MeehoweCK

Untitled

Mar 8th, 2021
800
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4. #include <vector>
 5. #include <conio.h>
 6. #include <fstream>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. enum class pole
 11. {
 12.     puste, poszukiwacz, mur, skarb, przeciwnik
 13. };
 14.  
 15. enum class stan_gry
 16. {
 17.     otwarta, zwyciestwo, porazka
 18. };
 19.  
 20. stan_gry stan = stan_gry::otwarta;
 21.  
 22. struct wspolrzedne
 23. {
 24.     short i;
 25.     short j;
 26.     short los;
 27. };
 28.  
 29. const short N = 33;
 30. pole plansza[N][N];
 31. wspolrzedne przeciwnicy[10];
 32. wspolrzedne bohater;
 33.  
 34. void ruch_przeciwnikiem(short x)
 35. {
 36.     // sprawdzenie czy wokół danego przeciwnika stoi poszukiwacz:
 37.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::poszukiwacz)
 38.     {
 39.         plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j - 1] = pole::przeciwnik;
 40.         stan = stan_gry::porazka;
 41.         return;
 42.     }
 43.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j] == pole::poszukiwacz)
 44.     {
 45.         plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j] = pole::przeciwnik;
 46.         stan = stan_gry::porazka;
 47.         return;
 48.     }
 49.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::poszukiwacz)
 50.     {
 51.         plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j + 1] = pole::przeciwnik;
 52.         stan = stan_gry::porazka;
 53.         return;
 54.     }
 55.     if(plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::poszukiwacz)
 56.     {
 57.         plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j - 1] = pole::przeciwnik;
 58.         stan = stan_gry::porazka;
 59.         return;
 60.     }
 61.     if(plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::poszukiwacz)
 62.     {
 63.         plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j + 1] = pole::przeciwnik;
 64.         stan = stan_gry::porazka;
 65.         return;
 66.     }
 67.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::poszukiwacz)
 68.     {
 69.         plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j - 1] = pole::przeciwnik;
 70.         stan = stan_gry::porazka;
 71.         return;
 72.     }
 73.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j] == pole::poszukiwacz)
 74.     {
 75.         plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j] = pole::przeciwnik;
 76.         stan = stan_gry::porazka;
 77.         return;
 78.     }
 79.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::poszukiwacz)
 80.     {
 81.         plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j + 1] = pole::przeciwnik;
 82.         stan = stan_gry::porazka;
 83.         return;
 84.     }
 85.  
 86.     // ruch na wolne miejsce:
 87.     vector<wspolrzedne> dostepne_pola;
 88.     wspolrzedne nowe;
 89.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::puste)
 90.     {
 91.         nowe.i = przeciwnicy[x].i - 1;
 92.         nowe.j = przeciwnicy[x].j - 1;
 93.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 94.     }
 95.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j] == pole::puste)
 96.     {
 97.         nowe.i = przeciwnicy[x].i - 1;
 98.         nowe.j = przeciwnicy[x].j;
 99.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 100.     }
 101.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::puste)
 102.     {
 103.         nowe.i = przeciwnicy[x].i - 1;
 104.         nowe.j = przeciwnicy[x].j + 1;
 105.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 106.     }
 107.     if(plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::puste)
 108.     {
 109.         nowe.i = przeciwnicy[x].i;
 110.         nowe.j = przeciwnicy[x].j - 1;
 111.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 112.     }
 113.     if(plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::puste)
 114.     {
 115.         nowe.i = przeciwnicy[x].i;
 116.         nowe.j = przeciwnicy[x].j + 1;
 117.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 118.     }
 119.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::puste)
 120.     {
 121.         nowe.i = przeciwnicy[x].i + 1;
 122.         nowe.j = przeciwnicy[x].j - 1;
 123.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 124.     }
 125.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j] == pole::puste)
 126.     {
 127.         nowe.i = przeciwnicy[x].i + 1;
 128.         nowe.j = przeciwnicy[x].j;
 129.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 130.     }
 131.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::puste)
 132.     {
 133.         nowe.i = przeciwnicy[x].i + 1;
 134.         nowe.j = przeciwnicy[x].j + 1;
 135.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 136.     }
 137.     if(dostepne_pola.size() > 0)
 138.     {
 139.         // losujemy na które pole ma pójść przeciwnik
 140.         srand(time(nullptr));
 141.         nowe = dostepne_pola[rand() % dostepne_pola.size()];
 142.         plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j] = pole::puste;
 143.         przeciwnicy[x].i = nowe.i;
 144.         przeciwnicy[x].j = nowe.j;
 145.         plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j] = pole::przeciwnik;
 146.     }
 147. }
 148.  
