SHARE
TWEET

185-3

YOS123 Nov 19th, 2019 (edited) 215 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
 2. <?xml-stylesheet href="hide-it.xsl" type="text/xsl"?>
 3. <layoutype>ghost</layoutype>
 4. <item>
 5. <title>[COLOR coral][COLORred]--(Real Debrid Required)--[/COLOR][/COLOR]</title>
 6. </item>
 7.  
 8. <item>
 9. <title>[COLOR coral]Bigger (2018)[/COLOR]</title>
 10. <meta>
 11. tt3226786</imdb>
 12. <content>movie</content>
 13. <year>2018</year>
 14. </meta><link>https://uptobox.com/y6wxwput2cbm</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc4Nzk0MzkwNl5BMl5BanBnXkFtZTgwMjgyMjQyNjM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 15.  
 16. </item>
 17.  
 18. <item>
 19. <title>[COLOR coral]Boy Erased (2018)[/COLOR]</title>
 20. <meta>
 21. tt7008872</imdb>
 22. <content>movie</content>
 23. <year>2018</year>
 24. </meta><link>https://uptobox.com/0lxmchsm84jp</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzM2MzU1NTM4NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTMwMzI1NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 25.  
 26. </item>
 27.  
 28. <item>
 29. <title>[COLOR coral]Blaze (2018)[/COLOR]</title>
 30. <meta>
 31. tt6443294</imdb>
 32. <content>movie</content>
 33. <year>2019</year>
 34. </meta><link>https://uptobox.com/186jdw5p71sl</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ1MzU2NDU3Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMDQ2MTkwNjM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 35.  
 36. </item>
 37.  
 38. <item>
 39. <title>[COLOR coral]Once Upon a Deadpool (2018)[/COLOR]</title>
 40. <meta>
 41. ni62310004</imdb>
 42. <content>movie</content>
 43. <year>2018</year>
 44. </meta><link>https://uptobox.com/3h71p69wefyp</link><thumbnail>https://resizing.flixster.com/dY-BoyBwwo4GeCIAZzv0qrsm3bE=/206x305/v1.bTsxMjkzMjQ0MTtqOzE3OTY5OzEyMDA7MzkzOTs1ODM2</thumbnail>
 45.  
 46. </item>
 47.  
 48. <item>
 49. <title>[COLOR coral]Terrified at 17 (2019)[/COLOR]</title>
 50. <meta>
 51. tt8549088</imdb>
 52. <content>movie</content>
 53. <year>2019</year>
 54. </meta><link>https://uptobox.com/3azemzd0t8ac</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTFmNGFkYjctOWVmZi00MzkxLTgzNzEtY2FkYzU3OTg4ZjY2XkEyXkFqcGdeQXVyODY5MTYzNDA@._V1_.jpg</thumbnail>
 55.  
 56. </item>
 57.  
 58. <item>
 59. <title>[COLOR coral]Three's Complicated (2019)[/COLOR]</title>
 60. <meta>
 61. tt9409846</imdb>
 62. <content>movie</content>
 63. <year>2019</year>
 64. </meta><link>https://uptobox.com/ss9gwqpss4t2</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjEyN2RmYTktYmUwNC00ZmM3LWI5ZjktYTA5ZWQzMjQ1NWIyXkEyXkFqcGdeQXVyNTU5MjQzMDQ@._V1_SY1000_CR0,0,705,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 65.  
 66. </item>
 67.  
 68. <item>
 69. <title>[COLOR coral]Holly Day (2018)[/COLOR]</title>
 70. <meta>
 71. tt7841664</imdb>
 72. <content>movie</content>
 73. <year>2018</year>
 74. </meta><link>https://uptobox.com/4t3kh8b7o0a6</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzZmYmMxNDItNTNiMi00YmI3LWEzODctMjdmOWRjYTAwMzNjXkEyXkFqcGdeQXVyNzIyODMzOA@@._V1_SY1000_CR0,0,562,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 75.  
 76. </item>
 77.  
 78. <item>
 79. <title>[COLOR coral]One Winter Proposal (2019)[/COLOR]</title>
 80. <meta>
 81. tt9534518</imdb>
 82. <content>movie</content>
 83. <year>2019</year>
 84. </meta><link>https://uptobox.com/l7ch6zwzqoub</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODg2OGY5NmQtNjhlYS00OTQ5LTk4MjYtYzlmY2I4ZDM5N2EzXkEyXkFqcGdeQXVyNjk2Mjc2OTI@._V1_.jpg</thumbnail>
 85.  
 86. </item>
 87.  
 88. <item>
 89. <title>[COLOR coral]King of Thieves 2018[/COLOR]</title>
 90. <meta>
 91. tt5789976</imdb>
 92. <content>movie</content>
 93. <year>2018</year>
 94. </meta><link>https://uptobox.com/fbrsvzuihzp3</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTBjMGY2NzktMTc0ZS00ZTViLWJlN2MtNTI4YjhmMjQ5NjhhXkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_CR0,0,706,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 95.  
 96. </item>
 97.  
 98. <item>
 99. <title>[COLOR coral]Reign of the Supermen (2019)[/COLOR]</title>
 100. <meta>
 101. tt7167686</imdb>
 102. <content>movie</content>
 103. <year>2019</year>
 104. </meta><link>https://uptobox.com/1e6h7bzih4db</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTY0OGIxNDMtNzIwZi00NTFmLThhYzUtYzUzYzc5ZjYwMThjXkEyXkFqcGdeQXVyNzU3NjUxMzE@._V1_.jpg</thumbnail>
 105.  
 106. </item>
 107.  
 108. <item>
 109. <title>[COLOR coral]Suspiria (2018)[/COLOR]</title>
 110. <meta>
 111. tt1034415</imdb>
 112. <content>movie</content>
 113. <year>2018</year>
 114. </meta><link>https://uptobox.com/mm6sfub8kqlo</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ2MTIyNjM2MF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDE3NDMyNjM@._V1_SY1000_CR0,0,648,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 115.  
 116. </item>
 117.  
 118. <item>
 119. <title>[COLOR coral]The Man Who Killed Don Quixote 2018[/COLOR]</title>
 120. <meta>
 121. tt1318517</imdb>
 122. <content>movie</content>
 123. <year></year>
 124. </meta><link>https://uptobox.com/n5ogb8xjrd2o</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOWIwYzQ1NzEtYWY5NC00Zjg4LWFhYjAtY2U0ZjBiOTJiNjNhXkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_CR0,0,755,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 125.  
 126. </item>
 127.  
 128. <item>
 129. <title>[COLOR coral]The Last Laugh (2019)[/COLOR]</title>
 130. <meta>
 131. tt7427356</imdb>
 132. <content>movie</content>
 133. <year>2019</year>
 134. </meta><link>https://uptobox.com/y7ti25e17zur</link>
 135. https://uptobox.com/rqu65johnrwn</link>>
 136. </link>
 137. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDg0NzIxNTc1MV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzk2MTQxNzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 138.  
 139. </item>
 140.  
 141. <item>
 142. <title>[COLOR coral]The Legend of Secret Pass (2019)[/COLOR]</title>
 143. <meta>
 144. tt0765465</imdb>
 145. <content>movie</content>
 146. <year>2019</year>
 147. </meta><link>https://uptobox.com/iuaonqjm2aj2</link>
 148. https://uptobox.com/8kxru1wltemg</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU4OTk2NzI0N15BMl5BanBnXkFtZTcwOTA1MTc0MQ@@._V1_.jpg</thumbnail>
 149.  
 150. </item>
 151.  
 152. <item>
 153. <title>[COLOR coral]What They Had (2018)[/COLOR]</title>
 154. <meta>
 155. tt6662736</imdb>
 156. <content>movie</content>
 157. <year>2018</year>
 158. </meta><link>https://uptobox.com/ozq9omxp4l46</link>
 159. https://uptobox.com/k0gsisiew18t</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc4NzIyODE3Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNjg2NTc5NTM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 160.  
 161. </item>
 162.  
 163. <item>
 164. <title>[COLOR coral]Welcome Home (2018)[/COLOR]</title>
 165. <meta>
 166. tt6829180</imdb>
 167. <content>movie</content>
 168. <year>2018</year>
 169. </meta><link>https://uptobox.com/4d5w4qoi5g64</link>
 170. https://uptobox.com/y7vou08azl95</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2UyNmJhZDMtNWJiNy00ZDM4LTgzZjctMDUzNDVhMTE1ZmM4XkEyXkFqcGdeQXVyMjU3NTI0Mg@@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 171.  
 172. </item>
 173.  
 174. <item>
 175. <title>[COLOR coral]Pledge (2018)[/COLOR]</title>
 176. <meta>
 177. tt6220752</imdb>
 178. <content>movie</content>
 179. <year>2018</year>
 180. </meta><link>https://uptobox.com/nabq7t18m3if</link>
 181. https://uptobox.com/2e3mwq76o4k6</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTE4ZTYxZDEtZWNkMC00OTA1LThjYWYtMTRhMGUxMmE4OGUzXkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 182.  
 183. </item>
 184.  
 185. <item>
 186. <title>[COLOR coral]The Intent 2: The Come Up (2018)[/COLOR]</title>
 187. <meta>
 188. tt7613996</imdb>
 189. <content>movie</content>
 190. <year>2018</year>
 191. </meta><link>https://uptobox.com/xlrc9xcm7cru</link>
 192. https://uptobox.com/nrdvnrff7ag5</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWM1ZjJlZDUtZDhmNC00Y2RhLWFhNDgtZjEwNjhiMjFiMjY0XkEyXkFqcGdeQXVyOTE4MTM5NjI@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 193.  
 194. </item>
 195.  
 196. <item>
 197. <title>[COLOR coral]The Hate U Give (2018)[/COLOR]</title>
 198. <meta>
 199. tt5580266</imdb>
 200. <content>movie</content>
 201. <year>2018</year>
 202. </meta><link>https://uptobox.com/leitu0xizlqt</link>
 203. https://uptobox.com/ivd9171iskqe</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDVkMWJiMzUtNjQyOS00MGVmLWJhYmMtN2IxYzU4MjY3MDRmXkEyXkFqcGdeQXVyNzA5NjIzODk@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 204.  
 205. </item>
 206.  
 207. <item>
 208. <title>[COLOR coral]The Last Boy (2019)[/COLOR]</title>
 209. <meta>
 210. tt4157728</imdb>
 211. <content>movie</content>
 212. <year>2019</year>
 213. </meta><link>https://uptobox.com/b5vv88wg4sfz</link>
 214. https://uptobox.com/c8sn9ngzdwzu</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjZkOGI4YTUtYzQyMC00ZTUyLWE0NDEtM2I0YjMzNDZhZjUyXkEyXkFqcGdeQXVyMzYwNTc4NDA@._V1_SY1000_CR0,0,777,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 215.  
 216. </item>
 217.  
 218. <item>
 219. <title>[COLOR coral]Detective Chinatown 2 (2018)[/COLOR]</title>
 220. <meta>
 221. tt7752454</imdb>
 222. <content>movie</content>
 223. <year>2018</year>
 224. </meta><link>https://uptobox.com/aflfnir5quj9</link>
 225. https://uptobox.com/ktbkrpo0zs0s</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2Y4MjYwOWYtOGY1NS00NTRlLTk5NjYtYzQ3ZjExNDliM2MzXkEyXkFqcGdeQXVyNjY5NTg2Mzc@._V1_SY1000_CR0,0,679,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 226.  
 227. </item>
 228.  
 229. <item>
 230. <title>[COLOR coral]My Daughter's Ransom (2019)[/COLOR]</title>
 231. <meta>
 232. tt8942908</imdb>
 233. <content>movie</content>
 234. <year>2018</year>
 235. </meta><link>https://uptobox.com/tfw7md0vonvd</link>
 236. https://uptobox.com/ptxtsjv6jmgo</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWE5YzA3NDItODJmMy00YTYzLWFiMGItOWYwZDQ1MjhkNzk3XkEyXkFqcGdeQXVyNzYxMjI1Mzg@._V1_.jpg</thumbnail>
 237.  
 238. </item>
 239.  
 240. <item>
 241. <title>[COLOR coral]Rust Creek (2018)[/COLOR]</title>
 242. <meta>
 243. tt6610158</imdb>
 244. <content>movie</content>
 245. <year>2018</year>
 246. </meta><link>https://uptobox.com/eq92nbvq93yo</link>
 247. https://uptobox.com/qaenkrcpiy06</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjkyZTU5OWQtOTZiMy00NzdmLWE4ODgtNmRkZTE2MTZmYWI3XkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 248.  
 249. </item>
 250.  
 251. <item>
 252. <title>[COLOR coral]American Hangman (2018)[/COLOR]</title>
 253. <meta>
 254. tt8975028</imdb>
 255. <content>movie</content>
 256. <year>2018</year>
 257. </meta><link>https://uptobox.com/1tk91c1reaft</link>
 258. https://uptobox.com/nk1ne5alcwpi</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTE0ODY5OTU1MTReQTJeQWpwZ15BbWU4MDcyNDE1ODYz._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 259.  
 260. </item>
 261.  
 262. <item>
 263. <title>[COLOR coral]Beautiful Boy (2018)[/COLOR]</title>
 264. <meta>
 265. tt1226837</imdb>
 266. <content>movie</content>
 267. <year>2018</year>
 268. </meta><link>https://uptobox.com/8rk6e79w1syo</link>
 269. https://uptobox.com/30tnxc7mhlah</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjNhNjVjZDQtMzRhMS00YmI2LTkxZmEtMDdkMWU3OWQ2NjNmXkEyXkFqcGdeQXVyODE1MjMyNzI@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 270.  
 271. </item>
 272.  
 273. <item>
 274. <title>[COLOR coral]Keepers (2018)[/COLOR]</title>
 275. <meta>
 276. tt4131496</imdb>
 277. <content>movie</content>
 278. <year>2018</year>
 279. </meta><link>https://uptobox.com/c0un6xp8g73m</link>
 280. https://uptobox.com/d43xq1ntytq8</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg4MTEyNjE1N15BMl5BanBnXkFtZTgwNzUxMDM4NjM@._V1_.jpg</thumbnail>
 281.  
 282. </item>
 283.  
 284. <item>
 285. <title>[COLOR coral]Wu ming zhi bei (2018)[/COLOR]</title>
 286. <meta>
 287. tt9282616</imdb>
 288. <content>movie</content>
 289. <year>2018</year>
 290. </meta><link>https://uptobox.com/coupmy6scfch</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzQ2ZmZjNTUtZTg5Ni00ZjYyLWI5ZDQtODA4NzZjNGE5MmFmXkEyXkFqcGdeQXVyMjAyNTEwOQ@@._V1_.jpg</thumbnail>
 291.  
 292. </item>
 293.  
 294. <item>
 295. <title>[COLOR coral]Taylor Swift: Reputation Stadium Tour (2018)[/COLOR]</title>
 296. <meta>
 297. tt9426852</imdb>
 298. <content>movie</content>
 299. <year>2018</year>
 300. </meta><link>https://uptobox.com/1ac7wvzzk7g5</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjU3NmQ0MzMtZTIwMS00NDA5LWEzYTQtMjU0MzgzYTI0OTE5XkEyXkFqcGdeQXVyNTYyOTk2Mzk@._V1_.jpg</thumbnail>
 301.  
 302. </item>
 303.  
 304. <item>
 305. <title>[COLOR coral]Where Hands Touch (2018)[/COLOR]</title>
 306. <meta>
 307. tt1235187</imdb>
 308. <content>movie</content>
 309. <year>2018</year>
 310. </meta><link>https://uptobox.com/38dskqk0kk4b</link>
 311. https://uptobox.com/zkjjyhlsue3k</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjYyMDZiZTAtZjVkMi00YzI3LWE5YTktYTNkODAyNzY5MmNmXkEyXkFqcGdeQXVyMjU3NTI0Mg@@._V1_.jpg</thumbnail>
 312.  
 313. </item>
 314.  
 315. <item>
 316. <title>[COLOR coral]Wildlife (2018)[/COLOR]</title>
 317. <meta>
 318. tt5929754</imdb>
 319. <content>movie</content>
 320. <year>2018</year>
 321. </meta><link>https://uptobox.com/943lmn9hih76</link>
 322. https://uptobox.com/libiie4rmjan</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTNlZWY2ZGQtY2U1ZS00Mjc5LWExNjgtM2Q4YzQyYTlmNjZhXkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 323.  
 324. </item>
 325.  
 326. <item>
 327. <title>[COLOR coral]State Like Sleep (2018)[/COLOR]</title>
 328. <meta>
 329. tt3628574</imdb>
 330. <content>movie</content>
 331. <year>2018</year>
 332. </meta><link>https://uptobox.com/7jhi3vpa6jt3</link>
 333. https://uptobox.com/ewzxydo920i4</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY0NjE1OTY1Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwOTMwMzQ4NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 334.  
 335. </item>
 336.  
 337. <item>
 338. <title>[COLOR coral]The Demonologist (2018)[/COLOR]</title>
 339. <meta>
 340. tt7130192</imdb>
 341. <content>movie</content>
 342. <year>2018</year>
 343. </meta><link>https://uptobox.com/xd8kxv9dt2ww</link>
 344. https://uptobox.com/wyqgpywjt912</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA1NDkzODQtOThhYy00NTJhLTg4NzItOThhYWY2ZTYzM2E2XkEyXkFqcGdeQXVyMjY2MzkxNzY@._V1_SY1000_CR0,0,772,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 345.  
 346. </item>
 347.  
 348. <item>
 349. <title>[COLOR coral]Dawn (2018)[/COLOR]</title>
 350. <meta>
 351. tt7919426</imdb>
 352. <content>movie</content>
 353. <year>2018</year>
 354. </meta><link>https://uptobox.com/v0d6d5tow5kf</link>
 355. https://uptobox.com/2l0alwpkws86</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTBjMWEwMGUtZDU5Zi00NjM0LWE3MzUtZjZlMjE0ZTIxMjFhXkEyXkFqcGdeQXVyMzYwNTg1Mjc@._V1_SY1000_SX750_AL_.jpg</thumbnail>
 356.  
 357. </item>
 358.  
 359. <item>
 360. <title>[COLOR coral]The Lord and the Weapon  ( 2018 )[/COLOR]</title>
 361. <meta>
 362. tt2837574</imdb>
 363. <content>movie</content>
 364. <year>2018</year>
 365. </meta>
 366. https://uptobox.com/styrkay85p62</link>
 367. https://uptobox.com/5e1z3bdlahph</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTk3NjU5MjIxM15BMl5BanBnXkFtZTgwNjU0OTU2NTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 368.  
 369. </item>
 370.  
 371. <item>
 372. <title>[COLOR coral]The Oath (2018)[/COLOR]</title>
 373. <meta>
 374. tt7461200</imdb>
 375. <content>movie</content>
 376. <year>2018</year>
 377. </meta><link>https://uptobox.com/m8bhkxsvdc0u</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU5Nzg0Mjg2MF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzk1OTYzNjM@._V1_SY1000_CR0,0,648,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 378.  
 379. </item>
 380.  
 381. <item>
 382. <title>[COLOR coral]Black Mirror: Bandersnatch (2018)[/COLOR]</title>
 383. <meta>
 384. tt9495224</imdb>
 385. <content>movie</content>
 386. <year>2018</year>
 387. </meta><link>https://uptobox.com/7iudwjfysk7h</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM5MzgzMjM3OF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzQ2MzQwNzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 388.  
 389. </item>
 390.  
 391.  
 392. <item>
 393. <title>[COLOR coral]Blue Iguana (2018)[/COLOR]</title>
 394. <meta>
 395. tt2316479</imdb>
 396. <content>movie</content>
 397. <year>2018</year>
 398. </meta><link>https://uptobox.com/bqiophdh20ss</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2Y0ZmEwODAtODQzOC00ZjcwLTg5MjMtMWM3OTM0YmUzYWQ2XkEyXkFqcGdeQXVyNzM5Mjg3ODg@._V1_SY1000_CR0,0,689,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 399.  
 400. </item>
 401.  
 402. <item>
 403. <title>[COLOR coral]The Bouncer (2018)[/COLOR]</title>
 404. <meta>
 405. tt7816392</imdb>
 406. <content>movie</content>
 407. <year>2018</year>
 408. </meta><link>https://uptobox.com/zstxadac6ylb</link>
 409. https://uptobox.com/f0uabceui7t4</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzU3MzU1ZjAtMWMzMS00NDczLTkxNDgtNTEzYzE2YWIxOGZiXkEyXkFqcGdeQXVyNTc5OTMwOTQ@._V1_SY1000_SX750_AL_.jpg</thumbnail>
 410.  
 411. </item>
 412.  
 413. <item>
 414. <title>[COLOR coral]Yardie (2018)[/COLOR]</title>
 415. <meta>
 416. tt5862902</imdb>
 417. <content>movie</content>
 418. <year>2018</year>
 419. </meta><link>https://uptobox.com/331fsldc5adv</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcwMDkzMDAzNl5BMl5BanBnXkFtZTgwMzk1ODA4NTM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 420.  
 421. </item>
 422.  
 423. <item>
 424. <title>[COLOR coral]After Everything (2018)[/COLOR]</title>
 425. <meta>
 426. tt6688022</imdb>
 427. <content>movie</content>
 428. <year>2018</year>
 429. </meta><link>https://uptobox.com/53xm44py4w9d</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTZkZGQ0Y2QtZWEyMi00MGZhLWI5MWEtMjQ4YjRjNDA1YTA0XkEyXkFqcGdeQXVyMTI4Mjg4MjA@._V1_.jpg</thumbnail>
 430.  
 431. </item>
 432.  
 433. <item>
 434. <title>[COLOR coral]Back Roads (2018)[/COLOR]</title>
 435. <meta>
 436. tt0972544</imdb>
 437. <content>movie</content>
 438. <year>2018</year>
 439. </meta><link>https://uptobox.com/8cc1qq41jcvr</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDA0MjI1MzMtNjYwYi00NzgzLWE4NDYtZjQ0ZTcwZWFkZmEwXkEyXkFqcGdeQXVyMjE4NzUxNDA@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 440.  
 441. </item>
 442.  
 443. <item>
 444. <title>[COLOR coral]Hell Fest (2018)[/COLOR]</title>
 445. <meta>
 446. tt1999890</imdb>
 447. <content>movie</content>
 448. <year>2018</year>
 449. </meta><link>https://uptobox.com/bvv33ynmnuac</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzg2MTNjOGUtZDk3OS00OGJkLWIyZWYtZGQxMmI5MTRkNzcxXkEyXkFqcGdeQXVyODAzODU1NDQ@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 450.  
 451. </item>
 452.  
 453. <item>
 454. <title>[COLOR coral]Museo (2018)[/COLOR]</title>
 455. <meta>
 456. tt4958448</imdb>
 457. <content>movie</content>
 458. <year>2018</year>
 459. </meta><link>https://uptobox.com/5ch3jhi15lkj</link>
 460. https://uptobox.com/mqmcq4hgjxzs</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjY2Yjg4MTMtZTM2My00OGJjLWI5MDUtNDQyYWY3NWVhZjc2XkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_CR0,0,708,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 461.  
 462. </item>
 463.  
 464. <item>
 465. <title>[COLOR coral]Bird Box (2018)[/COLOR]</title>
 466. <meta>
 467. tt2737304</imdb>
 468. <content>movie</content>
 469. <year>2018</year>
 470. </meta><link>https://uptobox.com/erkxnu76680z</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAzMTI1MjMyN15BMl5BanBnXkFtZTgwNzU5MTE2NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 471.  
 472. </item>
 473.  
 474. <item>
 475. <title>[COLOR coral]Halloween (2018)[/COLOR]</title>
 476. <meta>
 477. tt1502407</imdb>
 478. <content>movie</content>
 479. <year>2018</year>
 480. </meta><link>https://uptobox.com/qibork1jqb2o</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmMzNjJhYjUtNzFkZi00MWQ4LWJiMDEtYWM0NTAzNGZjMTI3XkEyXkFqcGdeQXVyOTE2OTMwNDk@._V1_.jpg</thumbnail>
 481.  
 482. </item>
 483.  
 484. <item>
 485. <title>[COLOR coral]1985 (2018)[/COLOR]</title>
 486. <meta>
 487. tt6411590</imdb>
 488. <content>movie</content>
 489. <year>2018</year>
 490. </meta><link>https://uptobox.com/672qthp1xykt</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzM2YjQ2M2MtY2EyMy00YmI0LTk2NWQtZTA2ZTA1OGY4ODhjXkEyXkFqcGdeQXVyMjQ3MTMzNDU@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 491.  
 492. </item>
 493.  
 494. <item>
 495. <title>[COLOR coral]Elephants (2018)[/COLOR]</title>
 496. <meta>
 497. tt7125498</imdb>
 498. <content>movie</content>
 499. <year>2018</year>
 500. </meta><link>https://uptobox.com/nz3ymsl3tjuw</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGMyYjI2OWEtOTdlMC00YTI3LTg2MDItN2IxNjQ2ZmI5MDRiXkEyXkFqcGdeQXVyNjExOTMyNzA@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 501.  
 502. </item>
 503.  
 504. <item>
 505. <title>[COLOR coral]Black '47 (2018)[/COLOR]</title>
 506. <meta>
 507. tt3208026</imdb>
 508. <content>movie</content>
 509. <year>2018</year>
 510. </meta><link>https://uptobox.com/rija874hb335</link>
 511. https://uptobox.com/cwinkqyi984q</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzQzMzAwOGYtMjFkMC00YTQwLTllNWEtYmU5NzM2NWExNzI4XkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 512.  
 513. </item>
 514.  
 515. <item>
 516. <title>[COLOR coral]The House That Jack Built (2018)[/COLOR]</title>
 517. <meta>
 518. tt4003440</imdb>
 519. <content>movie</content>
 520. <year>2018</year>
 521. </meta><link>https://uptobox.com/k9vneaqbmnyi</link>
 522. https://uptobox.com/z6g77wt8sphc</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDQ4Y2E5ODktODI5ZS00ZGVkLTgyZTEtNWY1ZjNiZTFjOTE3XkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 523.  
 524. </item>
 525.  
 526. <item>
 527. <title>[COLOR coral]Momentum Generation 2018[/COLOR]</title>
 528. <meta>
 529. tt8106568</imdb>
 530. <content>movie</content>
 531. <title>[COLOR coral]Momentum Generation[/COLOR]</title>
 532. <year>2018</year>
 533. </meta><link>https://uptobox.com/zaa8nnebgn16</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTczMDYxMTU5Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMDAwNDE3NjM@._V1_SY1000_SX676_AL_.jpg</thumbnail>
 534.  
 535. </item>
 536.  
 537. <item>
 538. <title>[COLOR coral]Hunter Killer (2018)[/COLOR]</title>
 539. <meta>
 540. tt1846589</imdb>
 541. <content>movie</content>
 542. <year>2018</year>
 543. </meta><link>https://uptobox.com/shp4ryzr0kzo</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjRkNzQ0NmYtZmQyMS00Yzk5LWEzZjQtYzhlOTRlMzVjMzA3XkEyXkFqcGdeQXVyMjM4NTM5NDY@._V1_SY1000_CR0,0,648,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 544.  
 545. </item>
 546.  
 547. <item>
 548. <title>[COLOR coral]The Miseducation of Cameron Post (2018)[/COLOR]</title>
 549. <meta>
 550. tt6257174</imdb>
 551. <content>movie</content>
 552. <year>2018</year>
 553. </meta><link>https://uptobox.com/66jrhxjknbp5</link>
 554. https://uptobox.com/2h5dzzz1woqm</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNGI5ZDlkN2EtNTY5NC00ZDdjLTkzODktNzkwOGMwODcxZTI4XkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 555.  
 556. </item>
 557.  
 558. <item>
 559. <title>[COLOR coral]The Sisters Brothers (2018)[/COLOR]</title>
 560. <meta>
 561. tt4971344</imdb>
 562. <content>movie</content>
 563. <year>2018</year>
 564. </meta><link>https://uptobox.com/otfjk02dl1ks</link>
 565. https://uptobox.com/hl3rmg31ix8f</link>
 566. https://uptobox.com/xu4n3tofo5dd</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTZmNTI1MzMtMGY0ZS00YTRlLWI4OTktYzE3YzZjZjJkNDVlXkEyXkFqcGdeQXVyMjM4NTM5NDY@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 567.  
 568. </item>
 569.  
 570. <item>
 571. <title>[COLOR coral]All About Nina (2018)[/COLOR]</title>
 572. <meta>
 573. tt7542576</imdb>
 574. <content>movie</content>
 575. <year>2018</year>
 576. </meta><link>https://uptobox.com/au6c525kghko</link>
 577. https://uptobox.com/d7jxe4ovf1h9</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ0MjIyZTgtZjYyMS00NGE5LWE4MWQtMWQ0OWFjNGU0MDA1XkEyXkFqcGdeQXVyODE0MDY3NzY@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 578.  
 579. </item>
 580.  
 581. <item>
 582. <title>[COLOR coral]Bel Canto (2018)[/COLOR]</title>
 583. <meta>
 584. tt6046314</imdb>
 585. <content>movie</content>
 586. <year>2018</year>
 587. </meta><link>https://uptobox.com/w3j4kgfjdwgs</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTE0ZDQwYWItNzQzNy00NzdiLWFjZGItOTE3YWYzZTdkMjMyXkEyXkFqcGdeQXVyNDExMzMxNjE@._V1_SY1000_CR0,0,682,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 588.  
 589. </item>
 590.  
 591. <item>
 592. <title>[COLOR coral]Under the Silver Lake (2018)[/COLOR]</title>
 593. <meta>
 594. tt5691670</imdb>
 595. <content>movie</content>
 596. <year>2018</year>
 597. </meta><link>https://uptobox.com/al0t224b4dq6</link>
 598. https://uptobox.com/5vs1bi4vey9u</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjY0NTA5MGItNDU1Yy00ZmE3LWI5NGItZDY5OGUxZjYzZGQ5XkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 599.  
 600. </item>
 601.  
 602. <item>
 603. <title>[COLOR coral]Ladies in Black (2018)[/COLOR]</title>
 604. <meta>
 605. tt6684884</imdb>
 606. <content>movie</content>
 607. <year>2018</year>
 608. </meta><link>https://uptobox.com/5vs1bi4vey9u</link>
 609. https://uptobox.com/al0t224b4dq6</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDU0MzllNWQtY2Y3Zi00MDk2LTg0YzMtYWFjYjNiOTNlMWRjXkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_CR0,0,673,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 610.  
 611. </item>
 612.  
 613. <item>
 614. <title>[COLOR coral]Johnny English Strikes Again (2018)[/COLOR]</title>
 615. <meta>
 616. tt6921996</imdb>
 617. <content>movie</content>
 618. <year>2018</year>
 619. </meta><link>https://uptobox.com/k6wowh49bsom</link>
 620. https://uptobox.com/ry1ivp7tugov</link>
 621. https://uptobox.com/qzn514vub2u1</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjI4MjQ3MjI5MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjczMDE4NTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 622.  
 623. </item>
 624.  
 625. <item>
 626. <title>[COLOR coral]Dark Was the Night (2018)[/COLOR]</title>
 627. <meta>
 628. tt5258128</imdb>
 629. <content>movie</content>
 630. <year>2018</year>
 631. </meta><link>https://uptobox.com/gz6j3pj2m6ds</link>
 632. https://uptobox.com/xomz7mgw76qj</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNGRhNzg1YjMtM2YzMC00OGRlLWI0MmItOWY3MjIyYWFkMmEzXkEyXkFqcGdeQXVyMTIxMzA5MDI@._V1_SY1000_CR0,0,708,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 633.  
 634. </item>
 635.  
 636. <item>
 637. <title>[COLOR coral]Backtrace (2018)[/COLOR]</title>
 638. <meta>
 639. tt3588588</imdb>
 640. <content>movie</content>
 641. <year>2018</year>
 642. </meta><link>https://uptobox.com/ztwwcbagpuyb</link>
 643. https://uptobox.com/em5jctd9zf28</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU1NDI1NzA2OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzI3NjQ3NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 644.  
 645. </item>
 646.  
 647. <item>
 648. <title>[COLOR coral]Glass Jaw (2018)[/COLOR]</title>
 649. <meta>
 650. tt3643544</imdb>
 651. <content>movie</content>
 652. <year>2018</year>
 653. </meta><link>https://uptobox.com/ffiyjn1pfo0j</link>
 654. https://uptobox.com/dnjwc9yocbcz</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2JlZTg3ZTUtYWYxNy00MTk5LTk3NjAtNzA2NjY3NzU1YTI4XkEyXkFqcGdeQXVyMjMwMzAzNDA@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 655.  
 656. </item>
 657.  
 658. <item>
 659. <title>[COLOR coral]The Guilty (2018)[/COLOR]</title>
 660. <meta>
 661. tt6742252</imdb>
 662. <content>movie</content>
 663. <year>2018</year>
 664. </meta><link>https://uptobox.com/rb4dr3ghmml3</link>
 665. https://uptobox.com/fblx7ghdft60</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk4MjEzYjctZmY2MS00ZDgyLWFkNDUtOTIyNDkwZjRlY2ZjXkEyXkFqcGdeQXVyODAzODU1NDQ@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 666.  
 667. </item>
 668.  
 669. <item>
 670. <title>[COLOR coral]Ibiza (2018)[/COLOR]</title>
 671. <meta>
 672. tt3685236</imdb>
 673. <content>movie</content>
 674. <year>2018</year>
 675. </meta><link>https://uptobox.com/4hxvro7ceuoi</link>
 676. https://uptobox.com/vce78e9olovr</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTczMTA5ODMxOV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTgwNDkzNTM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 677.  
 678. </item>
 679.  
 680. <item>
 681. <title>[COLOR coral]Uncle Drew (2018)[/COLOR]</title>
 682. <meta>
 683. tt7334528</imdb>
 684. <content>movie</content>
 685. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 686. <year>2018</year>
 687. </meta><link>https://uptobox.com/mmq3m4wz6etm</link>
 688. https://uptobox.com/8sqmegun59dw</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU2MzE0NzQ1Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwNzIyNzczNTM@._V1_SY1000_CR0,0,648,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 689.  
 690. </item>
 691.  
 692. <item>
 693. <title>[COLOR coral]Leave No Trace (2018)[/COLOR]</title>
 694. <meta>
 695. tt3892172</imdb>
 696. <content>movie</content>
 697. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 698. <year>2018</year>
 699. </meta><link>https://uptobox.com/05hu35b1fjvi</link>
 700. https://uptobox.com/gvwnlf2cj2v5</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE3OTI1MTU0OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTg1MzkzNTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 701.  
 702. </item>
 703.  
 704. <item>
 705. <title>[COLOR coral]Galveston 2018[/COLOR]</title>
 706. <meta>
 707. tt2315596</imdb>
 708. <content>movie</content>
 709. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 710. <year>2018</year>
 711. </meta><link>https://uptobox.com/kw5vsp4c52rx</link>
 712. https://uptobox.com/1wjtghrb5vfe</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjI5NzY1MTU0Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNDQ3NDA0NjM@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 713.  
 714. </item>
 715.  
 716. <item>
 717. <title>[COLOR coral]Welcome Home (2018)[/COLOR]</title>
 718. <meta>
 719. tt6829180</imdb>
 720. <content>movie</content>
 721. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 722. <year>2018</year>
 723. </meta><link>https://uptobox.com/wqjhj3dxivcl</link>
 724. https://uptobox.com/d9qu6bxtao38</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2UyNmJhZDMtNWJiNy00ZDM4LTgzZjctMDUzNDVhMTE1ZmM4XkEyXkFqcGdeQXVyMjU3NTI0Mg@@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 725.  
 726. </item>
 727.  
 728. <item>
 729. <title>[COLOR coral]The Witch in the Window (2018)[/COLOR]</title>
 730. <meta>
 731. tt5936492</imdb>
 732. <content>movie</content>
 733. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 734. <year>2018</year>
 735. </meta><link>https://uptobox.com/6773441zkrfk</link>
 736. https://uptobox.com/rpwxbftsxh5x</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY0Nzg2Mzg2OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjE1NDM4NTM@._V1_.jpg</thumbnail>
 737.  
 738. </item>
 739.  
 740. <item>
 741. <title>[COLOR coral]Crazy Rich Asians (2018)[/COLOR]</title>
 742. <meta>
 743. tt3104988</imdb>
 744. <content>movie</content>
 745. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 746. <year>2018</year>
 747. </meta><link>https://uptobox.com/rfe267yemacc</link>
 748. https://uptobox.com/p91gnh3qqfth</link>
 749. https://uptobox.com/p91gnh3qqfth</link>
 750. https://uptobox.com/yu74z290xlmk</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYxNDMyOTAxN15BMl5BanBnXkFtZTgwMDg1ODYzNTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 751.  
 752. </item>
 753.  
 754. <item>
 755. <title>[COLOR coral]Birds of a Feather 2 (2018)[/COLOR]</title>
 756. <meta>
 757. tt7532392</imdb>
 758. <content>movie</content>
 759. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 760. <year>2018</year>
 761. </meta><link>https://uptobox.com/dfept5mmvc7m</link>
 762. https://uptobox.com/unqiw4536wda</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGE0ZDAyMzgtMjU5Zi00YjJhLTgzY2QtM2QyZjBkY2JhNDAwXkEyXkFqcGdeQXVyMzMwMjI2NA@@._V1_SY1000_SX750_AL_.jpg</thumbnail>
 763.  
 764. </item>
 765.  
 766. <item>
 767. <title>[COLOR coral]First Man (2018)[/COLOR]</title>
 768. <meta>
 769. tt1213641</imdb>
 770. <content>movie</content>
 771. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 772. <year>2018</year>
 773. </meta><link>https://uptobox.com/qftpv45x5v1d</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDBhOTMxN2UtYjllYS00NWNiLWE1MzAtZjg3NmExODliMDQ0XkEyXkFqcGdeQXVyMjMxOTE0ODA@._V1_SY1000_CR0,0,631,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 774.  
 775. </item>
 776.  
 777. <item>
 778. <title>[COLOR coral]Dumplin' (2018)[/COLOR]</title>
 779. <meta>
 780. tt4878482</imdb>
 781. <content>movie</content>
 782. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 783. <year>2018</year>
 784. </meta><link>https://uptobox.com/j8fhaqc4jsxi</link>
 785. https://uptobox.com/roy3et12yqgv</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDMyNzQyMjgtZTM2NS00ZjQwLThjYTMtZDlhOTNhNTMzNTkwXkEyXkFqcGdeQXVyMDA4NzMyOA@@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 786.  
 787. </item>
 788.  
 789. <item>
 790. <title>[COLOR coral]The Green Hornet (2018)[/COLOR]</title>
 791. <meta>
 792. tt6790838</imdb>
 793. <content>movie</content>
 794. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 795. <year>2018</year>
 796. </meta><link>https://uptobox.com/ilu8tsijg9r8</link>
 797. https://uptobox.com/nxlt15eph8vu</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA2MDQxODMtN2UwYi00MmQxLTllOGMtOWZlZTBhMjAwNzc0XkEyXkFqcGdeQXVyMjE4ODc5Nzg@._V1_SY1000_CR0,0,658,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 798.  
 799. </item>
 800.  
 801. <item>
 802. <title>[COLOR coral]White Boy Rick (2018)[/COLOR]</title>
 803. <meta>
 804. tt4537896</imdb>
 805. <content>movie</content>
 806. <title>[COLOR coral][/COLOR]</title>
 807. <year>2018</year>
 808. </meta><link>https://uptobox.com/vg09oxkfk2ao</link>
 809. https://uptobox.com/saiclpqrdzct</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjQ5MzY4NjQ4Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMzc1NjU4NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 810.  
 811. </item>
 812.  
 813. <item>
 814. <title>[COLOR coral]Leprechaun Returns 2018[/COLOR]</title>
 815. <meta>
 816. tt8155182</imdb>
 817. <content>movie</content>
 818. <title>[COLOR coral]Leprechaun Returns[/COLOR]</title>
 819. <year>2018</year>
 820. </meta>
 821. <link>https://uptobox.com/4xuqc9krxl9t</link>
 822. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTRiNjAyMzMtNDc4ZC00NGQyLTlhOGUtOTIyYmU1ZGY1YzhiXkEyXkFqcGdeQXVyNjExMTYxNDg@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 823.  
 824. </item>
 825.  
 826. <item>
 827. <title>[COLOR coral]Momentum Generation 2018[/COLOR]</title>
 828. <meta>
 829. tt8106568</imdb>
 830. <content>movie</content>
 831. <title>[COLOR coral]Momentum Generation[/COLOR]</title>
 832. <year>2018</year>
 833. </meta>
 834. <link>https://uptobox.com/zaa8nnebgn16</link>
 835. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTczMDYxMTU5Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMDAwNDE3NjM@._V1_SY1000_SX676_AL_.jpg</thumbnail>
 836.  
 837. </item>
 838.  
