повтаряме: стойността на числото + проверяваме дали е максимум
 12.         //начало: първото
 13.         //край: n-тото
 14.         //промяна: +1
 15.  
 16.         //алгоритъм за намиране на макс число
 17.         //1. създаваме променлива за макс число
 18.         //2. задаваме първоначална стойност -> възможно най-малка
 19.         //3. всяко число да го проверя дали е макс
 20.         int max = Integer.MIN_VALUE;
 21.         for (int number = 1; number <= n; number++) {
 22.             int value = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); //стойността на числото
 23.             if (value > max) {
 24.                 max = value;
 25.             }
 26.         }
 27.  
 28.         System.out.println("Max number: " + max);
 29.     }
 30. }
 31.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement