Guest User

Min resa är min resa (av Bengt-Olof Lindskog)

a guest
Oct 22nd, 2015
631
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. INLEDNING TILL "MIN RESA ÄR MIN RESA"
 2. Jag fick en bok i min hand i början av år 2 000, som hette "samtal med gud"
 3. Det blev en resa av fyra år som slog kullebytta i mitt kristna liv som kunde ha slutat illa.
 4. Boken hamnade i min hand när mitt kristna liv var ljumt, och min bibel låg dammig på mitt sängbord och mitt böneliv fick litet utrymme. Men med denna bok började en resa som jag kommer att berätta under titeln " min resa är min resa"
 5. Jag skriver den berättelsen i en grupp som heter Oneness Deeksha Grupp. Det är en grupp som har över 1 500 deltagare, som har det gemensamt att dom tar in sanningar från det österländska tänkandet. Som kan införlivas under paraplyt new age. Gruppen är obunden från någon religion,och som ser den intelligenta energin i universums oändliga rymd som världens sanning, med ett kollektivt förhöjt medvetande och som mål leder till ENHET. Det kollektiva medvetande förhöjs genom meditationer och energiöverföringar från den intelligenta energin. Dessa rörelser breder ut sig i Sverige och övriga världen. Och smyger sig in på olika vis i den kristna rörelsen.
 6. Finns präster inom Svenska kyrkan som varit i Indien och fått denna smörjelse energi överfört till sig och förmedlar denna energi smörjelse som ett komplement till nattvards firande. Någon slags neutral positiv oreligiös energi smörjelse som sker genom handpåläggning.
 7. Boken som jag fick i min hand är skriven av Neale Donald Walsch, född 10 september 1943 i Milwaukee, Wisconsin, är en amerikansk, andlig personlighet som är författare till bok-trilogin "Samtal med Gud". Den återger de budskap som han menar sig ha mottagit - via automatskrift - direkt från Gud. (Under en livskris började N. D. Walsch skriva ner frågor till Gud om sin livssituation. Frågor som de flesta människor ställer någon gång i livet. Plötsligt fick pennan eget liv och han började få svar på sina frågor. Walsch upplevde att den här boken hände honom, det var inte han själv som skrev".) Sådant i det religiösa, andliga sammanhanget är detsamma som att säga att Walsch betraktar sig som en budbärare - en nutida profet. Han låter sina läsare bedöma sanningshalten i hans böcker i deras hjärta.
 8. Walsch är i sin egenskap av profet en ledare för "Samtal med Gud-rörelsen", en ny rörelse inom New Age, där man menar att alla människor är en del av Gud (är Gud), och att alla människor är medskapare. Walschs teologi kan kanske, på grundval av detta, sägas företräda en antropomorf panenteism.
 9. Walsch bor med sin fru Nancy i södra Oregon, USA. Tillsammans grundade de Conversations with God Foundation, en ideell stiftelse för personlig utveckling och andlig förståelse vars yttersta syfte är att hjälpa människor att hitta tillbaka till sig själva. Med Marianne Williamson skapade han Global Renaissance Alliance och med flera av sina vänner Humanity's Team. Han föreläser och leder seminarier över hela världen och sprider budskapet från sina böcker.
 10. Dessa uppgifter är framtagna på Wikipedias.
 11.  
 12.  
 13. MIN RESA ÄR MIN RESA ( 1)
 14. FÖRSTA MÖTET MED NÅGON ENERGI
 15. I en dröm utav något slag som jag aldrig hade varit med om tidigare. Drömmen var så verklig och levande, jag var i ett vaket sovande tillstånd på något vis. Jag var så medveten så jag undrade egentligen om jag sov eller var vaken. Många sådana drömmar hade jag under den fyraåriga resan med meditationsövningar. Jag kan en i dag komma ihåg en del drömmar i detalj.
 16. Det här var en sådan dröm som var den första dröm av det slag. I drömmen visades ett budskap som handlade om energi, bla visades det en radio studio, eller TV studio av något slag. Det märkliga var att studion befann sig utomhus och inte i någon lokal.
 17. I slutet av drömmen hörde jag tydligt starkt orden ENERGI uttalas.
 18. I samband med uppvaknande från den drömmen var det som jag var i något energi fält som jag klev ur när jag vaknade upp till vaket tillstånd.
 19. Första tiden efter denna dröm funderade jag mycket över ordet i drömmen ENERGI. Jag förstod inte de första veckorna vad det handlade om. Det fanns en radiokanal som hette Enerdji (felstavat kanske) på den tiden som mina barn till min förfäran alltid skulle lyssna på.
 20. Men efter nya drömmar av samma typ så började jag förstå att det handlade om energi och inte en radiokanal......Det var mitt första medvetna möte med någon slags universal energi.....och mötena kommer att bli många under den fyraåriga resan
 21.  
 22.  
 23. MIN RESA ÄR MIN RESA (2)
 24. ÖVERFÖRING AV ENERGIN
 25. För min del överfördes energin på detta vis under den fyra åriga resan. Det skedde i mitt jourrum på mitt arbete där jag tillbringade många nätter under de fyra åren.
 26. Till början blev jag rädd när jag upptäckte att det knackade på min jourdörr och ingen fysisk person fanns bakom dörren. Men efter ett tag försvann rädslan och jag välsignade denna knackning som skedde vid varje tillfälle som jag befann mig där.
 27. Överföringen skedde på detta vis. När jag låg i min säng i avslappnat tillstånd så hördes det en svag knackning på min dörr, och energi överfördes till min kropp med vandrande energi kring min ryggrad.
 28. Energin pågick under ca: en minut, och ibland under kortare tid.
 29. Jag uttalade alltid orden välkommen, välkommen när energin överfördes. Efter överförandet så avslutades överföringen med en knackning på min dörr.
 30. Detta var en återkommande process under fyra år.
 31. Jag kunde styra energin genom tankens kraft med starkare eller svagare energi överföring. Överföringen skedde alltid för min del när jag låg i min säng.
 32. I mitt fall var det inte någon fysisk person som la händerna på mitt huvud, utan förmedlades utav någon genom en knackning på min dörr.
 33. Jag behövde inte åka till Indien för att mottaga energi, eller någon annan plats, Jag fick den utan några resekostnader genom en enkel knackning på min dörr.
 34. Dom flesta av mina upplevelser och min andliga utbildning skedde i detta jourrum under fyra års tid. Jag har inte namnet på den som överförde energin och gav mig den andliga utbildningen. Men det var någon gurro eller andlig ledare som utförde detta. Den andliga ledaren visade aldrig sitt ansikte eller avslöjade vem han eller hon var. Men det var ljusa upplevelser och god energi den största tiden av de fyra åren.
 35. Jag kommer att berätta en del märkliga upplevelser framöver som förekom under resans färd.
 36. I samband med energiöverföringarna brukade jag kontinuerligt meditations övningar.
 37.  
 38.  
 39. MIN RESA ÄR MIN RESA (3)
 40. Jag längtade efter att det skulle bli kväll så jag fick läsa mina böcker "samtal med gud" Böckerna hade blivit min bibel som jag sög in all kunskap som jag kunde få. Jag lärde mig vissa budskap som böckerna uppmanade mig i att läsa och memorera det så man skulle kunna det utan till. Budskap som var " alla är vi ett" " vi är ett med allt och alla" "vi är alla gudar" "vi har alla gudagnistan inom oss" " tanken är den skapande kraften " " vi är alla universums gudar " och mycket andra citat.
 41. Man uppmanades att upprepa dessa sanningar om och om igen.
 42. Nya sanningar som det skrevs om i mina böcker "samtal med gud" var att det inte fanns något helvete. Helvetet var att tro att det fanns ett helvete, helvetet var en myt som har spridits genom historiens alla tider.
 43. Och en annan sanning var att det inte fanns någon synd. Oj fanns det ingen synd ? Och det fanns inget straff. Utan det var orsak och verkan som var det rådande, med handling med dess konsekvenser.
 44. En annan sanning var att jag hade haft många liv? Och sen på allt var jag en liten "gud" bland alla andra "gudar" Oj, var jag en liten gud?
 45. Jag läste dessa böcker frenetiskt sida för sida och strök under som jag tidigare hade gjort i min bibel. Så höll jag på under nästan fyra år. Jag tom fick köpa nya böcker för att jag hade läst sönder dom.
 46. Då kommer frågan? Hur kunde detta ske med det budskap som skilde sig så markant från min kristna barna tro. Visst kom tvivel under stunder under de fyra årens resa. Men vid varje sådan situation fick jag inre och yttre upplevelser som bekräftade ordets sanning. När tvivel dök upp, desso starkare upplevelse.....så höll det på med ett upprepande mönster under de fyra åren. Jag var fullständigt fängslad av denna sanning. Det var ljusa upplevelser med en positiv kraft av energi som jag var innesluten i.
 47. Ingen pastor skulle kunna övertygat mig om att det jag sysslade med var något obibliskt. Jag skulle vid den tiden kunnat åka och missionera den nya upptäckten av den nya sanning, och de otaliga manifestationer av inre och yttre upplevelser. Upplevelserna var en blandning av tecken och under och inre och yttre upplevelser. Och många fantastiska mystiska upplevelser.
 48. Och tur var väl det att jag arbetade mycket under den perioden....så det fanns inte så stora möjligheter till det. Jag vill också berätta att jag hade inte någon kontakt med andra det jag höll på med, eller åkte på några kurser eller liknande. Mitt jourrum blev mitt tempel under fyra år.
 49. Tänk bara att det var någon som knackade på min jourdörr. Först när detta fenomen började med knackningarna, och jag klev upp ur min säng och öppnade dörren och fann att det inte fanns någon där.....först blev jag rädd, men efter någon vecka gav rädslan vika.
 50. Som jag tidigare har berättat i tidigare avsnitt så mediterade jag i stort sett varje dag under fyra år. Mina böcker " samtal med gud" beskrev exakt hur jag skulle göra rent tekniskt, steg för steg.
 51. Mönstret under åren var det samma. En knackning på min dörr och energi överfördes direkt till min rygg med vandrande varm energi efter min ryggrad upp och ner. Meditationerna hade en rogivande effekt med glädje och frid. Jag utvecklade mitt kunnande att genomföra övningarna så korrekt som möjligt. Efter som jag brukade meditationer varje dag blev jag duktig på att genomföra övningen. Tekniken gick ut på att skingra sina tankar och nå djupet i sitt inre rum...och få det tomt för att kunna öppna sig för gud. Att kunna lyssna in vad gud ville säga. Att i det tomma rummet minska avståndet till gud. Och uppleva förening med allt och alla. " att vi alla är ett". Och att genom övningen höja sitt kollektiva medvetande till högre nivå. Och att bli kristus likt.
