SHARE
TWEET

Domino

a guest Nov 20th, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace Zadanie_Domino
 8. {
 9.     class Program
 10.     {
 11.         static void Main(string[] args)
 12.         {
 13.             /*Podajesz wysokość bloczka domino, podajesz odległość między nimi.
 14.              * Ilość bloczków do wprowadzenia jest dowolna. Sprawdzasz czy odległość miedzy bloczkami jest mniejsza od ich wysokości
 15.              * sprawdzasz co sie dzieje, gdy wysokośc bloczka jest wielokrotnością odległości między nimi.
 16.              *
 17.              *
 18.             */
 19.  
 20.  
 21.  
 22.             Console.WriteLine("Podaj odległość między bloczkami:  ");
 23.             string sOB = Console.ReadLine();
 24.             int OB = int.Parse(sOB);
 25.  
 26.  
 27.             int j = 0;
 28.             int i = 0;
 29.             int[] tablica = new int[100];
 30.  
 31.             while (i < 49)
 32.             {
 33.                 Console.WriteLine("Podaj wysokość bloczka:  ");
 34.                 string sWB = Console.ReadLine();
 35.                 int WB = int.Parse(sWB);
 36.                 if (WB == 0)
 37.                 {
 38.                     break;
 39.                 }
 40.  
 41.                 tablica[i] = WB;
 42.  
 43.                 Console.WriteLine(tablica[i]);
 44.                 j++;
 45.                 i++;
 46.  
 47.             }
 48.             j--;
 49.  
 50.             for (int k = 0; k < tablica.Length; k++)
 51.             {
 52.                
 53.  
 54.  
 55.                 if ((tablica[k] / OB) > 1)
 56.                 {
 57.                     k = NewMethod(OB, tablica, k);
 58.                    if(k > j)
 59.                     {
 60.                         Console.WriteLine("Klocek nr " + (j + 1) + " upadł bo nie ma dalszych klocków ");
 61.                         Console.WriteLine("klocek nr {0} upadł bo nie ma dalszych klocków", j + 1);
 62.                         break;
 63.                     }
 64.                 }
 65.                 else if (k > j)
 66.                 {
 67.                     if (j == -1)
 68.                     {
 69.                         Console.WriteLine("Nie ma klocków");
 70.                        
 71.                     }
 72.                     else
 73.                     {
 74.                         k--;
 75.                         Console.WriteLine("Klocek nr " + (k+1) + " upadł bo nie ma dalszych kloców ");
 76.                         Console.WriteLine("klocek nr {0} upadł bo nie ma dalszych kloców", k+1);
 77.                     }
 78.                     break;
 79.                 }
 80.                 else if(tablica[k] < OB)
 81.                 {
 82.  
 83.  
 84.                         Console.WriteLine("Klocek nr" + (k + 1) + " upadł bo był za krótki  ");
 85.                         Console.WriteLine("klocek nr {0} był za krótki i upadł", k + 1);
 86.  
 87.                         break;
 88.                    
 89.  
 90.  
 91.                 }
 92.  
 93.                
 94.             }
 95.  
 96.  
 97.  
 98.             Console.ReadKey();
 99.  
 100.  
 101.  
 102.  
 103.  
 104.         }
 105.  
 106.         private static int NewMethod(int OB, int[] tablica, int k)
 107.         {
 108.             k += (tablica[k] / OB) - 1;
 109.             return k;
 110.         }
 111.     }
 112. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top