Guest User

Untitled

a guest
Sep 10th, 2017
79
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ,"index":3
 2. ,"storage":{"https://www.twitch.tv":{"benchmark_id":"96f6130b-5513-4863-a624-ea5acabe9376"
 3. ,"sessionId":"8e0378ef5681a13a"
 4. ,"sessionstorage_unique_id":"6d8d6dc1879d245f"}}
 5. ,"userContextId":0
 6. ,"userTypedValue":""
 7. ,"userTypedClear":0
 8. ,"image":"https://www.twitch.tv/favicon.ico"
 9. ,"iconLoadingPrincipal":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY="}
 10. ,{"entries":[{"url":"@@@@@"
 11. ,"title":"@@@@@"
 12. ,"charset":"UTF-8"
 13. ,"ID":537308090
 14. ,"docshellUUID":"{d7f5464e-9477-4840-abe8-f57d8aaf100a}"
 15. ,"referrer":"@@@@"
 16. ,"referrerPolicy":1
 17. ,"originalURI":"@@@@"
 18. ,"principalToInherit_base64":"vQZuXxRvRHKDMXv9BbHtkAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAA4bW96LW51bGxwcmluY2lwYWw6e2U1NDY1MWNkLTA3ZjYtNDU0Ni04MDMyLWJmN2NjMWI2YTkyYX0AAAAA"
 19. ,"triggeringPrincipal_base64":"ZT4OTT7kRfqycpfCC8AeuAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEYB3pRy0IA0EdOTmQAQS6D9QJIHOlRteE8wkTq4cYEyCMYAAAAC/////wAAAbsBAAAAW2h0dHBzOi8vd3d3LnR3aXRjaC50di90aGVkdWNraWU5MDgvY2xpcHM/dHRfbWVkaXVtPWNsaXBzX3dlYiZ0dF9jb250ZW50PXBsYXllcl9jaGFubmVsX25hbWUAAAAAAAAABQAAAAgAAAANAAAACP////8AAAAI/////wAAAAgAAAANAAAAFQAAAEYAAAAVAAAAEwAAABUAAAAOAAAAIwAAAAUAAAAj/////wAAAAD/////AAAAKQAAADIAAAAV/////wEAAAAAAAAAAAABAAAAAAAA"
 20. ,"docIdentifier":22893
 21. ,"structuredCloneState":"AgAAAAAA8f8AAAAACAD//wUAAIAEAP//c3RhdGUAAAAAAAAACAD//wsAAIAEAP//aGlzdG9yeURhdGEAAAAAAAAAAAAIAP//DAAAgAQA//9uYXZTZWxlY3Rpb24AAAAAFwAAgAQA//9OQVZJR0FUSU9OX1NFQ1RJT05fSE9NRQAAAAAAEwD//wAAAAATAP//AAAAABMA//8="
 22. ,"structuredCloneVersion":8
 23. ,"persist":true}]
 24. ,"lastAccessed":1503772261181
 25. ,"hidden":false
 26. ,"attributes":{}
 27. ,"index":1
 28. ,"storage":{"https://www.instagram.com":{"routeScrollPos":"{\"/@@@@@/\":{\"x\":0
 29. ,\"y\":0}}"
 30. ,"pigeon_state":"{\"sequenceID\":0
 31. ,\"lastEventTime\":1503772260216
 32. ,\"sessionID\":\"15e1fcfb778-5d2b6b\"}"}}
 33. ,"userContextId":0
 34. ,"userTypedValue":""
 35. ,"userTypedClear":0
 36. ,"image":"https://www.instagram.com/static/images/ico/favicon.ico/dfa85bb1fd63.ico"
 37. ,"iconLoadingPrincipal":"SmIS26zLEdO3ZQBgsLbOywAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEY="}
 38. ,{"entries":[{"url":"http://www.alanzucconi.com/2017/07/15/understanding-diffraction-grating/"
 39. ,"title":"Understanding Diffraction Grating - Alan Zucconi"
 40. ,"charset":"UTF-8"
 41. ,"ID":537357329
 42. ,"docshellUUID":"{08a9dbd5-8d2f-42fd-a0c0-742437f59091}"
 43. ,"originalURI":"http://alanzucconi.us7.list-manage.com/track/click?u=f8f9c43f0709228eb6f6f2958&id=ee9ece06bf&e=2f67894bfb"
 44. ,"loadReplace":true
 45. ,"principalToInherit_base64":"vQZuXxRvRHKDMXv9BbHtkAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAA4bW96LW51bGxwcmluY2lwYWw6e2IzMWVmMTJiLTFlNDItNGYzNi1iN2E4LTFlZmUxNzZlNzdjZn0AAAAA"
 46. ,"triggeringPrincipal_base64":"ZT4OTT7kRfqycpfCC8AeuAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAEYB3pRy0IA0EdOTmQAQS6D9QJIHOlRteE8wkTq4cYEyCMYAAAAC/////wAAAbsBAAAAJ2h0dHBzOi8vbWFpbC5nb29nbGUuY29tL21haWwvdS8wLyNpbmJveAAAAAAAAAAFAAAACAAAAA8AAAAI/////wAAAAj/////AAAACAAAAA8AAAAXAAAAEAAAABcAAAAKAAAAFwAAAAoAAAAhAAAAAAAAACH/////AAAAAP////8AAAAX/////wAAACIAAAAFAQAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAA="
 47. ,"docIdentifier":22895
 48. ,"persist":true}]
 49. ,"lastAccessed":1503772310640
 50. ,"hidden":false
 51. ,"attributes":{}
 52. ,"index":1
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×