 52. Böckerna hade också budskapet att jag visste allt.....men att jag hade bara glömt det. Och att det bara var att minnas vem man är. Att väcka minnet om den verkliga sanningen. Att man är en liten "gud" bland alla andra av jordens invånare.
 53. Böckerna beskriver Jesus som en profet bland alla andra profeter..men en av den störste.
 54.  
 55.  
 56. MIN RESA ÄR MIN RESA (4)
 57. Under min fyraåriga period i denna andlighet så behärskade jag ingen dator. Utan det var efter mitt uppvaknande när jag lärde mig sköta en dator som jag upptäckte vad det handlade om. Jag vill också inlednings vis säga att min övriga familj inte var involverade i detta. Men givetvis kunde jag inte hålla tyst om mina upplevelser.
 58. Vid ett tillfälle stod jag och samtalade med en kvinnlig bekant en bit bort från jourdörren. Den kvinnliga bekanten var intresserad av andlighet. När vi under samtalets gång samtalade om andliga saker ......så inträffade detta. Det hördes knackning från jourdörren, hon utbrister det är ju ingen där? Jag så har det pågått nu under en del år. Hon tittade på mig med stora ögon en blick som innehöll förvåning.....
 59. Jag började känna mig som en av de utvalda budbärarna som skulle förmedla det postmorderna budskapet att vi är ett med allt och alla. Ja efter en lång period av fyra år med ständiga energiöverföringar och med tecken och under, och inre och yttre upplevelser så började jag känna mig som en budbärare.
 60. Det var som jag var i en förberedande utbildning i mitt jour tempel för något uppdrag.
 61. I mina böcker fick jag lära mig att be med tekniken visualisering. Det innebar att man skulle visualisera det slutgiltiga bönesvaret. Jag skulle visualisera de olika detaljerna kring bönen. Bad jag om tex en ny cykel så skulle jag i mitt inre visualisera de olika detaljerna. Vilken färg på cykeln..hur många växlar..däckmönstret mm Bönen skulle upprepas om och om igen. Tankens kraft var skapande. Det underliga efter mitt uppvaknande så praktiserades samma bön teknik inom viss frikyrklig verksamhet. Visualiserings tekniken var en utbredd teknik i bön som förespråkades i mina böcker.Tankens kraft var som Alladin i flaskan. Du får vad du tänker. Om du tänker tillräckligt tydligt och detaljerat.
 62. Jag kommer att skriva om en del upplevelser som jag hade under dom fyra åren. Och det var mycket av den varan. jag kan inte skriva om allt utan kommer välja ut en del som var mycket märkliga. En del kommer ni säkert att inte tro på....men som sagt "min resa är min resa"
 63. Längre fram i berättelsen kommer att handla om uppvaknandet, då Jesus renade mig genom sitt dyrbara blod.
 64.  
 65.  
 66. MIN RESA ÄR MIN RESA (5)
 67. DEN STORA VÅGEN
 68. Det började skymma ute och jag längtade till mitt jourrums "tempel" på min andliga resa.
 69. Jag la mig som vanligt i min säng som jag alltid gör när jag utför min djup meditation. Efter meditationen kom knackningen på min jourdörr och jag fick åter mottaga den varma energin som strömmade i en upp och ner rörelse efter min ryggrad som den alltid gör vid mottagande av energin. Och alltid så säger jag de orden vid dessa tillfällen " välkommen du underbara universums energi" Och ibland säger jag bara välkommen. Efter varje tillfälle av överföring av energi så hörs det en knackning på min jourdörr. Och givetvis denna gång också.
 70. senare slog jag på TV och såg nyheterna. Det visades från någon katastrof med en stor, stor våg. Jag låg i min säng och tänkte vilka krafter det finns i sådan våg. Jag tänkte också i mitt inre, hur det skulle kännas att uppleva kraften i en sådan våg. Jag låg på sidan i min säng då plötsligt detta händer.
 71. Jag känner någon kraft utefter min rygg, och jag ser någon svart skugga som omfamnar min kropp.....med slutna ögon tar denna kraft med mig in i en stor våg där jag fick uppleva dess kraft under några sekunder. Min fysiska kropp var givetvis kvar i min säng, men min ande och själ var med i denna resa.
 72. Jag tackar den underbara universums energi för denna upplevelse.....och ligger i min säng med förundran i mina tankar.
 73. Tänk universums energi vet vad jag tänker.....
 74.  
 75.  
 76. MIN RESA ÄR MIN RESA (6)
 77. SJÄLEN
 78. I mina böcker "Samtal med Gud" så beskrivs det att man kan, efter kort eller lång tids meditation, se sin själ.
 79. Efter ganska lång tids mediterande fick jag uppleva det. I böckerna så hade det beskrivits som en blå punkt som svävande i ens inre. När man upplevde det så skulle man hälsa på sin själ.
 80. Helt plötsligt under meditationen uppenbarades min själ. Den var inte stilla utan rörde sig fritt i mitt inre. Den hade en underbar mörkblå färg i en oval form med en liten svans
 81. "Välkommen, välkommen min själ" sa jag, vilket böckerna talade om för mig att jag skulle säga.