 839. <item>
 840. <title>[COLOR coral]Assassination Nation 2018[/COLOR]</title>
 841. <meta>
 842. tt6205872</imdb>
 843. <content>movie</content>
 844. <title>[COLOR coral]Assassination Nation[/COLOR]</title>
 845. <year>2018</year>
 846. </meta>
 847. <link>https://uptobox.com/mlg51vttcg5u</link>
 848. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA5NTIwNDc3Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwOTExNDM5NTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 849.  
 850. </item>
 851.  
 852. <item>
 853. <title>[COLOR coral]When Jeff Tried to Save the World 2018[/COLOR]</title>
 854. <meta>
 855. tt7115980</imdb>
 856. <content>movie</content>
 857. <title>[COLOR coral]When Jeff Tried to Save the World[/COLOR]</title>
 858. <year>2018</year>
 859. </meta>
 860. <link>https://uptobox.com/7vu0o35sur9g</link>
 861. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGViZjliMmMtYzY5MC00MWM3LWFhYTEtYWZkNmJmYzZlNjYyXkEyXkFqcGdeQXVyMzM5OTg1NTU@._V1_SY1000_CR0,0,658,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 862.  
 863. </item>
 864.  
 865. <item>
 866. <title>[COLOR coral]The Party's Just Beginning 2018[/COLOR]</title>
 867. <meta>
 868. tt6219314</imdb>
 869. <content>movie</content>
 870. <title>[COLOR coral]The Party's Just Beginning[/COLOR]</title>
 871. <year>2018</year>
 872. </meta>
 873. <link>https://uptobox.com/clwxej3mquop</link>
 874. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjJhYjU3MmYtMDgwMS00ZDE0LWFjZjMtY2I2ZGMwOGZjNjQ3XkEyXkFqcGdeQXVyODE2NjE1NjQ@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 875.  
 876. </item>
 877.  
 878. <item>
 879. <title>[COLOR coral]Await Further Instructions 2018[/COLOR]</title>
 880. <meta>
 881. tt4971408</imdb>
 882. <content>movie</content>
 883. <title>[COLOR coral]Await Further Instructions[/COLOR]</title>
 884. <year>2018</year>
 885. </meta>
 886. <link>https://uptobox.com/kxdexkcox634</link>
 887. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWM0MTQzOGQtZTYyNS00MzYyLTg4NzMtZDk5YjY5MGU2YzhjXkEyXkFqcGdeQXVyMzY0MTE3NzU@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 888.  
 889. </item>
 890.  
 891. <item>
 892. <title>[COLOR coral]Zoe 2018[/COLOR]</title>
 893. <meta>
 894. tt6010628</imdb>
 895. <content>movie</content>
 896. <title>[COLOR coral]Zoe[/COLOR]</title>
 897. <year>2018</year>
 898. </meta>
 899. <link>https://uptobox.com/ykgz0ubrp3yb</link>
 900. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA5Nzg2MjEzNjleQTJeQWpwZ15BbWU4MDk2MTE2NzUz._V1_.jpg</thumbnail>
 901.  
 902. </item>
 903.  
 904. <item>
 905. <title>[COLOR coral]Time Trap 2017[/COLOR]</title>
 906. <meta>
 907. tt4815122</imdb>
 908. <content>movie</content>
 909. <title>[COLOR coral]Time Trap[/COLOR]</title>
 910. <year>2018</year>
 911. </meta>
 912. <link>https://uptobox.com/3g3el4836qd1</link>
 913. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjMyYzEzYjMtYWI1Ny00ODM5LTgzMzAtOTBhZjlmY2FhODZkXkEyXkFqcGdeQXVyMjA1NjczMDE@._V1_SY1000_CR0,0,679,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 914.  
 915. </item>
 916.  
 917. <item>
 918. <title>[COLOR coral]Tau 2018[/COLOR]</title>
 919. <meta>
 920. tt4357394</imdb>
 921. <content>movie</content>
 922. <title>[COLOR coral]Tau[/COLOR]</title>
 923. <year>2018</year>
 924. </meta>
 925. <link>https://uptobox.com/2640sq9uc2u1</link>
 926. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmYzYWNhYWQtNjg0MS00NWU5LTgyZGUtYzViNjgwY2NjY2YwXkEyXkFqcGdeQXVyNjYzMzU4OTg@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 927.  
 928. </item>
 929.  
 930. <item>
 931. <title>[COLOR coral]Occupation 2018[/COLOR]</title>
 932. <meta>
 933. tt6774786</imdb>
 934. <content>movie</content>
 935. <title>[COLOR coral]Occupation[/COLOR]</title>
 936. <year>2018</year>
 937. </meta>
 938. <link>https://uptobox.com/kz3x590zrb4a</link>
 939. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGQwNjA0YTUtYmFhZi00MGQ4LTgyODQtOTMyOTlkNmY4Yzg0XkEyXkFqcGdeQXVyNjg0ODE2MzY@._V1_SY1000_CR0,0,689,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 940.  
 941. </item>
 942.  
 943. <item>
 944. <title>[COLOR coral]Higher Power 2018[/COLOR]</title>
 945. <meta>
 946. tt2924392</imdb>
 947. <content>movie</content>
 948. <title>[COLOR coral]Higher Power[/COLOR]</title>
 949. <year>2018</year>
 950. </meta>
 951. <link>https://uptobox.com/mszmtm5zfetl</link>
 952. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmUzNTE4N2EtMmU3NS00OWFiLWJiMDEtM2UwNjczNTQ1ZGQyXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_SX658_AL_.jpg</thumbnail>
 953.  
 954. </item>
 955.  
 956. <item>
 957. <title>[COLOR coral]Future World 2018[/COLOR]</title>
 958. <meta>
 959. tt5737536</imdb>
 960. <content>movie</content>
 961. <title>[COLOR coral]Future World 2018[/COLOR]</title>
 962. <year>2018</year>
 963. </meta>
 964. <link>https://uptobox.com/jsp6rjw2ygta</link>
 965. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWMxMDZhNjEtYjA3ZS00MzE5LTkwN2MtNmNhMzJiNjQwMzQ1XkEyXkFqcGdeQXVyMjM4NTM5NDY@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 966.  
 967. </item>
 968.  
 969. <item>
 970. <title>[COLOR coral]Extinction 2018[/COLOR]</title>
 971. <meta>
 972. tt3201640</imdb>
 973. <content>movie</content>
 974. <title>[COLOR coral]Extinction[/COLOR]</title>
 975. <year>2018</year>
 976. </meta><link>https://uptobox.com/vu4b62por600</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU5OTYzMzcwOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTkzMzk4NTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 977.  
 978. </item>
 979.  
 980. <item>
 981. <title>[COLOR coral]Avengers: Infinity War 2018[/COLOR]</title>
 982. <meta>
 983. tt4154756</imdb>
 984. <content>movie</content>
 985. <title>[COLOR coral]Avengers: Infinity War[/COLOR]</title>
 986. <year>2018</year>
 987. </meta>
 988. <link>https://uptobox.com/83ekuhhg43li</link>
 989. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMxNjY2MDU1OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzY1MTUwNTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 990.  
 991. </item>
 992.  
 993. <item>
 994. <title>[COLOR coral]American Renegades 2017[/COLOR]</title>
 995. <meta>
 996. tt4106376</imdb>
 997. <content>movie</content>
 998. <title>[COLOR coral]American Renegades[/COLOR]</title>
 999. <year>2017</year>
 1000. </meta>
 1001. <link>https://uptobox.com/1yydgtsjxpup</link>
 1002. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUyNjUzMjk1M15BMl5BanBnXkFtZTgwMDM4ODE1MDI@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1003.  
 1004. </item>
 1005.  
 1006. <item>
 1007. <title>[COLOR coral]Andover 2018[/COLOR]</title>
 1008. <meta>
 1009. tt5605076</imdb>
 1010. <content>movie</content>
 1011. <title>[COLOR coral]Andover[/COLOR]</title>
 1012. <year>2018</year>
 1013. </meta>
 1014. <link>https://uptobox.com/qvsfr6txrocv</link>
 1015. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDE3YzIzNGMtZDBjNC00MjcwLWIwMjMtMjRiMGU3MGUwZWNhXkEyXkFqcGdeQXVyMzQwMTY2Nzk@._V1_SY1000_CR0,0,714,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1016.  
 1017. </item>
 1018.  
 1019. <item>
 1020. <title>[COLOR coral]Chips (2017)[/COLOR]</title>
 1021. <meta>
 1022. tt0493405</imdb>
 1023. <content>movie</content>
 1024. <year>2017</year>
 1025. </meta><link>https://uptobox.com/ialc1u9iaot4</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTliN2IyMTctYTliOS00ZTJiLTkxN2YtNDg1YTJiZTA4MTVlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg</thumbnail>
 1026.  
 1027. </item>
 1028.  
 1029. <item>
 1030. <title>[COLOR coral]Thousand Yard Stare 2018[/COLOR]</title>
 1031. <meta>
 1032. tt7969140</imdb>
 1033. <content>movie</content>
 1034. <title>[COLOR coral]Thousand Yard Stare[/COLOR]</title>
 1035. <year>2018</year>
 1036. </meta>
 1037. <link>https://uptobox.com/g6mtumlcco3p</link>
 1038. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGYyYzFiY2QtYWExYy00OWZkLTk3NzUtZTE4MWI2YzY5MTM4XkEyXkFqcGdeQXVyMTM4ODUwNzg@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1039.  
 1040. </item>
 1041.  
 1042. <item>
 1043. <title>[COLOR coral]The Catcher Was a Spy 2018[/COLOR]</title>
 1044. <meta>
 1045. tt4602066</imdb>
 1046. <content>movie</content>
 1047. <title>[COLOR coral]The Catcher Was a Spy[/COLOR]</title>
 1048. <year>2018</year>
 1049. </meta>
 1050. <link>https://uptobox.com/ei6yiov4o8ao</link>
 1051. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODhlNDc0ZTQtN2FiOS00OGRiLWE2YmYtZmI2ZmU1NzM5MmJlXkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 1052.  
 1053. </item>
 1054.  
 1055. <item>
 1056. <title>[COLOR coral]Colette 2018[/COLOR]</title>
 1057. <meta>
 1058. tt5437928</imdb>
 1059. <content>movie</content>
 1060. <title>[COLOR coral]Colette[/COLOR]</title>
 1061. <year>2018</year>
 1062. </meta>
 1063. <link>https://uptobox.com/6swj92dtaoxb</link>
 1064. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTg5M2MxYzAtZjUwMi00MzRjLTkxNTItZmNjYzUxZjI3YzI3XkEyXkFqcGdeQXVyNDY2MjcyOTQ@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 1065.  
 1066. </item>
 1067.  
 1068. <item>
 1069. <title>[COLOR coral]Life Itself 2018[/COLOR]</title>
 1070. <meta>
 1071. tt5989218</imdb>
 1072. <content>movie</content>
 1073. <title>[COLOR coral]Life Itself[/COLOR]</title>
 1074. <year>2018</year>
 1075. </meta>
 1076. <link>https://uptobox.com/kgkppj472gle</link>
 1077. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2ZmY2I2ZDktZjhhMC00YmFmLWIyNDUtODk0NjY3Y2Q5MmRiXkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1078.  
 1079. </item>
 1080.  
 1081. <item>
 1082. <title>[COLOR coral]The Cabin 2018[/COLOR]</title>
 1083. <meta>
 1084. tt5963066</imdb>
 1085. <content>movie</content>
 1086. <title>[COLOR coral]The Cabin[/COLOR]</title>
 1087. <year>2018</year>
 1088. </meta>
 1089. <link>https://uptobox.com/dzcxasckpnjt</link>
 1090. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWQxNTg3NzMtNmE2MC00NjJiLWE3OTUtYTA5ZDEwNjgzYjQ2XkEyXkFqcGdeQXVyMzg0MzA2Nzc@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1091.  
 1092. </item>
 1093.  
 1094. <item>
 1095. <title>[COLOR coral]Night School 2018[/COLOR]</title>
 1096. <meta>
 1097. tt6781982</imdb>
 1098. <content>movie</content>
 1099. <title>[COLOR coral]Night School[/COLOR]</title>
 1100. <year>2018</year>
 1101. </meta><link>https://uptobox.com/zhu8xqy8h6my</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzEyYzg5N2YtZmYzZC00OTg0LWE3ZmYtNDZhMGFkOTBjOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyNDg2MjUxNjM@._V1_SY1000_CR0,0,631,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1102.  
 1103. </item>
 1104.  
 1105. <item>
 1106. <title>[COLOR coral]SuperGrid 2018[/COLOR]</title>
 1107. <meta>
 1108. tt6949498</imdb>
 1109. <content>movie</content>
 1110. <title>[COLOR coral]SuperGrid[/COLOR]</title>
 1111. <year>2018</year>
 1112. </meta>
 1113. <link>https://uptobox.com/ytanoc8u401j</link>
 1114. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjUyNTA4ZGYtZDljYS00NTcwLWI1ZDUtODBiNWZhMDM0NTRmXkEyXkFqcGdeQXVyMzAyOTM1ODY@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1115.  
 1116. </item>
 1117.  
 1118. <item>
 1119. <title>[COLOR coral]The Appearance 2018[/COLOR]</title>
 1120. <meta>
 1121. tt6857040</imdb>
 1122. <content>movie</content>
 1123. <title>[COLOR coral]The Appearance[/COLOR]</title>
 1124. <year>2018</year>
 1125. </meta><link>https://uptobox.com/abqiqdt87gvp</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTAxZGI5NTctYjE1Ni00ZDMxLTllY2QtZmMxOGIxMDM1Y2ViXkEyXkFqcGdeQXVyNjQzOTQ3NDE@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1126.  
 1127. </item>
 1128.  
 1129. <item>
 1130. <title>[COLOR coral]Asher 2018[/COLOR]</title>
 1131. <meta>
 1132. tt6131450</imdb>
 1133. <content>movie</content>
 1134. <title>[COLOR coral]Asher[/COLOR]</title>
 1135. <year>2018</year>
 1136. </meta>
 1137. <link>https://uptobox.com/y66ul5v0tvm7</link>
 1138. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGRjM2QxN2YtYWZiYy00MjFmLWJhNjUtYjg3NWQ2MWE2MGY1XkEyXkFqcGdeQXVyMzQwMTY2Nzk@._V1_SY1000_CR0,0,679,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1139.  
 1140. </item>
 1141.  
 1142. <item>
 1143. <title>[COLOR coral]Hospitality 2018[/COLOR]</title>
 1144. <meta>
 1145. tt6964844</imdb>
 1146. <content>movie</content>
 1147. <title>[COLOR coral]Hospitality[/COLOR]</title>
 1148. <year>2018</year>
 1149. </meta><link>https://uptobox.com/mlfg4wn1blgx</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDEwNDM2ZTEtOGEwNy00Yzg0LThkOTAtMzQ2NDhlMWZhY2M0XkEyXkFqcGdeQXVyNjQ4NDEyNA@@._V1_.jpg</thumbnail>
 1150.  
 1151. </item>
 1152.  
 1153. <item>
 1154. <title>[COLOR coral]Dead Ringer 2018[/COLOR]</title>
 1155. <meta>
 1156. tt6864090</imdb>
 1157. <content>movie</content>
 1158. <title>[COLOR coral]Dead Ringer[/COLOR]</title>
 1159. <year>2018</year>
 1160. </meta><link>https://uptobox.com/vv1vzshj2zwr</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWZmZjk1YWMtZDUyOS00NGQ0LTg0NTEtZjc4ODgzOWEyYTk1XkEyXkFqcGdeQXVyNTQ0MDQyMTg@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1161.  
 1162. </item>
 1163.  
 1164. <item>
 1165. <title>[COLOR coral]Mowgli: Legend of the Jungle 2018[/COLOR]</title>
 1166. <meta>
 1167. tt2388771</imdb>
 1168. <content>movie</content>
 1169. <title>[COLOR coral]Mowgli: Legend of the Jungle[/COLOR]</title>
 1170. <year>2018</year>
 1171. </meta><link>https://uptobox.com/xa1qjoravt21</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMzODc2NzU5MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTMwMTE3NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1172.  
 1173. </item>
 1174.  
 1175. <item>
 1176. <title>[COLOR coral]Fanged Up 2017[/COLOR]</title>
 1177. <meta>
 1178. tt5078886</imdb>
 1179. <content>movie</content>
 1180. <title>[COLOR coral]Fanged Up[/COLOR]</title>
 1181. <year>2017</year>
 1182. </meta>
 1183. <link>https://uptobox.com/pwx30sxusqcv</link>
 1184. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjQ1ZDgxYjYtZjIzOC00YWNiLTg2ZmItYzI1YTdlNmQ2ODY0XkEyXkFqcGdeQXVyNTAzOTAzNDY@._V1_SY1000_CR0,0,705,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1185.  
 1186. </item>
 1187.  
 1188. <item>
 1189. <title>[COLOR coral]The Festival 2018[/COLOR]</title>
 1190. <meta>
 1191. tt7460806</imdb>
 1192. <content>movie</content>
 1193. <title>[COLOR coral]The Festival[/COLOR]</title>
 1194. <year>2018</year>
 1195. </meta>
 1196. <link>https://uptobox.com/pj1fv90yo9v2</link>
 1197. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjA2NmFkZTUtZDcyYS00MmNlLWIxNGEtNjYyN2RmNjBhM2QzXkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_.jpg</thumbnail>
 1198.  
 1199. </item>
 1200.  
 1201. <item>
 1202. <title>[COLOR coral]The System 2018[/COLOR]</title>
 1203. <meta>
 1204. tt7233828</imdb>
 1205. <content>movie</content>
 1206. <title>[COLOR coral]The System[/COLOR]</title>
 1207. <year>2018</year>
 1208. </meta>
 1209. <link>https://uptobox.com/44zaqoo6z6hi</link>
 1210. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDMzZWNjODctOTMzNC00Y2E4LTgwNTAtMGEyOGJjMDEwOTRjXkEyXkFqcGdeQXVyMTE5MzQyMDU@._V1_.jpg</thumbnail>
 1211.  
 1212. </item>
 1213.  
 1214. <item>
 1215. <title>[COLOR coral]Payday[/COLOR]</title>
 1216. <meta>
 1217. tt6250554</imdb>
 1218. <content>movie</content>
 1219. <title>[COLOR coral]Payday[/COLOR]</title>
 1220. <year>2018</year>
 1221. </meta>
 1222. <link>https://uptobox.com/pzyi1hmw9uq9</link>
 1223. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTMxM2QxY2ItYjYzZC00NjlhLTg4OGItYTZjZmVkNzU5N2ZlXkEyXkFqcGdeQXVyNTU3OTA5NzA@._V1_.jpg</thumbnail>
 1224.  
 1225. </item>
 1226.  
 1227. <item>
 1228. <title>[COLOR coral]Destination Wedding[/COLOR]</title>
 1229. <meta>
 1230. tt6987770</imdb>
 1231. <content>movie</content>
 1232. <title>[COLOR coral]Destination Wedding[/COLOR]</title>
 1233. <year>2018</year>
 1234. </meta>
 1235. <link>https://uptobox.com/2chdpn9g0mso</link>
 1236. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU3NzM5NDU3NV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjAxNjk3NTM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1237.  
 1238. </item>
 1239.  
 1240. <item>
 1241. <title>[COLOR coral]I'll Be Next Door for Christmas[/COLOR]</title>
 1242. <meta>
 1243. tt4057146</imdb>
 1244. <content>movie</content>
 1245. <title>[COLOR coral]I'll Be Next Door for Christmas[/COLOR]</title>
 1246. <year>2018</year>
 1247. </meta>
 1248. <link>https://uptobox.com/tswzysaltbma</link>
 1249. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUwNzg1OGUtNDIxYS00Y2ZkLThhZjktYTE2NThlZTMzYWFhXkEyXkFqcGdeQXVyMDY0MDUxOA@@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1250.  
 1251. </item>
 1252.  
 1253. <item>
 1254. <title>[COLOR coral]Support The Girls[/COLOR]</title>
 1255. <meta>
 1256. tt6859352</imdb>
 1257. <content>movie</content>
 1258. <title>[COLOR coral]Support The Girls[/COLOR]</title>
 1259. <year>2018</year>
 1260. </meta>
 1261. <link>https://uptobox.com/5345fd04yi3a</link>
 1262. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDczMDQ0ZTAtMTY1OC00ZTA1LTljMGItZDc4OTljZmMzMDFhXkEyXkFqcGdeQXVyODAzODU1NDQ@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 1263.  
 1264. </item>
 1265.  
 1266. <item>
 1267. <title>[COLOR coral]Dublin Oldschool[/COLOR]</title>
 1268. <meta>
 1269. tt6406848</imdb>
 1270. <content>movie</content>
 1271. <title>[COLOR coral]Dublin Oldschool[/COLOR]</title>
 1272. <year>2018</year>
 1273. </meta>
 1274. <link>https://uptobox.com/419oa9eefx03</link>
 1275. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWM2NDI3MGItYjM4Ni00MjAxLWJiNzQtYmU1YTYyYjk4NDM0XkEyXkFqcGdeQXVyNTEzNDUzNzc@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1276.  
 1277. </item>
 1278.  
 1279. <item>
 1280. <title>[COLOR coral]The Bromley Boys 2018[/COLOR]</title>
 1281. <meta>
 1282. tt2179231</imdb>
 1283. <content>movie</content>
 1284. <title>[COLOR coral]The Bromley Boys[/COLOR]</title>
 1285. <year>2018</year>
 1286. </meta>
 1287. <link>https://uptobox.com/zzq5hgpa179h</link>
 1288. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzM2YTNhZGMtZGIxNi00OTViLThjNTAtMDc3MzBlY2Q4ZmUwXkEyXkFqcGdeQXVyMjIyODc3MjE@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1289.  
 1290. </item>
 1291.  
 1292. <item>
 1293. <title>[COLOR coral]DriverX[/COLOR]</title>
 1294. <meta>
 1295. tt4952044</imdb>
 1296. <content>movie</content>
 1297. <title>[COLOR coral]DriverX[/COLOR]</title>
 1298. <year>2017</year>
 1299. </meta>
 1300. <link>https://uptobox.com/855v7nl8wp68</link>
 1301. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjc4YmU5ZGEtNDkyOS00NzNlLTk3Y2MtMjE3MTJjMjI0MGJhXkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 1302.  
 1303. </item>
 1304.  
 1305. <item>
 1306. <title>[COLOR coral]Bodied[/COLOR]</title>
 1307. <meta>
 1308. tt5883570</imdb>
 1309. <content>movie</content>
 1310. <title>[COLOR coral]Bodied[/COLOR]</title>
 1311. <year>2017</year>
 1312. </meta>
 1313. <link>https://uptobox.com/dy33xod6rsi3</link>
 1314. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmFmZmVhOGMtNGYyMi00Yjk4LWFiNTItYjY0M2ZmODA2ZTdjXkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 1315.  
 1316. </item>
 1317.  
 1318.  
 1319. <item>
 1320. <title>[COLOR coral]Dead in a week[/COLOR]</title>
 1321. <meta>
 1322. tt3525168</imdb>
 1323. <content>movie</content>
 1324. <title>[COLOR coral]Dead in a week[/COLOR]</title>
 1325. <year>2018</year>
 1326. </meta>
 1327. <link>https://uptobox.com/ps7zzijbg2zo</link>
 1328. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDkxMjQzMzY3OF5BMl5BanBnXkFtZTgwOTk5OTE3NTM@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 1329.  
 1330. </item>
 1331.  
 1332. <item>
 1333. <title>[COLOR coral]Obey[/COLOR]</title>
 1334. <meta>
 1335. tt6145764</imdb>
 1336. <content>movie</content>
 1337. <title>[COLOR coral]Obey[/COLOR]</title>
 1338. <year>2018</year>
 1339. </meta>
 1340. <link>https://uptobox.com/3dx0u1nysfes</link>
 1341. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTU5MDg2OTEtN2QyYi00YTc2LThhOGUtYjhjNDlmNjlmMmFhXkEyXkFqcGdeQXVyMjgyOTY5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1342.  
 1343. </item>
 1344.  
 1345. <item>
 1346. <title>[COLOR coral]Venom[/COLOR]</title>
 1347. <meta>
 1348. tt1270797</imdb>
 1349. <content>movie</content>
 1350. <title>[COLOR coral]Venom[/COLOR]</title>
 1351. <year>2018</year>
 1352. </meta>
 1353. <link>https://uptobox.com/enbztll2zf1g</link>
 1354. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzAwNzUzNjY4MV5BMl5BanBnXkFtZTgwMTQ5MzM0NjM@._V1_.jpg</thumbnail>
 1355.  
 1356. </item>
 1357.  
 1358. <item>
 1359. <title>[COLOR coral]Jonathan[/COLOR]</title>
 1360. <meta>
 1361. tt5639446</imdb>
 1362. <content>movie</content>
 1363. <title>[COLOR coral]Jonathan[/COLOR]</title>
 1364. <year>2018</year>
 1365. </meta>
 1366. <link>https://uptobox.com/6nwjrbwqhnpl</link>
 1367. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTQ1NTQ2MTg4NF5BMl5BanBnXkFtZTgwMTg2ODQ1NjM@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 1368.  
 1369. </item>
 1370.  
 1371. <item>
 1372. <title>[COLOR coral]Puzzle[/COLOR]</title>
 1373. <meta>
 1374. tt6933454</imdb>
 1375. <content>movie</content>
 1376. <title>[COLOR coral]Puzzle[/COLOR]</title>
 1377. <year>2018</year>
 1378. </meta>
 1379. <link>https://uptobox.com/0mtc7p3grh48</link>
 1380. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2VjM2QyYjItODk1ZC00OTliLTllZjktZDc3NjA4NTE4YjViXkEyXkFqcGdeQXVyODcyODY1Mzg@._V1_SY1000_CR0,0,772,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1381.  
 1382. </item>
 1383.  
 1384. <item>
 1385. <title>[COLOR coral]Air Strike[/COLOR]</title>
 1386. <meta>
 1387. tt4743226</imdb>
 1388. <content>movie</content>
 1389. <title>[COLOR coral]Air Strike[/COLOR]</title>
 1390. <year>2018</year>
 1391. </meta>
 1392. <link>https://uptobox.com/4mz08lnhjnu5</link>
 1393. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWQ2ZmYzM2EtYTMwZS00YjcxLWEzNGItMGQxM2I2ZDhmN2I2XkEyXkFqcGdeQXVyOTg4MDYyNw@@._V1_.jpg</thumbnail>
 1394.  
 1395. </item>
 1396.  
 1397. <item>
 1398. <title>[COLOR coral]We The Animal[/COLOR]</title>
 1399. <meta>
 1400. tt7681824</imdb>
 1401. <content>movie</content>
 1402. <title>[COLOR coral]We The Animal[/COLOR]</title>
 1403. <year>2018</year>
 1404. </meta>
 1405. <link>https://uptobox.com/qshade3839l2</link>
 1406. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTYwOGZjMDUtZDIxOS00NDBlLWE0NGEtNmVmYzA3MTI4MDE4XkEyXkFqcGdeQXVyODE0MDY3NzY@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 1407.  
 1408. </item>
 1409.  
 1410. <item>
 1411. <title>[COLOR coral]The Equalizer 2[/COLOR]</title>
 1412. <meta>
 1413. tt3766354</imdb>
 1414. <content>movie</content>
 1415. <title>[COLOR coral]The Equalizer 2[/COLOR]</title>
 1416. <year>2018</year>
 1417. </meta><link>https://uptobox.com/7annrsyklugz</link>
 1418. https://uptobox.com/1cycfwzwz4fg</link>
 1419. https://uptobox.com/tjkolwjiktba</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU2OTYzODQyMF5BMl5BanBnXkFtZTgwNjU3Njk5NTM@._V1_.jpg</thumbnail>
 1420.  
 1421. </item>
 1422.  
 1423. <item>
 1424. <title>[COLOR coral]The Outlaws 2017[/COLOR]</title>
 1425. <link>https://uptobox.com/cc6vgzbw0idx</link>
 1426. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzFmZmI3OTUtNDRkYi00ZmY1LTk2MjUtMjg0YzVjMzQxYjIwXkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_SY1000_CR0,0,698,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1427.  
 1428. </item>
 1429.  
 1430. <item>
 1431. <title>[COLOR coral]Skate Kitchen 2018[/COLOR]</title>
 1432. <link>https://uptobox.com/alttnzh8ktmz</link>
 1433. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgwMTQ1ODY1N15BMl5BanBnXkFtZTgwMjM4NjQ3NTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1434.  
 1435. </item>
 1436.  
 1437. <item>
 1438. <title>[COLOR coral]Astral 2018[/COLOR]</title>
 1439. <link>https://uptobox.com/lbxwodejrufc</link>
 1440. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODkyNGNkOTktMzllYy00MmMwLWFhOWMtODM5ZWU0NDE5ZGQ5XkEyXkFqcGdeQXVyNzMzMjU5NDY@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1441.  
 1442. </item>
 1443.  
 1444. <item>
 1445. <title>[COLOR coral]Pimp 2018[/COLOR]</title>
 1446. <link>https://uptobox.com/4hwjqq4bbyq4</link>
 1447. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA3ODcxMzcyNDleQTJeQWpwZ15BbWU4MDg5MTQ3NjYz._V1_.jpg</thumbnail>
 1448.  
 1449. </item>
 1450.  
 1451. <item>
 1452. <title>[COLOR coral]The Happytime Murders 2018[/COLOR]</title>
 1453. <link>https://uptobox.com/4hwjqq4bbyq4</link>
 1454. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTRjMTczMGItMmYxMi00ZThlLTg2ZjAtODgyZTNkN2VmMDlhXkEyXkFqcGdeQXVyNzQwNjY4NTg@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1455.  
 1456. </item>
 1457.  
 1458. <item>
 1459. <title>[COLOR coral]Never Heard 2018[/COLOR]</title>
 1460. <link>https://uptobox.com/ldl7wdi86xpf</link>
 1461. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRmZjEzYmEtNGM4Mi00MzFiLTg0NGQtYjRjMjViYjNjYWIzXkEyXkFqcGdeQXVyMjAxOTY2NDA@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1462.  
 1463. </item>
 1464.  
 1465. <item>
 1466. <title>[COLOR coral]The Farm 2018[/COLOR]</title>
 1467. <link>https://uptobox.com/xm7nzs5xwc6p</link>
 1468. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTE3ODA1NmMtZDA2NC00MzhlLWFlOTYtNTg4NDE0OWFkNTNlXkEyXkFqcGdeQXVyNzc0MTgzMzU@._V1_SY1000_CR0,0,677,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1469.  
 1470. </item>
 1471.  
 1472. <item>
 1473. <title>[COLOR coral]Searching 2018[/COLOR]</title>
 1474. <link>https://uptobox.com/inajke1vc1sw</link>
 1475. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIwOTA3NDI3MF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzIzMzA5NTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 1476.  
 1477. </item>
 1478.  
 1479. <item>
 1480. <title>[COLOR coral]The Ballad of Buster Scruggs 2018[/COLOR]</title>
 1481. <link>https://uptobox.com/fh5f10yv2fb6</link>
 1482. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjRkYTI3M2EtZWQ4Ny00OTA2LWFmMTMtY2E4MTEyZmNjOTMxXkEyXkFqcGdeQXVyNDg4NjY5OTQ@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 1483.  
 1484. </item>
 1485.  
 1486. <item>
 1487. <title>[COLOR coral]The Nun 2018[/COLOR]</title>
 1488. <link>https://uptobox.com/pa3kao4mligv</link>
 1489. <thumbnail>https://archive.org/download/5bf3676ec9ecd/5bf3676ec9ecd.jpg</thumbnail>
 1490.  
 1491. </item>
 1492.  
 1493. <item>
 1494. <title>[COLOR coral]Trico Tri Happy Halloween 2018[/COLOR]</title>
 1495. <link>https://uptobox.com/4j7xrxs1wyha</link>
 1496. <thumbnail>https://archive.org/download/MV5BNzQ2ZDJjNGEtOGI1NC00NjFlLWJhZjQtMGNhY2YyMGRhZWJhXkEyXkFqcGdeQXVyNjQ3NTcyNzQ./__ia_thumb.jpg</thumbnail>
 1497.  
 1498. </item>
 1499.  
 1500. <item>
 1501. <title>[COLOR coral]kodachrome 2017[/COLOR]</title>
 1502. <link>https://uptobox.com/3owjcstrbdfe</link>
 1503. <thumbnail>https://archive.org/download/MV5BMjIxMTk3Mrome/__ia_thumb.jpg</thumbnail>
 1504.  
 1505. </item>
 1506.  
 1507. <item>
 1508. <title>[COLOR coral]A Quiet Place (2018)[/COLOR]</title>
 1509. <link>https://uptobox.com/p98sawpjde3a</link>
 1510. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjI0MDMzNTQ0M15BMl5BanBnXkFtZTgwMTM5NzM3NDM@._V1_UX182_CR0,0,182,268_AL_.jpg</thumbnail>
 1511. <fanart>https://archive.org/download/3570073DDarkNightBlackRainHorror/357007-3D-dark-night-black-rain-horror.jpg</fanart>
 1512. </item>
 1513.  
 1514. <item>
 1515. <title>[COLOR coral]Sorry To Bother You 2018[/COLOR]</title>
 1516. <link>https://uptobox.com/cpm0rbzj94cq</link>
 1517. <thumbnail>https://archive.org/download/pavlosfrank_hotmail_Hjgy/__ia_thumb.jpg</thumbnail>
 1518.  
 1519. </item>
 1520.  
 1521. <item>
 1522. <title>[COLOR coral]Mile 22 2018[/COLOR]</title>
 1523. <link>https://uptobox.com/jbrm9t8w530a</link>
 1524. <thumbnail>https://archive.org/download/MV5BNzUyODk4OTkxNF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzY0MDgzNTM.V1SY1000CR006741000AL/__ia_thumb.jpg</thumbnail>
 1525.  
 1526. </item>
 1527.  
 1528. <item>
 1529. <title>[COLOR coral]Broken Contract 2018[/COLOR]</title>
 1530. <link>https://uptobox.com/cw4p054rseqi</link>
 1531. <thumbnail>https://archive.org/download/5bf0a7d5be64b/__ia_thumb.jpg</thumbnail>
 1532.  
 1533. </item>
 1534.  
 1535.  
 1536. <item>
 1537. <title>[COLOR coral]The Clovehitch Killer 2018[/COLOR]</title>
 1538. <link>https://uptobox.com/ddhrnwnyqdia</link>
 1539. <thumbnail>https://archive.org/download/5bee8c7d62388/5bee8c7d62388.jpg</thumbnail>
 1540.  
 1541. </item>
 1542.  
 1543. <item>
 1544. <title>[COLOR coral]The Marine 6 Close Quarters 2018[/COLOR]</title>
 1545. <link>https://uptobox.com/fhwzo7cmie1b</link>
 1546. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDQ3ZmYzYzEtMjg5ZC00YjBkLTk1ZTAtNGM3ZTY1ZDQwMDk4XkEyXkFqcGdeQXVyODgxNzAyMDk@._V1_SY999_CR0,0,802,999_AL_.jpg</thumbnail>
 1547.  
 1548. </item>
 1549.  
 1550. <item>
 1551. <title>[COLOR coral]American Animals 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1552. <link>https://uptobox.com/r3qo6yop5pg2</link>
 1553. <thumbnail>https://i.imgur.com/1piZtqb.jpg</thumbnail>
 1554.  
 1555. </item>
 1556.  
 1557. <item>
 1558. <title>[COLOR coral]Oceans 8 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1559. <link>https://uptobox.com/um37s020lh4u</link>
 1560. <thumbnail>https://i.imgur.com/6R33QBv.jpg</thumbnail>
 1561.  
 1562. </item>
 1563.  
 1564. <item>
 1565. <title>[COLOR coral]Black Panther 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1566. <link>https://uptobox.com/uhdllz966ruv</link>
 1567. <thumbnail>https://i.imgur.com/g6Ek4I0.jpg</thumbnail>
 1568.  
 1569. </item>
 1570.  
 1571. <item>
 1572. <title>[COLOR coral]Ant-Man and the Wasp 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1573. <link>https://uptobox.com/pvio3gn8o0f2</link>
 1574. <thumbnail>https://i.imgur.com/7glMfi1.jpg</thumbnail>
 1575.  
 1576. </item>
 1577.  
 1578. <item>
 1579. <title>[COLOR coral]Await Further Instructions 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1580. <link>https://uptobox.com/pps55d2bfdsa</link>
 1581. <thumbnail>https://i.imgur.com/RMR8zZh.jpg</thumbnail>
 1582.  
 1583. </item>
 1584.  
 1585. <item>
 1586. <title>[COLOR coral]Action Point 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1587. <link>https://uptobox.com/y8zm5kyuushn<link>
 1588. <thumbnail>https://i.imgur.com/ocPQb25.jpg</thumbnail>
 1589.  
 1590. </item>
 1591.  
 1592. <item>
 1593. <title>[COLOR coral]Alpha 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1594. <link>https://uptobox.com/03oaj9z2jsdm</link>
 1595. <thumbnail>https://i.imgur.com/sHZT0N0.jpg</thumbnail>
 1596.  
 1597. </item>
 1598.  
 1599. <item>
 1600. <title>[COLOR coral]Deadpool 2 2018[/COLOR]</title>
 1601. <link>https://uptobox.com/k77sg3q5667p</link>
 1602. <thumbnail>https://i.imgur.com/XLjqRtz.jpg</thumbnail>
 1603.  
 1604. </item>
 1605.  
 1606. <item>
 1607. <title>[COLOR coral]An Actor Prepares 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1608. <link>https://uptobox.com/mwmtr6v4vkek</link>
 1609. <thumbnail>https://i.imgur.com/HPUyZuh.jpg</thumbnail>
 1610.  
 1611. </item>
 1612.  
 1613. <item>
 1614. <title>[COLOR coral]Along Came the Devil 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1615. <link>https://uptobox.com/9nfvg94xrc8u</link>
 1616. <thumbnail>https://i.imgur.com/ieUCkiS.jpg</thumbnail>
 1617.  
 1618. </item>
 1619.  
 1620. <item>
 1621. <title>[COLOR coral]Affairs of State 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1622. <link>https://uptobox.com/b0m3sq80raxe</link>
 1623. <thumbnail>https://i.imgur.com/NSOxg2A.jpg</thumbnail>
 1624.  
 1625. </item>
 1626.  
 1627. <item>
 1628. <title>[COLOR coral]Another Soul 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1629. <link>https://uptobox.com/vzobhu15mw0q</link>
 1630. <thumbnail>https://i.imgur.com/3BeawGJ.jpg</thumbnail>
 1631.  
 1632. </item>
 1633.  
 1634. <item>
 1635. <title>[COLOR coral]Hollow Body 2018[/COLOR]</title>
 1636. <link>https://uptobox.com/5g68c2obcgsy</link>
 1637. <thumbnail>https://i.imgur.com/Y5oxFj5.jpg</thumbnail>
 1638.  
 1639. </item>
 1640.  
 1641. <item>
 1642. <title>[COLOR coral]Hurricane 2018[/COLOR]</title>
 1643. <link>https://uptobox.com/fj44kshu85m7</link>
 1644. <thumbnail>https://i.imgur.com/9PYmWCX.jpg</thumbnail>
 1645.  
 1646. </item>
 1647.  
 1648. <item>
 1649. <title>[COLOR coral]A Family Man 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1650. <link>https://uptobox.com/3ap4o8j555so</link>
 1651. <thumbnail>https://archive.org/download/MV5BYjdkY2MzMGEtNzI5YS00ZDVkLTliZmMtZGMxZDJiMGU2MjIwXkEyXkFqcGdeQXVyMTExNDQ2MTI./__ia_thumb.jpg</thumbnail>
 1652. <fanart><link></fanart>
 1653. </item>
 1654.  
 1655. <item>
 1656. <title>[COLOR coral]All Eyez On Me 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1657. <link>https://uptobox.com/5wm3r9hh8k0y</link>
 1658. <thumbnail>https://i.imgur.com/Eq9GrxF.jpg</thumbnail>
 1659. <fanart><link>https://i.imgur.com/IFPw9OW.jpg</fanart>
 1660. </item>
 1661.  
 1662. <item>
 1663. <title>[COLOR coral]Batman Gotham by Gaslight 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1664. <link>https://uptobox.com/zx63ke3gcycc</link>
 1665. <thumbnail>https://i.imgur.com/TYHlm3r.jpg</thumbnail>
 1666.  
 1667. </item>
 1668.  
 1669. <item>
 1670. <title>[COLOR coral]2036 Origin Unknown 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1671. <link>https://uptobox.com/yj43dnbcmuun</link>
 1672. <thumbnail>https://i.imgur.com/coPMvqR.jpg</thumbnail>
 1673.  
 1674. </item>
 1675.  
 1676. <item>
 1677. <title>[COLOR coral]Downsizing 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1678. <link>https://uptobox.com/vfy5u845z84o</link>
 1679. <thumbnail>https://i.imgur.com/20Ec6oO.jpg</thumbnail>
 1680.  
