MeehoweCK

Untitled

Jan 18th, 2021
713
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     srand(time(nullptr));   // funkcja srand() służy do ustawienia początku losowania
 10.     cout << rand() % 101 << endl; // funkcja rand() losuje liczbę całkowitą z przedziału od 1 do 32767.
 11.                                 // Aby wylosować liczbę z przedziału od 0 do n, potrzebujemy znaleźć resztę z dzielenia przez n+1
 12.     return 0;
 13. }
RAW Paste Data