 82. EDENS LUSTGÅRD
 83. Vid ett annat tillfälle under en meditation såg jag en liten skarp gul punkt i mitt innersta djup. Jag fäste mina inre ögon på punkten. Då öppnade sig punkten och en film spelades upp. Det var en film av ett underbart landskap i dom underbaraste färger. Över landskapet svävade stora fåglar som jag tidigare aldrig hade sett. Det var bland det vackraste jag har upplevt.
 84. Senare fick jag se fotobilder av dessa fåglar,,,,,,den sorten lever i Israel.
 85. Resan går vidare......
 86.  
 87.  
 88. MIN RESA ÄR MIN RESA (7)
 89. BUDSKAP GENOM TV
 90. Då de vanliga rutinerna hade genomförts, jag kallar dom rutinerna efter som dom har pågått i fyra år. Av den sedvanliga överföringen genom knackningen, och efter min djup meditation inträffade detta.
 91. Jag slog på TV och det var en film som skulle börja. Det var en gammal amerikansk film som hette GRAND CANNON ( kanske fel stavat). Det underliga var att jag kände en sådan stark känsla inom mig att jag skulle se den. Det var något inom mig som sa att jag skulle bara det.
 92. Det var en märklig upplevelse...jag satt på min säng i jourrummet som fastklistrad och sög in varje ord och handling som filmen ville förmedla. Filmen handlade om olika människor, och deras livsöden och handlingar som ledde till nya handlingar. Det var som människornas olika situationer hade ett kollektivt samband dess emellan. Det var som ett pussel vad olika människors handlade inverkade på andra människor. Det var som alla händelser hade ett samband.....och ingen slump. Det som skedde skulle ske. Och filmen slutade med ett lyckligt slut för alla.
 93. När filmen var slut och filmens skådespelarnas namn rullades upp på Tv skärmen så inträffade detta. Det började spelas upp ett bild kollars som tydligt inte hörde till filmen. När kollarset var slut så knackade det på dörren, och en varm vibrerande energi strömmade igenom min kropp.
 94. Det tydliga budskapet av min andliga osynliga ledare var att budskapet var viktigt för mig att ta in. Inget är en slump.....allt har ett samband.
 95. Det märkliga i detta är att budskap av olika slag kan ske genom tekniken. Genom TV..telefoner..datorer. mm
 96. Min andliga ledare och "gurro" gav mig inblick i detta fenomen
 97.  
 98.  
 99. MIN RESA ÄR MIN RESA (8)
 100. FYSISK OSYNLIG BERÖRING
 101. Jag kommer att skriva här om fysisk osynlig beröring. Jag har hört ibland inom den frikyrkliga världen att människor kände en hand som osynligt lades på deras axlar.
 102. Med förväntan klev jag in i mitt jorrums "tempel". Jag upplevde starkt under min fyraåriga period, denna längtan och förväntan att uppleva stillhet. Att studera mina böcker "samtal med gud" att få mottaga den ständiga överföringen av energi (smörjelse) som överfördes genom en förberedande knackning på min dörr och därefter den varma energin som vibrerade utefter min rygg.
 103. Vid det här laget kände jag mig utvald som en av budbärarna i den post moderna paradigskiftet. Att framföra budskapet att vi var ett med allt och alla. Och i mitt jorums "tempel" få den förberedande utbildningen och upplysningen som hade pågått nu under lång tid. En medvetande höjning i mitt innersta pågick i en ständig utveckling. Och jag var ödmjukt tacksam för att blivit en av de utvalda budbärarna. Att få det kollektiva globala medvetande till en högre nivå.
 104. I en stark medveten dröm såg jag en stor svart hund som fanns uppe på en höjd. Hunden var stor som en kalv. Det finns mycket att berätta om drömmen men koncentrerar mig på den här delen i drömmen. Helt plötsligt kom den stora svarta hunden springande i full fart mot mig, jag trodde att nu så är det kört. Jag trodde att hunden skulle äta upp mig.
 105. Jag kände hundens kropp rent fysiskt beröra mig. Det var som någon konkret berörde mig, kände på mig tog på mig den strök sig tätt intill mig, jag kunde känna kroppsvärmen....och nästan en upplevelse av att höra hundens andedrag. Jag blev givetvis lite rädd till börja med, men efter en stund lämnade hunden mig. I mina otaliga drömmar under den period som jag brukade meditationer så var de flesta drömmarna av en medveten karaktär. Jag visste att det var en dröm, och jag var medveten om att jag drömde.
 106. Jag kan komma ihåg så än i dag fast det är många år sen nu, drömmarna i stort sett beskrivas i detalj dom olika drömmarna i sin helhet.
 107.  
 108.  
 109. MIN RESA ÄR MIN RESA (9)
 110. ETT MEDDELANDE FRÅN MIN ANDLIGA BUDBÄRARE
 111. Efter en meditationsövning och i stillhet fick jag ett meddelande. Jag såg tydligt ett ansikte i mitt inre en person som jag kände. Budbäraren talade om att personen hade fått en allvarlig sjukdom.
 112. Dagen efter meddelandet ringer jag upp till den personen och allmänt har ett socialt samtal.....jag frågar hur är läget, och får till svar att allt är bra. Jag nämner givetvis inget om mitt budskap som jag hade fått i mitt inre.
 113. Ett antal månader efter detta samtal får jag besked att denna person hade drabbats av allvarlig sjukdom. Jag nämner givetvis inget om att jag visste om det i förväg. Personen fick behandlingar under en tid och är helt frisk idag.
