SHARE
TWEET

xNavigator - Navigasyon Sistemi

XpDeviL Feb 9th, 2019 104 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.     xNavigator - Navigasyon Sistemi
 3.                             by XpDeviL
 4.                        
 5.        
 6.             ~ Özellikler ~
 7.         * Aşağıdaki konum listesine {"Konum Adı", X, Y, Z} yazarak konumlarınızı kolaylıkla ekleyebilirsiniz.
 8.         * Oyunda /nav yazarak navigasyonu açabilir, kullanabilirsiniz.
 9.         * Bir konum seçtikten sonra seçilen konum hem haritada işaretlenir hem de aracın üzerinde beliren ok ile konumun ne yönde olduğunu görebilirsiniz.
 10.         * Aynı zamanda ekranda belirten textdraw ile hedefe ne kadar mesafe kaldığını görebilirsiniz.
 11.         * Araçtan inince, /navkapat yazınca veya hedefe ulaşınca navigasyon kapanır.
 12.        
 13.     Tüm paylaşımlarım, vidolu anlatımlarım ve daha fazlası için kişisel web sitemi ziyaret edebilirsiniz;
 14.     http://xpdevil.com
 15. */
 16.  
 17. #include <a_samp>
 18. #include <zcmd>
 19.  
 20. new
 21.     ok[MAX_PLAYERS],
 22.     pNavState[MAX_PLAYERS],
 23.     pNavID[MAX_PLAYERS],
 24.     pNavTimer[MAX_PLAYERS],
 25.     PlayerText:NAVpTD[MAX_PLAYERS],
 26.     Text:NAVTD[2]
 27. ;
 28.  
 29. enum NAV_DATA {
 30.     NAV_NAME[32],
 31.     Float:NAV_X,
 32.     Float:NAV_Y,
 33.     Float:NAV_Z
 34. };
 35.  
 36. new const NavData[][NAV_DATA] = { // Navigasyonda bulunan konum listesi:
 37.     {"The Strip", 2039.6165, 1343.0740, 10.6719}, // {"Konum Adı", X, Y, Z}
 38.     {"Come-A-Lot", 2166.6948,1123.8224,12.5687},  // Bu şekilde konumlarınızı ekleyebilirsiniz.
 39.     {"Las Venturas Airport", 1724.4327,1602.1609,10.0156} // Sonuncunun sonunda vigül olmamasına dikkat edin.
 40. };
 41.  
 42. public OnFilterScriptInit()
 43. {
 44.  
 45.     print("\n+----------------------------------------------------+");
 46.     print("|                                                    |");
 47.     print("|    xNavigator - Navigasyon Sistemi ~ Yüklendi!     |");
 48.     print("|                                by XpDeviL          |");
 49.     print("|                                                    |");
 50.     print("+----------------------------------------------------+\n");
 51.  
 52.     NAVTD[0] = TextDrawCreate(404.319183, 409.916809, "box");
 53.     TextDrawLetterSize(NAVTD[0], 0.000000, 1.941436);
 54.     TextDrawTextSize(NAVTD[0], 498.000000, 0.000000);
 55.     TextDrawAlignment(NAVTD[0], 1);
 56.     TextDrawColor(NAVTD[0], -1);
 57.     TextDrawUseBox(NAVTD[0], 1);
 58.     TextDrawBoxColor(NAVTD[0], 100);
 59.     TextDrawSetShadow(NAVTD[0], 0);
 60.     TextDrawSetOutline(NAVTD[0], 0);
 61.     TextDrawBackgroundColor(NAVTD[0], 255);
 62.     TextDrawFont(NAVTD[0], 1);
 63.     TextDrawSetProportional(NAVTD[0], 1);
 64.     TextDrawSetShadow(NAVTD[0], 0);
 65.  
 66.     NAVTD[1] = TextDrawCreate(404.787597, 399.999847, "Navigasyon Bilgisi");
 67.     TextDrawLetterSize(NAVTD[1], 0.299736, 1.115833);
 68.     TextDrawAlignment(NAVTD[1], 1);
 69.     TextDrawColor(NAVTD[1], -5963521);
 70.     TextDrawSetShadow(NAVTD[1], 1);
 71.     TextDrawSetOutline(NAVTD[1], 0);
 72.     TextDrawBackgroundColor(NAVTD[1], 255);
 73.     TextDrawFont(NAVTD[1], 0);
 74.     TextDrawSetProportional(NAVTD[1], 1);
 75.     TextDrawSetShadow(NAVTD[1], 1);
 76.     return 1;
 77. }
 78.  