 1681. </item>
 1682.  
 1683. <item>
 1684. <title>[COLOR coral]Den of Thieves 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1685. <link>https://uptobox.com/qucbye80s1vz</link>
 1686. <thumbnail>https://i.imgur.com/ans92J8.jpg</thumbnail>
 1687.  
 1688. </item>
 1689.  
 1690. <item>
 1691. <title>[COLOR coral]Death Note 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1692.  
 1693. <link>https://uptobox.com/2nfr7zn0p9x9</link>
 1694.  
 1695. <thumbnail>https://i.imgur.com/ZaO5G6V.jpg</thumbnail>
 1696.  
 1697. </item>
 1698.  
 1699. <item>
 1700. <title>[COLOR coral]Daddys Home 2015 1080p[/COLOR]</title>
 1701.  
 1702. <link>https://uptobox.com/u20ulph7m0s0</link>
 1703.  
 1704. <thumbnail>https://i.imgur.com/dPxo74c.jpg</thumbnail>
 1705.  
 1706. </item>
 1707.  
 1708. <item>
 1709. <title>[COLOR coral]Daddy's Home 2 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1710.  
 1711. <link>https://uptobox.com/1tfrri5n8q23</link>
 1712.  
 1713. <thumbnail>https://i.imgur.com/1DDpT9k.jpg</thumbnail>
 1714.  
 1715. </item>
 1716.  
 1717. <item>
 1718. <title>[COLOR coral]Deep Blue Sea 2 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1719.  
 1720. <link>https://uptobox.com/3r9hqkeuzemw</link>
 1721.  
 1722. <thumbnail>https://i.imgur.com/ZMtDXe2.jpg</thumbnail>
 1723.  
 1724. </item>
 1725.  
 1726. <item>
 1727. <title>[COLOR coral]Brawl in Cell Block 99 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1728. <link>https://uptobox.com/etczpnyctecb</link>
 1729. <thumbnail>https://i.imgur.com/De33dp6.jpg</thumbnail>
 1730.  
 1731. </item>
 1732.  
 1733. <item>
 1734. <title>[COLOR coral]Distorted 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1735. <link>https://uptobox.com/t3ryafvgfnl2</link>
 1736. <thumbnail>https://i.imgur.com/ydMMbnu.jpg</thumbnail>
 1737.  
 1738. </item>
 1739.  
 1740. <item>
 1741. <title>[COLOR coral]Danger One 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1742. <link>https://uptobox.com/zoasgbnr0zbi</link>
 1743. <thumbnail>https://i.imgur.com/DIW3sRn.jpg</thumbnail>
 1744.  
 1745. </item>
 1746.  
 1747. <item>
 1748. <title>[COLOR coral]Gringo 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1749. <link>https://uptobox.com/ehbkpli755vv</link>
 1750. <thumbnail>https://i.imgur.com/sCltKpw.jpg</thumbnail>
 1751.  
 1752. </item>
 1753.  
 1754. <item>
 1755. <title>[COLOR coral]Game Night 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1756. <link>https://uptobox.com/mxdrqs3wcrd0</link>
 1757. <thumbnail>https://i.imgur.com/qIGCN5D.jpg</thumbnail>
 1758.  
 1759. </item>
 1760.  
 1761. <item>
 1762. <title>[COLOR coral]Guardians of the Galaxy Vol 2 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1763. <link>https://uptobox.com/78v2uxe9e548</link>
 1764. <thumbnail>https://i.imgur.com/y1LgQAO.jpg</thumbnail>
 1765. <fanart><link>https://i.imgur.com/u8VVjHG.jpg</fanart>
 1766. </item>
 1767.  
 1768. <item>
 1769. <title>[COLOR coral]Ghost In The Shell 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1770. <link>https://uptobox.com/juep0spvyr5a</link>
 1771. <thumbnail>https://i.imgur.com/k9XnZw8.png</thumbnail>
 1772. <fanart><link>https://i.imgur.com/YCr3gbD.jpg</fanart>
 1773. </item>
 1774.  
 1775. <item>
 1776. <title>[COLOR coral]Goon Last Of The Enforcers 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1777. <link>https://uptobox.com/vt6y8l74s1vo</link>
 1778. <thumbnail>https://i.imgur.com/FRKPvQf.jpg</thumbnail>
 1779.  
 1780. </item>
 1781.  
 1782. <item>
 1783. <title>[COLOR coral]Delirium 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1784. <link>https://uptobox.com/je1s8q42629t</link>
 1785. <thumbnail>https://i.imgur.com/rHOCU5c.jpg</thumbnail>
 1786.  
 1787. </item>
 1788.  
 1789. <item>
 1790. <title>[COLOR coral]Dont Open Your Eyes 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1791. <link>https://uptobox.com/rqs6fj8qejfp</link>
 1792. <thumbnail>http://stephen-builds.uk/art/sl6VjnY.jpg</thumbnail>
 1793.  
 1794. </item>
 1795.  
 1796. <item>
 1797. <title>[COLOR coral]Darc 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1798. <link>https://uptobox.com/vu0rhw6m1x6r</link>
 1799. <thumbnail>https://i.imgur.com/xjk3etQ.jpg</thumbnail>
 1800.  
 1801. </item>
 1802.  
 1803. <item>
 1804. <title>[COLOR coral]Death Wish 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1805. <link>https://uptobox.com/q71k4pwojwro</link>
 1806. <thumbnail>https://i.imgur.com/AcxGPeU.jpg</thumbnail>
 1807.  
 1808. </item>
 1809.  
 1810. <item>
 1811. <title>[COLOR coral]Dark Crimes 2016 1080p[/COLOR]</title>
 1812. <link>https://uptobox.com/aqq1cqv1hp3q</link>
 1813. <thumbnail>https://i.imgur.com/3EhbyaA.jpg</thumbnail>
 1814.  
 1815. </item>
 1816.  
 1817. <item>
 1818. <title>[COLOR coral]Daphne and Velma 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1819. <link>https://uptobox.com/nymwfe8emzuy</link>
 1820. <thumbnail>https://i.imgur.com/PmH1bAd.jpg</thumbnail>
 1821.  
 1822. </item>
 1823.  
 1824. <item>
 1825. <title>[COLOR coral]Doctor Strange 2016 1080p[/COLOR]</title>
 1826. <link>https://uptobox.com/fz9mipsl1qzv</link>
 1827. <thumbnail>https://i.imgur.com/IjUpouJ.jpg</thumbnail>
 1828.  
 1829. </item>
 1830.  
 1831. <item>
 1832. <title>[COLOR coral]Cargo 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1833. <link>https://uptobox.com/euj2709ie72m</link>
 1834. <thumbnail>https://i.imgur.com/60Ol6Ne.jpg</thumbnail>
 1835.  
 1836. </item>
 1837.  
 1838. <item>
 1839. <title>[COLOR coral]Cruise 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1840. <link>https://uptobox.com/b6t9mb25q8f4</link>
 1841. <thumbnail>https://i.imgur.com/0bQX9w5.jpg</thumbnail>
 1842.  
 1843. </item>
 1844.  
 1845. <item>
 1846. <title>[COLOR coral]Chappaquiddick 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1847. <link>https://uptobox.com/cufh28gq4cv3</link>
 1848. <thumbnail>https://i.imgur.com/YUbF05f.jpg</thumbnail>
 1849.  
 1850. </item>
 1851.  
 1852. <item>
 1853. <title>[COLOR coral]Backstabbed 2016 1080p[/COLOR]</title>
 1854. <link>https://uptobox.com/dz5iedi4n9d0</link>
 1855. <thumbnail>https://i.imgur.com/Rt5rTsl.jpg</thumbnail>
 1856.  
 1857. </item>
 1858.  
 1859. <item>
 1860. <title>[COLOR coral]Bad Moms 2016 1080p[/COLOR]</title>
 1861. <link>https://uptobox.com/pswfonjr446c</link>
 1862. <thumbnail>https://i.imgur.com/pqU1GIa.jpg</thumbnail>
 1863.  
 1864. </item>
 1865.  
 1866. <item>
 1867. <title>[COLOR coral]Batman v Superman Dawn of Justice 2016 1080p[/COLOR]</title>
 1868. <link>https://uptobox.com/63ztsg3saaqt</link>
 1869. <thumbnail>https://i.imgur.com/n8OqCEE.jpg</thumbnail>
 1870.  
 1871. </item>
 1872.  
 1873. <item>
 1874. <title>[COLOR coral]12 Strong 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1875. <link>https://uptobox.com/l7nyrnlayy3y</link>
 1876. <thumbnail>https://i.imgur.com/eCTP5V6.jpg</thumbnail>
 1877.  
 1878. </item>
 1879.  
 1880. <item>
 1881. <title>[COLOR coral]22 Chaser 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1882. <link>https://uptobox.com/lwfflj4mxnuy</link>
 1883. <thumbnail>https://i.imgur.com/XdAbp16.jpg</thumbnail>
 1884.  
 1885. </item>
 1886.  
 1887. <item>
 1888. <title>[COLOR coral]211 2018  1080p[/COLOR]</title>
 1889. <link>https://uptobox.com/5lmoeqgtkl8b</link>
 1890. <thumbnail>https://i.imgur.com/MBSZeQW.jpg</thumbnail>
 1891.  
 1892. </item>
 1893.  
 1894. <item>
 1895. <title>[COLOR coral]2.22 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1896. <link>https://uptobox.com/cvm2q0o9ijry</link>
 1897. <thumbnail>https://i.imgur.com/w7LITTe.jpg</thumbnail>
 1898.  
 1899. </item>
 1900.  
 1901. <item>
 1902. <title>[COLOR coral]Breath 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1903. <link>https://uptobox.com/4xb88zjqnnpf</link>
 1904. <thumbnail>https://i.imgur.com/v2J3TIb.jpg</thumbnail>
 1905.  
 1906. </item>
 1907.  
 1908. <item>
 1909. <title>[COLOR coral]Better Start Running 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1910. <link>https://uptobox.com/t7gmjcnuo4ob</link>
 1911. <thumbnail>https://i.imgur.com/DAEHT23.jpg</thumbnail>
 1912.  
 1913. </item>
 1914.  
 1915. <item>
 1916. <title>[COLOR coral]Bent 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1917. <link>https://uptobox.com/wfomky6yfi3w</link>
 1918. <thumbnail>https://i.imgur.com/yhoYtAG.jpg</thumbnail>
 1919.  
 1920. </item>
 1921.  
 1922. <item>
 1923. <title>[COLOR coral]Betrayed 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1924. <link>https://uptobox.com/yu1b5q782rrk</link>
 1925. <thumbnail>https://i.imgur.com/b4DNByJ.jpg</thumbnail>
 1926.  
 1927. </item>
 1928.  
 1929. <item>
 1930. <title>[COLOR coral]Bronson 2008 1080p[/COLOR]</title>
 1931. <link>https://uptobox.com/jjg41jnc3kyh</link>
 1932. <thumbnail>https://i.imgur.com/Nts4Wxq.jpg</thumbnail>
 1933.  
 1934. </item>
 1935.  
 1936. <item>
 1937. <title>[COLOR coral]Breaking In 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1938. <link>https://uptobox.com/rxbl2z3gjztx</link>
 1939. <thumbnail>https://i.imgur.com/ojmO9B6.jpg</thumbnail>
 1940.  
 1941. </item>
 1942.  
 1943. <item>
 1944. <title>[COLOR coral]Beauty Mark 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1945. <link>https://uptobox.com/67c6pcbved94</link>
 1946. <thumbnail>https://i.imgur.com/DWFZZDW.jpg</thumbnail>
 1947.  
 1948. </item>
 1949.  
 1950. <item>
 1951. <title>[COLOR coral]Born Guilty 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1952. <link>https://uptobox.com/mnejrf976v7s</link>
 1953. <thumbnail>https://i.imgur.com/P2iqu92.jpg</thumbnail>
 1954.  
 1955. </item>
 1956.  
 1957. <item>
 1958. <title>[COLOR coral]Black Water 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1959. <link>https://uptobox.com/9tv2souah7wk</link>
 1960. <thumbnail>https://i.imgur.com/bzpoyq5.jpg</thumbnail>
 1961.  
 1962. </item>
 1963.  
 1964. <item>
 1965. <title>[COLOR coral]Big Legend 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1966. <link>https://uptobox.com/rsqoc0cjbl35</link>
 1967. <thumbnail>https://i.imgur.com/CK1ecYV.jpg</thumbnail>
 1968.  
 1969. </item>
 1970.  
 1971. <item>
 1972. <title>[COLOR coral]Blockers 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1973. <link>https://uptobox.com/9cs2pp04zgm4</link>
 1974. <thumbnail>https://i.imgur.com/5eNMHVF.jpg</thumbnail>
 1975.  
 1976. </item>
 1977.  
 1978. <item>
 1979. <title>[COLOR coral]Beirut 2018 1080p[/COLOR]</title>
 1980. <link>https://uptobox.com/ayllw8pfgmak</link>
 1981. <thumbnail>https://i.imgur.com/AnJD4fm.jpg</thumbnail>
 1982.  
 1983. </item>
 1984.  
 1985. <item>
 1986. <title>[COLOR coral]American Assassin 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1987. <link>https://uptobox.com/a80mxt9yxjap</link>
 1988. <thumbnail>https://i.imgur.com/edZgz5Z.jpg</thumbnail>
 1989.  
 1990. </item>
 1991.  
 1992. <item>
 1993. <title>[COLOR coral]Among Us 2017 1080p[/COLOR]</title>
 1994. <link>https://uptobox.com/rk91u6tea9es</link>
 1995. <thumbnail>https://i.imgur.com/gPMP6YN.jpg</thumbnail>
 1996.  
 1997. </item>
 1998.  
 1999. <item>
 2000. <title>[COLOR coral]A Dogs Purpose 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2001. <link>https://uptobox.com/wb5qaz1sh7ci</link>
 2002. <thumbnail>https://i.imgur.com/vrvXP4k.jpg</thumbnail>
 2003.  
 2004. </item>
 2005.  
 2006. <item>
 2007. <title>[COLOR coral]A Dark Song 2016 1080p[/COLOR]</title>
 2008. <link>https://uptobox.com/9ggvzjlbxucz</link>
 2009. <thumbnail>https://i.imgur.com/buLGMuV.jpg</thumbnail>
 2010. <fanart><link>https://i.imgur.com/ONnXWGU.jpg</fanart>
 2011. </item>
 2012.  
 2013. <item>
 2014. <title>[COLOR coral]A Bad Moms Christmas 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2015. <link>https://uptobox.com/7t65rasx9dca</link>
 2016. <thumbnail>https://i.imgur.com/mxx0ELA.jpg</thumbnail>
 2017.  
 2018. </item>
 2019.  
 2020. <item>
 2021. <title>[COLOR coral]Life of the Party 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2022. <link>https://uptobox.com/k7k31a2cljoy</link>
 2023. <thumbnail>https://i.imgur.com/DUgfRmn.jpg</thumbnail>
 2024.  
 2025. </item>
 2026.  
 2027. <item>
 2028. <title>[COLOR coral]London Has Fallen 2016 1080p[/COLOR]</title>
 2029. <link>https://uptobox.com/fgcwyl3z1ero</link>
 2030. <thumbnail>https://i.imgur.com/SiTOKlI.jpg</thumbnail>
 2031. <fanart><link>https://i.imgur.com/QK9IVph.jpg</fanart>
 2032. </item>
 2033.  
 2034. <item>
 2035. <title>[COLOR coral]Chips 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2036. <link>
 2037. https://uptobox.com/x1aqa5ds9ul5</link>
 2038. https://uptobox.com/ialc1u9iaot4</link><thumbnail>https://i.imgur.com/W8AWmwl.jpg</thumbnail>
 2039. <fanart><link>https://i.imgur.com/MfMDLII.jpg</fanart>
 2040. </item>
 2041.  
 2042. <item>
 2043. <title>[COLOR coral]Curse of the Witch's Doll 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2044. <link>https://uptobox.com/43ddiy1h2lym</link>
 2045. <thumbnail>https://i.imgur.com/ItV5zbR.jpg</thumbnail>
 2046.  
 2047. </item>
 2048.  
 2049. <item>
 2050. <title>[COLOR coral]Deadpool 2 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2051. <link>https://uptobox.com/wx78fntr661c</link>
 2052. <thumbnail>https://i.imgur.com/kniE3jm.jpg</thumbnail>
 2053.  
 2054. </item>
 2055.  
 2056. <item>
 2057. <title>[COLOR coral]Desperate Cowboys 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2058. <link>https://uptobox.com/1novaql19dtc</link>
 2059. <thumbnail>https://i.imgur.com/8gGD8uf.jpg</thumbnail>
 2060.  
 2061. </item>
 2062.  
 2063. <item>
 2064. <title>[COLOR coral]Ride 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2065. <link>https://uptobox.com/2oykylqk1b1b</link>
 2066. <thumbnail>https://i.imgur.com/uqrJaen.jpg</thumbnail>
 2067.  
 2068. </item>
 2069.  
 2070. <item>
 2071. <title>[COLOR coral]Reprisal 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2072. <link>
 2073. https://uptobox.com/mom1p9oy5yt7</link>
 2074. https://uptobox.com/av1kl1d9b05q</link>
 2075. https://1fichier.com/?2nmirunpjjurqfhk509i</link><thumbnail>https://i.imgur.com/UkbhZ2H.jpg</thumbnail>
 2076.  
 2077. </item>
 2078.  
 2079. <item>
 2080. <title>[COLOR coral]Rampage 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2081. <link>https://uptobox.com/ec5f3xz77y77</link>
 2082. <thumbnail>https://i.imgur.com/viqkChU.jpg</thumbnail>
 2083.  
 2084. </item>
 2085.  
 2086. <item>
 2087. <title>[COLOR coral]Revenge 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2088.  
 2089. <link>https://uptobox.com/9z8v2bb644f2</link>
 2090.  
 2091. <thumbnail>https://i.imgur.com/dxgvX1W.jpg</thumbnail>
 2092.  
 2093. </item>
 2094.  
 2095. <item>
 2096. <title>[COLOR coral]Red Sparrow 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2097.  
 2098. <link>https://uptobox.com/5m3d4j6fho3s</link>
 2099.  
 2100. <thumbnail>https://i.imgur.com/8Aj3Ury.jpg</thumbnail>
 2101.  
 2102. </item>
 2103.  
 2104. <item>
 2105. <title>[COLOR coral]Relentless 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2106. <link>https://uptobox.com/q6t8sa9xpguv</link>
 2107. <thumbnail>https://i.imgur.com/PfzO5zl.jpg</thumbnail>
 2108.  
 2109. </item>
 2110.  
 2111. <item>
 2112. <title>[COLOR coral]Ready Player One 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2113. <link>https://uptobox.com/11x5bfsxosa1</link>
 2114. <thumbnail>https://i.imgur.com/vzS23fO.jpg</thumbnail>
 2115.  
 2116. </item>
 2117.  
 2118.  
 2119. <item>
 2120. <title>[COLOR coral]Righteous Kill 2008 1080p[/COLOR]</title>
 2121. <link>https://uptobox.com/0xdv923nc4dg</link>
 2122. <thumbnail>https://i.imgur.com/zZBiFSx.jpg</thumbnail>
 2123.  
 2124. </item>
 2125.  
 2126. <item>
 2127. <title>[COLOR coral]Die In One Day 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2128. <link>https://uptobox.com/t2lwlo7p4dzi</link>
 2129. <thumbnail>https://i.imgur.com/vArWipe.jpg</thumbnail>
 2130.  
 2131. </item>
 2132.  
 2133. <item>
 2134. <title>[COLOR coral]Mamma Mia Here We Go Again 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2135. <link>https://uptobox.com/9p3eul3k218l</link>
 2136. <thumbnail>https://i.imgur.com/zTVfhIt.jpg</thumbnail>
 2137.  
 2138. </item>
 2139.  
 2140. <item>
 2141. <title>[COLOR coral]Lowriders 2016 1080p[/COLOR]</title>
 2142. <link>https://uptobox.com/zbomgpanpenr</link>
 2143. <thumbnail>https://i.imgur.com/9IikZ6L.jpg</thumbnail>
 2144.  
 2145. </item>
 2146.  
 2147. <item>
 2148. <title>[COLOR coral]Like Father 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2149. <link>https://uptobox.com/a7dksbyshdtx</link>
 2150. <thumbnail>https://i.imgur.com/Hu677oT.jpg</thumbnail>
 2151.  
 2152. </item>
 2153.  
 2154. <item>
 2155. <title>[COLOR coral]Logan 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2156. <link>https://uptobox.com/e9yqt87emaqg</link>
 2157. <thumbnail>https://i.imgur.com/Tg92ZC8.jpg</thumbnail>
 2158.  
 2159. </item>
 2160.  
 2161. <item>
 2162. <title>[COLOR coral]King Arthur Legend Of The Sword 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2163. <link>https://uptobox.com/r8dpg0allc5s</link>
 2164. <thumbnail>https://i.imgur.com/yrFQRG2.jpg</thumbnail>
 2165.  
 2166. </item>
 2167.  
 2168. <item>
 2169. <title>[COLOR coral]Kong Skull Island 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2170. <link>https://uptobox.com/ov62c43wygjh</link>
 2171. <thumbnail>https://i.imgur.com/TmhmqOH.jpg</thumbnail>
 2172. <fanart><link>https://i.imgur.com/K9VcwFm.jpg</fanart>
 2173. </item>
 2174.  
 2175. <item>
 2176. <title>[COLOR coral]Killing Joan 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2177. <link>https://uptobox.com/ylfd1ima6vrj</link>
 2178. <thumbnail>https://i.imgur.com/WavkwT2.jpg</thumbnail>
 2179.  
 2180. </item>
 2181.  
 2182. <item>
 2183. <title>[COLOR coral]Kingsman The Golden Circle 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2184. <link>https://uptobox.com/79dezaalj9r2</link>
 2185. <thumbnail>https://i.imgur.com/mWJO0xq.jpg</thumbnail>
 2186.  
 2187. </item>
 2188.  
 2189. <item>
 2190. <title>[COLOR coral]Jungle 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2191. <link>https://uptobox.com/ojjp2tsoi16t</link>
 2192. <thumbnail>https://i.imgur.com/iK5LNCN.jpg</thumbnail>
 2193.  
 2194. </item>
 2195.  
 2196. <item>
 2197. <title>[COLOR coral]Justice 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2198. <link>https://uptobox.com/m2wsurlwfly8</link>
 2199. <thumbnail>https://i.imgur.com/dAuIJB3.jpg</thumbnail>
 2200.  
 2201. </item>
 2202.  
 2203. <item>
 2204. <title>[COLOR coral]Kings 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2205. <link>https://uptobox.com/kdaci480rala</link>
 2206. <thumbnail>https://i.imgur.com/Nxs4z0K.jpg</thumbnail>
 2207.  
 2208. </item>
 2209.  
 2210. <item>
 2211. <title>[COLOR coral]Super Troopers 2 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2212. <link>https://uptobox.com/tq1yu68ve1vr</link>
 2213. <thumbnail>https://i.imgur.com/wVM16We.jpg</thumbnail>
 2214.  
 2215. </item>
 2216.  
 2217. <item>
 2218. <title>[COLOR coral]Skyscraper 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2219. <link>https://uptobox.com/qgrcwlucw3my</link>
 2220. <thumbnail>https://i.imgur.com/lA6mjJy.jpg</thumbnail>
 2221.  
 2222. </item>
 2223.  
 2224. <item>
 2225. <title>[COLOR coral]Slice 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2226. <link>https://uptobox.com/j910lmqqry0w</link>
 2227. <thumbnail>https://i.imgur.com/KRdJ3LY.jpg</thumbnail>
 2228.  
 2229. </item>
 2230.  
 2231. <item>
 2232. <title>[COLOR coral]Strange Nature 2018[/COLOR]</title>
 2233. <link>https://uptobox.com/jjc5yc6xcl2p</link>
 2234. <thumbnail>https://i.imgur.com/Pf7gzJn.jpg</thumbnail>
 2235.  
 2236. </item>
 2237.  
 2238. <item>
 2239. <title>[COLOR coral]Sicario Day of the Soldado 2018[/COLOR]</title>
 2240. <link>https://uptobox.com/f2i6h0j0c0o1</link>
 2241. <thumbnail>https://i.imgur.com/nXGgrWP.png</thumbnail>
 2242.  
 2243. </item>
 2244.  
 2245.  
 2246. <item>
 2247. <title>[COLOR coral]Skybound 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2248. <link>https://uptobox.com/p394upu851ys</link>
 2249. <thumbnail>https://i.imgur.com/Iq4wQWM.jpg</thumbnail>
 2250.  
 2251. </item>
 2252.  
 2253. <item>
 2254. <title>[COLOR coral]Stillwater 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2255. <link>https://uptobox.com/b8zdise82au9</link>
 2256. <thumbnail>https://i.imgur.com/6JR0Nml.jpg</thumbnail>
 2257.  
 2258. </item>
 2259.  
 2260. <item>
 2261. <title>[COLOR coral]Spider-Man: Homecoming 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2262. <link>https://uptobox.com/f6pre3se3tm6</link>
 2263. <thumbnail>https://i.imgur.com/qWafTQS.jpg</thumbnail>
 2264.  
 2265. </item>
 2266.  
 2267. <title>[COLOR coral]Second Nature 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2268. <link>https://uptobox.com/6zkz4jmuzmj4</link>
 2269. <thumbnail>https://i.imgur.com/JucwtMt.jpg</thumbnail>
 2270.  
 2271. </item>
 2272.  
 2273. <item>
 2274. <title>[COLOR coral]Stronger 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2275. <link>https://uptobox.com/nh1rpup4upxz</link>
 2276. <thumbnail>https://i.imgur.com/FLW3MP8.jpg</thumbnail>
 2277.  
 2278. </item>
 2279.  
 2280. <item>
 2281. <title>[COLOR coral]Silence 2016 1080p[/COLOR]</title>
 2282. <link>https://uptobox.com/rfjaavnr2zo5</link>
 2283. <thumbnail>https://i.imgur.com/KEB6HYw.jpg</thumbnail>
 2284.  
 2285. </item>
 2286.  
 2287. <item>
 2288. <title>[COLOR coral]Southpaw 2015 1080p[/COLOR]</title>
 2289. <link>https://uptobox.com/7k9jtt8ec1tg</link>
 2290. <thumbnail>https://i.imgur.com/egsUDno.jpg</thumbnail>
 2291. <fanart><link>https://i.imgur.com/GOJUQo2.jpg</fanart>
 2292. </item>
 2293.  
 2294. <item>
 2295. <title>[COLOR coral]Tag 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2296. <link>https://uptobox.com/pxr7vldo2nm1</link>
 2297. <thumbnail>https://i.imgur.com/NJ4pPMH.jpg</thumbnail>
 2298.  
 2299. </item>
 2300.  
 2301. <item>
 2302. <title>[COLOR coral]The Krays Dead Man Walking 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2303. <link>https://uptobox.com/tmtldd6g4ppb</link>
 2304. <thumbnail>https://i.imgur.com/hKawuLT.jpg</thumbnail>
 2305.  
 2306. </item>
 2307.  
 2308. <item>
 2309. <title>[COLOR coral]Upgrade 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2310. <link>https://uptobox.com/cokb008mi6h6</link>
 2311. <thumbnail>https://i.imgur.com/YvZ6Khc.jpg</thumbnail>
 2312.  
 2313. </item>
 2314.  
 2315. <item>
 2316. <title>[COLOR coral]The Predator 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2317. <link>https://uptobox.com/6xonlerff626</link>
 2318. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM5MDk2NDIxMF5BMl5BanBnXkFtZTgwNjU5NDk3NTM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2319.  
 2320. </item>
 2321.  
 2322. <item>
 2323. <title>[COLOR coral]The Commuter 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2324.  
 2325. <link>https://uptobox.com/0r19wonffr0w</link>
 2326.  
 2327. <thumbnail>https://i.imgur.com/vra3ybn.jpg</thumbnail>
 2328.  
 2329. </item>
 2330.  
 2331. <item>
 2332. <title>[COLOR coral]The Mummy 2017 1080p[/COLOR]</title>
 2333.  
 2334. <link>https://uptobox.com/r8hnwn6jnhny</link>
 2335.  
 2336. <thumbnail>https://i.imgur.com/exS2FLR.jpg</thumbnail>
 2337. <fanart><link>https://i.imgur.com/zjCTSMB.jpg</fanart>
 2338. </item>
 2339.  
 2340. <item>
 2341. <title>[COLOR coral]The Resistance Banker 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2342. <link>https://uptobox.com/9pwzw9dard0j</link>
 2343. <thumbnail>https://i.imgur.com/BjvB9Tf.jpg</thumbnail>
 2344.  
 2345. </item>
 2346.  
 2347. <item>
 2348. <title>[COLOR coral]The After Party 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2349. <link>https://uptobox.com/1bkpyrd4724h</link>
 2350. <thumbnail>https://i.imgur.com/9XHGP8x.jpg</thumbnail>
 2351.  
 2352. </item>
 2353.  
 2354. <item>
 2355. <title>[COLOR coral]Truth or Dare 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2356. <link>https://uptobox.com/ewd1bxej0mu7</link>
 2357. <thumbnail>https://i.imgur.com/RRRzTWI.jpg</thumbnail>
 2358.  
 2359. </item>
 2360.  
 2361. <item>
 2362. <title>[COLOR coral]The Ranger 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2363. <link>https://uptobox.com/ahb4sg3mzqf1</link>
 2364. <thumbnail>https://i.imgur.com/PnreszM.jpg</thumbnail>
 2365.  
 2366. </item>
 2367.  
 2368. <item>
 2369. <title>[COLOR coral]The More You Ignore Me 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2370. <link>https://uptobox.com/842iy3oqj4u3</link>
 2371. <thumbnail>https://i.imgur.com/NtZTpp2.jpg</thumbnail>
 2372.  
 2373. </item>
 2374.  
 2375. <item>
 2376. <title>[COLOR coral]The Amityville Murders 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2377. <link>https://uptobox.com/k6k64dc42mws</link>
 2378. <thumbnail>https://i.imgur.com/5qiTSuv.jpg</thumbnail>
 2379.  
 2380. </item>
 2381.  
 2382. <item>
 2383. <title>[COLOR coral]The Toybox 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2384. <link>https://uptobox.com/9flyw55e5o12</link>
 2385. <thumbnail>https://i.imgur.com/cbyd4KE.jpg</thumbnail>
 2386.  
 2387. </item>
 2388.  
 2389. <item>
 2390. <title>[COLOR coral]The Outer Wild 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2391. <link>https://uptobox.com/jb6nxrp9rvog</link>
 2392. <thumbnail>https://i.imgur.com/AEM5B6w.jpg</thumbnail>
 2393.  
 2394. </item>
 2395.  
 2396. <item>
 2397. <title>[COLOR coral]The Middle of X 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2398. <link>https://uptobox.com/m292ewbvhqw7</link>
 2399. <thumbnail>https://i.imgur.com/sNVzyhx.jpg</thumbnail>
 2400.  
 2401. </item>
 2402.  
 2403. <item>
 2404. <title>[COLOR coral]The Meg 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2405. <link>https://uptobox.com/82aflg062xri</link>
 2406. <thumbnail>https://i.imgur.com/DUTUI0F.jpg</thumbnail>
 2407.  
 2408. </item>
 2409.  
 2410. <item>
 2411. <title>[COLOR coral]The Campus 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2412. <link>https://uptobox.com/4xt1c3zyj9a0</link>
 2413. <thumbnail>https://i.imgur.com/RYFV3eZ.jpg</thumbnail>
 2414.  
 2415. </item>
 2416.  
 2417. <item>
 2418. <title>[COLOR coral]The First Purge 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2419. <link>https://uptobox.com/x8jnv1j9n5n2</link>
 2420. <thumbnail>https://i.imgur.com/0zj8mbX.jpg</thumbnail>
 2421.  
 2422. </item>
 2423.  
 2424. <item>
 2425. <title>[COLOR coral]The Dawnseeker 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2426. <link>https://uptobox.com/h1pr7s8e09z7</link>
 2427. <thumbnail>https://i.imgur.com/mnYZAfG.jpg</thumbnail>
 2428.  
 2429. </item>
 2430.  
 2431. <item>
 2432. <title>[COLOR coral]The Darkest Minds 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2433. <link>https://uptobox.com/kvfrqh913u4e</link>
 2434. <thumbnail>https://i.imgur.com/sXTHQYC.jpg</thumbnail>
 2435.  
 2436. </item>
 2437.  
 2438. <item>
 2439. <title>[COLOR coral]The Warning 2018 1080p[/COLOR]</title>
 2440. <link>https://uptobox.com/3n9f3cqmcwyv</link>
 2441. <thumbnail>https://i.imgur.com/8RyqCDw.jpg</thumbnail>
 2442.  
 2443. </item>
 2444.  
 2445. <item>
 2446. <title>[COLOR coral]A Few Good Men[/COLOR]</title>
 2447. <summary>Storyline
 2448. In this dramatic courtroom thriller, LT Daniel Kaffee, a Navy lawyer who has never seen the inside of the courtroom, defends two stubborn Marines who have been accused of murdering a colleague. Kaffee is known as being lazy and had arranged for a plea bargain. Downey's Aunt Ginny appoints Cmdr. Galloway to represent him. Also on the legal staff is LTJG Sam Weinberg. The team rounds up many facts and Kaffee is discovering that he is really cut out for trial work. The defense is originally based upon the fact that PFC Santiago, the victim, was given a "CODE RED". Santiago was basically a screw-up. At Gitmo, screw-ups aren't tolerated. Especially by Col. Nathan Jessup. In Cuba, Jessup and two senior officers try to give all the help they can, but Kaffee knows something's fishy. In the conclusion of the film, the fireworks are set off by a confrontation between Jessup and Kaffee.
 2449. 15 | 2h 18min | Drama , Thriller | 1 January 1993</summary>
 2450. <link>https://uptobox.com/gdeaus7b6o6i</link>
 2451. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRlZDQ1MmUtMzE2Yi00YTkxLTk1MGMtYmIyYWQwODcxYzRlXkEyXkFqcGdeQXVyNTI4MjkwNjA@._V1_.jpg</thumbnail>
 2452. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRlZDQ1MmUtMzE2Yi00YTkxLTk1MGMtYmIyYWQwODcxYzRlXkEyXkFqcGdeQXVyNTI4MjkwNjA@._V1_.jpg</fanart>
 2453. </item>
 2454.  
 2455. <item>
 2456. <title>[COLOR coral]Airplane![/COLOR]</title>
 2457. <summary>Storyline
 2458. Still craving for the love of his life, Ted Striker follows Elaine onto the flight that she is working on as a member of the cabin crew. Elaine doesn't want to be with Ted anymore, but when the crew and passengers fall ill from food poisoning, all eyes are on Ted.
 2459. A | 1h 28min | Comedy | 7 August 1980</summary>
 2460. <link>https://uptobox.com/qif4kbdy3dii</link>
 2461. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjA3YjdhMWEtYjc2Ni00YzVlLWI0MTUtMGZmNTJjNmU0Yzk2XkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_.jpg</thumbnail>
 2462. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjA3YjdhMWEtYjc2Ni00YzVlLWI0MTUtMGZmNTJjNmU0Yzk2XkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_.jpg</fanart>
 2463. </item>
 2464.  
 2465. <item>
 2466. <title>[COLOR coral]Airplane II: The Sequel[/COLOR]</title>
 2467. <summary>Storyline
 2468. Years have passed since Ted Striker heroically saved many lives by avoiding a plane crash. Working as a test pilot for a new Lunar Shuttle, he gets innocently sent into a mental ward after a crash of the badly constructed, computer-navigated spaceship. When he hears that the exactly same type of shuttle is scheduled for a moon flight soon, he breaks out to hinder the launch. Aboard, Ted finds his ex-ex Elaine Dickinson working as stewardess again and her fiancé Simon, a member of the committee that wants the Mayflower I to be launched. In flight, the ship's computer ROK 9000 takes control, killing the crew. Ted and Elaine manage to switch it off, and now it is up to Ted again to save the passengers' lives - if there only wouldn't be these flashbacks to the war and these people who know Ted and have no faith in his abilities at all.
 2469. 15 | 1h 25min | Comedy , Sci-Fi | 23 January 1983</summary>
 2470. <link>https://uptobox.com/zspb3308iini</link>
 2471. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmVkYjg2MDUtN2ExNi00N2QzLTliOWYtMjAzYWNlYjQ1MWZjXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2472. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmVkYjg2MDUtN2ExNi00N2QzLTliOWYtMjAzYWNlYjQ1MWZjXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg</fanart>
 2473. </item>
 2474.  
 2475. <item>
 2476. <title>[COLOR coral]Ali G Indahouse[/COLOR]</title>
 2477. <summary>Storyline
 2478. Ali G unwittingly becomes a pawn in the evil Chancellor's plot to overthrow the Prime Minister of Great Britain. However, instead of bringing the Prime Minister down, Ali is embraced by the nation as the voice of youth and 'realness', making the Prime Minister and his government more popular than ever.
 2479. 15 | 1h 25min | Comedy | 22 March 2002</summary>
 2480. <link>https://uptobox.com/68de8tca0vjf</link>
 2481. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzVkNTNiYTEtMDNkNC00ODIzLTk1MTYtYTQ5YmI4NDgyOGE1XkEyXkFqcGdeQXVyNTIzOTk5ODM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2482. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZThiNGVhMTYtNmZiNy00Njc4LTk5NjktODM3NDQ0NzEzNGQ4XkEyXkFqcGdeQXVyNTIzOTk5ODM@._V1_.jpg</fanart>
 2483. </item>
 2484.  
 2485. <item>
 2486. <title>[COLOR coral]Apocalypse Now[/COLOR]</title>
 2487. <summary>Storyline
 2488. It is the height of the war in Vietnam, and U.S. Army Captain Willard is sent by Colonel Lucas and a General to carry out a mission that, officially, 'does not exist - nor will it ever exist'. The mission: To seek out a mysterious Green Beret Colonel, Walter Kurtz, whose army has crossed the border into Cambodia and is conducting hit-and-run missions against the Viet Cong and NVA. The army believes Kurtz has gone completely insane and Willard's job is to eliminate him! Willard, sent up the Nung River on a U.S. Navy patrol boat, discovers that his target is one of the most decorated officers in the U.S. Army. His crew meets up with surfer-type Lt-Colonel Kilgore, head of a U.S Army helicopter cavalry group which eliminates a Viet Cong outpost to provide an entry point into the Nung River. After some hair-raising encounters, in which some of his crew are killed, Willard, Lance and Chef reach Colonel Kurtz's outpost, beyond the Do Lung Bridge. Now, after becoming prisoners of Kurtz, will Willard & the others be able to fulfill their mission?
 2489. X | 2h 27min | Drama , War | 19 December 1979</summary>
 2490. <link>https://uptobox.com/q648iuwfr13v</link>
 2491. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZGM3ODFkYTAtYzU2OC00NzdmLWI3YWUtZWVmOGExNWE0MmJkXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2492. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZGM3ODFkYTAtYzU2OC00NzdmLWI3YWUtZWVmOGExNWE0MmJkXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</fanart>
 2493. </item>
 2494.  
 2495. <item>
 2496. <title>[COLOR coral]As Good as It Gets[/COLOR]</title>
 2497. <summary>Storyline
 2498. New York City. Melvin Udall, a cranky, bigoted, obsessive-compulsive writer, finds his life turned upside down when neighboring gay artist Simon is hospitalized and his dog is entrusted to Melvin. In addition, Carol, the only waitress who will tolerate him, must leave work to care for her sick son, making it impossible for Melvin to eat breakfast.
 2499. 15 | 2h 19min | Comedy , Drama , Romance | 13 March 1998</summary>
 2500. <link>https://uptobox.com/3w8g670mryty</link>
 2501. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWMxZTgzMWEtMTU0Zi00NDc5LWFkZjctMzUxNDIyNzZiMmNjXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</thumbnail>
 2502. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWMxZTgzMWEtMTU0Zi00NDc5LWFkZjctMzUxNDIyNzZiMmNjXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</fanart>
 2503. </item>
 2504.  
 2505. <item>
 2506. <title>[COLOR coral]Back to the Future[/COLOR]</title>
 2507. <summary>Storyline
 2508. Marty McFly, a typical American teenager of the Eighties, is accidentally sent back to 1955 in a plutonium-powered DeLorean "time machine" invented by a slightly mad scientist. During his often hysterical, always amazing trip back in time, Marty must make certain his teenage parents-to-be meet and fall in love - so he can get back to the future.
 2509. PG | 1h 56min | Adventure , Comedy , Sci-Fi | 4 December 1985</summary>
 2510. <link>https://uptobox.com/9aocvgvj5fl2</link>
 2511. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmU0M2Y1OGUtZjIxNi00ZjBkLTg1MjgtOWIyNThiZWIwYjRiXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,643,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2512. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmU0M2Y1OGUtZjIxNi00ZjBkLTg1MjgtOWIyNThiZWIwYjRiXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,643,1000_AL_.jpg</fanart>
 2513. </item>
 2514.  