 114. Efter något år talade jag om för personen när vi samtalade om personens tidigare sjukdom.....och det underbara att personen var helt frisk, och stor tacksamhet till Gud med ett helande....... Då först berättade jag att jag visste om det i förväg....
 115.  
 116.  
 117. MIN RESA ÄR MIN RESA (10)
 118. PARADIGMSKIFTE
 119. Jag hade nu kommit till en punkt. Där Jesus var svaret och till att det fanns andra svar också. Min förändrade syn hade nu växt fram till att vi var "ett med alla"
 120. Alla religioners vägar leder till samma mål, till en gemensam förening. Och till det växande kollektiva medvetandet skulle religiösa hinder suddas ut.
 121. Hindren och det förhöjda medvetandet skulle ske genom det inre rum som förenar. Och hjälp till detta sker genom tystnad och meditationens möjligheter......med kraft från den rena intelligenta energin (smörjelsen) som kontinuerligt tas in.
 122. Dom återkommande upplevelserna med tecken och under, och olika manifestationer bekräftade denna sanning. Om ens inre upplevelser stred mot ord eller skrivna sanningar.....så skulle man lita på sina upplevelser. Upplevelserna blev det nya evangeliets riktmärke och led stjärna.
 123. Ett CITAT :
 124. "Den stora invokationen
 125. Från Ljusets punkt i Guds Sinne Låt ljus strömma in i människornas sinnen. Låt Ljus stråla ned över Jorden.
 126. Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan. Må Kristus återvända till Jorden.
 127. Från det centrum där Guds Vilja är känd Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte- Det syfte som Mästarna känner och tjänar.
 128. Från det centrum som vi kallar mänskligheten Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form Och må den försegla dörren till det onda.
 129. Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.
 130. Skönheten och styrkan i denna Invokation ligger i dess enkelhet och i att den uttrycker vissa centrala sanningar som alla normalt accepterar - sanningen att det finns ett grundläggande förnuftigt Väsen som vi vagt gett namnet Gud; sanningen att det bakom allt yttre sken är kärlek som är universums drivkraft; sanningen att en upphöjd Individualitet, av de Kristna kallad Kristus, kom till jorden och förkroppsligade denna kärlek för att vi skulle kunna förstå; sanningen att både kärlek och intelligens är effekter av det som kallas Guds Vilja; och slutligen den självklara sanningen att det endast är genom mänskligheten själv som den gudomliga Planen kan förverkligas.
 131. Invokationen som helhet vänder sig till den överskuggande och uppenbarande energikälla som är i annalkande, den omedelbara orsaken till alla de händelser på jorden som pekar på det som är nytt och bättre; händelser som visar att det mänskliga medvetandet närmar sig ett större ljus. Den åkallande bönen har hitills som regel varit av självisk natur och haft en provisorisk utformning. Människor har bett för sig själva; har åkallat gudomlig hjälp åt sina nära och kära; och har tolkat sina grundläggande behov i materiella termer.
 132. Denna invokation är en världsbön. Den rymmer ingen personlig vädjan eller världslig anmodan. Den uttrycker mänsklighetens behov, tränger rakt igenom alla svårigheter, tvivel och frågor och når ända fram till tanken och hjärtat hos Den i Vilken vi lever, rör oss och är till - Den som kommer att vara med oss till tidens ände " tills den sista trötta pilgrimmen har funnit vägen hem". Citat slut.
 133.  
 134.  
 135. MIN RESA ÄR MIN RESA (11)
 136. BILEN
 137. Dom flesta upplevelserna, med olika inre och yttre upplevelse skedde i jourrummets "tempel", och det är ju inte underligt jag tillbringade mera nätter där en hemma i våran bostad.
 138. Men vid ett tillfälle så hände det en underlig sak utanför jourrummets väggar. Ett av mina barn och jag satt i vår bil, vi hade just kört upp bilen på garageuppfarten och stannat bilen. Jag hade stängt av motorn och tagit ur nyckeln, då inträffade detta...........ett konstigt surrande ljud hördes tydligt. Vi tittade på varandra och undrade vad det var för något ljud. Det var inget ljud från någon motorfläkt, utan något annat surrande ljud som höll på några sekunder.
 139. Vi hade ingen logisk förklaring till detta fenomen......men jag undrade för mig själv om det inte var min budbärare som ville säga något?
 140. En vecka senare befann jag mig på vårt sommarställe i Sundsvall där jag tillbringade en natt. Jag var ensam vid det tillfället. Under natten hade jag en stark dröm. Jag ska inte berätta drömmens innehåll. Men när drömmen gick mot sitt slut var det som jag drogs ur ett kraftfält och jag var klarvaken......då hördes samma ljud som jag hade hört för en vecka sedan ...
 141.  
 142.  
 143. MIN RESA ÄR MIN RESA (12)
 144. BEROENDE
 145. Upplevelser med yttre och inre mystiska manifestationer fortsatte under min fyraåriga resa med otaliga drömmar och upplevelser. Som jag har berättat tidigare så var mitt jourrum något slags andligt "tempel" där meditations övningar och andlig energi (smörjelse) mottogs. Många människor får det på olika vis, en del åker till Indien andra åker på olika reträtter, och en del besöker olika kyrkor. Och för en del är det populärt att åka till Amerika och andra åker till Småland eller andra platser. Man jagar land och rike efter energi och smörjelse.