 79. public OnPlayerConnect(playerid)
 80. {
 81.     NAVpTD[playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 405.724487, 415.166564, "Kalan Mesafe: ~y~0000.00m");
 82.     PlayerTextDrawLetterSize(playerid, NAVpTD[playerid], 0.179326, 1.109999);
 83.     PlayerTextDrawAlignment(playerid, NAVpTD[playerid], 1);
 84.     PlayerTextDrawColor(playerid, NAVpTD[playerid], -1);
 85.     PlayerTextDrawSetShadow(playerid, NAVpTD[playerid], 0);
 86.     PlayerTextDrawSetOutline(playerid, NAVpTD[playerid], 0);
 87.     PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, NAVpTD[playerid], 255);
 88.     PlayerTextDrawFont(playerid, NAVpTD[playerid], 2);
 89.     PlayerTextDrawSetProportional(playerid, NAVpTD[playerid], 1);
 90.     PlayerTextDrawSetShadow(playerid, NAVpTD[playerid], 0);
 91.     return 1;
 92. }
 93.  
 94. public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
 95. {
 96.     if(pNavState[playerid])
 97.     {
 98.         KillTimer(pNavTimer[playerid]);
 99.         DestroyObject(ok[playerid]);
 100.         DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 101.         pNavState[playerid] = 0;
 102.     }
 103.     return 1;
 104. }
 105.  
 106. CMD:nav(playerid, params[])
 107. {
 108.     if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{FF0000}<!> Navigasyonu kullanabilmek için bir araçta olmalısınız!");
 109.     static string[sizeof(NavData) * 64];
 110.  
 111.     if (string[0] == EOS)
 112.     {
 113.         for (new i; i < sizeof(NavData); i++)
 114.         {
 115.             format(string, sizeof string, "%s{f4a442}» {f7f5bb}%s\n", string, NavData[i][NAV_NAME]);
 116.         }
 117.     }
 118.     ShowPlayerDialog(playerid, 112, DIALOG_STYLE_LIST, "[Navigasyon] Konumlar", string, "Seç", "Kapat");
 119.     return 1;
 120. }
 121.  
 122. CMD:navkapat(playerid, params[])
 123. {
 124.     if(pNavState[playerid])
 125.     {
 126.         KillTimer(pNavTimer[playerid]);
 127.         DestroyObject(ok[playerid]);
 128.         for(new i; i<sizeof(NAVTD); i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, NAVTD[i]);
 129.         PlayerTextDrawHide(playerid, NAVpTD[playerid]);
 130.         PlayerPlaySound(playerid,1137,0.0,0.0,0.0);
 131.         DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 132.         pNavState[playerid] = 0;
 133.         SendClientMessage(playerid, -1, "{FF0000}<!> Navigasyon kapatıldı!");
 134.     } else SendClientMessage(playerid, -1, "{FF0000}<!> Navigasyon zaten kapalı!");
 135.     return 1;
 136. }
 137.  
 138. public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)
 139. {
 140.     if(pNavState[playerid])
 141.     {
 142.         KillTimer(pNavTimer[playerid]);
 143.         DestroyObject(ok[playerid]);
 144.         for(new i; i<sizeof(NAVTD); i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, NAVTD[i]);
 145.         PlayerTextDrawHide(playerid, NAVpTD[playerid]);
 146.         PlayerPlaySound(playerid,1150,0.0,0.0,0.0);
 147.         DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 148.         pNavState[playerid] = 0;
 149.         SendClientMessage(playerid, -1, "{FF0000}<!> Araçtan indiğiniz için navigasyon kapatıldı!");
 150.     }
 151.     return 1;
 152. }
 153.  