 2515. <item>
 2516. <title>[COLOR coral]Back to the Future Part II[/COLOR]</title>
 2517. <summary>Storyline
 2518. Marty McFly has only just gotten back from the past, when he is once again picked up by Dr. Emmett Brown and sent through time to the future. Marty's job in the future is to pose as his own son to prevent him from being thrown in prison. Unfortunately, things get worse when the future changes the present.
 2519. PG | 1h 48min | Adventure , Comedy , Sci-Fi | 24 November 1989</summary>
 2520. <link>https://uptobox.com/y0hoktbbocnc</link>
 2521. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTMxMGM5MjItNDJhNy00MWI2LWJlZWMtOWFhMjI5ZTQwMWM3XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</thumbnail>
 2522. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTMxMGM5MjItNDJhNy00MWI2LWJlZWMtOWFhMjI5ZTQwMWM3XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</fanart>
 2523. </item>
 2524.  
 2525. <item>
 2526. <title>[COLOR coral]Back to the Future Part III[/COLOR]</title>
 2527. <summary>Storyline
 2528. Stranded in 1955, Marty McFly receives written word from his friend, Doctor Emmett Brown, as to where can be found the DeLorean time machine. However, an unfortunate discovery prompts Marty to go to his friend's aid. Using the time machine, Marty travels to the old west where his friend has run afoul of a gang of thugs and has fallen in love with a local schoolteacher. Using the technology from the time, Marty and Emmett devise one last chance to send the two of them back to the future.
 2529. PG | 1h 58min | Adventure , Comedy , Sci-Fi | 11 July 1990</summary>
 2530. <link>https://uptobox.com/n0lpb9ymonl9</link>
 2531. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjhlMGYxNmMtOWFmMi00Y2M2LWE5NWYtZTdlMDRlMGEzMDA3XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2532. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjhlMGYxNmMtOWFmMi00Y2M2LWE5NWYtZTdlMDRlMGEzMDA3XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</fanart>
 2533. </item>
 2534.  
 2535. <item>
 2536. <title>[COLOR coral]Bad Boys[/COLOR]</title>
 2537. <summary>Storyline
 2538. Marcus Burnett is a hen-pecked family man. Mike Lowry is a foot-loose and fancy free ladies' man. Both are Miami policemen, and both have 72 hours to reclaim a consignment of drugs stolen from under their station's nose. To complicate matters, in order to get the assistance of the sole witness to a murder, they have to pretend to be each other.
 2539. 18 | 1h 59min | Action , Comedy , Crime | 16 June 1995</summary>
 2540. <link>https://uptobox.com/gcdkxy5fzz9i</link>
 2541. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGE1ZTQ0ZTEtZTEwZS00NWE0LTlmMDUtMTE1ZWJiZTYzZTQ2XkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2542. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGE1ZTQ0ZTEtZTEwZS00NWE0LTlmMDUtMTE1ZWJiZTYzZTQ2XkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</fanart>
 2543. </item>
 2544.  
 2545. <item>
 2546. <title>[COLOR coral]Bad Girls[/COLOR]</title>
 2547. <summary>Storyline
 2548. When saloon prostitute Cody Zamora rescues her friend Anita from an abusive customer by killing him, she is sentenced to hang. However, Anita and their two friends Eileen and Lilly rescue Cody and the four make a run for Texas, pursued by Graves and O'Brady, two Pinkerton detectives hired to track them. When Cody withdraws her savings from a Texas bank, the women believe they can now start a new life in Oregon. But Cody's old partner Kid Jarrett takes Cody's money when his gang robs the bank, and so the four so-called "Honky- Tonk Harlots" set out to recover the money, with the Pinkertons hot on their trail.
 2549. 15 | 1h 39min | Romance , Western | 1 July 1994</summary>
 2550. <link>https://uptobox.com/e9vhnv181ugc</link>
 2551. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcyNDQ0OTAxMF5BMl5BanBnXkFtZTYwMDA4NjA5._V1_.jpg</thumbnail>
 2552. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcyNDQ0OTAxMF5BMl5BanBnXkFtZTYwMDA4NjA5._V1_.jpg</fanart>
 2553. </item>
 2554.  
 2555. <item>
 2556. <title>[COLOR coral]Basic Instinct[/COLOR]</title>
 2557. <summary>Storyline
 2558. A former rock star, Johnny Boz, is brutally killed during sex, and the case is assigned to detective Nick Curran of the SFPD. During the investigation, Nick meets Catherine Tramell, a crime novelist who was Boz's girlfriend when he died. Catherine proves to be a very clever and manipulative woman, and though Nick is more or less convinced that she murdered Boz, he is unable to find any evidence. Later, when Nilsen, Nick's rival in the police, is killed, Nick suspects of Catherine's involvement in it. He then starts to play a dangerous lust-filled mind game with Catherine to nail her, but as their relationship progresses, the body count rises and contradicting evidences force Nick to start questioning his own suspicions about Catherine's guilt.
 2559. 18 | 2h 7min | Drama, Mystery, Thriller | 8 May 1992</summary>
 2560. <link>https://uptobox.com/7ux04ee8ewhd</link>
 2561. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjk0YmJkNjItNDY3Mi00ZWFiLWEwY2EtMDJlZWJlOWZkNzJlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2562. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzBhNDc5YzUtNTJiZC00OTkxLTg4ZmUtZDBkN2U0YTA2YjFjXkEyXkFqcGdeQXVyMjgzMTEzNDU@._V1_.jpg</fanart>
 2563. </item>
 2564.  
 2565. <item>
 2566. <title>[COLOR coral]Bedazzled[/COLOR]</title>
 2567. <summary>Storyline
 2568. Elliot Richardson, a socially awkward IT worker, is given seven wishes to get the girl of his dreams when he meets up with a very seductive Satan. The catch: his soul. Some of his wishes include being a 7 foot basketball star, a wealthy, powerful man, and a sensitive caring guy. But, as could be expected, the Devil must put her own little twist on each his fantasies.
 2569. 12 | 1h 33min | Comedy, Fantasy | 10 November 2000</summary>
 2570. <link>https://uptobox.com/3yju43ivece4</link>
 2571. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODgxOTg5OGUtOWViMC00NjM5LWEyMTQtN2M4NTBjYWUzOWUzXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_SX672_AL_.jpg</thumbnail>
 2572. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODgxOTg5OGUtOWViMC00NjM5LWEyMTQtN2M4NTBjYWUzOWUzXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_SX672_AL_.jpg</fanart>
 2573. </item>
 2574.  
 2575. <item>
 2576. <title>[COLOR coral]Beetlejuice[/COLOR]</title>
 2577. <summary>Storyline
 2578. Adam and Barbara are a normal couple...who happen to be dead. They have given their precious time to decorate their house and make it their own, but unfortunately a family is moving in, and not quietly. Adam and Barbara try to scare them out, but end up becoming the main attraction to the money making family. They call upon Beetlejuice to help, but Beetlejuice has more in mind than just helping.
 2579. 15 | 1h 32min | Comedy, Fantasy | 19 August 1988</summary>
 2580. <link>https://uptobox.com/tr1kxm40slpl</link>
 2581. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDdmNjBlYTctNWU0MC00ODQxLWEzNDQtZGY1NmRhYjNmNDczXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_SX670_AL_.jpg</thumbnail>
 2582. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg1NzI2MDQ3M15BMl5BanBnXkFtZTcwNDI1OTAzOQ@@._V1_.jpg</fanart>
 2583. </item>
 2584.  
 2585. <item>
 2586. <title>[COLOR coral]Beverly Hills Cop[/COLOR]</title>
 2587. <summary>Storyline
 2588. Detroit cop Axel Foley is delighted when he receives a surprise visit from his best friend Mikey Tandino, who lives in California. Not long after Mikey arrives in Detroit, Mikey is killed, right in front of Axel, by a man named Zack. Axel follows Zack to Beverly Hills, California, where Beverly Hills police department Lieutenant Andrew Bogomil assigns Detective Billy Rosewood and Rosewood's partner, Sergeant John Taggart, to keep an eye on Axel. Axel visits his friend Jenny Summers, who works in an art gallery. With Jenny's help, Axel discovers that Zack works for Jenny's boss, Victor Maitland, the man who owns the art gallery. Maitland is a drug kingpin who is using the gallery as a front, and Maitland had Zack kill Mikey after Maitland accused Mikey of stealing some of Maitland's bonds. With the help of Jenny, Billy, and Taggart, Axel does what he can to make sure Maitland and Zack won't kill any more people.
 2589. 15 | 1h 45min | Action , Comedy , Crime | 25 January 1985</summary>
 2590. <link>https://uptobox.com/8e40a9to2pnr</link>
 2591. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2MyZDE0YjAtNWFjYy00MWRlLTk3MTktMzY3ZDVhNTJkZTlmXkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,698,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2592. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2MyZDE0YjAtNWFjYy00MWRlLTk3MTktMzY3ZDVhNTJkZTlmXkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,698,1000_AL_.jpg</fanart>
 2593. </item>
 2594.  
 2595. <item>
 2596. <title>[COLOR coral]Big[/COLOR]</title>
 2597. <summary>Storyline
 2598. Josh Baskin would do anything to be big to hang out with his crush at the carnival. He finds a Zoltar machine, and he wishes to be big. After Zoltar tells him, "his wish is granted", Josh notices the machine is unplugged. He wakes up the next morning in an adult's body but he still has the same personality. With the help of his best friend, Billy, Josh learns how to act like a grown up. But as he gets a girlfriend and a fun job, he doesn't want to be a kid again. Will Josh stay big or become a 13 year old boy again?
 2599. 12A | 1h 44min | Comedy, Drama, Family | 21 October 1988</summary>
 2600. <link>https://uptobox.com/49zu8v2tu4q8</link>
 2601. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjk1OTU4NjcwNF5BMl5BanBnXkFtZTYwNTMxOTY5._V1_.jpg</thumbnail>
 2602. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjkzYzAzNzEtZjIyOS00ODBkLTg4ZWQtMDczOTA0ODQ4MzhiXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzOTQ5MjY@._V1_.jpg</fanart>
 2603. </item>
 2604.  
 2605. <item>
 2606. <title>[COLOR coral]Big Trouble in Little China[/COLOR]</title>
 2607. <summary>Storyline
 2608. Truck driver Jack Burton arrives in Chinatown, San Francisco, and goes to the airport with his Chinese friend Wang Chi to welcome his green-eyed fiancée Miao Yin who is arriving from China. However she is kidnapped on the arrival by a Chinese street gang and Jack and Wang chase the group. Soon they learn that the powerful evil sorcerer called David Lo Pan, who has been cursed more than two thousand years ago to exist without physical body, needs to marry a woman with green eyes to retrieve his physical body and Miao is the chosen one. Jack and Wang team-up with the lawyer Gracie Law, the bus driver and sorcerer apprentice Egg Shen and their friends and embark in a great adventure in the underground of Chinatown, where they face a world of magicians and magic, monsters and martial arts fighters.
 2609. 15 | 1h 39min | Action , Adventure , Comedy | 14 November 1986</summary>
 2610. <link>https://uptobox.com/hrz7ebb61ohp</link>
 2611. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzlhYjEzOGItN2MwNS00ODRiLWE5OTItYThiNmJlMTdmMzgxXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SX645_CR0,0,645,999_AL_.jpg</thumbnail>
 2612. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzlhYjEzOGItN2MwNS00ODRiLWE5OTItYThiNmJlMTdmMzgxXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SX645_CR0,0,645,999_AL_.jpg</fanart>
 2613. </item>
 2614.  
 2615. <item>
 2616. <title>[COLOR coral]Bill & Ted's Excellent Adventure[/COLOR]</title>
 2617. <summary>Storyline
 2618. In the small town of San Dimas, a few miles away from Los Angeles, there are two nearly brain dead teenage boys going by the names of Bill S, Preston ESQ. and Ted Theodore Logan, they have a dream together of starting their own rock and roll band called the "Wyld Stallyns". Unfortunately, they are still in high school and on the verge of failing out of their school as well, and if they do not pass their upcoming history report, they will be separated as a result of Ted's father sending him to military school. But, what Bill and Ted do not know is that they must stay together to save the future. So, a man from the future named Rufus came to help them pass their report. So, both Bill and Ted decided to gather up historical figures which they need for their report. They are hoping that this will help them pass their report so they can stay together.
 2619. PG | 1h 30min | Adventure , Comedy , Music | 25 August 1989</summary>
 2620. <link>https://uptobox.com/zckgwl4fojiz</link>
 2621. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk3Mjk5MzI3OF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTY4MzcyNA@@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2622. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk3Mjk5MzI3OF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTY4MzcyNA@@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</fanart>
 2623. </item>
 2624.  
 2625. <item>
 2626. <title>[COLOR coral]Bill & Ted's Bogus Journey[/COLOR]</title>
 2627. <summary>Storyline
 2628. The world of our distant future is a veritable utopia, thanks to the lyrics of two simple-minded 20th Century rock and rollers, Bill S. Preston, Esq. and Ted "Theodore" Logan. However, a would-be conquerer threatens to throw history off-track by sending "most non-non-heinous" evil robot Bill and Teds back to kill their good counterparts. Finding themselves dead, the boys must outwit the Grim Reaper and traverse Heaven and Hell to return to the land of the living, rescue their "babes" and have a "most triumphant" concert at the all-important Battle of the Bands.
 2629. PG | 1h 33min | Adventure , Comedy , Fantasy | 3 January 1992</summary>
 2630. <link>https://uptobox.com/mtv4csxhawjj</link>
 2631. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAwNjQyODA2Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwNDM4MzcyNA@@._V1._CR14,27,635,974_.jpg</thumbnail>
 2632. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAwNjQyODA2Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwNDM4MzcyNA@@._V1._CR14,27,635,974_.jpg</fanart>
 2633. </item>
 2634.  
 2635. <item>
 2636. <title>[COLOR coral]Blade Runner[/COLOR]</title>
 2637. <summary>Storyline
 2638. In the 21st century, a corporation develops human clones to be used as slaves in colonies outside the Earth, identified as replicants. In 2019, a former police officer is hired to hunt down a fugitive group of clones living undercover in Los Angeles.
 2639. AA | 1h 57min | Sci-Fi , Thriller | 9 September 1982</summary>
 2640. <link>https://uptobox.com/jpqdlbr6zpjp</link>
 2641. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzQzMzJhZTEtOWM4NS00MTdhLTg0YjgtMjM4MDRkZjUwZDBlXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SY1000_CR0,0,671,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2642. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzQzMzJhZTEtOWM4NS00MTdhLTg0YjgtMjM4MDRkZjUwZDBlXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SY1000_CR0,0,671,1000_AL_.jpg</fanart>
 2643. </item>
 2644.  
 2645. <item>
 2646. <title>[COLOR coral]Bloodsport[/COLOR]</title>
 2647. <summary>Storyline
 2648. Frank Dux has spent most his life being trained by Tanaka to participate in the Kumite, the ultimate martial arts tournament, where participants are seriously injured, even killed. Frank decides to go despite being told by his superiors in the army that he can't because they need him. Two army officers are sent to get him and the trail leads to Hong Kong but Frank eludes them. While Frank advances, he knows that he may have to face Chong Li, the defending champion, who has killed a few participants.
 2649. 18 | 1h 32min | Action , Biography , Drama | 29 April 1988</summary>
 2650. <link>https://uptobox.com/8ue9tm7mdyty</link>
 2651. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTJmMGEzMTQtMzQzMi00YjE1LWI4MTctNjY0NWZiYzE2MDVhXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,640,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2652. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTJmMGEzMTQtMzQzMi00YjE1LWI4MTctNjY0NWZiYzE2MDVhXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,640,1000_AL_.jpg</fanart>
 2653. </item>
 2654.  
 2655. <item>
 2656. <title>[COLOR coral]Braveheart[/COLOR]</title>
 2657. <summary>Storyline
 2658. William Wallace is a Scottish rebel who leads an uprising against the cruel English ruler Edward the Longshanks, who wishes to inherit the crown of Scotland for himself. When he was a young boy, William Wallace's father and brother, along with many others, lost their lives trying to free Scotland. Once he loses another of his loved ones, William Wallace begins his long quest to make Scotland free once and for all, along with the assistance of Robert the Bruce.
 2659. 15 | 2h 58min | Biography , Drama , History | 8 September 1995</summary>
 2660. <link>https://uptobox.com/brokjk9y4gol</link>
 2661. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzkzMmU0YTYtOWM3My00YzBmLWI0YzctOGYyNTkwMWE5MTJkXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,677,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2662. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzkzMmU0YTYtOWM3My00YzBmLWI0YzctOGYyNTkwMWE5MTJkXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,677,1000_AL_.jpg</fanart>
 2663. </item>
 2664.  
 2665. <item>
 2666. <title>[COLOR coral]Butch Cassidy and the Sundance Kid[/COLOR]</title>
 2667. <summary>Storyline
 2668. Butch and Sundance are the two leaders of the Hole-in-the-Wall Gang. Butch is all ideas, Sundance is all action and skill. The west is becoming civilized, and when Butch and Sundance rob a train once too often, a special posse begins trailing them no matter where they run. Over rocks, through towns, across rivers, the group is always just behind them. When they finally escape through sheer luck, Butch has another idea, "Let's go to Bolivia". Based on the exploits of the historical characters.
 2669. A | 1h 50min | Biography , Crime , Drama | 6 February 1970</summary>
 2670. <link>https://uptobox.com/43rx6nwwmwg0</link>
 2671. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmM4ZTQ1YWEtOTk2Yi00OWZmLTkxMmUtNTgzOTZiNzQ5YmU4XkEyXkFqcGdeQXVyNjQzNDI3NzY@._V1_.jpg</thumbnail>
 2672. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmM4ZTQ1YWEtOTk2Yi00OWZmLTkxMmUtNTgzOTZiNzQ5YmU4XkEyXkFqcGdeQXVyNjQzNDI3NzY@._V1_.jpg</fanart>
 2673. </item>
 2674.  
 2675. <item>
 2676. <title>[COLOR coral]Caddyshack[/COLOR]</title>
 2677. <summary>Storyline
 2678. Comical goings on at an exclusive golf club. All the members are wealthy and eccentric, and all the staff are poor and slightly less eccentric. The main character is 'Danny'; he's a caddy who will do almost anything to raise money to go to college. There are many subplots, including the assistant green keeper's pursuit of a cute (obviously stuffed) gopher.
 2679. AA | 1h 38min | Comedy, Sport | 14 August 1980</summary>
 2680. <link>https://uptobox.com/s7izcbwralc3</link>
 2681. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2I1NWE2NzctNzNkYS00Nzg5LWEwZTQtN2I3Nzk3MTQwMDY2XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,643,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2682. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWVmZWVjNmUtYTAxZS00ZTZkLWFjYWItNmI5NmY0Nzk3MTRhXkEyXkFqcGdeQXVyMjUyNDk2ODc@._V1_.jpg</fanart>
 2683. </item>
 2684.  
 2685. <item>
 2686. <title>[COLOR coral]Cape Fear[/COLOR]</title>
 2687. <summary>Storyline
 2688. Sam Bowden (Nick Nolte)is a small-town corporate attorney/"Leave It to Beaver" type family-man. Max Cady (Robert De Niro) is a tattooed, cigar-smoking, bible-quoting, rapist. What do they have in common? Fourteen years, ago Sam was a public defender assigned to Max Cady's rape trial, and he made a serious error: he hid a document from his illiterate client that could have gotten him acquitted. Now, the cagey, bibliophile Cady has been released, and he intends to teach Sam Bowden and his family a thing or two about loss.
 2689. 18 | 2h 8min | Crime , Thriller | 6 March 1992</summary>
 2690. <link>https://uptobox.com/wkt8dklicrfq</link>
 2691. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjdhNzZlYzYtYTBlNS00NTJiLWI2ZWUtMDI2YzI2MzM5NjY4XkEyXkFqcGdeQXVyNjc1NTYyMjg@._V1_SY1000_CR0,0,658,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2692. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjdhNzZlYzYtYTBlNS00NTJiLWI2ZWUtMDI2YzI2MzM5NjY4XkEyXkFqcGdeQXVyNjc1NTYyMjg@._V1_SY1000_CR0,0,658,1000_AL_.jpg</fanart>
 2693. </item>
 2694.  
 2695. <item>
 2696. <title>[COLOR coral]Casablanca[/COLOR]</title>
 2697. <summary>Storyline
 2698. The story of Rick Blaine, a cynical world-weary ex-patriate who runs a nightclub in Casablanca, Morocco during the early stages of WWII. Despite the pressure he constantly receives from the local authorities, Rick's cafe has become a kind of haven for refugees seeking to obtain illicit letters that will help them escape to America. But when Ilsa, a former lover of Rick's, and her husband, show up to his cafe one day, Rick faces a tough challenge which will bring up unforeseen complications, heartbreak and ultimately an excruciating decision to make.
 2699. U | 1h 42min | Drama , Romance , War | 23 January 1943</summary>
 2700. <link>https://uptobox.com/xye3gz373edg</link>
 2701. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2IzZGY2YmEtYzljNS00NTM5LTgwMzUtMzM1NjQ4NGI0OTk0XkEyXkFqcGdeQXVyNDYyMDk5MTU@._V1_.jpg</thumbnail>
 2702. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2IzZGY2YmEtYzljNS00NTM5LTgwMzUtMzM1NjQ4NGI0OTk0XkEyXkFqcGdeQXVyNDYyMDk5MTU@._V1_.jpg</fanart>
 2703. </item>
 2704.  
 2705. <item>
 2706. <title>[COLOR coral]Cast Away[/COLOR]</title>
 2707. <summary>Storyline
 2708. A man is marooned on an island after his plane crashes into the ocean. Far away from home, his girlfriend, and any human contact, he engages in a battle of wits with himself as he is tested mentally, physically, and emotionally in order to survive.
 2709. 12 | 2h 23min | Adventure , Drama , Romance | 12 January 2001</summary>
 2710. <link>https://uptobox.com/krg2n14zdji8</link>
 2711. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2Y5ZTU4YjctMDRmMC00MTg4LWE1M2MtMjk4MzVmOTE4YjkzXkEyXkFqcGdeQXVyNTc1NTQxODI@._V1_.jpg</thumbnail>
 2712. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2Y5ZTU4YjctMDRmMC00MTg4LWE1M2MtMjk4MzVmOTE4YjkzXkEyXkFqcGdeQXVyNTc1NTQxODI@._V1_.jpg</fanart>
 2713. </item>
 2714.  
 2715. <item>
 2716. <title>[COLOR coral]Close Encounters of the Third Kind[/COLOR]</title>
 2717. <summary>Storyline
 2718. Two parallel stories are told. In the first, a group of research scientists from a variety of backgrounds are investigating the strange appearance of items in remote locations, primarily desert regions. In continuing their investigation, one of the lead scientists, a Frenchman named Claude Lacombe, incorporates the Kodály method of music education as a means of communication in their work. The response, in turn, at first baffles the researchers, until American cartographer David Laughlin deciphers the meaning of the response. In the second, electric company lineman and family man Roy Neary and single mother Jillian Guiler are among some individuals in Muncie, Indiana who experience some paranormal activity before some flashes of bright lights in the sky, which they believe to be a UFO. Roy becomes obsessed with what he saw, unlike some others, especially in some form of authority, who refuse to acknowledge their belief that it was a UFO in not wanting to appear crazy. That obsession both for Roy and Jillian is ratcheted up a notch when they begin to have a vision of a mound with vertical striations on its side as a key to what is going on. While the obsession negatively affects Roy's life as he knows it in its entirety, Jillian knows she has to find the answer as to its meaning, especially as it relates to her only child, three year old Barry Guiler, who may be more attuned to what is happening than the adult figures around him. These two stories have the potential to intersect if Roy and Jillian can discover where they've seen that mound before, and if they can overcome what they believe to be the lies perpetrated by those in authority in covering up what is going on.
 2719. A | 2h 18min | Drama , Sci-Fi | 14 March 1978</summary>
 2720. <link>https://uptobox.com/2i8iib0h5rx7</link>
 2721. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjE3MGI4NjYtNmVhMi00ZmNjLWFlOTYtMTY5M2EyMzYzOTA5XkEyXkFqcGdeQXVyNDkzNTM2ODg@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2722. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjE3MGI4NjYtNmVhMi00ZmNjLWFlOTYtMTY5M2EyMzYzOTA5XkEyXkFqcGdeQXVyNDkzNTM2ODg@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</fanart>
 2723. </item>
 2724.  
 2725. <item>
 2726. <title>[COLOR coral]Conan the Barbarian[/COLOR]</title>
 2727. <summary>Storyline
 2728. A village is attacked by the evil ruler of the Snake Cult, Thulsa Doom (James Earl Jones) and his evil warriors, when Thulsa Doom and his warriors kills his parents, a young boy named Conan (Jorge Sanz) is enslaved. Years later, Conan grows up and becomes a mighty warrior and is trained as a fighter. After years as a slave and as a gladiator, Conan is set free. Conan sets out on a quest as he vows to avenge his parents and solve the riddle of steel. Joined by a archer named Subotai (Gerry Lopez), a beautiful thief who falls in love with Conan, Valeria (sandahl Bergman') and a Chinese wizard (Mako), Conan and his companions sets out to rescue Princess Yasmina (Valérie Quennessen), daughter of King Osric (Max von Sydow), from the Snake Cult, and get his revenge on Thulsa Doom and avenge his parents.
 2729. 2h 9min | Adventure, Fantasy | 26 August 1982</summary>
 2730. <link>https://uptobox.com/ulii1453rzzg</link>
 2731. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWIxMzQxZjAtMGFkNC00NzYwLWFiMGEtNzZhZjE5MmFiMmMyL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2732. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODQ0ZTZhNGQtYWFhZS00MTU4LWIwNTUtMGU3YjQ0OTdjMzQ4XkEyXkFqcGdeQXVyNzc5NjM0NA@@._V1_.jpg</fanart>
 2733. </item>
 2734.  
 2735. <item>
 2736. <title>[COLOR coral]Conan the Destroyer[/COLOR]</title>
 2737. <summary>Storyline
 2738. The wandering barbarian, Conan, alongside his goofy rogue pal, Malak, are tasked with escorting Queen Taramis' virgin niece, Princess Jehnna and her bodyguard, Bombaata, to a mystical island fortress. They must retrieve a magical crystal that will help them procure the horn that legends say can awaken the god of dreams, Dagoth. Along the way, Conan reunites with the wise wizard, Akiro and befriends the fierce female fighter, Zula. Together the heroes face ancient traps, powerful Wizards, plots of betrayal, and even the dream god, Dagoth, himself!
 2739. 1h 43min | Action , Adventure , Fantasy | 19 October 1984</summary>
 2740. <link>https://uptobox.com/05qwx954nfyx</link>
 2741. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDExOWE2N2YtN2QyMi00ZWI2LWE4MDAtZWJiNjg4MTI3NzI0L2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</thumbnail>
 2742. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDExOWE2N2YtN2QyMi00ZWI2LWE4MDAtZWJiNjg4MTI3NzI0L2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</fanart>
 2743. </item>
 2744.  
 2745. <item>
 2746. <title>[COLOR coral]Coyote Ugly[/COLOR]</title>
 2747. <summary>Storyline
 2748. Sexy, romantic comedy about a girl in her early 20s named Violet Sanford going to NYC to pursue a dream of becoming a songwriter. Violet gets a "day" job as a bar maid at a nightclub called Coyote Ugly. Coyote Ugly is the city's newest hot spot where the employees are a team of sexy, resourceful women that provoke the clientele and press with their mischief.
 2749. 12 | 1h 40min | Comedy, Drama, Music | 20 October 2000</summary>
 2750. <link>https://uptobox.com/gojf2bshx2om</link>
 2751. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWZhZmFkMjQtMWYyMC00NmQ3LTk5M2MtZDU3ZjNjYmM0ZTYxXkEyXkFqcGdeQXVyNjE5MjUyOTM@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2752. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWZhZmFkMjQtMWYyMC00NmQ3LTk5M2MtZDU3ZjNjYmM0ZTYxXkEyXkFqcGdeQXVyNjE5MjUyOTM@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</fanart>
 2753. </item>
 2754.  
 2755. <item>
 2756. <title>[COLOR coral]Dances with Wolves[/COLOR]</title>
 2757. <summary>Storyline
 2758. Lt. John Dunbar is dubbed a hero after he accidentally leads Union troops to a victory during the Civil War. He requests a position on the western frontier, but finds it deserted. He soon finds out he is not alone, but meets a wolf he dubs "Two-socks" and a curious Indian tribe. Dunbar quickly makes friends with the tribe, and discovers a white woman who was raised by the Indians. He gradually earns the respect of these native people, and sheds his white-man's ways.
 2759. 15 | 3h 1min | Adventure , Drama , Western | 8 February 1991</summary>
 2760. <link>https://uptobox.com/m3xmdzk3stso</link>
 2761. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTVjZmMxOTctMjU0Mi00MjM4LWJkNTctZjQ2Nzg1Nzk4OTVmXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzNzIxMzk@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2762. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTVjZmMxOTctMjU0Mi00MjM4LWJkNTctZjQ2Nzg1Nzk4OTVmXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzNzIxMzk@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</fanart>
 2763. </item>
 2764.  
 2765. <item>
 2766. <title>[COLOR coral]Days of Thunder[/COLOR]</title>
 2767. <summary>Storyline
 2768. Cole Trickle enters the high-pressure world of Nascar racing. He's a hot driver with a hot temper, and this attitude gets him into trouble not only with other drivers, but members of his own team as well.
 2769. 12 | 1h 47min | Action , Drama , Sport | 10 August 1990</summary>
 2770. <link>https://uptobox.com/bs7kzj78ne0r</link>
 2771. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjc5NjQ1ODIzN15BMl5BanBnXkFtZTgwMjkwNTg4NjE@._V1_.jpg</thumbnail>
 2772. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjc5NjQ1ODIzN15BMl5BanBnXkFtZTgwMjkwNTg4NjE@._V1_.jpg</fanart>
 2773. </item>
 2774.  
 2775. <item>
 2776. <title>[COLOR coral]Dead Poets Society[/COLOR]</title>
 2777. <summary>Storyline
 2778. Painfully shy Todd Anderson has been sent to the school where his popular older brother was valedictorian. His roommate, Neil Perry, although exceedingly bright and popular, is very much under the thumb of his overbearing father. The two, along with their other friends, meet Professor Keating, their new English teacher, who tells them of the Dead Poets Society, and encourages them to go against the status quo. Each does so in his own way, and is changed for life.
 2779. PG | 2h 8min | Comedy, Drama | 22 September 1989</summary>
 2780. <link>https://uptobox.com/xhi96o625cf0</link>
 2781. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGYwYWNjMzgtNGU4ZC00NWQ2LWEwZjUtMzE1Zjc3NjY3YTU1XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,677,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2782. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2YxYjgzNjMtYzMyYS00NDlhLThkMDMtZmUwOTMzZmYyZjA5XkEyXkFqcGdeQXVyNDIzNDExOQ@@._V1_.jpg</fanart>
 2783. </item>
 2784.  
 2785. <item>
 2786. <title>[COLOR coral]Desperado[/COLOR]</title>
 2787. <summary>Storyline
 2788. Director Robert Rodriguez picks up where his successful independent debut El Mariachi left off with this slam-bang South of the Border action saga. Bucho (Joaquim DeAlmeida) is a wealthy but casually bloodthirsty drug kingpin who rules a seedy Mexican border town. Bucho and his men make the mistake of angering El Mariachi (Antonio Banderas), a former musician who now carries an arsenal in his guitar case. Bucho was responsible for the death of El Mariachi's girlfriend and put a bullet through his fretting hand, making him unable to play the guitar. Bent on revenge, the musician-turned-killing machine arrives in town to put Bucho out of business, though he finds few allies except for Carolina (Salma Hayek), who runs a bookstore that doesn't seem to attract many readers. Desperado features supporting performances from Cheech Marin as a cynical bartender, Steve Buscemi as the cantina patron who sets up the story, and Quentin Tarantino as a man with a really terrible joke to tell.
 2789. 18 | 1h 44min | Action , Thriller | 9 February 1996</summary>
 2790. <link>https://uptobox.com/qj2wfukos6x7</link>
 2791. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjA0NDMyYTgtMDgxOC00NGE0LWJkOTQtNDRjMjEzZmU0ZTQ3XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,670,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2792. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjA0NDMyYTgtMDgxOC00NGE0LWJkOTQtNDRjMjEzZmU0ZTQ3XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,670,1000_AL_.jpg</fanart>
 2793. </item>
 2794.  
 2795. <item>
 2796. <title>[COLOR coral]Die Hard[/COLOR]</title>
 2797. <summary>Storyline
 2798. NYPD cop John McClane goes on a Christmas vacation to visit his wife Holly in Los Angeles where she works for the Nakatomi Corporation. While they are at the Nakatomi headquarters for a Christmas party, a group of robbers led by Hans Gruber take control of the building and hold everyone hostage, with the exception of John, while they plan to perform a lucrative heist. Unable to escape and with no immediate police response, John is forced to take matters into his own hands.
 2799. 18 | 2h 12min | Action , Thriller | 3 February 1989</summary>
 2800. <link>https://uptobox.com/fk3qjqbjuzg1</link>
 2801. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjRlNDUxZjAtOGQ4OC00OTNlLTgxNmQtYTBmMDgwZmNmNjkxXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2802. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjRlNDUxZjAtOGQ4OC00OTNlLTgxNmQtYTBmMDgwZmNmNjkxXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</fanart>
 2803. </item>
 2804.  
 2805. <item>
 2806. <title>[COLOR coral]Die Hard 2[/COLOR]</title>
 2807. <summary>Storyline
 2808. After the terrifying events in LA, John McClane (Willis) is about to go through it all again. A team of terrorists, led by Col. Stuart (Sadler) is holding the entire airport hostage. The terrorists are planning to rescue a drug lord from justice. In order to do so, they have seized control of all electrical equipment affecting all planes. With no runway lights available, all aircraft have to remain in the air, with fuel running low, McClane will need to be fast.
 2809. 2h 4min | Action , Thriller | 24 August 1990</summary>
 2810. <link>https://uptobox.com/3793k4qevalv</link>
 2811. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzMzYzk3ZTEtZDg0My00MTY5LWE3ZmQtYzNhYjhjN2RhZGRjL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2812. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzMzYzk3ZTEtZDg0My00MTY5LWE3ZmQtYzNhYjhjN2RhZGRjL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</fanart>
 2813. </item>
 2814.  
 2815. <item>
 2816. <title>[COLOR coral]Die Hard: With a Vengeance[/COLOR]</title>
 2817. <summary>Storyline
 2818. John McClane is now almost a full-blown alcoholic and is suspended from the NYPD. But when a bomb goes off in the Bonwit Teller Department Store the police go insane trying to figure out what's going on. Soon, a man named Simon calls and asks for McClane. Simon tells Inspector Walter Cobb that McClane is going to play a game called "Simon Says". He says that McClane is going to do the tasks he assigns him. If not, he'll set off another bomb. With the help of a Harlem electrician, John McClane must race all over New York trying to figure out the frustrating puzzles that the crafty terrorist gives him. But when a bomb goes off in a subway station right by the Federal Reserve (the biggest gold storage in the world) things start to get heated.
 2819. 15 | 2h 8min | Action , Adventure , Thriller | 18 August 1995</summary>
 2820. <link>https://uptobox.com/nxzexhyia3ch</link>
 2821. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjI0ZWFiMmQtMjRlZi00ZmFhLWI4NmYtMjQ5YmY0MzIyMzRiXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_SX670_AL_.jpg</thumbnail>
 2822. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjI0ZWFiMmQtMjRlZi00ZmFhLWI4NmYtMjQ5YmY0MzIyMzRiXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_SX670_AL_.jpg</fanart>
 2823. </item>
 2824.  
 2825. <item>
 2826. <title>[COLOR coral]Dumb and Dumber[/COLOR]</title>
 2827. <summary>Storyline
 2828. Harry and Lloyd are two good friends who happen to be really stupid. The duo set out on a cross country trip from Providence to Aspen, Colorado to return a briefcase full of money to its rightful owner, a beautiful woman named Mary Swanson. After a trip of one mishap after another, the duo eventually make it to Aspen. But the two soon realize that Mary and her briefcase are the least of their problems.
 2829. 12 | 1h 47min | Comedy | 7 April 1995</summary>
 2830. <link>https://uptobox.com/n6ynlka8wikz</link>
 2831. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDQwMjNiMTQtY2UwYy00NjhiLTk0ZWEtZWM5ZWMzNGFjNTVkXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</thumbnail>
 2832. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDQwMjNiMTQtY2UwYy00NjhiLTk0ZWEtZWM5ZWMzNGFjNTVkXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</fanart>
 2833. </item>
 2834.  
 2835. <item>
 2836. <title>[COLOR coral]Edward Scissorhands[/COLOR]</title>
 2837. <summary>Storyline
 2838. In a castle high on top of a hill lives an inventor's greatest creation - Edward, a near-complete person. The creator died before he could finish Edward's hands; instead, he is left with metal scissors for hands. Since then, he has lived alone, until a kind lady called Peg discovers him and welcomes him into her home. At first, everyone welcomes him into the community, but soon things begin to take a change for the worse.
 2839. 1h 45min | Drama, Fantasy, Romance | 26 July 1991</summary>
 2840. <link>https://uptobox.com/ji1h5bzq5l0t</link>
 2841. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTYyZWJjMGUtNGJiYy00ZWJhLWEwZTMtMmYyMzRhOTJmZGVhXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_SX674_AL_.jpg</thumbnail>
 2842. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTI1MDE5ZWEtNTU3MC00OGQzLTg1N2ItOTRkMmQ5YmNlYjQwL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNjQ1NTYyNjA@._V1_.jpg</fanart>
 2843. </item>
 2844.  
 2845. <item>
 2846. <title>[COLOR coral]Empire of the Sun[/COLOR]</title>
 2847. <summary>Storyline
 2848. Based on J. G. Ballard's autobiographical novel, tells the story of a boy, James Graham, whose privileged life is upturned by the Japanese invasion of Shanghai, December 8, 1941. Separated from his parents, he is eventually captured, and taken to Soo Chow confinement camp, next to a captured Chinese airfield. Amidst the sickness and food shortages in the camp, Jim attempts to reconstruct his former life, all the while bringing spirit and dignity to those around him.
 2849. PG | 2h 33min | Drama , History , War | 23 March 1988</summary>
 2850. <link>https://uptobox.com/gls9ovok5wjk</link>
 2851. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmQwNzczZDItNmI0OS00MjRmLTliYWItZWIyMjk1MTU4ZTQ4L2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SY1000_SX670_AL_.jpg</thumbnail>
 2852. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmQwNzczZDItNmI0OS00MjRmLTliYWItZWIyMjk1MTU4ZTQ4L2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SY1000_SX670_AL_.jpg</fanart>
 2853. </item>
 2854.  
 2855. <item>
 2856. <title>[COLOR coral]Escape from Alcatraz[/COLOR]</title>
 2857. <summary>Storyline
 2858. The true story of three inmates who attempt a daring escape from the infamous prison, Alcatraz Island. Although no-one had managed to escape before, bank robber Frank Morris masterminded this elaborately detailed and, as far as anyone knows, ultimately successful, escape. In 29 years, this seemingly impenetrable federal penitentiary, which housed Al Capone and "Birdman" Robert Stroud, was only broken once by three inmates never heard of again.
 2859. 15 | 1h 52min | Biography , Crime , Drama | 24 January 1980</summary>
 2860. <link>https://uptobox.com/nye6y25j85a0</link>
 2861. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDQ3MzNjMDItZjE0ZS00ZTYxLTgxNTAtM2I4YjZjNWFjYjJlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,659,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2862. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDQ3MzNjMDItZjE0ZS00ZTYxLTgxNTAtM2I4YjZjNWFjYjJlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,659,1000_AL_.jpg</fanart>
 2863. </item>
 2864.  
 2865. <item>
 2866. <title>[COLOR coral]Fatal Attraction[/COLOR]</title>
 2867. <summary>Storyline
 2868. Happily married New York lawyer Dan Gallagher has an affair with his colleague Alex, and the two enjoy a love weekend while Dan's wife and kid are away. But Alex will not let go of him, and she will stop at nothing to have him for herself. Just how far will she go to get what she wants?
 2869. 18 | 1h 59min | Drama , Thriller | 15 January 1988</summary>
 2870. <link>https://uptobox.com/629dmsm74kxp</link>
 2871. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjBjNzNiNWYtYWU0NC00OTdjLTk3NmYtM2NjZjc2ZGIwOTQ1XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</thumbnail>
 2872. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjBjNzNiNWYtYWU0NC00OTdjLTk3NmYtM2NjZjc2ZGIwOTQ1XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</fanart>
 2873. </item>
 2874.  