 146. För mig så fick jag detta tillgodosett i mitt jourrum under denna tid. Jag besökte ingen kyrka eller församling under de fyra åren.
 147. Det gemensamma för överföring av energin (smörjelsen) är de efterföljande manifestations yttringar av tecken och under med dess upplevelser. Upplevelser med tecken och under, började för mig att bli ett behov som började likna ett beroende.
 148. Beroendet av upplevelser hade sakta stegvis höjts under resans gång, man ville ha starkare och häftigare upplevelser. Upplevelserna började bli den primära "drogen" som ville ha starkare saker.
 149. Jag försökte styra energin som jag fick utefter min rygg att öka i styrka och intensitet, och jag kunde göra det till viss del med tankens kraft. Och inte handlade energin om att "gå ut och gör allt folk till lärjungar" utan det började bli en egen centrerad tillfredsställelse.
 150. Energiöverföringen i jourrummet började bli ett rum där energidrogen skulle intas. Jag började känna mig fast i detta beroende av egna upplevelser av manifestationer av olika slag, med tecken och mystiska upplevelser som följd. Jag upplevde det nästan som en besvikelse om jag skulle missa något tillfälle att inta "drog" intaget i mitt jourrum.
 151. Med beroendet så började den ljusa tiden alltmera sakta att förändras till allt mera mörka sidor i min fyraåriga resa....
 152. Jag var fast i ett beroende av UPPLEVELSER.
 153.  
 154.  
 155. MIN RESA ÄR MIN RESA (13)
 156. UPPLEVELSE BEROENDET SOM LEDDE TILL EN BUNDENHET
 157. Jag började så sakta fundera över mitt beroende. Det fanns inga tankar kring det tidigare, men nu mot slutet av den fyraåriga perioden började dessa tankar komma till mig.
 158. Jag var nu fast i ett andligt beroende som nu sakta började bli till en snara och inte till någon andlig frihet. Beroendet av den överförande energin som nu hade blivit som en drog för mig som jag inte kunnat vara utan. Det var då som jag började mera att fundera över vad jag hade hamnat i. Tidigare under åren när dessa tankar dök upp lite då och då....så infann sig upplevelser av tecken och under som stillade mitt påbörjande tvivel.
 159. Det var då som jag började fundera mera över Jesus som tidigare var min frälsare och mitt hopp. Namnet Jesus fanns inte på mina läppar under i stort sett hela den fyraåriga perioden.
 160. Jag hade inte samma längtan som tidigare att det skulle bli kväll och att jag skulle inta jourrummets "tempel". Det började infinna sig mera tvivel i mina tankar mot slutet av perioden. Men överföringarna fortsatte, och jag fortsatte med mina meditationsövningar. Men inte med samma längtan och iver som tidigare.
 161. Min insikt om mitt beroende till det jag höll på med började nu att infinna sig i mitt medvetande. Jag började sakta att vakna upp att det var något som jag inte skulle hålla på med, men jag var bunden och beroende av det. Samtidigt så var jourrummet en plats för mitt arbete. Det var en förändring som började infinna sig, och jag visste inte hur jag skulle hantera det. Jag hade inte någon vid det tillfället som jag ville samtala med. Jag var ju en pingstbroder.
 162. Rädsla började så smått infinna sig, som sakta smög sig över mig.
 163. Vad kommer att hända? Vad ska jag göra?
 164.  
 165.  
 166. MIN RESA ÄR MIN RESA (14)
 167. BIBELNS FRÅNVARO
 168. Jag hade under de fyra åren inte öppnat min Bibel, utan mina böcker "Samtal med gud" hade tagit dess plats. Jag kom knappt ihåg var min Bibel låg, troligtvis låg den dammig på någon plats. Skulle någon frågat mig vid den tiden var min bibel fanns, så skulle jag nog behöva fundera en stund över det.
 169. Böckernas bok var under de fyra åren " Samtal med Gud" böckerna. Jag hade under åren läst sönder en del böcker och ihärdigt upprepat böckernas sanningar. De hade förändrat mina tidigare tankar och uppfattningar in i en ny fåra. Upplevelserna gav näring att fördjupa sig i det nya tänkesättet. Tidigare uppfattningar hade nu fått ge vika och nya tankebyggnader hade fått plats i mitt inre genom ett konstant upprepande av fraser som stod att läsa i boken "Samtal med Gud"
 170. Det nya "evangeliet" hade nu tagit plats i mitt liv......
 171. Men nu började det skaka i mitt inre och i mina tankar. Vad var det för något som hade bytt plats under de fyra åren.? Något börjar nu sakta visa sitt rätta ansikte och jag visste inte hur det ansiktet såg ut. Med viss rädsla med mina tvivlande tankar klev jag in i mitt jourrums "tempel" som började visa en sida som jag inte hade märkt och upplevt tidigare.
 172. Det började nu infinna sig en annan karaktär i mina drömmar och upplevelser, det var en hårdare "ton" som började genomsyra upplevelserna. Det började infinna sig en märkbar förändring, när mitt tvivel började ta större plats. Från frid till någon rädsla, och jag kunde uppleva det i atmosfären i mitt jourrum.
