Guest User

Untitled

a guest
Mar 19th, 2019
75
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [divbox=divbox]
 2.  
 3. [center][img]https://imgur.com/nIlkR52.png[/img][/center]
 4. [hr][/hr]
 5. [center][img]https://imgur.com/QC573ZR.png[/img][/center]
 6.  
 7. [size=200][b][i][u][center][color=#00FFFF]Žádost o zaměstnání[/color][/center][/b][/i][/u][/size]
 8. [center]Nábor:[color=#00FF00]OPEN[/color][/center]
 9. [center][b][i]Přihlášku posílejte ve tvaru [LMEMS] Jméno Příjmení #1[/i][/b][/center]
 10. [center][b][i](( 1.5 - 120 Slov ))[/i][/b][/center]
 11. [center][b][i](( 2.5 - 100 Slov ))[/i][/b][/center]
 12. [center][b][i](( 3.5 - 100 Slov ))[/i][/b][/center]
 13.  
 14. [size=150][b][color=#00FFFF]1)Základní Informace[/color][/b][/size]
 15.  
 16. [b]1.1 Jméno:[/b]
 17. [b]2.1 Příjmení:[/b]
 18. [b]3.1 Datum narození:[/b]
 19. [b]4.1.Místo narození:[/b]
 20. [b]5.1 Kontakt:[/b]
 21. [b]6.1 Trvalý pobyt:[/b]
 22. [b]7.1 Životopis:[/b]
 23.  
 24. [size=150][b][color=#00FFFF]2)Trestní Činnost[/color][/b][/size]
 25.  
 26. [b]1.2 Byl jste někdy odsouzený/á za trestný čin?(Pokud ano, napiš za co):[/b]
 27. [b]2.2 Spáchal/á jste někdy nějaký zločin?(Pokud ano, napiš jaký):[/b]
 28. [b]3.2 Používáte, nebo používali jste někdy nějaké návykové látky?(Pokud ano, napiš jaký):[/b]
 29. [b]4.2. Byl vám někdy odebrán řidičský průkaz ?:[/b]
 30.  
 31. [size=150][b][color=#00FFFF]3)Zdravotní informace[/color][/b][/size]
 32.  
 33. [b]1.3 Váš zdravotní stav :[/b]
 34. [b]2.3 Užíváte nějaké léky:[/b]
 35. [b]3.3 Máte nějakou poruchu či nemoc:[/b]
 36. [b]4.3 Užíváte nějaké návykové látky:[/b]
 37.  
 38. [size=150][b][color=#00FFFF]4)Řidičský průkazy[/color][/b][/size]
 39.  
 40. [b]1.4 Řidičský průkaz typu A:[_][/b]
 41. [b]2.4 Řidičský průkaz typu B:[_][/b]
 42. [b]3.4 Řidičský průkaz typu C:[_][/b]
 43. [b]4.4 Zbrojní průkaz:[_][/b]
 44. [b]5.4 Lodní průkaz:[_][/b]
 45. [b]6.4 Letecký průkaz:[_][/b]
 46.  
 47. [size=150][b][color=#00FFFF]5) Zbylé informace[/color][/b][/size]
 48.  
 49. [b]1.5 Proč se chcete připojit zrovna k LMEMS:[/b]
 50. [b]2.5 Proč si myslíte, že by jsme měli vybrat zrovna vás?:[/b]
 51. [b]3.5 Popiš nám svůj charakter:[/b]
 52.  
 53.  
 54. [b][i][center]((OOC - Out of Character))[/center][/b][/i]
 55.  
 56. [b]Jméno - [/b]
 57. [b]Věk -[/b]
 58. [b]Máte TS ? -[/b]
 59. [b]Stats (screen) -[/b]
RAW Paste Data