 2875. <item>
 2876. <title>[COLOR coral]Ferris Bueller's Day Off[/COLOR]</title>
 2877. <summary>Storyline
 2878. High school student Ferris Bueller wants a day off from school and he's developed an incredibly sophisticated plan to pull it off. He talks his friend Cameron into taking his father's prized Ferrari and with his girlfriend Sloane head into Chicago for the day. While they are taking in what the city has to offer school principal Ed Rooney is convinced that Ferris is, not for the first time, playing hooky for the day and is hell bent to catch him out. Ferris has anticipated that, much to Rooney's chagrin.
 2879. 15 | 1h 43min | Comedy | 13 February 1987</summary>
 2880. <link>https://uptobox.com/utis1orlr3o4</link>
 2881. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDA0NjZhZWUtNmI2NC00MmFjLTgwZDYtYzVjZmNhMDVmOTBkXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</thumbnail>
 2882. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDA0NjZhZWUtNmI2NC00MmFjLTgwZDYtYzVjZmNhMDVmOTBkXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</fanart>
 2883. </item>
 2884.  
 2885. <item>
 2886. <title>[COLOR coral]Field of Dreams[/COLOR]</title>
 2887. <summary>Storyline
 2888. Iowa farmer Ray Kinsella hears a voice in his corn field tell him, "If you build it, he will come." He interprets this message as an instruction to build a baseball field on his farm, upon which appear the ghosts of Shoeless Joe Jackson and the other seven Chicago White Sox players banned from the game for throwing the 1919 World Series. When the voices continue, Ray seeks out a reclusive author to help him understand the meaning of the messages and the purpose for his field.
 2889. PG | 1h 47min | Drama, Family, Fantasy | 24 November 1989</summary>
 2890. <link>https://uptobox.com/sevve7g7nepa</link>
 2891. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzk5OWY0YjAtYWU3ZS00Y2Q4LWFlNjItMzgwMTQ2MjIyMDFmL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2892. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzk5OWY0YjAtYWU3ZS00Y2Q4LWFlNjItMzgwMTQ2MjIyMDFmL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,665,1000_AL_.jpg</fanart>
 2893. </item>
 2894.  
 2895. <item>
 2896. <title>[COLOR coral]Fight Club[/COLOR]</title>
 2897. <summary>Storyline
 2898. A nameless first person narrator (Edward Norton) attends support groups in attempt to subdue his emotional state and relieve his insomniac state. When he meets Marla (Helena Bonham Carter), another fake attendee of support groups, his life seems to become a little more bearable. However when he associates himself with Tyler (Brad Pitt) he is dragged into an underground fight club and soap making scheme. Together the two men spiral out of control and engage in competitive rivalry for love and power. When the narrator is exposed to the hidden agenda of Tyler's fight club, he must accept the awful truth that Tyler may not be who he says he is.
 2899. 18 | 2h 19min | Drama | 12 November 1999</summary>
 2900. <link>https://uptobox.com/zh6u5cfez01l</link>
 2901. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjJmYTNkNmItYjYyZC00MGUxLWJhNWMtZDY4Nzc1MDAwMzU5XkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2902. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjJmYTNkNmItYjYyZC00MGUxLWJhNWMtZDY4Nzc1MDAwMzU5XkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</fanart>
 2903. </item>
 2904.  
 2905. <item>
 2906. <title>[COLOR coral]Forrest Gump[/COLOR]</title>
 2907. <summary>Storyline
 2908. Forrest Gump is a simple man with a low I.Q. but good intentions. He is running through childhood with his best and only friend Jenny. His 'mama' teaches him the ways of life and leaves him to choose his destiny. Forrest joins the army for service in Vietnam, finding new friends called Dan and Bubba, he wins medals, creates a famous shrimp fishing fleet, inspires people to jog, starts a ping-pong craze, creates the smiley, writes bumper stickers and songs, donates to people and meets the president several times. However, this is all irrelevant to Forrest who can only think of his childhood sweetheart Jenny Curran, who has messed up her life. Although in the end all he wants to prove is that anyone can love anyone.
 2909. 12 | 2h 22min | Drama , Romance | 7 October 1994</summary>
 2910. <link>https://uptobox.com/iej2mskidock</link>
 2911. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWIwODRlZTUtY2U3ZS00Yzg1LWJhNzYtMmZiYmEyNmU1NjMzXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</thumbnail>
 2912. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWIwODRlZTUtY2U3ZS00Yzg1LWJhNzYtMmZiYmEyNmU1NjMzXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_.jpg</fanart>
 2913. </item>
 2914.  
 2915. <item>
 2916. <title>[COLOR coral]Full Metal Jacket[/COLOR]</title>
 2917. <summary>Storyline
 2918. A two-segment look at the effect of the military mindset and war itself on Vietnam era Marines. The first half follows a group of recruits in boot camp under the command of the punishing Gunnery Sergeant Hartman. The second half shows one of those recruits, Joker, covering the war as a correspondent for Stars and Stripes, focusing on the Tet offensive.
 2919. 15 | 1h 56min | Drama , War | 11 September 1987</summary>
 2920. <link>https://uptobox.com/bo30sxlkrg1g</link>
 2921. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzkxODk0NjEtYjc4Mi00ZDI0LTgyYjEtYzc1NDkxY2YzYTgyXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2922. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzkxODk0NjEtYjc4Mi00ZDI0LTgyYjEtYzc1NDkxY2YzYTgyXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</fanart>
 2923. </item>
 2924.  
 2925. <item>
 2926. <title>[COLOR coral]Gone in Sixty Seconds[/COLOR]</title>
 2927. <summary>Storyline
 2928. Car theft in Long Beach went down 47% when Randall "Memphis" Raines walked away from the life. He gets dragged back into it by assuming the job his brother Kip screwed up for stolen-car broker Raymond Calitri: steal 50 exotic cars and have them on a container ship by 8 AM Friday morning, and he got this news on a Monday. With Calitri threatening to kill him and Kip, and the police GRAB unit breathing down his neck, Memphis reassembles his old crew and attempts to pull off the logistically impossible.
 2929. 15 | 1h 58min | Action, Crime, Thriller | 4 August 2000</summary>
 2930. <link>https://uptobox.com/lk8jsqso8k3c</link>
 2931. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTIwMzExNDEwN15BMl5BanBnXkFtZTYwODMxMzg2._V1_.jpg</thumbnail>
 2932. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTM5MzU5MTU0NF5BMl5BanBnXkFtZTcwNjI2OTAyNw@@._V1_SX1500_CR0,0,1500,999_AL_.jpg</fanart>
 2933. </item>
 2934.  
 2935. <item>
 2936. <title>[COLOR coral]Goodfellas[/COLOR]</title>
 2937. <summary>Storyline
 2938. Henry Hill might be a small time gangster, who may have taken part in a robbery with Jimmy Conway and Tommy De Vito, two other gangsters who might have set their sights a bit higher. His two partners could kill off everyone else involved in the robbery, and slowly start to think about climbing up through the hierarchy of the Mob. Henry, however, might be badly affected by his partners' success, but will he consider stooping low enough to bring about the downfall of Jimmy and Tommy?
 2939. 18 | 2h 26min | Crime, Drama | 26 October 1990</summary>
 2940. <link>https://uptobox.com/4j9jysbbrm1w</link>
 2941. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2NkZjEzMDgtN2RjYy00YzM1LWI4ZmQtMjIwYjFjNmI3ZGEwXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SX667_CR0,0,667,999_AL_.jpg</thumbnail>
 2942. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTk0ZjE2ZDQtM2Q4Mi00ZWU0LWEzMmUtMzc0ODg5M2YxMmM2XkEyXkFqcGdeQXVyNjUwNzk3NDc@._V1_SY1000_CR0,0,1017,1000_AL_.jpg</fanart>
 2943. </item>
 2944.  
 2945. <item>
 2946. <title>[COLOR coral]Good Morning, Vietnam[/COLOR]</title>
 2947. <summary>Storyline
 2948. A new Disc Jockey is shipped from Crete to Vietnam to bring humor to Armed Forces Radio. He turns the studio on its ear and becomes wildly popular with the troops but runs afoul of the middle management who think he isn't G.I. enough. While he is off the air, he tries to meet Vietnamese especially girls, and begins to have brushes with the real war that never appears on the radio.
 2949. 15 | 2h 1min | Biography , Comedy , Drama | 30 September 1988</summary>
 2950. <link>https://uptobox.com/gwbnyimd4p73</link>
 2951. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOWRhZGQ5ODQtMzUzNi00M2I4LThmZmUtYmQ0NDQzMTkxMWQ0XkEyXkFqcGdeQXVyMzI0NDc4ODY@._V1_.jpg</thumbnail>
 2952. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOWRhZGQ5ODQtMzUzNi00M2I4LThmZmUtYmQ0NDQzMTkxMWQ0XkEyXkFqcGdeQXVyMzI0NDc4ODY@._V1_.jpg</fanart>
 2953. </item>
 2954.  
 2955. <item>
 2956. <title>[COLOR coral]Good Will Hunting[/COLOR]</title>
 2957. <summary>Storyline
 2958. A touching tale of a wayward young man who struggles to find his identity, living in a world where he can solve any problem, except the one brewing deep within himself, until one day he meets his soul mate who opens his mind and his heart.
 2959. 15 | 2h 6min | Drama , Romance | 6 March 1998</summary>
 2960. <link>https://uptobox.com/ajjhou2aqze3</link>
 2961. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTI0MzcxMTYtZDVkMy00NjY1LTgyMTYtZmUxN2M3NmQ2NWJhXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,655,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2962. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTI0MzcxMTYtZDVkMy00NjY1LTgyMTYtZmUxN2M3NmQ2NWJhXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,655,1000_AL_.jpg</fanart>
 2963. </item>
 2964.  
 2965. <item>
 2966. <title>[COLOR coral]Halloween[/COLOR]</title>
 2967. <summary>Storyline
 2968. The year is 1963, the night: Halloween. Police are called to 43 Lampkin Ln. only to discover that 15 year old Judith Myers has been stabbed to death, by her 6 year-old brother, Michael. After being institutionalized for 15 years, Myers breaks out on the night before Halloween. No one knows, nor wants to find out, what will happen on October 31st 1978 besides Myers' psychiatrist, Dr. Loomis. He knows Michael is coming back to Haddonfield, but by the time the town realizes it, it'll be too late for many people.
 2969. X | 1h 31min | Horror , Thriller | 25 January 1979</summary>
 2970. <link>https://uptobox.com/1ifjkvhu7mqm</link>
 2971. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTFhYjZlOWUtOWQzOS00MDBjLThlNzMtYWVhNjk3ZWI0N2ZjXkEyXkFqcGdeQXVyMTE2OTg4Mjg@._V1_SY1000_CR0,0,654,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2972. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTFhYjZlOWUtOWQzOS00MDBjLThlNzMtYWVhNjk3ZWI0N2ZjXkEyXkFqcGdeQXVyMTE2OTg4Mjg@._V1_SY1000_CR0,0,654,1000_AL_.jpg</fanart>
 2973. </item>
 2974.  
 2975. <item>
 2976. <title>[COLOR coral]Independence Day[/COLOR]</title>
 2977. <summary>Storyline
 2978. On July 2nd, communications systems worldwide are sent into chaos by a strange atmospheric interference. It is soon learned by the military that a number of enormous objects are on a collision course with Earth. At first thought to be meteors, they are later revealed to be gigantic spacecraft, piloted by a mysterious alien species. After attempts to communicate with the aliens go nowhere, David Levinson, an ex-scientist turned cable technician, discovers that the aliens are going to attack major points around the globe in less than a day. On July 3rd, the aliens all but obliterate New York, Los Angeles and Washington, as well as Paris, London, Houston and Moscow. The survivors set out in convoys towards Area 51, a strange government testing ground where it is rumored the military has a captured alien spacecraft of their own. The survivors devise a plan to fight back against the enslaving aliens, and July 4th becomes the day humanity will fight for its freedom. July 4th is their Independence Day...
 2979. 12 | 2h 25min | Action , Adventure , Sci-Fi | 9 August 1996</summary>
 2980. <link>https://uptobox.com/vup7g29sx88l</link>
 2981. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGQwNDNkMmItYWY1Yy00YTZmLWE5OTAtODU0MGZmMzQ1NDdkXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 2982. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGQwNDNkMmItYWY1Yy00YTZmLWE5OTAtODU0MGZmMzQ1NDdkXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</fanart>
 2983. </item>
 2984.  
 2985. <item>
 2986. <title>[COLOR coral]Indiana Jones And The Raiders of the Lost Ark[/COLOR]</title>
 2987. <summary>Storyline
 2988. The year is 1936. An archeology professor named Indiana Jones is venturing in the jungles of South America searching for a golden statue. Unfortunately, he sets off a deadly trap but miraculously escapes. Then, Jones hears from a museum curator named Marcus Brody about a biblical artifact called The Ark of the Covenant, which can hold the key to humanly existence. Jones has to venture to vast places such as Nepal and Egypt to find this artifact. However, he will have to fight his enemy Rene Belloq and a band of Nazis in order to reach it.
 2989. A | 1h 55min | Action , Adventure | 30 July 1981</summary>
 2990. <link>https://uptobox.com/6ddpnk3qbqyu</link>
 2991. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTMyNDc0OTA3NV5BMl5BanBnXkFtZTcwNTc4MzM2MQ@@._V1_.jpg</thumbnail>
 2992. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTMyNDc0OTA3NV5BMl5BanBnXkFtZTcwNTc4MzM2MQ@@._V1_.jpg</fanart>
 2993. </item>
 2994.  
 2995. <item>
 2996. <title>[COLOR coral]Indiana Jones and the Temple of Doom[/COLOR]</title>
 2997. <summary>Storyline
 2998. A prequel to Raiders of the Lost Ark (1981) set in 1935, the year before, the professor, archaeologist and adventurer by the name of Indiana Jones is back in action in his latest adventure. This time he teams up with a nightclub singer named Wilhelmina "Willie" Scott and a twelve-year-old Chinese boy named Short Round. They end up in a small distressed village in India, where the people believe that evil spirits have taken all their children away after a sacred precious stone was stolen. They also discover the great mysterious terror surrounding a booby-trapped temple known as the Temple of Doom. Thuggee is beginning to attempt to rise once more, believing that with the power of all five Sankara stones they can rule the world. It's all up to Indiana to put an end to the Thuggee campaign, rescue the lost children, win the girl and conquer the Temple of Doom.
 2999. 1h 58min | Action , Adventure | 15 June 1984</summary>
 3000. <link>https://uptobox.com/5h63feaj0iid</link>
 3001. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGI1NTk2ZWMtMmI0YS00Yzg0LTljMzgtZTg4YjkyY2E5Zjc0XkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,672,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3002. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGI1NTk2ZWMtMmI0YS00Yzg0LTljMzgtZTg4YjkyY2E5Zjc0XkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_SY1000_CR0,0,672,1000_AL_.jpg</fanart>
 3003. </item>
 3004.  
 3005. <item>
 3006. <title>[COLOR coral]Indiana Jones and the Last Crusade[/COLOR]</title>
 3007. <summary>Storyline
 3008. An art collector appeals to Jones to embark on a search for the Holy Grail. He learns that another archaeologist has disappeared while searching for the precious goblet, and the missing man is his own father, Dr. Henry Jones. The artifact is much harder to find than they expected, and its powers are too much for those impure in heart.
 3009. PG | 2h 7min | Action , Adventure , Fantasy | 30 June 1989</summary>
 3010. <link>https://uptobox.com/ot7y7e9d6eln</link>
 3011. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjNkMzc2N2QtNjVlNS00ZTk5LTg0MTgtODY2MDAwNTMwZjBjXkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,678,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3012. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjNkMzc2N2QtNjVlNS00ZTk5LTg0MTgtODY2MDAwNTMwZjBjXkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,678,1000_AL_.jpg</fanart>
 3013. </item>
 3014.  
 3015. <item>
 3016. <title>[COLOR coral]Jackie Brown[/COLOR]</title>
 3017. <summary>Storyline
 3018. The middle-aged stewardess Jackie Brown smuggles money from Mexico to Los Angeles for the arms dealer Ordell Robbie. When she gets caught by the agents Ray Nicolet and Mark Dargus with ten thousand dollars and cocaine in her purse, they propose a deal to her to help them to arrest Ordell in exchange of her freedom. Meanwhile Ordell asks the 56-year-old Max Cherry, who runs a bail bond business, to release Jackie Brown with the intention of eliminating her. Jackie suspects of Ordell's intention and plots a complicated confidence game with Max to steal half a million dollars from Ordell.
 3019. 15 | 2h 34min | Crime , Drama , Thriller | 10 April 1998</summary>
 3020. <link>https://uptobox.com/igy5fkbvs398</link>
 3021. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmY5ODRmYTItNWU0Ni00MWE3LTgyYzUtYjZlN2Q5YTcyM2NmXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SY1000_CR0,0,683,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3022. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmY5ODRmYTItNWU0Ni00MWE3LTgyYzUtYjZlN2Q5YTcyM2NmXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SY1000_CR0,0,683,1000_AL_.jpg</fanart>
 3023. </item>
 3024.  
 3025. <item>
 3026. <title>[COLOR coral]Jerry Maguire[/COLOR]</title>
 3027. <summary>Storyline
 3028. Jerry Maguire (Tom Cruise) is a successful sports agent. The biggest clients, the respect, a beautiful fiancée, he has it all. Until one night he questions his purpose. His place in the world, and finally comes to terms with what's wrong with his career and life. Recording all his thoughts in a mission statement Jerry feels he has a new lease on life. Unfortunately his opinions aren't met with enthusiasm from his superiors and after dishonorably being stripped of his high earning clients and elite status within the agency Jerry steps out into the sports business armed with only one volatile client (Cuba Gooding Jr.) and the only person with belief in his abilities (Renée Zellweger) with the impossible task of rebuilding what he once had. Along the way he faces the harsh truths which he'd ignored in the past and a host of hardships that he'd never faced before.
 3029. 15 | 2h 19min | Comedy , Drama , Romance | 7 March 1997</summary>
 3030. <link>https://uptobox.com/4izjyum74pxh</link>
 3031. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTM0ZWNmZTUtOTVkZS00MTZiLTg3M2QtZjA0Y2RmOWM1NWEyXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3032. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTM0ZWNmZTUtOTVkZS00MTZiLTg3M2QtZjA0Y2RmOWM1NWEyXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</fanart>
 3033. </item>
 3034.  
 3035. <item>
 3036. <title>[COLOR coral]Jurassic Park[/COLOR]</title>
 3037. <summary>Storyline
 3038. Huge advancements in scientific technology have enabled a mogul to create an island full of living dinosaurs. John Hammond has invited four individuals, along with his two grandchildren, to join him at Jurassic Park. But will everything go according to plan? A park employee attempts to steal dinosaur embryos, critical security systems are shut down and it now becomes a race for survival with dinosaurs roaming freely over the island.
 3039. PG | 2h 7min | Adventure , Sci-Fi , Thriller | 16 July 1993</summary>
 3040. <link>https://uptobox.com/4lzc68uxbwsq</link>
 3041. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM2MDgxMDg0Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNTM2OTM5NDE@._V1_.jpg</thumbnail>
 3042. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM2MDgxMDg0Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNTM2OTM5NDE@._V1_.jpg</fanart>
 3043. </item>
 3044.  
 3045. <item>
 3046. <title>[COLOR coral]L.A. Confidential[/COLOR]</title>
 3047. <summary>Storyline
 3048. 1950's Los Angeles is the seedy backdrop for this intricate noir-ish tale of police corruption and Hollywood sleaze. Three very different cops are all after the truth, each in their own style: Ed Exley, the golden boy of the police force, willing to do almost anything to get ahead, except sell out; Bud White, ready to break the rules to seek justice, but barely able to keep his raging violence under control; and Jack Vincennes, always looking for celebrity and a quick buck until his conscience drives him to join Exley and White down the one-way path to find the truth behind the dark world of L.A. crime.
 3049. 18 | 2h 18min | Crime , Drama , Mystery | 31 October 1997</summary>
 3050. <link>https://uptobox.com/6vsb1kaexl8g</link>
 3051. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDQ2YzEyZGItYWRhOS00MjBmLTkzMDUtMTdjYzkyMmQxZTJlXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SY1000_CR0,0,682,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3052. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDQ2YzEyZGItYWRhOS00MjBmLTkzMDUtMTdjYzkyMmQxZTJlXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SY1000_CR0,0,682,1000_AL_.jpg</fanart>
 3053. </item>
 3054.  
 3055. <item>
 3056. <title>[COLOR coral]Legend[/COLOR]</title>
 3057. <summary>Storyline
 3058. A demon who seeks to create eternal night by destroying the last of the unicorns and marrying a fairy princess is opposed by the forest boy Jack and his elven allies in this magical fantasy. Two different versions of this picture feature soundtracks by either Tangerine Dream or Jerry Goldsmith.
 3059. PG | 1h 34min | Adventure, Fantasy, Romance | 13 December 1985</summary>
 3060. <link>https://uptobox.com/jjz9aazqnojw</link>
 3061. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTllMzk5YmUtOGY5Yy00ZTMwLWJhMjQtMDA1OTFhZGYzY2RmXkEyXkFqcGdeQXVyNzMzMjU5NDY@._V1_SY1000_CR0,0,708,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3062. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjQ1ZWYwZDAtMzVhNC00MjE3LTljMWEtMWNiNTYyOTNkNDdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyNDQ2NjI@._V1_.jpg</fanart>
 3063. </item>
 3064.  
 3065. <item>
 3066. <title>[COLOR coral]Leon[/COLOR]</title>
 3067. <summary>Storyline
 3068. After her father, mother, older sister and little brother are killed by her father's employers, the 12-year-old daughter of an abject drug dealer is forced to take refuge in the apartment of a professional hitman who at her request teaches her the methods of his job so she can take her revenge on the corrupt DEA agent who ruined her life by killing her beloved brother.
 3069. 18 | 1h 50min | Crime , Drama , Thriller | 3 February 1995</summary>
 3070. <link>https://uptobox.com/y6yfa2doov1w</link>
 3071. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODllNWE0MmEtYjUwZi00ZjY3LThmNmQtZjZlMjI2YTZjYmQ0XkEyXkFqcGdeQXVyNTc1NTQxODI@._V1_.jpg</thumbnail>
 3072. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODllNWE0MmEtYjUwZi00ZjY3LThmNmQtZjZlMjI2YTZjYmQ0XkEyXkFqcGdeQXVyNTc1NTQxODI@._V1_.jpg</fanart>
 3073. </item>
 3074.  
 3075. <item>
 3076. <title>[COLOR coral]Lethal Weapon[/COLOR]</title>
 3077. <summary>Storyline
 3078. Martin Riggs is an L.A. cop with suicidal tendencies and Roger Murtaugh is the unlucky police officer with whom Riggs is assigned. Together they uncover a huge drug-smuggling operation, and as their success rate grows so does their friendship.
 3079. 15 | 1h 49min | Action , Crime , Thriller | 28 August 1987</summary>
 3080. <link>https://uptobox.com/f1yw96tz7hec</link>
 3081. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTllNWNlZjctMWQwMS00ZDc3LTg5ZjMtNzhmNzhjMmVhYTFlXkEyXkFqcGdeQXVyNTc1NTQxODI@._V1_.jpg</thumbnail>
 3082. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTllNWNlZjctMWQwMS00ZDc3LTg5ZjMtNzhmNzhjMmVhYTFlXkEyXkFqcGdeQXVyNTc1NTQxODI@._V1_.jpg</fanart>
 3083. </item>
 3084.  
 3085. <item>
 3086. <title>[COLOR coral]Lethal Weapon 2[/COLOR]</title>
 3087. <summary>Storyline
 3088. Riggs and Murtaugh are trying to take down some drug dealers but the they turn out to be not run of the mill drug dealers; they have automatic weapons and helicopters. Eventually they grab one of their vehicles and find a million dollars worth of gold coins or Krugerrands in the trunk. Later Murtaugh is threatened by the men they're pursuing. That's when the Captain reassigns them to protect a man named Leo Getz who is suppose to testify in a big case. When they get to where Leo is, someone tries to kill him and that's when they learn he laundered half a billion dollars worth of drug money. He then takes them to a place he once went to and that's when the people there start shooting at them. Later when they come back with back up they learn that the men work for the South African consulate and have diplomatic immunity. They deduce that they are the ones they were looking for, but because of they have diplomatic immunity they can't do anything.
 3089. R | 1h 54min | Action , Crime , Thriller | 15 September 1989</summary>
 3090. <link>https://uptobox.com/wjlrjbdql5ne</link>
 3091. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTg0YmE1M2ItNGM2OC00MmZjLTgwMTMtZjlmOGE4N2EyNTVhXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,671,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3092. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTg0YmE1M2ItNGM2OC00MmZjLTgwMTMtZjlmOGE4N2EyNTVhXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,671,1000_AL_.jpg</fanart>
 3093. </item>
 3094.  
 3095. <item>
 3096. <title>[COLOR coral]Lethal Weapon 3[/COLOR]</title>
 3097. <summary>Storyline
 3098. Martin Riggs finally meets his match in the form of Lorna Cole, a beautiful but tough policewoman. Together with Roger Murtaugh, his partner, the three attempt to expose a crooked former policeman and his huge arms racket. The crooked cop (Jack Travis) thwarts them at every turn, mainly by killing anyone who is about to talk, but Murtaugh has personal problems of his own as his family are brought into the equation.
 3099. 15 | 1h 58min | Action , Crime , Thriller | 14 August 1992</summary>
 3100. <link>https://uptobox.com/wzluarcww4xr</link>
 3101. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTFlNjI0NDQtMzlkNC00ZDU0LWE0ODktYmI2OTc2YjZlZmVlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3102. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTFlNjI0NDQtMzlkNC00ZDU0LWE0ODktYmI2OTc2YjZlZmVlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</fanart>
 3103. </item>
 3104.  
 3105. <item>
 3106. <title>[COLOR coral]Lethal Weapon 4[/COLOR]</title>
 3107. <summary>Storyline
 3108. Martin Riggs and Roger Murtaugh, after escaping death from the previous movies are put on a hit list by The Triads. When blood thirsty mercenaries are on their tail they team up again with Leo Getz and Lorna Cole, a newcomer (Chris Rock) to finally put an end to the Triads for good.
 3109. 15 | 2h 7min | Action , Crime , Thriller | 18 September 1998</summary>
 3110. <link>https://uptobox.com/8jz6bo2sbwz9</link>
 3111. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmU2YTYwYmUtMTYzOC00YzJmLTk1NDktMzU4YzA3Njc1ZmY0XkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,633,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3112. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmU2YTYwYmUtMTYzOC00YzJmLTk1NDktMzU4YzA3Njc1ZmY0XkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,633,1000_AL_.jpg</fanart>
 3113. </item>
 3114.  
 3115. <item>
 3116. <title>[COLOR coral]Liar Liar[/COLOR]</title>
 3117. <summary>Storyline
 3118. Fletcher Reede, a fast talking attorney, habitual liar, and divorced father is an incredibly successful lawyer who has built his career by lying. He has a habit of giving precedence to his job and always breaking promises to be with his young son Max, but Fletcher lets Max down once too often, for missing his own son's birthday party. But until then at 8:15 Max has decided to make an honest man out of him as he wishes for one whole day his dad couldn't tell a lie. When the wish comes true all Fletcher can do is tell the truth and cannot tell one lie. Uh-oh for Fletcher!
 3119. 12 | 1h 26min | Comedy , Fantasy | 2 May 1997</summary>
 3120. <link>https://uptobox.com/mmenktnoz6rf</link>
 3121. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjZlYmJjYWYtZDM0NS00YmZlLWIyMTAtMDY5ZTNjZTgwMDhjXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3122. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjZlYmJjYWYtZDM0NS00YmZlLWIyMTAtMDY5ZTNjZTgwMDhjXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</fanart>
 3123. </item>
 3124.  
 3125. <item>
 3126. <title>[COLOR coral]Lock, Stock and Two Smoking Barrels[/COLOR]</title>
 3127. <summary>Storyline
 3128. Four Jack-the-lads find themselves heavily - seriously heavily - in debt to an East End hard man and his enforcers after a crooked card game. Overhearing their neighbours in the next flat plotting to hold up a group of out-of-their-depth drug growers, our heros decide to stitch up the robbers in turn. In a way the confusion really starts when a pair of antique double-barrelled shotguns go missing in a completely different scam.
 3129. 18 | 1h 47min | Comedy , Crime | 28 August 1998</summary>
 3130. <link>https://uptobox.com/dpozhm70nwjp</link>
 3131. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTAyN2JmZmEtNjAyMy00NzYwLThmY2MtYWQ3OGNhNjExMmM4XkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3132. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTAyN2JmZmEtNjAyMy00NzYwLThmY2MtYWQ3OGNhNjExMmM4XkEyXkFqcGdeQXVyNDk3NzU2MTQ@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</fanart>
 3133. </item>
 3134.  
 3135. <item>
 3136. <title>[COLOR coral]Mad Max[/COLOR]</title>
 3137. <summary>Storyline
 3138. Taking place in a dystopian Australia in the near future, Mad Max tells the story of a highway patrolman cruising the squalid back roads that have become the breeding ground of criminals foraging for gasoline and scraps. When his wife and child meet a grisly end at the hands of a motorcycle gang, Max sets out across the barren wastelands in search of revenge.
 3139. X | 1h 28min | Action , Adventure , Sci-Fi | 8 November 1979</summary>
 3140. <link>https://uptobox.com/zm6scrttasc4</link>
 3141. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGYwNjUxYzAtMjFkNC00ZTJmLTgyZDktOTM4ZDMyYTllNzIwXkEyXkFqcGdeQXVyNTA4NzY1MzY@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3142. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGYwNjUxYzAtMjFkNC00ZTJmLTgyZDktOTM4ZDMyYTllNzIwXkEyXkFqcGdeQXVyNTA4NzY1MzY@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</fanart>
 3143. </item>
 3144.  
 3145. <item>
 3146. <title>[COLOR coral]Mad Max 2[/COLOR]</title>
 3147. <summary>Storyline
 3148. A former Australian policeman now living in the post-apocalyptic Australian outback as a warrior agrees to help a community of survivors living in a gasoline refinery to defend them and their gasoline supplies from evil barbarian warriors.
 3149. X | 1h 36min | Action , Adventure , Sci-Fi | 4 March 1982</summary>
 3150. <link>https://uptobox.com/cspymc60az47</link>
 3151. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTEzYTY3OWItOGIwMi00NDM4LWEzYjktMmFjNjNkZjA0NTQxXkEyXkFqcGdeQXVyMzk5OTkyNDE@._V1_SY1000_CR0,0,723,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3152. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTEzYTY3OWItOGIwMi00NDM4LWEzYjktMmFjNjNkZjA0NTQxXkEyXkFqcGdeQXVyMzk5OTkyNDE@._V1_SY1000_CR0,0,723,1000_AL_.jpg</fanart>
 3153. </item>
 3154.  
 3155. <item>
 3156. <title>[COLOR coral]Mad Max Beyond Thunderdome[/COLOR]</title>
 3157. <summary>Storyline
 3158. Bartertown is a city on the edge of a desert that has managed to retain some technology if no civilization. Max has his supplies stolen and must seek shelter there in a post apocalyptic world where all machines have begun to break down and barbarians hold what is left. He becomes involved in a power struggle in this third Mad Max film where he must first survive the town, survive the desert and then rescue the innocent children he has discovered.
 3159. 15 | 1h 47min | Action , Adventure , Sci-Fi | 18 October 1985</summary>
 3160. <link>https://uptobox.com/rz0a6erolqjh</link>
 3161. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmI4YWEyNTItZTFiMS00YzY4LWE2ZjYtNGRlNmZhNjRmOWVkXkEyXkFqcGdeQXVyNjc1NTYyMjg@._V1_SY1000_CR0,0,657,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3162. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmI4YWEyNTItZTFiMS00YzY4LWE2ZjYtNGRlNmZhNjRmOWVkXkEyXkFqcGdeQXVyNjc1NTYyMjg@._V1_SY1000_CR0,0,657,1000_AL_.jpg</fanart>
 3163. </item>
 3164.  
 3165. <item>
 3166. <title>[COLOR coral]Midnight Run[/COLOR]</title>
 3167. <summary>Storyline
 3168. Bounty hunter Jack Walsh (Robert De Niro) is sent to find and return bail jumper and former Mafia accountant, Jonathan "The Duke" Mardukas (Charles Grodin). The FBI has had no success in locating The Duke, so when Jack finds him in next to no time, they are a little embarrassed. In order to collect his $100,000 fee, Jack must take The Duke from New York to Los Angeles. However, the Mafia and the FBI have other ideas, as does Marvin Dorfler (John Ashton), a rival bounty hunter. On their long cross-country trip to LA, the two get to know each other and they build up a strange friendship.
 3169. 15 | 2h 6min | Action , Comedy , Crime | 7 October 1988</summary>
 3170. <link>https://uptobox.com/4ll4fblpcsku</link>
 3171. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODUyMDFmNjItZTBmZC00YjlkLTkxNmEtYjJjMjljM2ZjNGMzL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNzc5MjA3OA@@._V1_SY1000_CR0,0,714,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3172. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODUyMDFmNjItZTBmZC00YjlkLTkxNmEtYjJjMjljM2ZjNGMzL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNzc5MjA3OA@@._V1_SY1000_CR0,0,714,1000_AL_.jpg</fanart>
 3173. </item>
 3174.  
 3175. <item>
 3176. <title>[COLOR coral]Porky's[/COLOR]</title>
 3177. <summary>Storyline
 3178. 1954. The sexual hijinks of a group of mid-teen male students of Angel Beach High School in Florida are presented. Their main goal is to lose their collective virginity. In the process, they embark on games of sexual innuendo with their female classmates, as witnessed by the activities of Billy, Tommy and Pee Wee in their secret surveillance. Pee Wee is the most desperate, that desperation which gets him into one predicament after another, especially as he is the butt of many a prank. A side issue for Tim, basically a good guy, is dealing with his learned racism, which comes to the surface with the arrival to their school of new student, Jewish Brian Schwartz. The sexual pursuits at the school are not limited to the student body as new boys Phys Ed coach, Roy Brackett, has a mutual attraction with cheer-leading coach, Miss Lynn Honeywell, who doesn't want to go all the way; Coach Brackett's goal is to find out why Coach Warren has nicknamed Miss Honeywell "Lassie". All these goings-on offend the sensibilities of female Phys Ed coach, Miss Beulah Balbricker, who takes it upon herself to maintain the moral standards of the school. The boys' mission seems to be stalled, so Mickey, whose brother Ted is the local sheriff, suggests they go to Porky's, a bar and unofficial brothel in neighboring Wallacetown in the middle of the Everglades, to lose their virginity. Porky's is owned by the violent Porky, whose actions are supported by his sheriff brother. The boys' experience at Porky's leads to a continuing feud between the boys and Porky and his posse, the boys' collective anger fueled by Mickey. They will learn that they may not be able to beat Porky with their fists, but may be able to do so with a little ingenuity, which may hurt Porky more in the long run.
 3179. X | 1h 34min | Comedy | 8 July 1982</summary>
 3180. <link>https://uptobox.com/pyuavj63zxvn</link>
 3181. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTI1MWJhNDgtNDdmNi00ZTI3LTk0NmQtODUyNzMyNmY3Zjk5XkEyXkFqcGdeQXVyNjQ2MjQ5NzM@._V1_.jpg</thumbnail>
 3182. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDlhMzYxMjctMjBiYS00NTE5LTlkZjYtOGRiZTdjZTA5Nzc0XkEyXkFqcGdeQXVyMjUyNDk2ODc@._V1_.jpg</fanart>
 3183. </item>
 3184.  
 3185. <item>
 3186. <title>[COLOR coral]Porky's II: The Next Day[/COLOR]</title>
 3187. <summary>Storyline
 3188. When the students of Angel Beach High decide to stage "An Evening With Shakespeare," their efforts are threatened by Miss Balbricker, who views the works of Shakespeare as obscene. She enlists the help of Reverend Bubba Flavel, a religious fanatic who brings along his flock of followers to pressure the school into shutting down the production. When they succeed with the help of corrupt city officials seeking re-election, the gang don't get mad... they get even!
 3189. 18 | 1h 38min | Comedy | 8 September 1983</summary>
 3190. <link>https://uptobox.com/92qqstfnm8kb</link>
 3191. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmZhNDU2ZjgtOTAwOS00NWRjLTkwNWUtNTBkNjM3NTZjNjY3XkEyXkFqcGdeQXVyNjQ2MjQ5NzM@._V1_.jpg</thumbnail>
 3192. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWQyZjc4MTctMzNjNi00MDA1LTgwMTktNDM1OTU0YmE1MTU5XkEyXkFqcGdeQXVyMjUyNDk2ODc@._V1_SY1000_CR0,0,1761,1000_AL_.jpg</fanart>
 3193. </item>
 3194.  
 3195. <item>
 3196. <title>[COLOR coral]Porky's Revenge[/COLOR]</title>
 3197. <summary>Storyline
 3198. Meat, an Angel Beach high school student, picks up a shapely girl when she appears to have broken down by the side of the road; he is, however, shocked when her face doesn't match her figure. Not only that, she turns out to be the daughter of Porky, who has re-opened his nightclub in a Mississippi riverboat. Is this Porky's opportunity for revenge, or will the Angel Beach crowd outwit him once again?
 3199. 18 | 1h 32min | Comedy | 5 July 1985</summary>
 3200. <link>https://uptobox.com/9qfgeefjr25h</link>
 3201. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjBiMDI1NDctMTVkMy00M2VkLWIyZDYtN2FmZGYxY2QwM2U3XkEyXkFqcGdeQXVyNjQ2MjQ5NzM@._V1_.jpg</thumbnail>
 3202. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjRkYTRmNGQtMTZjMy00ODRkLWI0Y2MtZDQwNzM4YjIwNjQzXkEyXkFqcGdeQXVyMjUyNDk2ODc@._V1_SY1000_CR0,0,1761,1000_AL_.jpg</fanart>
 3203. </item>
 3204.  
 3205. <title>[COLOR coral]The Witches of Dumpling Farm 2019 1080p[/COLOR]</title>
 3206. <meta>
 3207. <title>[COLOR coral]The Witches of Dumpling Farm[/COLOR]</title>
 3208. <content>movie</content>
 3209. <year>2018</year>
 3210. </meta><link>https://1fichier.com/?yoy0t1fqfmc0xunzd704([COLORred]Debrid[/COLOR])</link>
 3211. <sublinksearch>search</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWMzMmFhNzQtMjMzZi00MzgxLWE5YmMtYmUxNTZmMGVkMGEzXkEyXkFqcGdeQXVyNTUxMzAyNzM@._V1_SX712_CR0,0,712,999_AL_.jpg</thumbnail>
 3212. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDEzZWFkYzItMmIzZC00NmMyLWE2MDEtZWQ4ZDVjMjRmOTk3XkEyXkFqcGdeQXVyNTUxMzAyNzM@._V1_.jpg</fanart>
 3213. </item>
 3214.  
 3215. <item>
 3216. <title>[COLOR coral] Cold Pursuit 2019 1080p[/COLOR]</title>
 3217. <meta>
 3218. <content>movie</content>
 3219. <year>2019</year>
 3220. </meta><link>https://uptobox.com/1lsacu0hgb9v</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2YyYWI3NjItMWEwZS00MzhkLWJmZTMtZDAzYjRhODM0OTMzXkEyXkFqcGdeQXVyMjM4NTM5NDY@._V1_SY1000_CR0,0,648,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3221. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTlmMDkxZWMtYjZhZC00YWE1LWJmMGYtNDMzMDBkNDAwMTlkXkEyXkFqcGdeQXVyNDY5MTUyNjU@._V1_SX1777_CR0,0,1777,998_AL_.jpg</fanart>
 3222. </item>
 3223.  
 3224. <item>
 3225. <title>[COLOR coral]Fighting with My Family 2019 1080p[/COLOR]</title>
 3226. <meta>
 3227. <content>movie</content>
 3228. <year>2019</year>
 3229. </meta><link>https://uptobox.com/gsebv0i4hptz</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ3MTk4Nzc1M15BMl5BanBnXkFtZTgwMTEwMDU5NjM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3230. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzk0MTFhMzgtOGQyZC00NDVmLWI1OTYtMjhhNmUyMzkwNTIwXkEyXkFqcGdeQXVyMTM1NjQ4MDI@._V1_SX1777_CR0,0,1777,738_AL_.jpg</fanart>
 3231. </item>
 3232.  
 3233. <item>
 3234. <title>[COLOR coral]ALICE IN WONDERLAND 1951 1080p[/COLOR]</title>
 3235. <meta>
 3236. <content>movie</content>
 3237. <title>[COLOR coral]Alice in Wonderland[/COLOR]</title>
 3238. <year>1951</year>
 3239. <genre></genre>
 3240. </meta><link>https://uptobox.com/kk34vhf0616n</link><thumbnail>https://i.imgaa.com/2018/10/06/5bb8a3f16dc14.jpg</thumbnail>
 3241. <fanart>https://image.tmdb.org/t/p/original/p6frW7qR3wUbssM25BS8BlzyoKc.jpg</fanart>
 3242. </item>
 3243.  