 173. Det var som min andliga ledare och budbärare började förstå att jag började glida ifrån hans eller hennes grepp. Den kommande sista tiden och de sista veckorna präglades av en utveckling där fruktan började infinna sig. Det här började inträffa de senaste två månaderna i slutet av den fyraåriga perioden med en smygande utveckling. Och min rädsla började infinna sig när det började skymma ute, och jag snart skulle kliva in i mitt jourrum. Och som jag tidigare längtade efter att få kliva in i.
 174. Scenbytet börjar totalt förändras, och jag började känna mig fängslad i någons grepp som jag inte kunde ta mig ur..
 175.  
 176.  
 177. MIN RESA ÄR MIN RESA (15)
 178. NÄR LJUSETS ÄNGEL BÖRJADE BYTA SKEPNAD
 179. De kommande veckorna i slutet av denna fyraåriga period blev till ett helvete. Men böckerna beskrev ju att det inte fanns något helvete. Jag hade nu slutat med djupmeditationen men knackningarna fortsatte på min jourdörr med överföring av energi, fast jag inte ville ha den.
 180. Det började nu bli en förändring i knackningens karaktär, den mjuka knackningen började visa en hårdare ton. Och den överförande energin överfördes på ett okänsligt vis...........det verkade som det var någon som var arg på mig. Miljön i jourrummet började bli obehaglig, där frid och glädje sakta började försvinna. Och rädsla och ångest och skräck började infinna sig och tystnaden blev nu skräckens tystnad.
 181. Mina drömmar förändrade sitt innehåll med mera obehagligheter som jag inte vill berätta om. Dom började infinna sig månaden innan min fyraåriga period var över. Drömmarnas karaktär fick mig att inse att det inte var min barndoms Jesus som knackade på min dörr. I början när det knackade uttryckte jag mig "tala herre din tjänare hör" från en berättelse från min Bibel som jag kom ihåg från söndagsskolan. Men när jag inte fick något svar så slutade jag att uttala de orden och i stället svarade jag "välkommen du underbara energi"
 182.  
 183.  
 184. MIN RESA ÄR MIN RESA (16)
 185. SKRÄCKENS JOURRUM
 186. I slutet av min fyraåriga New age period, kunde en dag se ut så här.
 187. Det började gå mot eftermiddagen och det började skymma ute. Min oro började infinna sig att jag skulle snart infinna mig åter en natt i mitt jourrum på min arbetsplats. Den senaste tiden hade glädjens rum förvandlats till skräckens rum. De första tre och ett halvt åren var mitt jorrum en lustfyllt spännande rum, men nu var det ett svart kusligt rum, där ångesten och rädsla var uppfyllt, med skräck och bävan.....där jag nu kunde känna hat och ilska i atmosfären. Det var någon som var arg och aggressiv mot mig. Inte fysiskt men upplevde dessa känslor starkt inom mig.
 188. De första tre åren präglades av inre och yttre upplevelser som ingav någon slags falsk Kärlek, som jag nu hade blivit uppmärksam på. Min förblindelse var så djup att det till en början var äkta upplevelser med den universella kärlekens förtecken. Med sådana fantastiska upplevelser med inre och yttre manifestationer så kunde det ju omöjligt vara något annat.
 189. Smekårens tid var nu förbi och jag hade kommit i kontrovers med mina oändliga upplevelser.......Och det mörka hade nu visat sitt rätta ansikte. Det brukar vara så att det rätta ansiktet visar sig till slut.
 190. Mina ständiga upplevelser av yttre hörbara knackningar på min jourdörr, och därefter överförande av kundalini energi utefter min ryggrad, hade varit den återkommande upplevelsen under de fyra åren när jag befann mig i detta jourrum. Dessutom mängder av andra inre och yttre upplevelser. Dessa upplevelser var utav lustfylld "ljus" karaktär. Men nu var det som förbytt, nu råder det mörker och skräck ångest och rädsla.
 191. Tidigare var den en längtan att kvällen skulle infinna sig på mitt arbete, och att jag skulle kliva in i jourrummet. Att sluta sina ögon och att genom meditation nå det inre djupa rum, var tidigare en rogivande övning som öppnade upp för olika upplevelser. Men nu har min ängslan och bävan infunnit sig ... törs jag sluta mina ögon och försöka få en natts sömn?
 192. Drömmar och upplevelser hade ändrat karaktär, att från spännande och lustfyllda upplevelser sakta och smygande övergå i stället till mera olustiga och kalla upplevelser.Det lustfyllda och rogivande hade sakta förändras under de tredje årets slut. Det rätta ansiktet började visa sig.
 193. Tidigare som jag skrev så såg jag fram mot att uppleva knackningar och energi efter min ryggrad. Men nu upplevde jag en ANDLIG VÅLDTÄKT, NÄR DETTA infann sig. Jag kunde inte stoppa detta mot slutet av perioden.
 194. När jag mot slutet vaknade på morgonen efter ev lite sömn, kom mina funderingar? Ett dag till i detta helvete? Dagarna gick ann med mycket arbete, men när det började skymma ute så infann sig helvetets alla egenskaper. Rädsla..ångest..skräck..nedstämdhet..förtvivlan.
 195.  
 196.  
 197. MIN RESA ÄR MIN RESA (17)
 198. NÄR DET RÄTTA ANSIKTET VISADE SIG
 199. Med bävan började det skymma ute och jag skulle åter tillbringa en natt i jourrummet. Oro och bävan var sista tidens upplevelser när jag skulle befinna mig i detta rum. Vad skulle jag göra? Jag var ju tvungen att sköta mitt arbete.