 149. void ruch_przeciwnikow()
 150. {
 151.     for(short i = 0; i < 10; ++i)
 152.         ruch_przeciwnikiem(i);
 153. }
 154.  
 155. void uzupelnij_plansze()
 156. {
 157.     srand(time(nullptr));
 158.     vector<wspolrzedne> puste_pola;
 159.     wspolrzedne nowe;
 160.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 161.         for(short j = 0; j < N; ++j)
 162.             if(i == 0 || i == N - 1 || j == 0 || j == N - 1 || ((i-1) * (j-1)) % 2 != 0)
 163.                 plansza[i][j] = pole::mur;
 164.             else
 165.             {
 166.                 plansza[i][j] = pole::puste;
 167.                 nowe.i = i;
 168.                 nowe.j = j;
 169.                 nowe.los = rand();
 170.                 puste_pola.push_back(nowe);
 171.             }
 172.     unsigned n = puste_pola.size();
 173.     for(unsigned i = 0; i < n - 1; ++i)
 174.         for(unsigned j = 0; j < n - i - 1; ++j)
 175.             if(puste_pola[j].los > puste_pola[j + 1].los)
 176.                 swap(puste_pola[j], puste_pola[j + 1]);
 177.     for(unsigned i = 0; i < 10; ++i)
 178.     {
 179.         plansza[puste_pola[i].i][puste_pola[i].j] = pole::przeciwnik;
 180.         przeciwnicy[i].i = puste_pola[i].i;
 181.         przeciwnicy[i].j = puste_pola[i].j;
 182.     }
 183.     plansza[puste_pola[10].i][puste_pola[10].j] = pole::poszukiwacz;
 184.     bohater.i = puste_pola[10].i;
 185.     bohater.j = puste_pola[10].j;
 186.     plansza[puste_pola[11].i][puste_pola[11].j] = pole::skarb;
 187. }
 188.  
 189. void ruch_bohaterem()
 190. {
 191.     // sprawdzamy czy bohater ma siê gdzie ruszyæ:
 192.     vector<wspolrzedne> dostepne_pola;
 193.     wspolrzedne nowe;
 194.     if(plansza[bohater.i - 1][bohater.j] == pole::puste || plansza[bohater.i - 1][bohater.j] == pole::skarb)
 195.     {
 196.         nowe.i = bohater.i - 1;
 197.         nowe.j = bohater.j;
 198.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 199.     }
 200.     if(plansza[bohater.i + 1][bohater.j] == pole::puste || plansza[bohater.i + 1][bohater.j] == pole::skarb)
 201.     {
 202.         nowe.i = bohater.i + 1;
 203.         nowe.j = bohater.j;
 204.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 205.     }
 206.     if(plansza[bohater.i][bohater.j - 1] == pole::puste || plansza[bohater.i][bohater.j - 1] == pole::skarb)
 207.     {
 208.         nowe.i = bohater.i;
 209.         nowe.j = bohater.j - 1;
 210.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 211.     }
 212.     if(plansza[bohater.i][bohater.j + 1] == pole::puste || plansza[bohater.i][bohater.j + 1] == pole::skarb)
 213.     {
 214.         nowe.i = bohater.i;
 215.         nowe.j = bohater.j + 1;
 216.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 217.     }
 218.     if(dostepne_pola.size() == 0)
 219.     {
 220.         stan = stan_gry::porazka;
 221.         return;
 222.     }
 223.  