 3244. <item>
 3245. <title>[COLOR coral]The Perfection 2018 1080p[/COLOR]</title>
 3246. <link>https://uptobox.com/bqzj0ffmtsa7</link>
 3247. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA3NzkzMDUxODBeQTJeQWpwZ15BbWU4MDM0ODc5ODcz._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3248. <fanart>http://www.ezzer-mac.com/frank/artghost/movies.jpg</fanart>
 3249. </item>
 3250.  
 3251.  
 3252.  
 3253. <item>
 3254. <title>[COLOR coral]Room for Rent 2019 1080p[/COLOR]</title>
 3255. <link>https://uptobox.com/3fmjbqb65qs4</link>
 3256. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYThmZDYxZDgtNTgzYy00Y2VlLTk1ZTItNTRiMTNjOGMzNWFlXkEyXkFqcGdeQXVyMjgyOTQyNg@@._V1_SY1000_CR0,0,678,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3257. <fanart>http://www.ezzer-mac.com/frank/artghost/movies.jpg</fanart>
 3258. </item>
 3259.  
 3260. <item>
 3261. <title>[COLOR coral]Lancaster Skies 2019 1080p[/COLOR]</title>
 3262. <link>https://uptobox.com/2bkjilfgl3mo</link>
 3263. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmY5MDUwMDAtMTI5OC00ZjBkLWExN2YtNGM5OGQwM2E4YzZmXkEyXkFqcGdeQXVyMzIxODMxMTE@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 3264. <fanart>http://www.ezzer-mac.com/frank/artghost/movies.jpg</fanart>
 3265. </item>
 3266.  
 3267. <item>
 3268. <title>[COLOR coral]To Dust 2018 1080p[/COLOR]</title>
 3269. <link>https://uptobox.com/ait66gwwprlt</link>
 3270. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTI0ZTBhODEtZTcxNy00YjlmLTkwYmEtZDk0NWY2M2E3OTEwXkEyXkFqcGdeQXVyMTI4Mjg4MjA@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3271. <fanart>http://www.ezzer-mac.com/frank/artghost/movies.jpg</fanart>
 3272. </item>
 3273.  
 3274. <item>
 3275. <title>[COLOR coral]Tell It to the Bees 2019 1080p[/COLOR]</title>
 3276. <link>https://uptobox.com/uvn5jb9ekeqr</link>
 3277. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWVmZDdiYTEtZmJhMi00NGExLWJmMWEtN2MxZGIyNTBlNDc0XkEyXkFqcGdeQXVyOTg0OTY2NDc@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3278. <fanart>http://www.ezzer-mac.com/frank/artghost/movies.jpg</fanart>
 3279. </item>
 3280.  
 3281. <item>
 3282. <title>[COLOR coral]Mary Poppins Returns 2018 1080p[/COLOR]</title>
 3283. <link>https://uptobox.com/37wfmtmgpvb7</link>
 3284. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk0NDIzMTA1MF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzM0MTUzNjM@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 3285. <fanart>http://www.ezzer-mac.com/frank/artghost/movies.jpg</fanart>
 3286. </item>
 3287.  
 3288. <item>
 3289. <title>[COLOR coral]Paddleton (2019)[/COLOR]</title>
 3290. <meta>
 3291. tt8041276</imdb>
 3292. <content>movie</content>
 3293. <year>2019</year>
 3294. </meta><link>https://uptobox.com/jk1rrhrp3hae</link>
 3295. https://uptobox.com/gdc2t3dqeftf</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAyZDUxODQtZjBhMy00NmQ5LTg5MmMtNGUxZjhkODk1NjdiXkEyXkFqcGdeQXVyNjg2NjQwMDQ@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3296. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzg5ODkxYTAtM2JlNS00OTYyLWEwZjEtMjI2N2M2M2E1OTI0XkEyXkFqcGdeQXVyNjg2NjQwMDQ@._V1_SX1500_CR0,0,1500,999_AL_.jpg</fanart>
 3297. </item>
 3298.  
 3299. <item>
 3300. <title>[COLOR coral]Donnybrook (2018)[/COLOR]</title>
 3301. <meta>
 3302. tt7087210</imdb>
 3303. <content>movie</content>
 3304. <year>2018</year>
 3305. </meta><link>https://uptobox.com/p8elxln6wq0o</link>
 3306. https://uptobox.com/cqbskzb01evf</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgxNjk0NDY2NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTIzMDcyNzM@._V1_SY1000_CR0,0,679,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3307. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTJjMDdkZDgtNDRjMy00ZGU5LThjOTMtZWE4Nzk3ZDRhZTFhXkEyXkFqcGdeQXVyNTQ1MTYzNzY@._V1_.jpg</fanart>
 3308. </item>
 3309.  
 3310. <item>
 3311. <title>[COLOR coral]Night (2019)[/COLOR]</title>
 3312. <summary>Storyline
 3313. A young girl is kidnapped by a strange man, who forces her to be the star of his sick and twisted live stream.
 3314. [COLORyellow](imdb 4.5)[/COLOR]
 3315. </summary>
 3316. <link>
 3317. https://uptobox.com/vaca33ov6ltu</link>
 3318. https://uptobox.com/6sriug42zy55</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGFmZDM1M2MtYTkxNy00ZjNhLTgxY2UtNGFmNTdkMTdmYTY0XkEyXkFqcGdeQXVyNDU5MTUwNTA@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3319. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTdkZmUzMTEtMWFiYS00ODdkLWJkMjYtMjI0ZTI3YTEwZDJmXkEyXkFqcGdeQXVyNDU5MTUwNTA@._V1_.jpg</fanart>
 3320. </item>
 3321.  
 3322. <item>
 3323. <title>[COLOR coral]Vampz! (2019)[/COLOR]</title>
 3324. <summary>Storyline
 3325. A wanna-be vampire must team up with her ditsy, new roommate and a crazed vampire hunter to thwart an unexpected enemy's despicable schemes.  
 3326. [COLORyellow](imdb 3.7)[/COLOR]
 3327. </summary>
 3328. <link>
 3329. https://uptobox.com/nk6o4w2f74wq</link>
 3330. https://uptobox.com/hi1pudgkm96v</link><thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmNkZGQ4Y2YtZjE4Yy00ZTBmLWI5NTktY2YxMzAwMjVhODYxXkEyXkFqcGdeQXVyMTgyNDkxMjc@._V1_SY1000_SX734_AL_.jpg</thumbnail>
 3331. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmYyZmY0YmYtZGY5My00ZWNhLTg1YzQtOTYxMDllZmFmYTVkXkEyXkFqcGdeQXVyMTgyNDkxMjc@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg</fanart>
 3332. </item>
 3333.  
 3334. ---------
 3335. ----------
 3336. --------
 3337.  
 3338.  
 3339.  
 3340.  
 3341.  
 3342.  
 3343. <item>
 3344. <title>[COLOR coral]PupParazzi (2018)[/COLOR]</title>
 3345. <summary>Storyline
 3346. London Bridges, a fast rising Hollywood starlet, with her pampered pomeranian Latte in tow, arrives on location for "There Will Be Oil" to see that she won't be receiving the star treatment she is used to.  
 3347. [COLORyellow](imdb 4.2)[/COLOR]
 3348. </summary>
 3349.  
 3350. <link>https://uptobox.com/7b0q3iba9ofb</link>/2euep0s240wx
 3351.  
 3352. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRjMTg1MTYtYmY4MS00NWRkLWJhOTQtZTY1ZjhiNWQ0YjQxXkEyXkFqcGdeQXVyOTg4MDYyNw@@._V1_.jpg</thumbnail>
 3353. <fanart>https://i1.imgiz.com/rshots/10340/pupparazzi-2018-fragman_10340067-5010_1280x720.jpg</fanart>
 3354. </item>
 3355.  
 3356. <item>
 3357. <title>[COLOR coral]Damsel (2018)[/COLOR]</title>
 3358. <summary>Storyline
 3359.  It's the Wild West, circa 1870. Samuel Alabaster, an affluent pioneer, ventures across the American frontier to marry the love of his life, Penelope. As his group traverses the west, the once-simple journey grows treacherous, blurring the lines between hero, villain and damsel.
 3360.  [COLORyellow](imdb 5.6)[/COLOR]
 3361. </summary>
 3362.  
 3363. <link>https://uptobox.com/ch3k4l5r1ek5</link>/09bqfejv8k0w
 3364.  
 3365. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxNjY2NjY2OV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzM2NzY1NTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3366. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjU4M2I0YTItMzhiMC00Mzg2LTk2M2MtOTE5ZTQ4ZjdiNGMyXkEyXkFqcGdeQXVyODUxNjcxNjE@._V1_SX1777_CR0,0,1777,744_AL_.jpg</fanart>
 3367. </item>
 3368.  
 3369. <item>
 3370. <title>[COLOR coral]The Way We Weren't (2019)[/COLOR]</title>
 3371. <summary>Storyline
 3372. Two people meet just after their previous relationships have imploded, so in an effort to make themselves more appealing, they exaggerate, fib and outright lie, and after they move in together all the deception unravels.
 3373. [COLORyellow](imdb 7.3)[/COLOR]
 3374. </summary>
 3375.  
 3376. <link>https://uptobox.com/o8ljaj277gf2</link>/uwr047kwe3zb
 3377.  
 3378. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzIxYzE0NWItMGMwMi00MzA5LTkxYmEtOTlkNmM3MTQyMjdiXkEyXkFqcGdeQXVyNjA4MjgxMQ@@._V1_SY1000_SX650_AL_.jpg</thumbnail>
 3379. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmIwY2Q1ZTgtMGU5ZC00NjY2LWFlMzQtNjM5ZjJhOTc0NTZkXkEyXkFqcGdeQXVyNjA4MjgxMQ@@._V1_.jpg</fanart>
 3380. </item>
 3381.  
 3382. <item>
 3383. <title>[COLOR coral]Twelve (2019)[/COLOR]</title>
 3384. <summary>Storyline
 3385. A young boy, with help from his father, lets nothing stand between him and his dream to play in the little league world series.
 3386. [COLORyellow](imdb 5.1)[/COLOR]
 3387. </summary>
 3388.  
 3389. <link>https://uptobox.com/4pqy38xt5p16</link>/cqtq5ko64147
 3390.  
 3391. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjI4NzUxMDUtM2YyYS00ZmYyLTgzZTEtY2JkNDJmYzczMmYxXkEyXkFqcGdeQXVyMzMxNzc3MDk@._V1_.jpg</thumbnail>
 3392. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2E5YjEyZmYtZDkxNC00ZGE2LWFlNDYtY2I0ODQzN2U3YjBlXkEyXkFqcGdeQXVyMzMxNzc3MDk@._V1_SY1000_CR0,0,1333,1000_AL_.jpg</fanart>
 3393. </item>
 3394.  
 3395. <item>
 3396. <title>[COLOR coral]Easter Land (2019)[/COLOR]</title>
 3397. <summary>Storyline
 3398. When the villainous Bad Clyde casts an evil spell to banish the beloved Benny the Easter Bunny to the dreaded Land of the Holiday Misfits, Santa Claus and his trusty sidekick, Gargaff the Reindeer, spring into action and embark on an epic, multi-dimensional journey that takes them from the North Pole to lands undreamt of, all to rescue Benny and save the Easter holiday for children around the world.
 3399. [COLORyellow](imdb 4.4)[/COLOR]
 3400. </summary>
 3401.  
 3402. <link>https://uptobox.com/3qhbgxkd099b</link>/iuw5yd9mbxcx
 3403.  
 3404. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNGQyNDhjZjUtNjk5ZC00OWE2LTlkMWQtZWViODQ3YjE3YjA1XkEyXkFqcGdeQXVyMjM3NDgxNw@@._V1_.jpg</thumbnail>
 3405. <fanart>https://i.imgur.com/snPcGiz.jpg</fanart>
 3406. </item>
 3407.  
 3408. <item>
 3409. <title>[COLOR coral]The Dirt (2019)[/COLOR]</title>
 3410. <summary>Storyline
 3411. The story of how Mötley Crüe came to be one of the most notorious rock 'n roll groups in history.
 3412. [COLORyellow](imdb 7.2)[/COLOR]
 3413. </summary>
 3414.  
 3415. <link>https://uptobox.com/fkwcto0b9cxk</link>/uoch29lbvm4b
 3416.  
 3417. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODhiMzkwYTctYzgwOC00MDM2LWExYjQtMzY4MDljZjQ3M2RmXkEyXkFqcGdeQXVyNDg4NjY5OTQ@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3418. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjI0MDEzNzEzN15BMl5BanBnXkFtZTgwOTU5NDY0NzM@._V1_SX1500_CR0,0,1500,999_AL_.jpg</fanart>
 3419. </item>
 3420.  
 3421. <item>
 3422. <title>[COLOR coral]At War (2018)[/COLOR]</title>
 3423. <summary>Storyline
 3424. After promising 1100 employees that they would protect their jobs, the managers of a factory decide to suddenly close up shop. Laurent takes the lead in a fight against this decision.
 3425. [COLORyellow](imdb 7.0)[/COLOR]
 3426. </summary>
 3427.  
 3428. <link>https://uptobox.com/fb98cx6gwd8i</link>/6rk728rl95gz</link>/59b1djnn4oh1</link>/n8pw2jd7kseq
 3429.  
 3430. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzI5MjI3OTctODRhMi00NWY3LTlmYjktMWE3YzFmYzcxOTcxXkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_SX750_AL_.jpg</thumbnail>
 3431. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTFhOWFiNzEtNjg3ZS00ZTM2LWEzNWMtYjE1MGIyZTlhY2MzXkEyXkFqcGdeQXVyNTc5OTMwOTQ@._V1_.jpg</fanart>
 3432. </item>
 3433.  
 3434. <item>
 3435. <title>[COLOR coral]Manikarnika 2019[/COLOR]</title>
 3436. <summary>Storyline
 3437. Story of Rani Lakshmibai, one of the leading figures of the Indian Rebellion of 1857 and her resistance to the British Rule.
 3438. [COLORyellow](imdb 7.1)[/COLOR]
 3439. </summary>
 3440.  
 3441. <link>https://uptobox.com/n887tf5hv7mf</link>/oxzxtli95y7l
 3442.  
 3443. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjJlMmRmNGMtYTdiZS00ZWJkLWFmNzAtNWJmZGNiYjczYjU3XkEyXkFqcGdeQXVyNjE1OTQ0NjA@._V1_SY1000_CR0,0,692,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3444. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjY5ZWJmZTMtNDVmZi00YzZiLWI0YmMtYzFhOWNkNmQ2ZjY5XkEyXkFqcGdeQXVyMjUxMTY3ODM@._V1_.jpg</fanart>
 3445. </item>
 3446.  
 3447. <item>
 3448. <title>[COLOR coral]The Russian Bride (2019)[/COLOR]</title>
 3449. <summary>Storyline
 3450. A Russian woman travels to America with her daughter to marry a reclusive billionaire, who turns out to be a psycho who sends their lives spiraling into a living hell.
 3451. [COLORyellow](imdb 5.2)[/COLOR]
 3452. </summary>
 3453.  
 3454. <link>https://uptobox.com/s5zf7imux6et</link>/kg1ygnx38p0i</link>/1py79eyd8wea</link>/astno6snsvcp
 3455.  
 3456. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGZhN2RiZjQtY2UxYS00MzExLWI4OWItMTQ3ODQ0ZGU2YzFhXkEyXkFqcGdeQXVyNjEwNTM2Mzc@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 3457. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWI5ZTM2ZWMtNDRlMC00ZGY1LWExY2YtZTU1NjQwZmI3ZDBjXkEyXkFqcGdeQXVyNjEwMjY5MDk@._V1_SX1777_CR0,0,1777,749_AL_.jpg</fanart>
 3458. </item>
 3459.  
 3460. <item>
 3461. <title>[COLOR coral]Out of Blue (2018)[/COLOR]</title>
 3462. <summary>Storyline
 3463. When Detective Mike Hoolihan is called to investigate the shooting of leading astrophysicist and black hole expert, Jennifer Rockwell, she is affected in ways she struggles to comprehend.
 3464. [COLORyellow](imdb 5,4)[/COLOR]
 3465. </summary>
 3466.  
 3467. <link>https://uptobox.com/7bp79v81i8wk</link>/ay92ir9tphm2
 3468.  
 3469. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ2OTkzZmEtNDhiZi00YWQ5LWE4MTEtOWFkMjQ3MmE2YzlmXkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_CR0,0,686,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3470. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjNmMWNmNjgtYWVjYy00YmVkLWJhYTktN2IyZDcwZjk5NzgzXkEyXkFqcGdeQXVyOTQ1MTE4OTE@._V1_.jpg</fanart>
 3471. </item>
 3472.  
 3473. <item>
 3474. <title>[COLOR coral]Triple Threat (2019)[/COLOR]</title>
 3475. <summary>Storyline
 3476. A hit contract is taken out on a billionaires daughter intent on bringing down a major crime syndicate. A down and out team of mercenaries must take on a group of professional assassins and stop them before they kill their target.
 3477. [COLORyellow](imdb 7.6)[/COLOR]
 3478. </summary>
 3479.  
 3480. <link>https://uptobox.com/gv61e1yrncww</link>/z9atex1k245l
 3481.  
 3482. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTY1MjRhYmYtZDg4Yy00ZWRiLWIwYzktZThkY2E0YjZlNjgxXkEyXkFqcGdeQXVyMTc3MjY3NTY@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3483. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzkwZmQxMzctMDIyOC00MjBiLWFjNDYtNWEwMWQ0ZjhjMDBhXkEyXkFqcGdeQXVyOTk1NTY2MzQ@._V1_.jpg</fanart>
 3484. </item>
 3485.  
 3486. <item>
 3487. <title>[COLOR coral]Dragged Across Concrete 2018 [/COLOR]</title>
 3488. <summary>Storyline
 3489. Once two overzealous cops get suspended from the force, they must delve into the criminal underworld to get their proper compensation.
 3490. [COLORyellow](imdb 8.2)[/COLOR]
 3491. </summary>
 3492.  
 3493. <link>https://uptobox.com/lxc3l8vj3ft0</link>/wusqqjxd2qwn</link>/q4ivzq3d48zc</link>/2bhbonrfvgke
 3494.  
 3495.  
 3496. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE1MTk5NDQ5Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwODUxNzg0NzM@._V1_SY1000_CR0,0,648,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3497. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDBiNTY4ZDItMDg0Ny00NGM3LThhZDQtNGE4NjFjZjU2YmY5XkEyXkFqcGdeQXVyMzY0MTE3NzU@._V1_SX1550_CR0,0,1550,999_AL_.jpg</fanart>
 3498. </item>
 3499.  
 3500. <item>
 3501. <title>[COLOR coral]Book of Monsters (2018)[/COLOR]</title>
 3502. <summary>Storyline
 3503. Sophie's 18th birthday becomes a bloodbath when monsters descend upon her house and start to devour the party guests. Sophie and her friends must rally together to send their party crashers back to hell.
 3504. [COLORyellow](imdb 5.8)[/COLOR]
 3505. </summary>
 3506.  
 3507. <link>https://uptobox.com/l8vf4edsa6zu</link>/nv32g077ftpq
 3508.  
 3509. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWFlNTZjNzgtMjZmZC00N2NjLTlmZTctYTQyN2EwOTRmOWZlXkEyXkFqcGdeQXVyOTMzOTMzMTg@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3510. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjI2NGVjMjUtZmYxMi00NGU0LTkwYmEtN2I3NWFiMTU2NTkyXkEyXkFqcGdeQXVyNDgyNzAxMzY@._V1_SY1000_CR0,0,1499,1000_AL_.jpg</fanart>
 3511. </item>
 3512.  
 3513. <item>
 3514. <title>[COLOR coral]Damsel (2018)[/COLOR]</title>
 3515. <summary>Storyline
 3516. It's the Wild West, circa 1870. Samuel Alabaster, an affluent pioneer, ventures across the American frontier to marry the love of his life, Penelope. As his group traverses the west, the once-simple journey grows treacherous, blurring the lines between hero, villain and damsel.
 3517. [COLORyellow](imdb 5.6)[/COLOR]
 3518. </summary>
 3519.  
 3520. <link>https://uptobox.com/x2wx5d6pra8q
 3521.  
 3522. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxNjY2NjY2OV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzM2NzY1NTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3523. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjU4M2I0YTItMzhiMC00Mzg2LTk2M2MtOTE5ZTQ4ZjdiNGMyXkEyXkFqcGdeQXVyODUxNjcxNjE@._V1_SX1777_CR0,0,1777,744_AL_.jpg</fanart>
 3524. </item>
 3525.  
 3526. <item>
 3527. <title>[COLOR coral]The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley (2019)[/COLOR]</title>
 3528. <summary>Storyline
 3529. The story of Theranos, a multi-billion dollar tech company, its founder Elizabeth Holmes, the youngest self-made female billionaire, and the massive fraud that collapsed the company.
 3530. [COLORyellow](imdb 7.4)[/COLOR]
 3531. </summary>
 3532.  
 3533. <link>https://uptobox.com/752jt2d4cyq8</link>/4u8hf9p3e4cj
 3534.  
 3535. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGI4NTQxYWUtNzEzMy00MGFiLThjODItNjg4ODI5MmZiMzIwXkEyXkFqcGdeQXVyMzY0MTE3NzU@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3536. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg5NTE4MTMwMF5BMl5BanBnXkFtZTgwNjk0NzMyNzM@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg</fanart>
 3537. </item>
 3538.  
 3539. <item>
 3540. <title>[COLOR coral]A Dog's Way Home (2019)[/COLOR]</title>
 3541. <summary>Storyline
 3542. A female dog travels four hundred miles in search of her owner throughout a Colorado wilderness.
 3543. [COLORyellow](imdb 6.5)[/COLOR]
 3544. </summary>
 3545.  
 3546. <link>https://uptobox.com/el1nw5eux6fy</link>/pzow06bazms3
 3547.  
 3548. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg5MjcwMzY5OV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDM0OTI1NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3549. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmYwNTMwZmMtYjQxNy00Y2ExLTk1YzAtMDUzNTMyYTQ0ZWZhXkEyXkFqcGdeQXVyNTc5OTMwOTQ@._V1_SY1000_CR0,0,1500,1000_AL_.jpg</fanart>
 3550. </item>
 3551.  
 3552. <item>
 3553. <title>[COLOR coral]The Directive (2019)[/COLOR]</title>
 3554. <summary>Storyline
 3555. One Year after a Virus kills most of humanity, a lone Survivor meets a broken Robot that helps him embark on a journey to find Safe Zone 57.
 3556. [COLORyellow](imdb 3.2)[/COLOR]
 3557. </summary>
 3558.  
 3559. <link>https://uptobox.com/p5lejetwz7gu
 3560.  
 3561. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjA2OWY4MzYtOTQxYy00Y2Y2LThjNzQtOTFkNTM1ZmU4MjY5XkEyXkFqcGdeQXVyODg3MzY5MjE@._V1_SY1000_SX750_AL_.jpg</thumbnail>
 3562.  
 3563. </item>
 3564.  
 3565. <item>
 3566. <title>[COLOR coral]Mystic River (2003)[/COLOR]</title>
 3567. <summary>Storyline
 3568. The lives of three men who were childhood friends are shattered when one of them has a family tragedy.
 3569. [COLORyellow](imdb 8.0)[/COLOR]
 3570. </summary>
 3571.  
 3572. <link>https://uptobox.com/nwvvvt5ehvay</link>/uakg98x7el4l
 3573.  
 3574. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTIzNDUyMjA4MV5BMl5BanBnXkFtZTYwNDc4ODM3._V1_.jpg</thumbnail>
 3575. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWU3NjdkOWEtYzEwYy00ZmFkLTg3ODctNzc2OGVhMzEwZDEwXkEyXkFqcGdeQXVyMDI2NDg0NQ@@._V1_SX1486_CR0,0,1486,999_AL_.jpg</fanart>
 3576. </item>
 3577.  
 3578. <item>
 3579. <title>[COLOR coral]Char Man (2019)[/COLOR]</title>
 3580. <summary>Storyline
 3581. Two friends visit fire-ravaged Ojai, California, intent on making a fake documentary about the infamous Ojai Vampire. However, things take a bizarre and frightening turn when they learn about a different local legend: The Char Man.
 3582. [COLORyellow](imdb 3.6)[/COLOR]
 3583. </summary>
 3584.  
 3585. <link>https://uptobox.com/vexp6shn82zw</link>/6s4uezdh8nwi
 3586.  
 3587. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjk4Y2RjNzQtM2JhYy00OWUwLWI3OWQtZWM0NTEzYjY4ZmMyXkEyXkFqcGdeQXVyMDc3NDE0MA@@._V1_SY1000_CR0,0,746,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3588. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNGY1NDk0MWMtYjc5NS00OGUzLWI1YjMtYzc0MGIwMDQzZmJlXkEyXkFqcGdeQXVyMDc3NDE0MA@@._V1_SX1777_CR0,0,1777,926_AL_.jpg</fanart>
 3589. </item>
 3590.  
 3591. <item>
 3592. <title>[COLOR coral]What Lies Ahead (2019) [/COLOR]</title>
 3593. <summary>Storyline
 3594. When two young women are thrown together on an unexpected road trip, an aggressive peril emerges between them that grows stronger with each passing mile.
 3595. [COLORyellow](imdb 4.0)[/COLOR]
 3596. </summary>
 3597.  
 3598. <link>https://uptobox.com/vlr0vbql3lf0</link>/b5f3pcv7ylk1
 3599.  
 3600. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjA5YTQ3ZGQtZmI5NC00NzA2LWIwNDYtYTFkNDI0OWNiMmY1XkEyXkFqcGdeQXVyMzg0NTY4MjU@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3601. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTJjMWM0OTQtOWNlNC00ZTU5LTllNDYtODJlYjU1YWVlNGI4XkEyXkFqcGdeQXVyMzg0NTY4MjU@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg</fanart>
 3602. </item>
 3603.  
 3604. <item>
 3605. <title>[COLOR coral]Devil's Path (2018)[/COLOR]</title>
 3606. <summary>Storyline
 3607. Two men encounter each other on a dangerous gay cruising park trail, and quickly find themselves caught up in a deadly game of cat and mouse.
 3608. [COLORyellow](imdb 4.8)[/COLOR]
 3609. </summary>
 3610.  
 3611. <link>https://uptobox.com/tg04tndc86w9</link>/8kfuuumv42b7
 3612.  
 3613. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmYwNDE3NTEtZTBhNy00YTVkLWFiYzYtOTM2N2Y4MmFmMjBiXkEyXkFqcGdeQXVyMTYwODMwNDM@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3614. <fanart>http://galas3.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/303/2018/08/Devils-Path-website-1540x866.jpg</fanart>
 3615. </item>
 3616.  
 3617. <item>
 3618. <title>[COLOR coral]Jupiter’s Moon (2017)[/COLOR]</title>
 3619. <summary>Storyline
 3620. Aryan is a Syrian refugee trying to make his way into Hungary from Serbia, along with his father and many other wretched souls. They are all caught, and find themselves in a web of cynicism and corruption.  
 3621. [COLORyellow](imdb 6.1)[/COLOR]
 3622. </summary>
 3623.  
 3624. <link>https://uptobox.com/vrcmu9t5dij2</link>/gpx3kl9m6flu
 3625.  
 3626. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjRiYWQxMjItZTUyOC00NTdlLTg2MDYtYzY2OGRmY2QzNDg3XkEyXkFqcGdeQXVyMjQ3NzUxOTM@._V1_SY1000_CR0,0,706,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3627. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU3Mjg3NTkwNV5BMl5BanBnXkFtZTgwMjcwMjAzMjI@._V1_SX1777_CR0,0,1777,893_AL_.jpg</fanart>
 3628. </item>
 3629.  
 3630. <item>
 3631. <title>[COLOR coral]Birthmarked (2018)[/COLOR]</title>
 3632. <summary>Storyline
 3633. Two scientists raise 3 children contrarily to their genetic tendencies to prove the ultimate power of nurture over nature.
 3634. [COLORyellow](imdb 5.7)[/COLOR]
 3635. </summary>
 3636.  
 3637. <link>https://uptobox.com/u62u07p7kdse</link>/mq044ehnbj6n
 3638.  
 3639. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY3NzE5NzU2Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMTIzMzc4NDM@._V1_.jpg</thumbnail>
 3640. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNGJmZWQyZTQtYTQ4Mi00YmNmLTk5MTgtNmJmZjBmZDc0NjBiXkEyXkFqcGdeQXVyNzgzNDM0MDQ@._V1_.jpg</fanart>
 3641. </item>
 3642.  
 3643. <item>
 3644. <title>[COLOR coral]The Neighbor (2018)[/COLOR]</title>
 3645. <summary>Storyline
 3646. A middle-aged man in a stagnant marriage finds his life upended when an attractive young woman and her seemingly abusive husband move in next door.
 3647. [COLORyellow](imdb 5.3)[/COLOR]
 3648. </summary>
 3649.  
 3650. <link>https://uptobox.com/y4skofji0jd8</link>/y64zix7vb1z7
 3651.  
 3652. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmI2YTFkNDktODhjYy00MzhhLWFmYTYtNGU3YjM4YmRiYjE4XkEyXkFqcGdeQXVyNTkyOTY2NTk@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 3653. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWM3Y2IwZDgtMzM3OC00ODc5LThhMTYtYjdhODM1OTRmMzJkXkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_.jpg</fanart>
 3654. </item>
 3655.  
 3656. <item>
 3657. <title>[COLOR coral]Body of Sin (2018)[/COLOR]</title>
 3658. <summary>Storyline
 3659. Two women use seduction to steal from straying men. But when they discover one of their victims hiding millions in diamonds, the score of their lives becomes a run for their lives.
 3660. [COLORyellow](imdb 5.3)[/COLOR]
 3661. </summary>
 3662.  
 3663. <link>https://uptobox.com/ni68u6fnkgqv</link>/uhigeps9qpve
 3664.  
 3665. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOWU1ZmIzMzItZTgyYy00YzhmLWI5NjQtODE4ZTA2NWE2MTJkXkEyXkFqcGdeQXVyNDA1NDA2NTk@._V1_SY1000_CR0,0,677,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3666. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmEzOTZhOTktZDI0Mi00ODUzLTg4ZGUtNWY2NWI4YmYwMWJkXkEyXkFqcGdeQXVyMjI3NzI3MDU@._V1_SX1777_CR0,0,1777,744_AL_.jpg</fanart>
 3667. </item>
 3668.  
 3669. <item>
 3670. <title>[COLOR coral]Victoria Gotti: My Father's Daughter (2019)[/COLOR]</title>
 3671. <summary>Storyline
 3672. A revealing look at the life of Victoria Gotti, the daughter of notorious mob boss John Gotti.
 3673. [COLORyellow](imdb 5.6)[/COLOR]
 3674. </summary>
 3675.  
 3676. <link>https://uptobox.com/z6httorlexof</link>/cvrla70szwcu</link>/qock0f8gp39i
 3677.  
 3678. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGNjNGYyNzEtZGYxZC00OTQ0LThhOTItMTkyYTI4NThlYWM3XkEyXkFqcGdeQXVyNTM3MDMyMDQ@._V1_.jpg</thumbnail>
 3679. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2IxZjQ4NzUtN2JhNi00Yzc0LTgzNTgtYmJhNjE1MDQ4Yzc2XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1NjczMjk@._V1_SY1000_CR0,0,1505,1000_AL_.jpg</fanart>
 3680. </item>
 3681.  
 3682. <item>
 3683. <title>[COLOR coral]Schlock (1973)[/COLOR]</title>
 3684. <summary>StorylineA small town is terrorized by "The Banana Killer", which turns out to be the missing link between man and ape.
 3685. [COLORyellow](imdb 6.0)[/COLOR]
 3686. </summary>
 3687.  
 3688. <link>https://uptobox.com/j5e162l5k5la</link>/502z5irdh37u
 3689.  
 3690. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgwYWMzZGQtNTY5OC00OTMxLTg1ODItMzE0ZjcxNGU3YTYwXkEyXkFqcGdeQXVyMTE2NzA0Ng@@._V1_SY1000_CR0,0,644,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3691. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODdhYzlkNDQtMjQ1OC00OGQxLWJjMDctNWI1NjM2ZWI4OGY5XkEyXkFqcGdeQXVyNTI2ODA2NTc@._V1_SY1000_CR0,0,1428,1000_AL_.jpg</fanart>
 3692. </item>
 3693.  
 3694. <item>
 3695. <title>[COLOR coral]Aux (2018)[/COLOR]</title>
 3696. <summary>Storyline
 3697. When two young boys playing in the woods discover a military bunker they unintentionally release the ghost of World War II auxiliary soldier who mistakenly believes the Nazis have landed
 3698. [COLORyellow](imdb 4.5)[/COLOR]
 3699. </summary>
 3700.  
 3701. <link>https://uptobox.com/cxu6n7mdaiea</link>/d0zresnagfew</link>/tbm66z4cc28z
 3702.  
 3703. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmUzNjA3NmItNzUxMy00MmJkLTgwYTUtZmRmNWQxOGVjMDY0XkEyXkFqcGdeQXVyMjEwNjUxOA@@._V1_SY999_CR0,0,709,999_AL_.jpg</thumbnail>
 3704. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUzNjU1MjU1Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwMzAwODA3MDI@._V1_SX1777_CR0,0,1777,937_AL_.jpg</fanart>
 3705. </item>
 3706.  
 3707. <item>
 3708. <title>[COLOR coral]Uri: The Surgical Strike (2019)[/COLOR]</title>
 3709. <summary>Storyline
 3710. Indian army special forces carry a covert operation, avenging the killing of fellow army men at their base by a terrorist group
 3711. [COLORyellow](imdb 8.9)[/COLOR]
 3712. </summary>
 3713.  
 3714. <link>https://uptobox.com/k6dbzblhg6wz</link>/jffpzf9mvpij
 3715.  
 3716. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDUxZWRiNDAtM2M4Yi00OTY4LTgyNmMtNTIzOGMwNTFiYjg0XkEyXkFqcGdeQXVyNjE1OTQ0NjA@._V1_SY1000_CR0,0,628,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3717. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjIzYzM3YmItZjA0Mi00YjZmLThjMDAtM2MwZjY4NWE5MmQ0XkEyXkFqcGdeQXVyNjgxMjk4MzQ@._V1_.jpg</fanart>
 3718. </item>
 3719.  
 3720. <item>
 3721. <title>[COLOR coral]The Mule 2018[/COLOR]</title>
 3722. <summary>Storyline
 3723. A 90-years-old horticulturist and Korean War veteran turns in a drug mail for a Mexican cartel
 3724. [COLORyellow](imdb 7.2)[/COLOR]
 3725. </summary>
 3726.  
 3727. <link>https://uptobox.com/88xmhx4dc9nv</link>/35bldvonz6pu
 3728.  
 3729. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc1OTc5NzA4OF5BMl5BanBnXkFtZTgwOTAzMzE2NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3730. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTZkNzEzYzktMzkwZi00ODA4LWFlMzgtYzc4Y2RhYjg3MzU1XkEyXkFqcGdeQXVyNjUwNzk3NDc@._V1_.jpg</fanart>
 3731. </item>
 3732.  
 3733. <item>
 3734. <title>[COLOR coral]Her Smell (2018)[/COLOR]</title>
 3735. <summary>Storyline
 3736. A self-destructive punk rocker struggles with sobriety while trying to recapture the creative inspiration that led her band to success [COLORyellow](imdb 6.1)[/COLOR]
 3737. </summary>
 3738.  
 3739. <link>https://uptobox.com/czn1i56h44r3</link>/zdh62dffbs8w
 3740.  
 3741. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk2Mzg4NzI3NF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzE5NDk1NzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3742. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTAyY2YzMGMtMDdjZC00NDAzLWJkYzEtYmIwZTFkODA2MjRhXkEyXkFqcGdeQXVyNTQ1MTYzNzY@._V1_.jpg</fanart>
 3743. </item>
 3744.  
 3745. <item>
 3746. <title>[COLOR coral]BOO! (2019)[/COLOR]</title>
 3747. <meta>
 3748. <summary>Storyline
 3749. A torn suburban family refuses to heed the warning of an innocent prank left upon them which causes an unknown supernatural force to wreak havoc
 3750. [COLORyellow](imdb 7.2)[/COLOR]
 3751. </summary>
 3752. <content>movie</content>
 3753. <year>2019</year>
 3754. </meta>
 3755.  
 3756. <link>https://uptobox.com/2ffzml5uj1u6</link>/jighqhrgve2h
 3757.  
 3758. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjExYjdkZGEtZmUxOS00MTUzLTk4MGItYTAzNDFmM2IxZjU2XkEyXkFqcGdeQXVyMzM3MTU3NjA@._V1_SY1000_CR0,0,679,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3759. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmNlMDU2OWMtZDlmYi00MjI3LTk3OGQtMzVmMGVmNjQ0N2U3XkEyXkFqcGdeQXVyMzM3MTU3NjA@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg</fanart>
 3760. </item>
 3761.  
 3762. <item>
 3763. <title>[COLOR coral]Mutafukaz (2017)[/COLOR]</title>
 3764. <meta>
 3765. tt4717402</imdb>
 3766. <content>movie</content>
 3767. <year>2017</year>
 3768. </meta>
 3769.  
 3770. <link>https://uptobox.com/9ad2xoatl15t</link>/nmaeaqnmevtw
 3771.  
 3772. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTc3MTVjMDEtZDk4Zi00M2I2LTk4YzctZTkxNjVhNDI0OGRlXkEyXkFqcGdeQXVyNDA5NDYyNDY@._V1_SY1000_SX750_AL_.jpg</thumbnail>
 3773. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTMzNWU0YjctYjM2MS00ZGFjLTk1YzAtOWYyOTMwZDQ1M2JkXkEyXkFqcGdeQXVyNTc5OTMwOTQ@._V1_.jpg</fanart>
 3774. </item>
 3775.  
 3776. <item>
 3777. <title>[COLOR coral]Hey, Mr. Postman! (2018)[/COLOR]</title>
 3778. <meta>
 3779. tt7180776</imdb>
 3780. <content>movie</content>
 3781. <year>2018</year>
 3782. </meta>
 3783.  
 3784. <link>https://uptobox.com/06zjba8zl0kl</link>/rxthwkhyerpa
 3785.  
 3786. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGQ2MTEwODktYTEyMS00MDhiLWIwYzMtNDI5MGMzZWFiMGM2XkEyXkFqcGdeQXVyMzMwMjI2NA@@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3787. <fanart>https://i.ytimg.com/vi/hgZp6Bal0hQ/maxresdefault.jpg</fanart>
 3788. </item>
 3789.  
 3790. <item>
 3791. <title>[COLOR coral]Slaughterhouse Rulez (2018)[/COLOR]</title>
 3792. <meta>
 3793. tt6905696</imdb>
 3794. <content>movie</content>
 3795. <year>2018</year>
 3796. </meta>
 3797.  
 3798. <link>https://uptobox.com/dknprwlau1y2</link>/frf81xa73kt4
 3799.  
 3800. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjExMjU1NjUwN15BMl5BanBnXkFtZTgwOTAzOTgwNjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3801. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ1ODU5MjkxMV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDQwMjc2NjM@._V1_SX1500_CR0,0,1500,999_AL_.jpg</fanart>
 3802. </item>
 3803.  
 3804. <item>
 3805. <title>[COLOR coral]Bible Bees (2019)[/COLOR]</title>
 3806. <meta>
 3807. tt8749132</imdb>
 3808. <content>movie</content>
 3809. <year>2019</year>
 3810. </meta>
 3811.  
 3812. <link>https://uptobox.com/58rodqz90lqf</link>/mpo2op2br9kx
 3813.  
 3814. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjNjNjRmMjktMzBmYS00N2ZiLTg0OWItYzQ1MThkMjIzOGQ5XkEyXkFqcGdeQXVyMjM3NDgxNw@@._V1_.jpg</thumbnail>
 3815. <fanart>https://ultraimg.com/images/2019/02/19/PtW4.jpg</fanart>
 3816. </item>
 3817.  
 3818. <item>
 3819. <title>[COLOR coral]Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)[/COLOR]</title>
 3820. <meta>
 3821. tt4633694</imdb>
 3822. <content>movie</content>
 3823. <year>2018</year>
 3824. </meta>
 3825.  
 3826. <link>https://uptobox.com/f9vfoax13x2e</link>/blvlmd9s8aan
 3827.  
 3828. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMwNDkxMTgzOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTkwNTQ3NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3829. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjA3ZmUwMzQtYjczNS00YjdiLTkzYzQtMzUxY2Y1MTE2Mjk3XkEyXkFqcGdeQXVyODc2ODY0Nzc@._V1_SX1777_CR0,0,1777,708_AL_.jpg</fanart>
 3830. </item>
 3831.  