 200. Dagarna gick bra men när det började bli kväll började rädslan infinna sig. Ängslan och hopplöshet hade nu tagit plats i mitt inre. Hur skulle jag orka med en natt till, nedstämdhet hade börjat infinna sig, och rädslan var stor. Jag hade börjat fundera över hur jag skulle orka med livet, dessa tankar hade börjat infinna sig mot slutet av perioden.
 201. Nu var det dags igen att kliva in jag kände skräckens ande vila i rummet. Jag kunde känna att det var någon som var mycket arg på mig. Nu var det inga böcker som gällde utan TV fick bli den tid som uppehöll tystnaden. Jag minns inte denna kväll om det hade varit någon knackning, och med energiöverföring. Men jag minns detta.
 202. Då jag till slut försökte sluta mina ögon så upplevde jag denna dröm. Det var en grön luden arm med långa fingrar och långa naglar som sakta fördes upp mot min hals och försökte strypa mig. Och den andra armen drogs sakta ner mot mitt underliv och skulle göra mig illa.
 203. Jag vaknade upp ur drömmen och min kropp var dyblöt av svett. Jag var rädd och förtvivlad och knäppte mina händer och bad och ropade till Jesus.......Hjälp mig jag orkar inte längre. Jag var medveten om vem dom ludna gröna armarna tillhörde....
 204.  
 205.  
 206. MIN RESA ÄR MIN RESA (18)
 207. DÅ BOJORNA BRAST
 208. Tänker på min ungdoms pastor Tage Lidåker som döpte mig som 12- åring i Filadelfiakyrkan i Vingåker. Pastor Tage med sin fru Kerstin är nu hos Herren sedan många år.
 209. Tage skrev bla den här sången "Då snaran har gått sönder, och fågeln den är fri"
 210. Följande journätter var det mycket tacksamhet och tårar. Jag fick falla ner på mina knän med knäppta händer och be till Jesus om blodets rening vid korsets fot. Jag fick be om syndernas förlåtelse, och med upplyfta händer prisa min Frälsare. Och jag är övertygad om att Jesus aldrig hade lämnat mig under denna fyraåriga period i den grumliga källan. Han höll ett vakande öga över mig.
 211. Knackningarna hade nu upphört, och meditations-övningarna hade jag slutat med sedan en tid tillbaka. Jag letade fram min Bibel som fick ta plats i mitt liv igen.
 212. Mina böcker som jag tidigare hade läst och som förgiftat mina tankar och mitt inre, tog jag och brände upp i den öppna spiseln.
 213. "Resan efter resan" började nu och en vandring läkningens tecken.Jag fick ta steg för steg med min dyrbare Jesus. Den rena källan fick jag nu börja dricka ur, och det var en porlande källa med friskt vatten. Meditations- tekniken hade ersatts med knäppta händer, och min pärla hade jag återfunnit.....min Bibel.
 214. Efter en tid lämnade jag denna byggnad och behövde inte längre kliva in den tidigare fängelsehålan.. Jag minns än i dag vilken känsla det var när jag lämnade byggnaden för sista gången........Jag kände mig befriad och glädjen porlade i mitt inre av tacksamhet.
 215. Och allt är av bara nåd.
 216.  
 217.  
 218. MIN RESA ÄR MIN RESA (19)
 219. FRÅN MÖRKER TILL LJUS
 220. Efter uppvaknandet började en andlig rehabiliteringsresa. Det som jag har berättat om hände mellan åren 2000 till 2004, och idag när jag skriver min berättelse är det september månad år 2015. Jag skrev tidigare om att jag inte behärskade någon dator under de fyra åren. Utan det var en tid efter mitt uppvaknande som jag började hantera en dator.
 221. Till min förfäran upptäckte jag för första gången att det jag hade hållit på med gick under ett samlingsnamn som hette New Age. Jag råkade komma in på en kristen webbsida som beskrev vad författaren till mina böcker "Samtal med Gud" missionerade om. Den första tiden så var det en chock för mig vad jag hade hållit på med.
 222. Tidigare har jag berättat om att under min fyraåriga tid i villfarelsens dike så hade jag inte kontakt med andra likasinnade, jag visste ju inte att det fanns något som hette New Age, och jag var inte på några kurser eller reträtter eller något liknande.
 223. Jag hade en del skuldkänslor att ta itu med och jag skämdes så markant över att jag hade drabbads av detta. Med en uppväxt i kristen miljö, och hela mitt liv inom pingströrelsen och till och med en tid som äldstebroder i en pingstförsamling. Jag tog inte kontakt med min församling som jag tillhörde för att berätta vad jag hade varit med om, och ingen annan vuxen heller att lätta mitt hjärta inför.
 224. Jag tillbringade en hel del tid via datorn för att utforska vad New Age var för något. Det fanns några kristna webbsidor som jag kunde ta del av och fick härigenom en hel del information i det ämnet New Age.
 225. Min erfarenhet är bla att det tar lång tid att avgifta sina inmatade tankemönster och inta Biblens sanna tankar. Det tar längre tid att avprogramera sina tankar än det tar att bli indoktrinerad. Meditation, upprepad läsning,energimottagning och upplevelser fastnade djupt i mitt sinne och minne.
 226. Jag läser nu praktiskt taget endast Bibeln och blev mer på min vakt för det jag såg på TV och läste i tidningar och böcker.
RAW Paste Data