 224.     // w³aœciwy ruch:
 225.     char direction;
 226.     while(true)
 227.     {
 228.         do
 229.         {
 230.             direction = getch();
 231.             direction = toupper(direction);
 232.         }
 233.         while(direction != 'J' && direction != 'K' && direction != 'L' && direction != 'I' && direction != 'Z');
 234.         switch(direction)
 235.         {
 236.         case 'J':   // ruch w lewo
 237.             if(plansza[bohater.i][bohater.j - 1] == pole::puste)
 238.             {
 239.                 plansza[bohater.i][bohater.j - 1] = pole::poszukiwacz;
 240.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 241.                 bohater.j--;
 242.                 return;
 243.             }
 244.             if(plansza[bohater.i][bohater.j - 1] == pole::skarb)
 245.             {
 246.                 plansza[bohater.i][bohater.j - 1] = pole::poszukiwacz;
 247.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 248.                 bohater.j--;
 249.                 stan = stan_gry::zwyciestwo;
 250.                 return;
 251.             }
 252.             break;
 253.         case 'K':   // ruch w dol
 254.             if(plansza[bohater.i + 1][bohater.j] == pole::puste)
 255.             {
 256.                 plansza[bohater.i + 1][bohater.j] = pole::poszukiwacz;
 257.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 258.                 bohater.i++;
 259.                 return;
 260.             }
 261.             if(plansza[bohater.i + 1][bohater.j] == pole::skarb)
 262.             {
 263.                 plansza[bohater.i + 1][bohater.j] = pole::poszukiwacz;
 264.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 265.                 bohater.i++;
 266.                 stan = stan_gry::zwyciestwo;
 267.                 return;
 268.             }
 269.             break;
 270.         case 'I':   // ruch w gore
 271.             if(plansza[bohater.i - 1][bohater.j] == pole::puste)
 272.             {
 273.                 plansza[bohater.i - 1][bohater.j] = pole::poszukiwacz;
 274.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 275.                 bohater.i--;
 276.                 return;
 277.             }
 278.             if(plansza[bohater.i - 1][bohater.j] == pole::skarb)
 279.             {
 280.                 plansza[bohater.i - 1][bohater.j] = pole::poszukiwacz;
 281.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 282.                 bohater.i--;
 283.                 stan = stan_gry::zwyciestwo;
 284.                 return;
 285.             }
 286.             break;
 287.         case 'L':   // ruch w prawo
 288.             if(plansza[bohater.i][bohater.j + 1] == pole::puste)
 289.             {
 290.                 plansza[bohater.i][bohater.j + 1] = pole::poszukiwacz;
 291.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 292.                 bohater.j++;
 293.                 return;
 294.             }
 295.             if(plansza[bohater.i][bohater.j + 1] == pole::skarb)
 296.             {
 297.                 plansza[bohater.i][bohater.j + 1] = pole::poszukiwacz;
 298.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 299.                 bohater.j++;
 300.                 stan = stan_gry::zwyciestwo;
 301.                 return;
 302.             }
 303.             break;
 304.         case 'Z':   // zapis gry
 305.             ofstream plik;
 306.             plik.open("gra.txt");
 307.             // zapisywanie pozycji poszukiwacza:
 308.             plik << bohater.i << ' ' << bohater.j << endl;
 309.             // zapisywanie pozycji wrogów:
 310.             for(short i = 0; i < 10; ++i)
 311.                 plik << przeciwnicy[i].i << ' ' << przeciwnicy[i].j << endl;
 312.             // zapisywanie planszy:
 313.             for(short i = 0; i < 33; ++i)
 314.                 for(short j = 0; j < 33; ++j)
 315.                     plik << static_cast<int>(plansza[i][j]) << ' ';
 316.             plik.close();
 317.             cout << "Zapisano gre!\n";
 318.             break;
 319.         }
 320.     }
 321. }
 322.  