 3832. <item>
 3833. <title>[COLOR coral]Ben Is Back (2018)[/COLOR]</title>
 3834. <meta>
 3835. tt7545524</imdb>
 3836. <content>movie</content>
 3837. <year>2018</year>
 3838. </meta>
 3839.  
 3840. <link>https://uptobox.com/ef03l3qsae2g
 3841.  
 3842. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZGY3ZWMyYjEtMDMzYi00NDQyLWE1MWEtMDNmMjRlOGVkNDc3XkEyXkFqcGdeQXVyODAzODU1NDQ@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3843. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmZkMjkyNTQtNzAyZS00MTM2LTgxZTUtMmE5NjcwMmY0Y2FiXkEyXkFqcGdeQXVyNDkwNTM3OTA@._V1_SY1000_SX1500_AL_.jpg</fanart>
 3844. </item>
 3845.  
 3846. <item>
 3847. <title>[COLOR coral]Instant Family (2018)[/COLOR]</title>
 3848. <meta>
 3849. tt7401588</imdb>
 3850. <content>movie</content>
 3851. <year>2018</year>
 3852. </meta>
 3853.  
 3854. <link>https://uptobox.com/vhcpseygq7bb
 3855.  
 3856. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkzMzgzMTc1OF5BMl5BanBnXkFtZTgwNjQ4MzE0NjM@._V1_SY1000_CR0,0,678,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3857. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2UzMGFjZWYtZDI2OS00MTVhLThiYTgtYWJmZjRlOGRkY2YzXkEyXkFqcGdeQXVyNTc5OTMwOTQ@._V1_SY1000_CR0,0,1499,1000_AL_.jpg</fanart>
 3858. </item>
 3859.  
 3860. <item>
 3861. <title>[COLOR coral]Serenity (2018)[/COLOR]</title>
 3862. <meta>
 3863. tt6476140</imdb>
 3864. <content>movie</content>
 3865. <year>2018</year>
 3866. </meta>
 3867.  
 3868. <link>https://uptobox.com/kyc977r76cm5</link>/v3nwio4x28ur
 3869.  
 3870. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2VjNGFkZmUtMTI1MS00YmRiLTg1MmUtYzI0ODM1OWRkMjIyXkEyXkFqcGdeQXVyOTIxNTAyMzU@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3871. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzc0Yzk0YjMtNGRmOS00ODM0LTg2MjctNDIzOGQ5ODc3ZWMxXkEyXkFqcGdeQXVyNjUwNzk3NDc@._V1_SX1777_CR0,0,1777,735_AL_.jpg</fanart>
 3872. </item>
 3873.  
 3874. <item>
 3875. <title>[COLOR coral]Kursk (2018)[/COLOR]</title>
 3876. <meta>
 3877. tt4951982</imdb>
 3878. <content>movie</content>
 3879. <year>2018</year>
 3880. </meta>
 3881.  
 3882. <link>https://uptobox.com/coza4z2qxf27
 3883.  
 3884. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDMyNGM5MjQtMDY1Ni00YWM0LWIzMDQtODY1ODI2ZDA5ZjdiXkEyXkFqcGdeQXVyNTc5OTMwOTQ@._V1_SY1000_SX750_AL_.jpg</thumbnail>
 3885. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTMzM2JiOGItYWRjZC00MmI0LThiMzEtYjA0ZDkwZTg5OTA3XkEyXkFqcGdeQXVyNTc5OTMwOTQ@._V1_.jpg</fanart>
 3886. </item>
 3887.  
 3888. <item>
 3889. <title>[COLOR coral]First Light (2018)[/COLOR]</title>
 3890. <meta>
 3891. tt5994166</imdb>
 3892. <content>movie</content>
 3893. <year>2018</year>
 3894. </meta>
 3895.  
 3896. <link>https://uptobox.com/zv8w4138h9xi</link>/5pgyuv095uig
 3897.  
 3898. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWVhY2MyYjktN2ZlMy00MWU2LWEzZDItYTU0ZDc4ZGRkMjc4XkEyXkFqcGdeQXVyNzg3NjQyOQ@@._V1_.jpg</thumbnail>
 3899. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYyZTA1YWUtMmZlYi00NWFlLWFhNmEtOGEyMTk0NjZhZmQ3XkEyXkFqcGdeQXVyNjUxMjc1OTM@._V1_SX1777_CR0,0,1777,749_AL_.jpg</fanart>
 3900. </item>
 3901.  
 3902. <item>
 3903. <title>[COLOR coral]Nightshooters (2018)[/COLOR]</title>
 3904. <meta>
 3905. tt7652452</imdb>
 3906. <content>movie</content>
 3907. <year>2018</year>
 3908. </meta>
 3909.  
 3910. <link>https://uptobox.com/fj0h6scxnxrs</link>/ib44e0wnd1st
 3911.  
 3912. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjFjNzk1YWUtNmRlNS00OTY3LWE3MDItNzllY2JjYzIwMWM1XkEyXkFqcGdeQXVyMjY0NDYxNg@@._V1_SY1000_CR0,0,745,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3913. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmE3OTc0MWEtZGQyYy00ZTY1LTkxOWQtOTFjNzc2ZDAxMTFkXkEyXkFqcGdeQXVyMTA2MzI5Nzk@._V1_SY1000_CR0,0,1500,1000_AL_.jpg</fanart>
 3914. </item>
 3915.  
 3916. <item>
 3917. <title>[COLOR coral]Dying Embers (2018)[/COLOR]</title>
 3918. <meta>
 3919. tt9357404</imdb>
 3920. <content>movie</content>
 3921. <year>2018</year>
 3922. </meta>
 3923.  
 3924. <link>https://uptobox.com/kosuothzb7db</link>/91srhv9wj2e5
 3925.  
 3926. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzIyMzI2MmUtY2MwZS00ODU1LTg4ZmYtMTdkY2MzOTY2MTg4XkEyXkFqcGdeQXVyNDIxNjg3MjU@._V1_SY1000_CR0,0,744,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3927. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODllNWY5ODEtNjgwMy00ZDIzLWI1MmUtN2JhYWY1YmExODliXkEyXkFqcGdeQXVyNDQyOTk1ODA@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg</fanart>
 3928. </item>
 3929.  
 3930. <item>
 3931. <title>[COLOR coral]Ryde or Die (2018)[/COLOR]</title>
 3932. <meta>
 3933. tt7434070</imdb>
 3934. <content>movie</content>
 3935. <year>2018</year>
 3936. </meta>
 3937.  
 3938. <link>https://uptobox.com/7j867xhtnrvh</link>/sxnml8ubdhck
 3939.  
 3940. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTY4ZGVkYWUtZDljNi00MmM3LTk4NTQtNDVkYzg5YjZmMmM3XkEyXkFqcGdeQXVyNTM2NzQyMjY@._V1_.jpg</thumbnail>
 3941. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2ExYWMwODctNmVmMy00YzEwLWE1ZDUtZWJmNDRhMTQwYWI4XkEyXkFqcGdeQXVyNTM2NzQyMjY@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg</fanart>
 3942. </item>
 3943.  
 3944. <item>
 3945. <title>[COLOR coral]Crucible of the Vampire (2019)[/COLOR]</title>
 3946. <meta>
 3947. tt6017926</imdb>
 3948. <content>movie</content>
 3949. <year>2019</year>
 3950. </meta>
 3951.  
 3952. <link>https://uptobox.com/bhuna9lo97dw</link>/tgg3hj2h7wip
 3953.  
 3954. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTRiMDBlYmEtNTlkYy00MzRiLWJlOTEtNDU0MDk0Mjg4ZTEyXkEyXkFqcGdeQXVyNTY4NDQ2ODk@._V1_SY1000_CR0,0,706,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 3955. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGM1YjdjZjAtYzIwMS00MDVkLWJkYjYtMjVjZTYzZWNiYmRkXkEyXkFqcGdeQXVyMzA3OTkwMzQ@._V1_SX1777_CR0,0,1777,845_AL_.jpg</fanart>
 3956. </item>
 3957.  
 3958. <item>
 3959. <title>[COLOR coral]Mary Queen of Scots (2018)[/COLOR]</title>
 3960. <meta>
 3961. tt2328900</imdb>
 3962. <content>movie</content>
 3963. <year>2018</year>
 3964. </meta>
 3965.  
 3966. <link>https://uptobox.com/471fkv8t6ipt</link>/n6tctdpb2pqe
 3967.  
 3968. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDVmOGI4MTMtYmNmNC00MTliLTlkYjQtYmU2N2EyNDk2YTAwXkEyXkFqcGdeQXVyMjM4NTM5NDY@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 3969. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTM0ZmM3ODItYmFhNS00MmM2LWFkMjYtYmU4ZDNlZDFmM2U2XkEyXkFqcGdeQXVyNTk2NTY1NzA@._V1_.jpg</fanart>
 3970. </item>
 3971.  
 3972. <item>
 3973. <title>[COLOR coral]Kim Possible (2019)[/COLOR]</title>
 3974. <meta>
 3975. tt7979492</imdb>
 3976. <content>movie</content>
 3977. <year>2019</year>
 3978. </meta>
 3979.  
 3980. <link>https://uptobox.com/887o282cg5oz</link>/2zvzxsuiq85a
 3981.  
 3982. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmJhMDIyMmYtOTY5ZS00YzViLTgyYzgtN2Q4Yjk2NDNkZWFmXkEyXkFqcGdeQXVyNjcwNTU1Mjk@._V1_.jpg</thumbnail>
 3983. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2UxMTlmOTktNjI2Zi00ZGQwLWI2Y2YtN2M4NjljZDg2MzkwXkEyXkFqcGdeQXVyMzQ2NDE1OTk@._V1_SY1000_SX1500_AL_.jpg</fanart>
 3984. </item>
 3985.  
 3986. <item>
 3987. <title>[COLOR coral]Clara (2018)[/COLOR]</title>
 3988. <meta>
 3989. tt6613878</imdb>
 3990. <content>movie</content>
 3991. <year>2018</year>
 3992. </meta>
 3993.  
 3994. <link>https://uptobox.com/ips0cyeu38yw</link>/epq1fmsw2xyq
 3995.  
 3996. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2JlZGU0YzYtNjg5Yi00ODdkLWE4OTUtZTBkZGJkZjcwYWUzXkEyXkFqcGdeQXVyMzU5NjU1MDA@._V1_.jpg</thumbnail>
 3997. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWJjZGUwOWYtYzVkNy00ZDQwLTlhNGEtNzk2N2U4NjI3ZjUwXkEyXkFqcGdeQXVyNTQ1MTYzNzY@._V1_.jpg</fanart>
 3998. </item>
 3999.  
 4000. <item>
 4001. <title>[COLOR coral]Green Book (2018)[/COLOR]</title>
 4002. <meta>
 4003. tt6966692</imdb>
 4004. <content>movie</content>
 4005. <year>2018</year>
 4006. </meta>
 4007.  
 4008. <link>https://uptobox.com/6kb3duk9bjuv</link>/fgkini36uowu</link>/bft6itr9nczc
 4009.  
 4010. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMyNzExNzQ5OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjM2MjIxNjM@._V1_SY1000_CR0,0,631,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4011. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODlhZTMyN2EtYmZiOC00MmViLTliYmYtYjI2ZDk0NTg1M2JmXkEyXkFqcGdeQXVyNTc5OTMwOTQ@._V1_.jpg</fanart>
 4012. </item>
 4013.  
 4014. <item>
 4015. <title>[COLOR coral]Concealed (2017)[/COLOR]</title>
 4016. <meta>
 4017. tt2213322</imdb>
 4018. <content>movie</content>
 4019. <year>2017</year>
 4020. </meta>
 4021.  
 4022. <link>https://uptobox.com/h5y2ebkyvb3a</link>/ilboj71vpc3w
 4023.  
 4024. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZGRjNWZmZjYtODRmOC00ZmIyLTkzZmUtZjdhNTU2ZGNkYjM1XkEyXkFqcGdeQXVyMjQ1NDM5ODE@._V1_SY1000_CR0,0,708,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4025. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzk1NjE1OTEtMjE2Yi00NzFjLTk4NzAtYmVhYTg0MTM2NzE3XkEyXkFqcGdeQXVyMzc1ODY5Ng@@._V1_SX1777_CR0,0,1777,756_AL_.jpg</fanart>
 4026. </item>
 4027.  
 4028. <item>
 4029. <title>[COLOR coral]The Favourite (2018)[/COLOR]</title>
 4030. <meta>
 4031. tt5083738</imdb>
 4032. <content>movie</content>
 4033. <year>2018</year>
 4034. </meta>
 4035.  
 4036. <link>https://uptobox.com/k4gjba9v92o3</link>/mmjcoggz0zv4
 4037.  
 4038. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg1NzQwMDQxNV5BMl5BanBnXkFtZTgwNDg2NDYyNjM@._V1_SY1000_CR0,0,670,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4039. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzI0ZGQ3NWQtYTQzNi00NmVkLTk0MGYtYjUxYWZhOWQ4YmUzXkEyXkFqcGdeQXVyMjk3NTUyOTc@._V1_SX1705_CR0,0,1705,999_AL_.jpg</fanart>
 4040. </item>
 4041.  
 4042. <item>
 4043. <title>[COLOR coral]Creed II (2018)[/COLOR]</title>
 4044. <meta>
 4045. tt6343314</imdb>
 4046. <content>movie</content>
 4047. <year>2018</year>
 4048. </meta>
 4049.  
 4050. <link>https://uptobox.com/u0dzjsck6wmb</link>/4zta354bud0c
 4051.  
 4052. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcxMjUwNjQ5N15BMl5BanBnXkFtZTgwNjk4MzI4NjM@._V1_.jpg</thumbnail>
 4053.  
 4054. </item>
 4055.  
 4056. <item>
 4057. <title>[COLOR coral]London Fields (2018)[/COLOR]</title>
 4058. <meta>
 4059. tt1273221</imdb>
 4060. <content>movie</content>
 4061. <year>2018</year>
 4062. </meta>
 4063.  
 4064. <link>https://uptobox.com/57kvh666qnr0</link>/1tppp3msdkpm
 4065.  
 4066. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDU1M2ZkYjAtNzJkYS00MjEwLTlmNjktYjM3MmYwN2EwYTMyXkEyXkFqcGdeQXVyMDA4NzMyOA@@._V1_SY1000_CR0,0,671,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4067. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA3ODI1NzgzODReQTJeQWpwZ15BbWU4MDIyNDQ0NzYx._V1_SY1000_CR0,0,1636,1000_AL_.jpg</fanart>
 4068. </item>
 4069.  
 4070. <item>
 4071. <title>[COLOR coral]Kôkyô shihen Eureka sebun Hai-eboryûshon 1 (2017)[/COLOR]</title>
 4072. <meta>
 4073. tt7480958</imdb>
 4074. <content>movie</content>
 4075. <year>2017</year>
 4076. </meta>
 4077.  
 4078. <link>https://uptobox.com/mp48zrcc59sa</link>/723nr6xr2hao
 4079.  
 4080. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2RkMDQzMjQtYTM4My00Yzk2LTgzYmYtODc5NzM5ZmE5NDkzXkEyXkFqcGdeQXVyMjQxNzY5NTc@._V1_SY1000_CR0,0,707,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4081.  
 4082. </item>
 4083.  
 4084. <item>
 4085. <title>[COLOR coral]Ralph Breaks the Internet (2018)[/COLOR]</title>
 4086. <meta>
 4087. tt5848272</imdb>
 4088. <content>movie</content>
 4089. <year>2018</year>
 4090. </meta>
 4091.  
 4092. <link>https://uptobox.com/yfnxqs5mwk5p</link>/jp1112pidyke
 4093.  
 4094. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYyNzEyNDAzOV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTk3NDczNjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4095. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjZiYjM1OWMtMTRiMy00ZDBhLWE4MjQtZjAzMWRiYzI2ODJjXkEyXkFqcGdeQXVyMzc1MTQ5MTI@._V1_SX1777_CR0,0,1777,724_AL_.jpg</fanart>
 4096. </item>
 4097.  
 4098. <item>
 4099. <title>[COLOR coral]The Axiom (2018)[/COLOR]</title>
 4100. <meta>
 4101. tt6051096</imdb>
 4102. <content>movie</content>
 4103. <year>2018</year>
 4104. </meta>
 4105.  
 4106. <link>https://uptobox.com/i35kzn08gkui</link>/ixrbp0upczif
 4107.  
 4108. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTk1YmU1ODgtZTdmMS00MWVkLTg0MmUtZDBjYzY4ZjI3YWQyXkEyXkFqcGdeQXVyMTQ3MDIwMDQ@._V1_SY1000_CR0,0,689,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4109. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTMzZjY5NGUtN2JjMS00ZTRjLWIxNDktMDllZTI5ZWNmMmMzXkEyXkFqcGdeQXVyNDcyNTU3MjI@._V1_.jpg</fanart>
 4110. </item>
 4111.  
 4112. <item>
 4113. <title>[COLOR coral]Beneath the Leaves (2019)[/COLOR]</title>
 4114. <meta>
 4115. tt4574654</imdb>
 4116. <content>movie</content>
 4117. <year>2019</year>
 4118. </meta>
 4119.  
 4120. <link>https://uptobox.com/0rcmirjinmjb</link>/argp6b1c4y7y
 4121.  
 4122. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTQ1YzVjM2UtYjBlYi00MTkxLThkNmYtODkzNmU2YWZhYTVmL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjgxNTI5NDU@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4123.  
 4124. </item>
 4125.  
 4126. <item>
 4127. <title>[COLOR coral]Berlin, I Love You (2019)[/COLOR]</title>
 4128. <meta>
 4129. tt2275743</imdb>
 4130. <content>movie</content>
 4131. <year>2019</year>
 4132. </meta>
 4133.  
 4134. <link>https://uptobox.com/zh89q9u7oiil</link>/7f39lq17hig9
 4135.  
 4136. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDIwMTNlZmYtZGIxZS00MzAyLWI5MWMtYzg3YWNiNzg5YTI5XkEyXkFqcGdeQXVyMzQwMTY2Nzk@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4137.  
 4138. </item>
 4139.  
 4140. <item>
 4141. <title>[COLOR coral]Darkness Visible (2019)[/COLOR]</title>
 4142. <meta>
 4143. tt5692786</imdb>
 4144. <content>movie</content>
 4145. <year>2019</year>
 4146. </meta>>
 4147.  
 4148. <link>https://uptobox.com/kawnd1ynwr9j</link>/32qnho1zl0ol
 4149.  
 4150. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzBmMGFjMmMtNzI3Mi00NDg3LTlmM2UtMGI0M2IxMjIzMGM0XkEyXkFqcGdeQXVyNzc0MTgzMzU@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4151. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWZhYzgzNWUtMzVkOC00YjBlLThjZWUtZGNhODg3ZGZjYzU4XkEyXkFqcGdeQXVyMzYxODAxOTU@._V1_SY1000_CR0,0,1498,1000_AL_.jpg</fanart>
 4152. </item>
 4153.  
 4154. <item>
 4155. <title>[COLOR coral]Double Echo (2017)[/COLOR]</title>
 4156. <meta>
 4157. tt7290688</imdb>
 4158. <content>movie</content>
 4159. <year>2017</year>
 4160. </meta>
 4161.  
 4162. <link>https://uptobox.com/u4lp41qckrg2</link>/38wfot1vd2k3
 4163.  
 4164. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWY5MzE1YTQtNGRhZi00OWNlLWJjNmYtYTI1NmFlOTM1MzJhXkEyXkFqcGdeQXVyMTIxMzA5MDI@._V1_SY1000_CR0,0,664,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4165.  
 4166. </item>
 4167.  
 4168. <item>
 4169. <title>[COLOR coral]High Note (2019)[/COLOR]</title>
 4170. <meta>
 4171. tt7676992</imdb>
 4172. <content>movie</content>
 4173. <year>2019</year>
 4174. </meta>
 4175.  
 4176. <link>https://uptobox.com/km08hp0npub2</link>/7mymfbcvfazk
 4177.  
 4178. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjAwNmI0YjktODA3OS00ZGIwLTkzZGQtZWM2YWQ4NTk3NGQ3XkEyXkFqcGdeQXVyODI3MTc2NjI@._V1_SY1000_CR0,0,714,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4179. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzBkYWYzZmMtZDg2YS00MGExLTljYmQtNWI3ZTc3OGIwNWY5XkEyXkFqcGdeQXVyODI3MTc2NjI@._V1_SY1000_CR0,0,1486,1000_AL_.jpg</fanart>
 4180. </item>
 4181.  
 4182. <item>
 4183. <title>[COLOR coral]Perfect Skin (2018)[/COLOR]</title>
 4184. <meta>
 4185. tt6301784</imdb>
 4186. <content>movie</content>
 4187. <year>2018</year>
 4188. </meta>
 4189.  
 4190. <link>https://uptobox.com/qbx7qbf70ijm</link>/51utzjwmg0u3
 4191.  
 4192. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmNkMzgzZTQtODA0ZC00NmVlLWIzMjktMDc2NDAzODg5NGMyXkEyXkFqcGdeQXVyOTc1NTc1MA@@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4193. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjVlZmY2OTctZjU3NS00OTVlLThkOGYtMmFhYTk3NTBiNWM2XkEyXkFqcGdeQXVyOTc1NTc1MA@@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg</fanart>
 4194. </item>
 4195.  
 4196. <item>
 4197. <title>[COLOR coral]Sleeping Dogs Lie (2018)[/COLOR]</title>
 4198. <meta>
 4199. tt2458010</imdb>
 4200. <content>movie</content>
 4201. <year>2018</year>
 4202. </meta>
 4203.  
 4204. <link>https://uptobox.com/0tm07avx6sut</link>/kp2ix9ohnfh5
 4205.  
 4206. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDg5NTI0MDktZDcyOC00MzE3LTgxYTktZTFjMGQ2MzEwOWE0XkEyXkFqcGdeQXVyMTIxMzA5MDI@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4207. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDc0Zjc3MzUtMGNjZi00MTJmLTg4MzMtNzdjYzI0OWEyMTBkXkEyXkFqcGdeQXVyNjk1Mzg4NzY@._V1_.jpg</fanart>
 4208. </item>
 4209.  
 4210. <item>
 4211. <title>[COLOR coral]The Divorce Party (2019)[/COLOR]</title>
 4212. <meta>
 4213. tt3699702</imdb>
 4214. <content>movie</content>
 4215. <year>2019</year>
 4216. </meta>
 4217.  
 4218. <link>https://uptobox.com/25467x6utkjv</link>/ogpimr7jg72x
 4219.  
 4220. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODM3MmViN2EtMzc4YS00YTA5LTllNzctMzBiZDRhMTkwMWZmXkEyXkFqcGdeQXVyMjY3NjUwNQ@@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4221. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODE3ZTdhMDEtMjg3ZC00MWEwLWFjOTYtZjU5MDdhMGFkMWJiXkEyXkFqcGdeQXVyOTI5NzM2ODI@._V1_SY1000_CR0,0,1006,1000_AL_.jpg</fanart>
 4222. </item>
 4223.  
 4224. <item>
 4225. <title>[COLOR coral]The Isle (2019)[/COLOR]</title>
 4226. <meta>
 4227. tt5075662</imdb>
 4228. <content>movie</content>
 4229. <year>2019</year>
 4230. </meta>
 4231.  
 4232. <link>https://uptobox.com/ss3vxbpf7zkm</link>/fqaio6hesb7u
 4233.  
 4234. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjBiYzliYTEtZGVkOC00ZTY0LThkNGItNzRhYjRlMWJjYWE2XkEyXkFqcGdeQXVyMjI3NDI2MzY@._V1_SY1000_CR0,0,679,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4235. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjE0MjRjNzItOWJhMy00NDRmLWJhOTctYTk5YjE5ODQzZDk1XkEyXkFqcGdeQXVyMjI3NDI2MzY@._V1_.jpg</fanart>
 4236. </item>
 4237.  
 4238. <item>
 4239. <title>[COLOR coral]Untogether (2018)[/COLOR]</title>
 4240. <meta>
 4241. tt6043072</imdb>
 4242. <content>movie</content>
 4243. <year>2018</year>
 4244. </meta>
 4245.  
 4246. <link>https://uptobox.com/euur6cve7xu1</link>/p0jepxozb4pw
 4247.  
 4248. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWUxZjdkMmQtZDU2ZS00OWJkLTg2NjAtMDkwYzhhZmQxZjMyXkEyXkFqcGdeQXVyNjI2ODA4MDU@._V1_SY999_CR0,0,674,999_AL_.jpg</thumbnail>
 4249. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTIzNzBmZTMtYzg2NC00NWUwLTgzMjgtZTk4OGYzNWUxNTQwXkEyXkFqcGdeQXVyNjI2ODA4MDU@._V1_.jpg</fanart>
 4250. </item>
 4251.  
 4252. <item>
 4253. <title>[COLOR coral]Soul Hunters (2019)[/COLOR]</title>
 4254. <meta>
 4255. tt8196692</imdb>
 4256. <content>movie</content>
 4257. <year>2019</year>
 4258. </meta>
 4259.  
 4260. <link>https://uptobox.com/1b34282xbvds</link>/hcik0oqoatb6
 4261.  
 4262. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTY4MzFkYjMtOTFmNC00OThiLTg3MWQtNDMxNzc2YWZiNmFmXkEyXkFqcGdeQXVyNjYwOTAyOA@@._V1_.jpg</thumbnail>
 4263. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ1N2M0ZWUtNjhlMy00NTI4LTkzNDctYWY2ODg1NWMxMzU1XkEyXkFqcGdeQXVyNjYwOTAyOA@@._V1_SX1500_CR0,0,1500,999_AL_.jpg</fanart>
 4264. </item>
 4265.  
 4266. <item>
 4267. <title>[COLOR coral]In Like Flynn (2018)[/COLOR]</title>
 4268. <meta>
 4269. tt5303442</imdb>
 4270. <content>movie</content>
 4271. <year>2018</year>
 4272. </meta>
 4273.  
 4274. <link>https://uptobox.com/lat0l9y3n81j</link>/b3hlory6kd9i
 4275.  
 4276. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzNiMDdlODMtZmM4ZS00MWYxLTgxMWYtOGI3MjBiODY3NWVhXkEyXkFqcGdeQXVyNzc0MTgzMzU@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4277. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTk3N2IyZjctNjA3MS00NWJlLTg4OWMtZWQyYmM0MzM2NDFiXkEyXkFqcGdeQXVyNDkyNDk4NTc@._V1_.jpg</fanart>
 4278. </item>
 4279.  
 4280. <item>
 4281. <title>[COLOR coral]The Final Wish (2018)[/COLOR]</title>
 4282. <meta>
 4283. tt9109306</imdb>
 4284. <content>movie</content>
 4285. <year>2018</year>
 4286. </meta>
 4287.  
 4288. <link>https://uptobox.com/9xwiuqafwfiv</link>/omlb1yhdb6de
 4289.  
 4290. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTBhZGViMDYtNjBmMC00MDc3LWEwOTItMzhkZWRlNTE0NTUyXkEyXkFqcGdeQXVyMjUxOTAxNzI@._V1_SY1000_CR0,0,803,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4291. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNGQzZDdlNzUtNGQyNy00YjBhLWE4NTAtZTcyM2RjNTNkMzY2XkEyXkFqcGdeQXVyMjUxOTAxNzI@._V1_.jpg</fanart>
 4292. </item>
 4293.  
 4294. <item>
 4295. <title>[COLOR coral]St. Agatha (2018)[/COLOR]</title>
 4296. <meta>
 4297. </imdb>
 4298. <content>movie</content>
 4299. <year>2018</year>
 4300. </meta>
 4301.  
 4302. <link>https://uptobox.com/5k6t9vy6m89p</link>/nqjhbsmgpjm2
 4303.  
 4304. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTUwY2RjYzEtOGRkOC00OWFiLTkwY2UtMmJhNWJlMzgxZDA1XkEyXkFqcGdeQXVyMzQwMTY2Nzk@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 4305. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWUzM2IzY2MtMjVlNy00NDRmLWI5MjctNWRiNWVlOGYyMGI0XkEyXkFqcGdeQXVyNjEwNTM2Mzc@._V1_.jpg</fanart>
 4306. </item>
 4307.  
 4308. <item>
 4309. <title>[COLOR coral]The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot (2018)[/COLOR]</title>
 4310. <meta>
 4311. tt7042862</imdb>
 4312. <content>movie</content>
 4313. <year>2018</year>
 4314. </meta>
 4315.  
 4316. <link>https://uptobox.com/8wfu6ladv2xg</link>/yvbf5778g2ve
 4317.  
 4318. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg2NzI4NjY1Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNjUxOTc3NTM@._V1_SY1000_CR0,0,679,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4319. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmQ4ZTRhYjAtMDcwNi00ZWIxLWE0MjMtM2MwYTcwMDg3ZTJkXkEyXkFqcGdeQXVyMTk4ODI4ODE@._V1_.jpg</fanart>
 4320. </item>
 4321.  
 4322. <item>
 4323. <title>[COLOR coral]The Front Runner (2018)[/COLOR]</title>
 4324. <meta>
 4325. tt7074886</imdb>
 4326. <content>movie</content>
 4327. <year>2018</year>
 4328. </meta>
 4329.  
 4330. <link>https://uptobox.com/nnmtw2ricn8a</link>/8skcf6noyf67
 4331.  
 4332. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcyNTAxOTg4NV5BMl5BanBnXkFtZTgwMTMwNjQ2NjM@._V1_SY1000_CR0,0,658,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4333. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDgwOTRlYzItNDA5Yy00NjExLTgxNzItNGFjZWVmNjk0OWIzXkEyXkFqcGdeQXVyNTc5OTMwOTQ@._V1_.jpg</fanart>
 4334. </item>
 4335.  
 4336. <item>
 4337. <title>[COLOR coral]The Toybox (2018)[/COLOR]</title>
 4338. <meta>
 4339. tt6053472</imdb>
 4340. <content>movie</content>
 4341. <year>2018</year>
 4342. </meta>
 4343.  
 4344. <link>https://uptobox.com/dim9gd7k6zin</link>/pvximxrrazd7
 4345.  
 4346. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzYwMzMxNTMtOGQ5OC00YmM1LWFlNjYtN2EzMDM4MzhlZjFmXkEyXkFqcGdeQXVyNDgxODE3MA@@._V1_SY1000_CR0,0,777,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4347. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2U0MWU1MTMtM2ZmNS00ZTY2LTk4ZmUtOGQ5Mzk3ZjY3OWFiXkEyXkFqcGdeQXVyNDgxODE3MA@@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg</fanart>
 4348. </item>
 4349.  
 4350. <item>
 4351. <title>[COLOR coral]Pimped (2018)[/COLOR]</title>
 4352. <meta>
 4353. tt7286492</imdb>
 4354. <content>movie</content>
 4355. <year>2018</year>
 4356. </meta>
 4357.  
 4358. <link>https://uptobox.com/zauo6lp9ysrd</link>/ki9hkb3wst2w</link>/pdk62pom42jk</link>/tzquhhgm7h5a
 4359.  
 4360. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTNmMTM4MjAtMmExZi00NTM2LWIyMWEtNDlmZmMwYjdhNThlXkEyXkFqcGdeQXVyNTQyMzQwNTQ@._V1_SY1000_CR0,0,699,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4361. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTA4ODQxYzAtNGI4My00MzcwLTg3YzYtYmMxMWYxNWE2YmExXkEyXkFqcGdeQXVyNTE0NDk4NDk@._V1_.jpg</fanart>
 4362. </item>
 4363.  
 4364. <item>
 4365. <title>[COLOR coral]The Christ Slayer (2019)[/COLOR]</title>
 4366. <meta>
 4367. tt6221540</imdb>
 4368. <content>movie</content>
 4369. <year>2019</year>
 4370. </meta>
 4371.  
 4372. <link>https://uptobox.com/hb4otely38o4</link>/pjxydrk1it3h
 4373.  
 4374. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmNiZjg5OTgtYmE3NS00YzI1LTkzODktY2NhM2IxNzAyNTE3XkEyXkFqcGdeQXVyOTgxMDQ3MjM@._V1_.jpg</thumbnail>
 4375. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2IyMGVjZTQtYzk4NS00MDBkLTg3N2YtYTA0MDVmNDE5YmQxL2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNDY1MTIzOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,1481,1000_AL_.jpg</fanart>
 4376. </item>
 4377.  
 4378. <item>
 4379. <title>[COLOR coral]VS. (2018)[/COLOR]</title>
 4380. <meta>
 4381. tt4177018</imdb>
 4382. <content>movie</content>
 4383. <year>2018</year>
 4384. </meta>
 4385.  
 4386. <link>https://uptobox.com/s0pjg9fqm296</link>/hdbminsccqig
 4387.  
 4388. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDc5ZmRkMDctNzllNi00ZGZjLTliM2MtMGEwMjIwYTgzMTA3XkEyXkFqcGdeQXVyMjgxNzc3NDc@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4389. <fanart>https://www.hhkmag.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/Dpzj40DW0AAUQEd_jpg_large-600x400.jpg</fanart>
 4390. </item>
 4391.  
 4392. <item>
 4393. <title>[COLOR coral]Mandao of the Dead (2018)[/COLOR]</title>
 4394. <meta>
 4395. tt7529360</imdb>
 4396. <content>movie</content>
 4397. <year>2018</year>
 4398. </meta>
 4399.  
 4400. <link>https://uptobox.com/5qq7spqe6gkp</link>/y65qxf68jc7v
 4401.  
 4402. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTA3MDAwYzItYzk3OC00ZDEwLTg1MDUtNTRiODNlNDRiMGFhXkEyXkFqcGdeQXVyMzc1MTY5MjA@._V1_SY1000_CR0,0,706,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4403. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTZmMTFhNmYtZWU0Ny00YzdkLWJiNmUtM2VhYzhkN2Q0NDAyXkEyXkFqcGdeQXVyMzc1MTY5MjA@._V1_SY1000_SX1504_AL_.jpg</fanart>
 4404. </item>
 4405.  
 4406. <item>
 4407. <title>[COLOR coral]Troy: The Resurrection of Aeneas (2018)[/COLOR]</title>
 4408. <meta>
 4409. tt3373410</imdb>
 4410. <content>movie</content>
 4411. <year>2018</year>
 4412. </meta>
 4413.  
 4414. <link>https://uptobox.com/zrx23ljvt879</link>/knpb5u8kgy6q
 4415.  
 4416. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ4NjQyNzQxOV5BMl5BanBnXkFtZTgwOTkyNTc1NzE@._V1_SY1000_SX750_AL_.jpg</thumbnail>
 4417. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2UzZmUxMjUtYjliNS00MDVlLWExY2QtNzc4M2YyZTNiY2IxXkEyXkFqcGdeQXVyMzMzNzkxMjE@._V1_SX1777_CR0,0,1777,969_AL_.jpg</fanart>
 4418. </item>
 4419.  
 4420. <item>
 4421. <title>[COLOR coral]The Hole in the Ground (2019)[/COLOR]</title>
 4422. <meta>
 4423. tt6198946</imdb>
 4424. <content>movie</content>
 4425. <year>2019</year>
 4426. </meta>
 4427.  
 4428. <link>https://uptobox.com/m51ce4tp0vrz</link>/gaaw4u84bpkb
 4429.  
 4430. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjI3NjMwNzUzNV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzEzMDkyNzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4431. <fanart>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA1NzM1NjA2Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNjM0NzMyNzM@._V1_SX1777_CR0,0,1777,999_AL_.jpg</fanart>
 4432. </item>
 4433.  
 4434. <item>
 4435. <title>[COLOR coral]Death of a Cheerleader (2019)[/COLOR]</title>
 4436. <meta>
 4437. tt9165642</imdb>
 4438. <content>movie</content>
 4439. <year>2019</year>
 4440. </meta>
 4441.  
 4442. <link>https://uptobox.com/tf597chxc82x</link>/pxeyqb269w39
 4443.  
 4444. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjQxY2JiNzMtMmIzZS00OTAyLWJlY2EtNDNiMWM1NjA1YmZhXkEyXkFqcGdeQXVyNTM3MDMyMDQ@._V1_.jpg</thumbnail>
 4445.  
 4446. </item>
 4447.  
 4448. <item>
 4449. <title>[COLOR coral]The Unicorn (2018)[/COLOR]</title>
 4450. <meta>
 4451. tt7149336</imdb>
 4452. <content>movie</content>
 4453. <year>2018</year>
 4454. </meta>
 4455.  
 4456. <link>https://uptobox.com/w47ek7scvi7a</link>/sfku1v0ejago
 4457.  
 4458. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDg2MTM1Nzg2OF5BMl5BanBnXkFtZTgwMTI3NTAyNzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4459.  
 4460. </item>
 4461.  
 4462. <item>
 4463. <title>[COLOR coral]Can You Ever Forgive Me? (2018)[/COLOR]</title>
 4464. <meta>
 4465. tt4595882</imdb>
 4466. <content>movie</content>
 4467. <year>2018</year>
 4468. </meta>
 4469.  
 4470. <link>https://uptobox.com/jx462cvwpgx9</link>/rb9k49c6mc0f
 4471.  
 4472. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQzMzEzNDU2NV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzQ4NTUwNTM@._V1_SY1000_CR0,0,670,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4473.  
 4474. </item>
 4475.  
 4476. <item>
 4477. <title>[COLOR coral]Prospect (2018)[/COLOR]</title>
 4478. <meta>
 4479. tt7946422</imdb>
 4480. <content>movie</content>
 4481. <year>2018</year>
 4482. </meta>
 4483.  
 4484. <link>https://uptobox.com/3drhh6rxa9ug</link>/txb1ztbtetna
 4485.  
 4486. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzc5MjkzZWEtMjBmZS00NDJlLWI3N2UtNzgwYmI4ZGM5ODM5XkEyXkFqcGdeQXVyOTMwNjQ3Nzg@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 4487.  
 4488. </item>
 4489.  
 4490. <item>
 4491. <title>[COLOR coral]The Golem (2018)[/COLOR]</title>
 4492. <meta>
 4493. tt8329290</imdb>
 4494. <content>movie</content>
 4495. <year>2018</year>
 4496. </meta>
 4497.  
 4498. <link>https://uptobox.com/rxh2nav5j44w</link>/wsjqff88rz3s
 4499.  
 4500. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWVkODc4ZWMtM2JlNi00M2M0LThmYjMtODIxNzQ4MTkwYThiXkEyXkFqcGdeQXVyOTMzOTMzMTg@._V1_.jpg</thumbnail>
 4501.  
 4502. </item>
 4503.  
 4504. <item>
 4505. <title>[COLOR coral]Painkillers (2018)[/COLOR]</title>
 4506. <meta>
 4507. tt6187620</imdb>
 4508. <content>movie</content>
 4509. <year>2018</year>
 4510. </meta>
 4511.  
 4512. <link>https://uptobox.com/26it52o7nanu</link>/ff28smuknhg8
 4513.  
 4514. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODkxNTMzMDUtOGNlYi00OTVkLTg5M2MtN2RkNjdiZmRkMjMyXkEyXkFqcGdeQXVyMTg0MTI3Mg@@._V1_SY1000_CR0,0,678,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4515.  
 4516. </item>
 4517.  
 4518. <item>
 4519. <title>[COLOR coral]Overlord (2018)[/COLOR]</title>
 4520. <meta>
 4521. tt4530422</imdb>
 4522. <content>movie</content>
 4523. <year>2018</year>
 4524. </meta>
 4525.  
 4526. <link>https://uptobox.com/g3pmmvmbyuip</link>/agau0wuxglc1</link>/h74vgh5cehix
 4527.  
 4528. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTUzYmJlNDgtMzM2ZS00N2ZkLWJjY2ItNzM0ZmVjMWU5OTA3XkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4529.  
 4530. </item>
 4531.  
 4532. <item>
 4533. <title>[COLOR coral]Yellow is the New Black (2018)[/COLOR]</title>
 4534. <meta>
 4535. tt9227936</imdb>
 4536. <content>movie</content>
 4537. <year>2018</year>
 4538. </meta>
 4539.  
 4540. <link>https://uptobox.com/gvm3iq4pf50b</link>/4n6wb65wkvy9
 4541.  
 4542. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMThiYWJlYjItZWNiYi00NmZlLTg0NTQtYjU3OTAyNTdkZjdlXkEyXkFqcGdeQXVyODM4MjQ4NzA@._V1_SY1000_CR0,0,670,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4543.  
 4544. </item>
 4545.  
 4546. <item>
 4547. <title>[COLOR coral]Split Lip (2019)[/COLOR]</title>
 4548. <meta>
 4549. tt5475678</imdb>
 4550. <content>movie</content>
 4551. <year>2019</year>
 4552. </meta>
 4553.  
 4554. <link>https://uptobox.com/iu06z1c5twcn</link>/28akdcuyy3g4
 4555.  
 4556. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2I0Njg5YjEtOTE0OC00YWRmLThkOGItZmQwMWU5NmIyNzllXkEyXkFqcGdeQXVyMzcwOTUwMjI@._V1_SY1000_CR0,0,772,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4557.  