 154. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
 155. {
 156.     if(dialogid == 112)
 157.     {
 158.         if(response)
 159.         {
 160.             if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{FF0000}<!> Navigasyonu kullanabilmek için bir araçta olmalısınız!");
 161.             pNavID[playerid] = listitem;
 162.             new str[128];
 163.             SetPlayerCheckpoint(playerid, NavData[pNavID[playerid]][NAV_X], NavData[pNavID[playerid]][NAV_Y], NavData[pNavID[playerid]][NAV_Z], 3.0);
 164.             format(str, 128, "{00FF00}<!> Hedef noktası {FFA500}%s {00FF00}olarak belirlendi!", NavData[pNavID[playerid]][NAV_NAME]);
 165.             SendClientMessage(playerid, -1, str);
 166.             SendClientMessage(playerid, -1, "{00FF00}<!> Navigasyonu kapatmak için {FF7D0A}/navkapat {00FF00}yazabilirsiniz.");
 167.             if(IsValidObject(ok[playerid])) DestroyObject(ok[playerid]);
 168.             ok[playerid] = CreateObject(19134, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 169.             Refresh(playerid);
 170.             KillTimer(pNavTimer[playerid]);
 171.             pNavTimer[playerid] = SetTimerEx("Refresh", 100, true, "d", playerid);
 172.             for(new i; i<sizeof(NAVTD); i++) TextDrawShowForPlayer(playerid, NAVTD[i]);
 173.             PlayerTextDrawShow(playerid, NAVpTD[playerid]);
 174.             PlayerPlaySound(playerid,1139,0.0,0.0,0.0);
 175.             pNavState[playerid] = 1;
 176.         }
 177.     }
 178.     return 1;
 179. }
 180.  
 181. stock Float:PointAngle(playerid, Float:xa, Float:ya, Float:xb, Float:yb) // Sahibini bilmiyorum.
 182. {
 183.     new Float:carangle;
 184.     new Float:xc, Float:yc;
 185.     new Float:angle;
 186.     xc = floatabs(floatsub(xa,xb));
 187.     yc = floatabs(floatsub(ya,yb));
 188.     if (yc == 0.0 || xc == 0.0)
 189.     {
 190.         if(yc == 0 && xc > 0) angle = 0.0;
 191.         else if(yc == 0 && xc < 0) angle = 180.0;
 192.         else if(yc > 0 && xc == 0) angle = 90.0;
 193.         else if(yc < 0 && xc == 0) angle = 270.0;
 194.         else if(yc == 0 && xc == 0) angle = 0.0;
 195.     }
 196.     else
 197.     {
 198.         angle = atan(xc/yc);
 199.         if(xb > xa && yb <= ya) angle += 90.0;
 200.         else if(xb <= xa && yb < ya) angle = floatsub(90.0, angle);
 201.         else if(xb < xa && yb >= ya) angle -= 90.0;
 202.         else if(xb >= xa && yb > ya) angle = floatsub(270.0, angle);
 203.     }
 204.     GetVehicleZAngle(GetPlayerVehicleID(playerid), carangle);
 205.     return floatadd(angle, -carangle);
 206. }
 207.  
 208. forward Refresh(playerid);
 209. public Refresh(playerid)
 210. {
 211.     new Float:pos[3], Float:pPos[3];
 212.     pPos[0] = NavData[pNavID[playerid]][NAV_X];
 213.     pPos[1] = NavData[pNavID[playerid]][NAV_Y];
 214.     pPos[2] = NavData[pNavID[playerid]][NAV_Z];
 215.     GetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(playerid), pos[0], pos[1], pos[2]);
 216.     new Float:rot = PointAngle(playerid, pos[0], pos[1], pPos[0], pPos[1]);
 217.     AttachObjectToVehicle(ok[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid), 0.000000, 0.000000, 1.399998, 0.000000, 90.0, rot + 180);
 218.     new Float:mesafe, str[32];
 219.     mesafe = GetPlayerDistanceFromPoint(playerid, pPos[0], pPos[1], pPos[2]);
 220.     format(str, sizeof(str), "Kalan Mesafe: ~y~%0.2fm", mesafe);
 221.     PlayerTextDrawSetString(playerid, NAVpTD[playerid], str);
 222.     if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 10.0, pPos[0], pPos[1], pPos[2]))
 223.     {
 224.         KillTimer(pNavTimer[playerid]);
 225.         DestroyObject(ok[playerid]);
 226.         for(new i; i<sizeof(NAVTD); i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, NAVTD[i]);
 227.         PlayerTextDrawHide(playerid, NAVpTD[playerid]);
 228.         DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 229.         PlayerPlaySound(playerid,1137,0.0,0.0,0.0);
 230.         pNavState[playerid] = 0;
 231.         SendClientMessage(playerid, -1, "{00FF00}<!> Hedefinize ulaştınız!");
 232.     }
 233.     return 1;
 234. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top