 323. void wypisz_plansze()
 324. {
 325.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 326.     {
 327.         for(short j = 0; j < N; ++j)
 328.         {
 329.             switch(plansza[i][j])
 330.             {
 331.             case pole::puste:
 332.                 cout << ' ';
 333.                 break;
 334.             case pole::mur:
 335.                 cout << '#';
 336.                 break;
 337.             case pole::poszukiwacz:
 338.                 cout << 'O';
 339.                 break;
 340.             case pole::skarb:
 341.                 cout << 'X';
 342.                 break;
 343.             case pole::przeciwnik:
 344.                 cout << '@';
 345.                 break;
 346.             }
 347.             cout << ' ';
 348.         }
 349.         cout << endl;
 350.     }
 351. }
 352.  
 353. void nowa_gra()
 354. {
 355.     uzupelnij_plansze();
 356.     system("cls");
 357.     wypisz_plansze();
 358.     while(stan == stan_gry::otwarta)
 359.     {
 360.         ruch_bohaterem();
 361.         ruch_przeciwnikow();
 362.         system("cls");      // wyzerowanie konsoli
 363.         wypisz_plansze();
 364.     }
 365.     if(stan == stan_gry::zwyciestwo)
 366.         cout << "Gratulacje! Wygrales/wygralas!\n";
 367.     else
 368.         cout << "Niestety, porazka :(\n";
 369. }
 370.  
 371. void wczytaj_gre(ifstream& plik)
 372. {
 373.     short x;
 374.     plik >> bohater.i >> bohater.j;
 375.     for(short i = 0; i < 10; ++i)
 376.         plik >> przeciwnicy[i].i >> przeciwnicy[i].j;
 377.     for(short i = 0; i < 33; ++i)
 378.         for(short j = 0; j < 33; ++j)
 379.         {
 380.             plik >> x;
 381.             plansza[i][j] = static_cast<pole>(x);
 382.         }
 383.     stan = stan_gry::otwarta;
 384.  
 385.     system("cls");
 386.     wypisz_plansze();
 387.     while(stan == stan_gry::otwarta)
 388.     {
 389.         ruch_bohaterem();
 390.         ruch_przeciwnikow();
 391.         system("cls");      // wyzerowanie konsoli
 392.         wypisz_plansze();
 393.     }
 394.     if(stan == stan_gry::zwyciestwo)
 395.         cout << "Gratulacje! Wygrales/wygralas!\n";
 396.     else
 397.         cout << "Niestety, porazka :(\n";
 398. }
 399.  
 400. int main()
 401. {
 402.     cout << "Witaj w grze!\n";
 403.     cout << "Twoim celem jest dotarcie poszukiwaczem (O) do skarbu (X). Mozesz sie poruszac nastepujaco:\n";
 404.     cout << "\tI - gora\n";
 405.     cout << "\tJ - lewo\n";
 406.     cout << "\tK - dol\n";
 407.     cout << "\tL - prawo\n";
 408.     cout << "\tZ - zapis stanu gry\n";
 409.     cout << "Uwazaj na swoich wrogow (@), ktorzy rowniez sie poruszaja. Kontakt z ktoryms z nich oznacza przegrana!\n";
 410.     cout << "Pamietaj, ze poruszajac sie, zostawiasz za soba mur (#), na ktory nikt nie moze wejsc. Powodzenia!\n";
 411.     ifstream plik;
 412.     plik.open("gra.txt");
 413.     if(plik.good())
 414.     {
 415.         cout << endl;
 416.         cout << "N - nowa gra\n";
 417.         cout << "W - wczytaj zapisana gre\n";
 418.         char komenda;
 419.         do
 420.         {
 421.             komenda = _getch();
 422.             komenda = toupper(komenda);
 423.         } while(komenda != 'N' && komenda != 'W');
 424.         if(komenda == 'N')
 425.             nowa_gra();
 426.         else
 427.             wczytaj_gre(plik);
 428.     }
 429.     else
 430.     {
 431.         cout << "Wcisnij dowolny przycisk, aby rozpoczac gre...";
 432.         _getch();
 433.         nowa_gra();
 434.     }
 435.     return 0;
 436. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×