 4558. </item>
 4559.  
 4560. <item>
 4561. <title>[COLOR coral]Velvet Buzzsaw[/COLOR]</title>
 4562. <meta>
 4563. tt7043012</imdb>
 4564. <content>movie</content>
 4565. <year>2019</year>
 4566. </meta>
 4567.  
 4568. <link>https://uptobox.com/km119ukka57o</link>/kj1409oyun4i
 4569.  
 4570. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjExMDQ1NjMzOV5BMl5BanBnXkFtZTgwMjkxMzMyNzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4571.  
 4572. </item>
 4573.  
 4574. <item>
 4575. <title>[COLOR coral]An Affair to Die For (2019)[/COLOR]</title>
 4576. <meta>
 4577. tt8620646</imdb>
 4578. <content>movie</content>
 4579. <year>2018</year>
 4580. </meta>
 4581.  
 4582. <link>https://uptobox.com/hswvo1fsxg6r</link>/eh18qr6ixn31
 4583.  
 4584. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjc5OTY4MzgzMV5BMl5BanBnXkFtZTgwOTMwNTMxNzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4585.  
 4586. </item>
 4587.  
 4588. <item>
 4589. <title>[COLOR coral]The Outer Boroughs (2017)[/COLOR]</title>
 4590. <meta>
 4591. tt7074788</imdb>
 4592. <content>movie</content>
 4593. <year>2017</year>
 4594. </meta>
 4595.  
 4596. <link>https://uptobox.com/sc3cfey0byq3</link>/jkm7eayxh26x
 4597.  
 4598. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDRjYjNkZTktMjU4Ny00MTYzLWI4MGMtZTFkNTc0ZWMxMTJkXkEyXkFqcGdeQXVyMTQ2NDc1NDM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4599.  
 4600. </item>
 4601.  
 4602. <item>
 4603. <title>[COLOR coral]Dave Made a Maze (2017)[/COLOR]</title>
 4604. <meta>
 4605. tt4457344</imdb>
 4606. <content>movie</content>
 4607. <year>2017</year>
 4608. </meta>
 4609.  
 4610. <link>https://uptobox.com/es7a9x2jvlp4
 4611.  
 4612. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWYwOTgyYzQtYjdjZC00ZGE4LWExM2ItZTczZGEzMDY4OTU0XkEyXkFqcGdeQXVyMTY2NTQ3ODc@._V1_SY1000_CR0,0,714,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4613.  
 4614. </item>
 4615.  
 4616. <item>
 4617. <title>[COLOR coral]Zoe (2018)[/COLOR]</title>
 4618. <meta>
 4619. tt6010628</imdb>
 4620. <content>movie</content>
 4621. <year>2018</year>
 4622. </meta>
 4623.  
 4624. <link>https://uptobox.com/mrxwq3u2p6wf</link>/sfkpub33myb5
 4625.  
 4626. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA5Nzg2MjEzNjleQTJeQWpwZ15BbWU4MDk2MTE2NzUz._V1_.jpg</thumbnail>
 4627.  
 4628. </item>
 4629.  
 4630. <item>
 4631. <title>[COLOR coral]Sincerely, Brenda (2018)[/COLOR]</title>
 4632. <meta>
 4633. tt9309046</imdb>
 4634. <content>movie</content>
 4635. <year>2018</year>
 4636. </meta>
 4637.  
 4638. <link>https://uptobox.com/vk31ie76if0a</link>/chgw4ur13k6d
 4639.  
 4640. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGExMWJmZjMtZDIwMy00NWUzLWFkMDMtODYwZjFhOTE2YTY0XkEyXkFqcGdeQXVyOTU0MjEwNjE@._V1_SY1000_CR0,0,799,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4641.  
 4642. </item>
 4643.  
 4644. <item>
 4645. <title>[COLOR coral]The Basement (2018)[/COLOR]</title>
 4646. <meta>
 4647. tt6118340</imdb>
 4648. <content>movie</content>
 4649. <year>2018</year>
 4650. </meta>
 4651.  
 4652. <link>https://uptobox.com/32m9cg1chzck</link>/ctumehjg1bp4
 4653.  
 4654. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTEwNTUwMDItYTI0MC00MDFlLWJlZmQtOTk0ODA1NTMxNWQ1XkEyXkFqcGdeQXVyMTMyMjI0MjQ@._V1_SY999_CR0,0,704,999_AL_.jpg</thumbnail>
 4655.  
 4656. </item>
 4657.  
 4658. <item>
 4659. <title>[COLOR coral]The Long Dumb Road (2018)[/COLOR]</title>
 4660. <meta>
 4661. tt4712076</imdb>
 4662. <content>movie</content>
 4663. <year>2018</year>
 4664. </meta>
 4665.  
 4666. <link>https://uptobox.com/0ar6p63kdefb</link>/cnpwd22eiylb
 4667.  
 4668. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzQ2ODczOTAtNjU3Ny00NTI4LWEzNDktYjIzZjI1MzcyMWIxXkEyXkFqcGdeQXVyMjM4NTM5NDY@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4669.  
 4670. </item>
 4671.  
 4672. <item>
 4673. <title>[COLOR coral]A Lonely Woman (2018)[/COLOR]</title>
 4674. <meta>
 4675. tt3027994</imdb>
 4676. <content>movie</content>
 4677. <year>2018</year>
 4678. </meta>
 4679.  
 4680. <link>https://uptobox.com/in4kwl7hm0tj</link>/9k28i0genkof
 4681.  
 4682. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc0MjE4NDk5OF5BMl5BanBnXkFtZTgwOTgyMzUxNzE@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4683.  
 4684. </item>
 4685.  
 4686. <item>
 4687. <title>[COLOR coral]Antiquities (2018)[/COLOR]</title>
 4688. <meta>
 4689. tt6093618</imdb>
 4690. <content>movie</content>
 4691. <year>2018</year>
 4692. </meta>
 4693.  
 4694. <link>https://uptobox.com/ic1fzcqb4c7v</link>/cfc279cklovv
 4695.  
 4696. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjI4NmJlZDItMjQ2My00MzA1LThlOTYtZjcwMmFlNjdlNTVjXkEyXkFqcGdeQXVyMjI3ODgzODU@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4697.  
 4698. </item>
 4699.  
 4700. <item>
 4701. <title>[COLOR coral]Welcome to Hell (2018)[/COLOR]</title>
 4702. <meta>
 4703. tt6338506</imdb>
 4704. <content>movie</content>
 4705. <year>2018</year>
 4706. </meta>
 4707.  
 4708. <link>https://uptobox.com/e1cvfud58wbl</link>/k8bmx1awmem1
 4709.  
 4710. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2JhYjYxNjgtNjQyNS00ZDI1LWIxMDAtZjRhMDJkZjg0ZGE4XkEyXkFqcGdeQXVyMjM4ODgxOQ@@._V1_SY1000_CR0,0,709,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4711.  
 4712. </item>
 4713.  
 4714. <item>
 4715. <title>[COLOR coral]Shadows on the Road (2018)[/COLOR]</title>
 4716. <meta>
 4717. tt7391194</imdb>
 4718. <content>movie</content>
 4719. <year>2018</year>
 4720. </meta>
 4721.  
 4722. <link>https://uptobox.com/eejgws3of14y</link>/6hyetyuxs4lz
 4723.  
 4724. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzk4MzUyNzUtNTdhOS00N2Y3LWIyMzEtOTM1ZWZkMjE0NjFiXkEyXkFqcGdeQXVyMTk2NzEzNTQ@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4725.  
 4726. </item>
 4727.  
 4728. <item>
 4729. <title>[COLOR coral]Suspiria (2018)[/COLOR]</title>
 4730. <meta>
 4731. tt1034415</imdb>
 4732. <content>movie</content>
 4733. <year>2018</year>
 4734. </meta>
 4735.  
 4736. <link>https://uptobox.com/mm6sfub8kqlo</link>/dup8ro5qvj4h
 4737.  
 4738. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ2MTIyNjM2MF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDE3NDMyNjM@._V1_SY1000_CR0,0,648,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4739.  
 4740. </item>
 4741.  
 4742. <item>
 4743. <title>[COLOR coral]Outlaws (2017)[/COLOR]</title>
 4744. <meta>
 4745. tt6301712</imdb>
 4746. <content>movie</content>
 4747. <year>2018</year>
 4748. </meta>
 4749.  
 4750. <link>https://uptobox.com/l5qrrqfqcwnr</link>/8lb8pua8hr9q
 4751.  
 4752. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzJjYTU3OGMtMGE5Yy00NzllLTk3M2QtZGIxY2ZhODAxNzE4XkEyXkFqcGdeQXVyNTE1NjY5Mg@@._V1_.jpg</thumbnail>
 4753.  
 4754. </item>
 4755.  
 4756. <item>
 4757. <title>[COLOR coral]At Eternity's Gate (2018)[/COLOR]</title>
 4758. <meta>
 4759. tt6938828</imdb>
 4760. <content>movie</content>
 4761. <year>2018</year>
 4762. </meta>
 4763.  
 4764. <link>https://uptobox.com/j34d5ezg54ug</link>/v3oi2xllvc7a
 4765.  
 4766. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTRmZGJiZjUtMGJjYi00MzZhLTkzYjUtODE1Yjk5ZDRiODhlXkEyXkFqcGdeQXVyODAzODU1NDQ@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 4767.  
 4768. </item>
 4769.  
 4770. <item>
 4771. <title>[COLOR coral]Nobody's Fool (2018)[/COLOR]</title>
 4772. <meta>
 4773. tt8097306</imdb>
 4774. <content>movie</content>
 4775. <year>2018</year>
 4776. </meta>
 4777.  
 4778. <link>https://uptobox.com/fwki2ubcryj3</link>/nhshyusk6t8z</link>/31nxa14b2ra1</link>/k1jxwx2bq71m
 4779.  
 4780. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM0MjQ2OTIyNl5BMl5BanBnXkFtZTgwMDM4MTgwNjM@._V1_SY1000_CR0,0,662,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4781.  
 4782. </item>
 4783.  
 4784. <item>
 4785. <title>[COLOR coral]Rent: Live (2019)[/COLOR]</title>
 4786. <meta>
 4787. tt6881910</imdb>
 4788. <content>movie</content>
 4789. <year>2019</year>
 4790. </meta>
 4791.  
 4792. <link>https://uptobox.com/jr4ug8pq3pe6</link>/j17furs4o7eo
 4793.  
 4794. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM4NzE3MzMxMF5BMl5BanBnXkFtZTgwNjE2NDg5NjM@._V1_.jpg</thumbnail>
 4795.  
 4796. </item>
 4797.  
 4798. <item>
 4799. <title>[COLOR coral]Bixler High Private Eye (2019)[/COLOR]</title>
 4800. <meta>
 4801. tt9173364</imdb>
 4802. <content>movie</content>
 4803. <year>2019</year>
 4804. </meta>
 4805.  
 4806. <link>https://uptobox.com/7iydih1cl6em</link>/uqg9lvczs68b
 4807.  
 4808. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjg2NzZmZWItY2U2MC00ZDE3LWFmMzQtMzJkOWViZDM3NDRiXkEyXkFqcGdeQXVyODk4Nzg5NjE@._V1_.jpg</thumbnail>
 4809.  
 4810. </item>
 4811.  
 4812. <item>
 4813. <title>[COLOR coral]Extracurricular (2018)[/COLOR]</title>
 4814. <meta>
 4815. tt5589212</imdb>
 4816. <content>movie</content>
 4817. <year>2018</year>
 4818. </meta>
 4819.  
 4820. <link>https://uptobox.com/b6iz103g5aut</link>/ujrw4kbw4jkk
 4821.  
 4822. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGI5MmVmMTktZmVkZC00YjAyLTliM2ItMTg4OGE4MzRiMDIxXkEyXkFqcGdeQXVyODE2MzY0ODM@._V1_SY1000_CR0,0,749,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4823.  
 4824. </item>
 4825.  
 4826. <item>
 4827. <title>[COLOR coral]Dead in the Water (2018)[/COLOR]</title>
 4828. <meta>
 4829. tt8883164</imdb>
 4830. <content>movie</content>
 4831. <year>2018</year>
 4832. </meta>
 4833.  
 4834. <link>https://uptobox.com/xgxbrbc4pety</link>/qgu7wzkpvt12
 4835.  
 4836. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmY5MWQ2YWQtZGI5ZC00OWIyLWI2MmItZWIzMDIxNDQ0MzRhXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzMzc3NTQ@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4837.  
 4838. </item>
 4839.  
 4840. <item>
 4841. <title>[COLOR coral]Dead Ant (2017)[/COLOR]</title>
 4842. <meta>
 4843. tt5265898</imdb>
 4844. <content>movie</content>
 4845. <year>2017</year>
 4846. </meta>
 4847.  
 4848. <link>https://uptobox.com/w10mmpnsj83t</link>/pu6e8365rg3l
 4849.  
 4850. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmIzZmQxMmMtYTk2Ni00NTg2LWI2YWQtZTAwMjNlMmRiNmM3XkEyXkFqcGdeQXVyMzQwMTY2Nzk@._V1_.jpg</thumbnail>
 4851.  
 4852. </item>
 4853.  
 4854. <item>
 4855. <title>[COLOR coral]Farmtastic Fun (2019)[/COLOR]</title>
 4856. <meta>
 4857. tt9590420</imdb>
 4858. <content>movie</content>
 4859. <year>2019</year>
 4860. </meta>
 4861.  
 4862. <link>https://uptobox.com/uutmwi4tk65h</link>/h9pbe2p42jg7
 4863.  
 4864. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzM3MDQxMWQtODZhMi00MzU3LTk2NTEtNTBhMmFhMjE3MzQ2XkEyXkFqcGdeQXVyNTM3MDMyMDQ@._V1_.jpg</thumbnail>
 4865.  
 4866. </item>
 4867.  
 4868. <item>
 4869. <title>[COLOR coral]Love You To Death (2019)[/COLOR]</title>
 4870. <meta>
 4871. tt9165664</imdb>
 4872. <content>movie</content>
 4873. <year>2019</year>
 4874. </meta>
 4875.  
 4876. <link>https://uptobox.com/fcvgdnl4gmsu</link>/j4v7k5dw7d2q
 4877.  
 4878. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYxMTYxNzkxMF5BMl5BanBnXkFtZTgwNjQxMzQ5NjM@._V1_.jpg</thumbnail>
 4879.  
 4880. </item>
 4881.  
 4882. <item>
 4883. <title>[COLOR coral]West of Sunshine (2017)[/COLOR]</title>
 4884. <meta>
 4885. tt6567012</imdb>
 4886. <content>movie</content>
 4887. <year>2017</year>
 4888. </meta>
 4889.  
 4890. <link>https://uptobox.com/i3ra9bfj0lnn</link>/6jyk90zcttny
 4891.  
 4892. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGZlNzRjYjAtYTAxZC00MzY0LTg4ODYtNWI2MWFkNzAyZGQ2XkEyXkFqcGdeQXVyMzEzMDc4Mjk@._V1_SY1000_CR0,0,707,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4893.  
 4894. </item>
 4895.  
 4896. <item>
 4897. <title>[COLOR coral]Slasher Party (2018)[/COLOR]</title>
 4898. <meta>
 4899. tt8236214</imdb>
 4900. <content>movie</content>
 4901. <year>2018</year>
 4902. </meta>
 4903.  
 4904. <link>https://uptobox.com/wgqgj136ruqx</link>/uzo42p5e66gt
 4905.  
 4906. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTRkMjRmYmMtZGMxNy00YTRjLWFkOWItYmIzODExMmIwZWM1XkEyXkFqcGdeQXVyODcwODYxNTU@._V1_SY1000_CR0,0,655,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4907.  
 4908. </item>
 4909.  
 4910. <item>
 4911. <title>[COLOR coral]Viper Club (2018)[/COLOR]</title>
 4912. <meta>
 4913. tt6388074</imdb>
 4914. <content>movie</content>
 4915. <year>2018</year>
 4916. </meta>
 4917.  
 4918. <link>https://uptobox.com/7gk5i8u3uluz
 4919.  
 4920. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY4MDcwMTEyNF5BMl5BanBnXkFtZTgwOTA3NTAzNjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4921.  
 4922. </item>
 4923.  
 4924. <item>
 4925. <title>[COLOR coral]Replicas (2018)[/COLOR]</title>
 4926. <meta>
 4927. tt4154916</imdb>
 4928. <content>movie</content>
 4929. <year>2018</year>
 4930. </meta>
 4931.  
 4932. <link>https://uptobox.com/h8jxdke32d30</link>/vfmr69leaxcb
 4933.  
 4934. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZGQxYTZlYzQtNjk3NS00MjVhLTkxZTYtMDk2ODlkMGJkYzBhXkEyXkFqcGdeQXVyMTk5MzE1MTY@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 4935.  
 4936. </item>
 4937.  
 4938. <item>
 4939. <title>[COLOR coral]The Challenger Disaster (2019)[/COLOR]</title>
 4940. <meta>
 4941. tt7783966</imdb>
 4942. <content>movie</content>
 4943. <year>2019</year>
 4944. </meta>
 4945.  
 4946. <link>https://uptobox.com/tmp7l5xzaovm</link>/lnstf27e7f8a
 4947.  
 4948. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzllOTMxZjAtMTcwOC00NWJkLTliYzgtODYyOWYyNmJjNTFhXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzMjc2Njg@._V1_.jpg</thumbnail>
 4949.  
 4950. </item>
 4951.  
 4952. <item>
 4953. <title>[COLOR coral]Climax (2018)[/COLOR]</title>
 4954. <meta>
 4955. tt8359848</imdb>
 4956. <content>movie</content>
 4957. <year>2018</year>
 4958. </meta>
 4959.  
 4960. <link>https://uptobox.com/h4g2i08hnlaw</link>/rrcywsr539e1
 4961.  
 4962. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjllYmQ2OGQtN2IxZC00ODJiLWI4NjQtYmNlZjYzNzUzYjkyXkEyXkFqcGdeQXVyNTAzMTY4MDA@._V1_SY1000_CR0,0,734,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4963.  
 4964. </item>
 4965.  
 4966. <item>
 4967. <title>[COLOR coral]The Song of Sway Lake (2017)[/COLOR]</title>
 4968. <meta>
 4969. tt6371588</imdb>
 4970. <content>movie</content>
 4971. <year>2017</year>
 4972. </meta>
 4973.  
 4974. <link>https://uptobox.com/m7n705hzhi27</link>/eqsr5ptyhb7v
 4975.  
 4976. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTFiZGUzYjUtYzRhZC00NjY4LWE0YWYtYzc1Mjg2NzQ1NmNmXkEyXkFqcGdeQXVyMzQwMTY2Nzk@._V1_SY1000_CR0,0,658,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4977.  
 4978. </item>
 4979.  
 4980. <item>
 4981. <title>[COLOR coral]A Star Is Born (2018)[/COLOR]</title>
 4982. <meta>
 4983. tt1517451</imdb>
 4984. <content>movie</content>
 4985. <year>2018</year>
 4986. </meta>
 4987.  
 4988. <link>https://uptobox.com/zl31ongj9eov</link>/cxy06gm1pbel
 4989.  
 4990. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmE5ZmE3OGItNTdlNC00YmMxLWEzNjctYzAwOGQ5ODg0OTI0XkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_CR0,0,666,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 4991.  
 4992. </item>
 4993.  
 4994. <item>
 4995. <title>[COLOR coral]The Merger (2018)[/COLOR]</title>
 4996. <meta>
 4997. tt7891470</imdb>
 4998. <content>movie</content>
 4999. <year>2018</year>
 5000. </meta>
 5001.  
 5002. <link>https://uptobox.com/y1j42by0gu9x</link>/5x5chp0kic13
 5003.  
 5004. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTIyMTk0NDAtMjAwYi00ZjViLTk0NmUtMzY0Zjg1NjFjYjc4XkEyXkFqcGdeQXVyMTc3Njg0MzE@._V1_SY1000_SX700_AL_.jpg</thumbnail>
 5005.  
 5006. </item>
 5007.  
 5008. <item>
 5009. <title>[COLOR coral]El ángel (2018)[/COLOR]</title>
 5010. <meta>
 5011. tt7204348</imdb>
 5012. <content>movie</content>
 5013. <year>2018</year>
 5014. </meta>
 5015.  
 5016. <link>https://uptobox.com/jtqottguboeo</link>/xk2mb22k2x23
 5017.  
 5018. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjYzYWI1MTctN2E1Mi00OTUwLThjYTgtY2JhMjRiNDc3YWZjXkEyXkFqcGdeQXVyODE0MDY3NzY@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 5019.  
 5020. </item>
 5021.  
 5022. <item>
 5023. <title>[COLOR coral]Beautiful Boy (2018)[/COLOR]</title>
 5024. <meta>
 5025. tt1226837</imdb>
 5026. <content>movie</content>
 5027. <year>2018</year>
 5028. </meta>
 5029.  
 5030. <link>https://uptobox.com/8rk6e79w1syo</link>/tm64zcs6xran
 5031.  
 5032. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjNhNjVjZDQtMzRhMS00YmI2LTkxZmEtMDdkMWU3OWQ2NjNmXkEyXkFqcGdeQXVyODE1MjMyNzI@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5033.  
 5034. </item>
 5035.  
 5036. <item>
 5037. <title>[COLOR coral]Mortal Engines (2018)[/COLOR]</title>
 5038. <meta>
 5039. tt1571234</imdb>
 5040. <content>movie</content>
 5041. <year>2018</year>
 5042. </meta>
 5043.  
 5044. <link>https://uptobox.com/3ai0d3nk93pq</link>/yx8bg0n1h9yg</link>/jcwf2pgs4ue8</link>/qqeny3x4yk1n
 5045.  
 5046. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY1MDA2OTQ0N15BMl5BanBnXkFtZTgwMTkzNjU2NTM@._V1_SY1000_CR0,0,631,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5047.  
 5048. </item>
 5049.  
 5050. <item>
 5051. <title>[COLOR coral]Widows (2018)[/COLOR]</title>
 5052. <meta>
 5053. tt4218572</imdb>
 5054. <content>movie</content>
 5055. <year>2018</year>
 5056. </meta>
 5057.  
 5058. <link>https://uptobox.com/79avos200krc</link>/aj9z9opk1eqc
 5059.  
 5060. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM3ODc5NDEyOF5BMl5BanBnXkFtZTgwMTI4MDcxNjM@._V1_SY1000_CR0,0,631,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5061.  
 5062. </item>
 5063.  
 5064. <item>
 5065. <title>[COLOR coral]Gosnell: The Trial of America's Biggest Serial Killer (2018)[/COLOR]</title>
 5066. <meta>
 5067. tt3722234</imdb>
 5068. <content>movie</content>
 5069. <year>2018</year>
 5070. </meta>
 5071.  
 5072. <link>https://uptobox.com/0nv1gryvcenl</link>/s82jvabjkytu
 5073. <link>
 5074.  
 5075. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzE1Mjg2MjItNWQ5Yi00Zjk1LThhMDktYWE1YmE3ZDE2YmFmXkEyXkFqcGdeQXVyMTg3MTIzMjk@._V1_SX675_CR0,0,675,999_AL_.jpg</thumbnail>
 5076.  
 5077. </item>
 5078.  
 5079. <item>
 5080. <title>[COLOR coral]Killer High (2018)[/COLOR]</title>
 5081. <meta>
 5082. tt8466648</imdb>
 5083. <content>movie</content>
 5084. <year>2018</year>
 5085. </meta>
 5086.  
 5087. <link>https://uptobox.com/1l70pk7i1jia</link>/00l320tmvayq
 5088.  
 5089. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGY1NTVmY2QtN2NiOS00OWIyLWI0NGMtZTdiOTAxMTBjYWJlXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzMzc3NTQ@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5090.  
 5091. </item>
 5092.  
 5093. <item>
 5094. <title>[COLOR coral]Best F(r)iends: Volume 2 (2018)[/COLOR]</title>
 5095. <meta>
 5096. tt7694738</imdb>
 5097. <content>movie</content>
 5098. <year>2018</year>
 5099. </meta>
 5100.  
 5101. <link>https://uptobox.com/6t7erbx9l6s3</link>/q0g54bqeeu6o
 5102.  
 5103. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmY0OTg0YjYtNjcxMC00YjRkLWFhYzQtZTQyNzQzNzFiMmU3XkEyXkFqcGdeQXVyNzM0MTY5NTE@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5104.  
 5105. </item>
 5106.  
 5107. <item>
 5108. <title>[COLOR coral]Bohemian Rhapsody (2018)[/COLOR]</title>
 5109. <meta>
 5110. tt1727824</imdb>
 5111. <content>movie</content>
 5112. <year>2018</year>
 5113. </meta>
 5114.  
 5115. <link>https://uptobox.com/8annjs1oassv</link>/kyso740knios
 5116.  
 5117. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDg2NjIxMDUyNF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzEzNTE1NTM@._V1_SY1000_CR0,0,629,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5118.  
 5119. </item>
 5120.  
 5121. <item>
 5122. <title>[COLOR coral]The Grinch (2018)[/COLOR]</title>
 5123. <meta>
 5124. tt2709692</imdb>
 5125. <content>movie</content>
 5126. <year>2018</year>
 5127. </meta>
 5128.  
 5129. <link>https://uptobox.com/vabfqu57pg5e</link>/7gr561ukcii2
 5130.  
 5131. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmE5Yjg0MzktYzgzMi00YTFiLWJjYTItY2M5MmI1ODI4MDY3XkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_CR0,0,631,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5132.  
 5133. </item>
 5134.  
 5135. <item>
 5136. <title>[COLOR coral]Robin Hood (2018)[/COLOR]</title>
 5137. <meta>
 5138. tt4532826</imdb>
 5139. <content>movie</content>
 5140. <year>2018</year>
 5141. </meta>
 5142.  
 5143. <link>https://uptobox.com/33yocjqxl2cb</link>/rvkmglaynots</link>/7sfrlr4xnlqw</link>/5p0xf1npiyl7
 5144.  
 5145.  
 5146. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGQzZDM0NGUtZGE1NS00ZjQwLTk0N2EtMWI0NTgxYTkwYWQ4XkEyXkFqcGdeQXVyNDMzMzI5MjM@._V1_SY1000_CR0,0,648,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5147.  
 5148. </item>
 5149.  
 5150. <item>
 5151. <title>[COLOR coral]The Mad Ones (2017)[/COLOR]</title>
 5152. <meta>
 5153. tt3887208</imdb>
 5154. <content>movie</content>
 5155. <year>2017</year>
 5156. </meta>
 5157.  
 5158. <link>https://uptobox.com/rsh3u4iaumpp</link>/3tyx2z5tjra5
 5159.  
 5160. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzM2ZjJlYzYtYjE2Yi00ZTE5LWI0OGYtNjVjNTAzNWQ5ZTk2XkEyXkFqcGdeQXVyNTQxMDM0MDg@._V1_SY1000_CR0,0,772,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5161.  
 5162. </item>
 5163.  
 5164. <item>
 5165. <title>[COLOR coral]The Seagull (2018)[/COLOR]</title>
 5166. <meta>
 5167. tt4682136</imdb>
 5168. <content>movie</content>
 5169. <year>2018</year>
 5170. </meta>
 5171.  
 5172. <link>https://uptobox.com/rlioegs4dei9</link>/bt9cxh5pf2nc
 5173. <link>http://dl8.f2m.co/film/Th.e.Sea.gull.2018.480p.b.lu.ry.Film2Movie_WS.mkv
 5174.  
 5175. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc5OTk3NDQ5MV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDYxNDIyNTM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5176.  
 5177. </item>
 5178.  
 5179. <item>
 5180. <title>[COLOR coral]The Boy Downstairs (2017)[/COLOR]</title>
 5181. <meta>
 5182. tt5096846</imdb>
 5183. <content>movie</content>
 5184. <year>2017</year>
 5185. </meta>
 5186.  
 5187. <link>https://uptobox.com/922wtcm609nb</link>/ad6pgca4gzhc
 5188.  
 5189. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjZiNzgzNjUtOWE0Ni00MWFmLTliZDEtNWRkMzc5ZTA2MWM1XkEyXkFqcGdeQXVyNDExMzMxNjE@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5190.  
 5191. </item>
 5192.  
 5193. <item>
 5194. <title>[COLOR coral]Don't Come Back from the Moon (2017)[/COLOR]</title>
 5195. <meta>
 5196. tt5249200</imdb>
 5197. <content>movie</content>
 5198. <year>2017</year>
 5199. </meta>
 5200.  
 5201. <link>https://uptobox.com/8mlcozafrwgx</link>/h5ux3h2kb346
 5202.  
 5203. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE3OTYzOTE4NV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTI4OTExNzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5204.  
 5205. </item>
 5206.  
 5207. <item>
 5208. <title>[COLOR coral]Dogman (2018)[/COLOR]</title>
 5209. <meta>
 5210. tt6768578</imdb>
 5211. <content>movie</content>
 5212. <year>2018</year>
 5213. </meta>
 5214.  
 5215. <link>https://uptobox.com/nz32umz95eoh</link>/alriobr506iy
 5216.  
 5217. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWIzMmYzNmMtZWNkMy00YzU2LTgzYTQtNDZhMmFmZDkwNTlmXkEyXkFqcGdeQXVyODAzODU1NDQ@._V1_SY1000_CR0,0,677,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5218.  
 5219. </item>
 5220.  
 5221. <item>
 5222. <title>[COLOR coral]Reign of the Supermen (2019)[/COLOR]</title>
 5223. <meta>
 5224. tt7167686</imdb>
 5225. <content>movie</content>
 5226. <year>2019</year>
 5227. </meta>
 5228.  
 5229. <link>https://uptobox.com/1e6h7bzih4db</link>/m719kwmmklu8
 5230.  
 5231. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTY0OGIxNDMtNzIwZi00NTFmLThhYzUtYzUzYzc5ZjYwMThjXkEyXkFqcGdeQXVyNzU3NjUxMzE@._V1_.jpg</thumbnail>
 5232.  
 5233. </item>
 5234.  
 5235. <item>
 5236. <title>[COLOR coral]Polar (2019)[/COLOR]</title>
 5237. <meta>
 5238. tt4139588</imdb>
 5239. <content>movie</content>
 5240. <year>2019</year>
 5241. </meta>
 5242.  
 5243. <link>https://uptobox.com/4yrbfsxc440c</link>/1ucxxis9y33k
 5244.  
 5245. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAzNDkzODU3Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwNDI4OTExNzM@._V1_.jpg</thumbnail>
 5246.  
 5247. </item>
 5248.  
 5249. <item>
 5250. <title>[COLOR coral]I Hate Kids (2019)[/COLOR]</title>
 5251. <meta>
 5252. tt5969180</imdb>
 5253. <content>movie</content>
 5254. <year>2019</year>
 5255. </meta>
 5256.  
 5257. <link>https://uptobox.com/g7rmejbsofy3</link>/48ncaebh04tq
 5258.  
 5259. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTZjODhlYjUtODJkYi00MzY2LTg0ODUtOTM3MGQ3YjQzYzhkXkEyXkFqcGdeQXVyMTk5MzE1MTY@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 5260.  
 5261. </item>
 5262.  
 5263. <item>
 5264. <title>[COLOR coral]Rockaway (2017)[/COLOR]</title>
 5265. <meta>
 5266. tt5462288</imdb>
 5267. <content>movie</content>
 5268. <year>2017</year>
 5269. </meta>
 5270.  
 5271. <link>https://uptobox.com/4t3yk7efff9q</link>/7dv130xetft0
 5272.  
 5273. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzQwNmM2NTMtM2E3NS00Y2U1LWIzNjAtMTJiZDJiODVlNDQ2XkEyXkFqcGdeQXVyNTU3MDU5MDg@._V1_SY1000_CR0,0,660,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5274.  
 5275. </item>
 5276.  
 5277. <item>
 5278. <title>[COLOR coral]Dry Blood (2017)[/COLOR]</title>
 5279. <meta>
 5280. tt5195828</imdb>
 5281. <content>movie</content>
 5282. <year>2017</year>
 5283. </meta>
 5284.  
 5285. <link>https://uptobox.com/0v9ksweb6uye</link>/xovr880d3t2f
 5286.  
 5287. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcwZWYxMGQtOWJlYi00YWQ3LWJjMTEtZDhjZmUzMjA4OTVmXkEyXkFqcGdeQXVyOTMzOTMzMTg@._V1_.jpg</thumbnail>
 5288.  
 5289. </item>
 5290.  
 5291. <item>
 5292. <title>[COLOR coral]Close (2018)[/COLOR]</title>
 5293. <meta>
 5294. tt5316540</imdb>
 5295. <content>movie</content>
 5296. <year>2018</year>
 5297. </meta>
 5298.  
 5299. <link>https://uptobox.com/iismef9kr6g2</link>/aw18gqbmv62x
 5300.  
 5301. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzI5OTUzZjktMDE4Zi00YjE3LWIzNWQtNDFjZWQyMDVkY2I1XkEyXkFqcGdeQXVyMTg1MzYyMzQ@._V1_SY1000_SX664_AL_.jpg</thumbnail>
 5302.  
 5303. </item>
 5304.  
 5305. <item>
 5306. <title>[COLOR coral]The Wife (2017)[/COLOR]</title>
 5307. <meta>
 5308. tt3750872</imdb>
 5309. <content>movie</content>
 5310. <year>2017</year>
 5311. </meta>
 5312.  
 5313. <link>https://uptobox.com/74vbn3wue8ey</link>/z90054dsthw0
 5314.  
 5315. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzA2Yzk4YjItZmU5OS00ZjFjLTlkNTEtMzJjZDVlOGY0OWRlXkEyXkFqcGdeQXVyMjM4NTM5NDY@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 5316.  
 5317. </item>
 5318.  
 5319. <item>
 5320. <title>[COLOR coral]IO (2019)[/COLOR]</title>
 5321. <meta>
 5322. tt3256226</imdb>
 5323. <content>movie</content>
 5324. <year>2019</year>
 5325. </meta>
 5326.  
 5327. <link>https://uptobox.com/h0u1jyglf6hr</link>/bprvdau1cj6x
 5328.  
 5329. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmU4NTc0ZTgtNjliOC00NTM2LWE3NDktNGJiNzc2YzY3ZjA2XkEyXkFqcGdeQXVyNDg4NjY5OTQ@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5330.  
 5331. </item>
 5332.  
 5333. <item>
 5334. <title>[COLOR coral]The Pages (2018)[/COLOR]</title>
 5335. <meta>
 5336. tt7049542</imdb>
 5337. <content>movie</content>
 5338. <year>2018</year>
 5339. </meta>
 5340.  
 5341. <link>https://uptobox.com/sr04it1utcxv</link>/5niar7x4b8qj
 5342.  
 5343. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTlmODY4MjQtZDUzNC00YWFhLWJjNTktYTMyYjY1OTVjOTc1XkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_CR0,0,679,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5344.  
 5345. </item>
 5346.  
 5347. <item>
 5348. <title>[COLOR coral]All These Small Moments (2018)[/COLOR]</title>
 5349. <meta>
 5350. tt1922544</imdb>
 5351. <content>movie</content>
 5352. <year>2018</year>
 5353. </meta>
 5354.  
 5355. <link>https://uptobox.com/us9msonumagc</link>/hcy2gpjscef6
 5356.  
 5357. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTRkYTkxNGQtNjIyYi00MDJhLTlhZTQtOTE5YTAzMmNmMjkyXkEyXkFqcGdeQXVyMzQwMTY2Nzk@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5358.  
 5359. </item>
 5360.  
 5361. <item>
 5362. <title>[COLOR coral]The Standoff at Sparrow Creek (2018)[/COLOR]</title>
 5363. <meta>
 5364. tt5304996</imdb>
 5365. <content>movie</content>
 5366. <year>2018</year>
 5367. </meta>
 5368.  
 5369. <link>https://uptobox.com/qg1604ajo6y7</link>/y9ll4fm0e7on</link>/m0pcjlk18vi8
 5370.  
 5371. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTE2NjgxYmUtMTJjMS00NTA4LWFmZDktNDIxNjVmNWI1Y2M1XkEyXkFqcGdeQXVyMzQwMTY2Nzk@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg</thumbnail>
 5372.  
 5373. </item>
 5374.  
 5375. <item>
 5376. <title>[COLOR coral]The Nutcracker and the Four Realms (2018)[/COLOR]</title>
 5377. <meta>
 5378. tt5523010</imdb>
 5379. <content>movie</content>
 5380. <year>2018</year>
 5381. </meta>
 5382.  
 5383. <link>https://uptobox.com/sfh9difxayao</link>/z5bdlkx7ei51</link>/sfh9difxayao</link>/2xner3besu04
 5384.  
 5385. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTg1NDI1MjEyMl5BMl5BanBnXkFtZTgwOTA5MTgwNjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5386.  
 5387. </item>
 5388.  
 5389. <item>
 5390. <title>[COLOR coral]Bumblebee (2018)[/COLOR]</title>
 5391. <meta>
 5392. tt4701182</imdb>
 5393. <content>movie</content>
 5394. <year>2018</year>
 5395. </meta>
 5396.  
 5397. <link>https://uptobox.com/qb6d1cezvvjd</link>/tr3xd3pjsshd
 5398.  
 5399. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTM3NzE5OTE1Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNzQwNjM3NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5400.  
 5401. </item>
 5402.  
 5403. <item>
 5404. <title>[COLOR coral]Blood Bound (2019)[/COLOR]</title>
 5405. <meta>
 5406. tt4054008</imdb>
 5407. <content>movie</content>
 5408. <year>2019</year>
 5409. </meta>
 5410.  
 5411. <link>https://uptobox.com/hln0ujr48yh4</link>/fdg54tc0y2f5
 5412.  
 5413. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTMxZGEyOTUtY2VmMS00ODg5LWFkMzctYTU4OWMxNTkzNWY5XkEyXkFqcGdeQXVyNjU2NDIxOTM@._V1_.jpg</thumbnail>
 5414.  
 5415. </item>
 5416.  
 5417. <item>
 5418. <title>[COLOR coral]Piercing (2018)[/COLOR]</title>
 5419. <meta>
 5420. tt6516314</imdb>
 5421. <content>movie</content>
 5422. <year>2018</year>
 5423. </meta>
 5424.  
 5425. <link>https://uptobox.com/nvh608z4p3ti</link>/ridfd9fl96l9
 5426.  
 5427. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTk1NDkzNjI1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzM4Njg3NjM@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5428.  
 5429. </item>
 5430.  
 5431. <item>
 5432. <title>[COLOR coral]The Girl in the Spider's Web (2018)[/COLOR]</title>
 5433. <meta>
 5434. tt5177088</imdb>
 5435. <content>movie</content>
 5436. <year>2018</year>
 5437. </meta>
 5438.  
 5439. <link>https://uptobox.com/w8453wmuzf3a</link>/b4bhlx84fpe1
 5440.  
 5441. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWU4ZDI5OGEtOTdmZS00MmNiLWIzNjQtZGM1MGE0M2UzYTczXkEyXkFqcGdeQXVyMTMxODk2OTU@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5442.  
 5443. </item>
 5444.  
 5445. <item>
 5446. <title>[COLOR coral]Halloween at Aunt Ethel's (2018)[/COLOR]</title>
 5447. <meta>
 5448. tt8663446</imdb>
 5449. <content>movie</content>
 5450. <year>2018</year>
 5451. </meta>
 5452.  
 5453. <link>https://uptobox.com/3nkeoa8vczv6</link>/eacfknnsb699
 5454.  
 5455. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOWMzOGQzMTctMjY1NS00OGY0LTkyNGItY2U1NmUwNTM4ZDI2XkEyXkFqcGdeQXVyMzEyMzg4MDc@._V1_SY1000_CR0,0,667,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5456.  
 5457. </item>
 5458.  
 5459. <item>
 5460. <title>[COLOR coral]Don't Come Back from the Moon (2017)[/COLOR]</title>
 5461. <meta>
 5462. tt5249200</imdb>
 5463. <content>movie</content>
 5464. <year>2017</year>
 5465. </meta>
 5466.  
 5467. <link>https://uptobox.com/8mlcozafrwgx</link>/4zxdt9ulhw98
 5468.  
 5469. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE3OTYzOTE4NV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTI4OTExNzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5470.  
 5471. </item>
 5472.  
 5473. <item>
 5474. <title>[COLOR coral]Pity Party (2018)[/COLOR]</title>
 5475. <meta>
 5476. tt7476856</imdb>
 5477. <content>movie</content>
 5478. <year>2018</year>
 5479. </meta>
 5480.  
 5481. <link>https://uptobox.com/qs34qy40kaam</link>/1wfx40of1zap
 5482.  
 5483. <thumbnail>https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTRkOTNkZGItNjVkMi00NzYxLWJmODItYjFjZDE2ZDhiYzEzXkEyXkFqcGdeQXVyNjU5NDU3MTY@._V1_SY1000_CR0,0,562,1000_AL_.jpg</thumbnail>
 5484.  
 5485. </item>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top