SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 5th, 2019 102 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include"./Drugs_Skeleton.txt"
 2. let Declare = false;
 3. let Type = "PURE";
 4.  
 5. let CLICK = 0;
 6. let Value = 6;
 7. let GRAPHIC = DS_BALL_BS_RED;
 8. let M = -1;
 9. let A2 = 12;
 10. let TURNER = 61;
 11. let angle3 = 45;
 12. @Event
 13. {
 14.     alternative(GetEventType())
 15.     case(EV_REQUEST_LIFE){
 16.         SetScriptResult(5200*1.7)
 17.     }
 18.    
 19.     case(EV_REQUEST_TIMER) { SetScriptResult(50); }
 20. }
 21.  
 22. @MainLoop{
 23.    
 24.     if(ObjMove_GetSpeed(objBoss)<=0){
 25.         ObjSprite2D_SetSourceRect(objBoss, 0, 0, 128, 128);
 26.         }
 27.    
 28.     if(animation==0){
 29.         ObjMove_SetPosition(objBoss, GetStgFrameWidth+90, GetStgFrameHeight/2);
 30.         ObjMove_SetDestAtFrame(objBoss, GetStgFrameWidth/2, 110, 100);
 31.         ObjSprite2D_SetSourceRect(objBoss, 128*2, 128*1, 128*3, 128*2);
 32.         }
 33.     animation++;
 34.  
 35.    
 36.     if(animation>=120){
 37.         frame++;
 38.         shot++;
 39.        
 40.         if(FreuMove==false){
 41.             ObjEnemy_SetIntersectionCircleToShot(objBoss, ObjMove_GetX(objBoss), ObjMove_GetY(objBoss), 32);
 42.             }
 43.        
 44.         if(ObjEnemy_GetInfo(objBoss, INFO_LIFE)<=0){
 45.             Die(objBoss);
 46.             }
 47.            
 48.         if(shot==15){
 49.             Concentration_True(ObjMove_GetX(objBoss), ObjMove_GetY(objBoss), rand(0, 360), 5, 60, 3, 5, -4, 30, objBoss);
 50.             Concentration_True(ObjMove_GetX(objBoss), ObjMove_GetY(objBoss), rand(0, 360), 5, 120, 5, 6, 4, 30, objBoss);
 51.             PlaySoundA1(4, 100, 1);
 52.            
 53.             }
 54.        
 55.         if(frame==40){
 56.             angle = GetAngleToPlayer(objBoss)-50*s;
 57.             allow=0;
 58.             }
 59.        
 60.         if(frame==50){
 61.            
 62.             if(s==1){
 63.                 SnowFaller1(ObjMove_GetX(objBoss)+20*cos(angle), ObjMove_GetY(objBoss)+20*sin(angle), 3, angle, DS_BALL_L_RED, DS_BALL_BS_BLUE, DS_BALL_BS_RED, 70);
 64.                 }
 65.                
 66.             if(s==-1){
 67.                 SnowFaller2(ObjMove_GetX(objBoss)+20*cos(angle), ObjMove_GetY(objBoss)+20*sin(angle), 3, angle, DS_BALL_L_BLUE, DS_BALL_BS_RED, DS_BALL_BS_BLUE, 70);
 68.                 }
 69.            
 70.  
 71.             angle+=140/5*s;
 72.            
 73.             allow++;
 74.            
 75.             if(allow<5){
 76.                 frame-=9;
 77.                 }
 78.                
 79.             else{
 80.                 s*=-1;
 81.                 frame=0;
 82.                 }
 83.            
 84.             }
 85.            
 86.        
 87.            
 88.         }
 89.     yield;
 90.     }
 91.    
 92. task Die1(tobj){
 93.     loop(1){
 94.         DeleteShotAll(TYPE_ALL, TYPE_FADE);
 95.         }
 96.     Obj_Delete(tobj);
 97.    
 98.     loop(100){
 99.         yield;
 100.         }
 101.    
 102.     CloseScript(GetOwnScriptID());
 103.     }  
 104.    
 105.    
 106. task MoveBoss(tobj, mod, time){
 107.     let posX = GetPlayerX+rand(-20, 20);
 108.     let posY = rand(80, 120);
 109.            
 110.     if(posX<=GetStgFrameWidth/6){
 111.         posX=(GetStgFrameWidth/6)+20;
 112.         }
 113.            
 114.     if(posX>=GetStgFrameWidth/6*5){
 115.         posX=(GetStgFrameWidth/6*5)-20;
 116.         }
 117.                
 118.     if(posY>=110){
 119.         posY-=mod*2.1;
 120.         }
 121.                
 122.     if(posY<=80){
 123.         posY+=mod*2.1;
 124.         }
 125.        
 126.     if(posX>ObjMove_GetX(objBoss)){
 127.         ObjSprite2D_SetSourceRect(objBoss, 128*2, 128*3, 128*3, 128*4);
 128.         //AuraMoveRight=true;
 129.         }
 130.        
 131.     if(posX<ObjMove_GetX(objBoss)){
 132.         ObjSprite2D_SetSourceRect(objBoss, 128*2, 128, 128*3, 128*2);
 133.         //AuraMoveLeft=true;
 134.         }
 135.            
 136.     ObjMove_SetDestAtFrame(tobj, posX, posY, time);
 137.    
 138.     }
 139.    
 140.    
 141. task Hermit(x, y, x2, y2, angle, angle2, time, graphic, color){
 142.     let vx=(x2-x)/time;
 143.     let vy=(y2-y)/time;
 144.     let r=0;
 145.     let a=0;
 146.     loop(time){
 147.     angle+=2; angle2+=2;
 148.     x+=vx; y+=vy;
 149.     a+=360/time; r=120-120*cos(a);
 150.     ShrinkShot(x+r*cos(angle), y+r*sin(angle2),graphic, color);
 151.     yield;
 152.     }
 153.    
 154.     }
 155. task ShrinkShot(x, y, graphic,color){
 156.     let obj=ObjShot_Create(OBJ_SHOT);
 157.     ObjShot_Regist(obj);
 158.     let sca=1;
 159.     ObjShot_SetIntersectionEnable(obj, false);
 160.     ObjShot_SetSpellResist(obj,true);
 161.     ObjShot_SetGraphic(obj, graphic);
 162.     ObjRender_SetBlendType(obj, BLEND_ADD_ARGB);
 163.     if(color=="BLUE"){ObjRender_SetColor(obj,155,155,255);}
 164.     if(color=="GREEN"){ObjRender_SetColor(obj, 155, 255, 155);}
 165.     if(color=="RED"){ObjRender_SetColor(obj, 255, 155, 155);}
 166.     if(color=="PURPLE"){ObjRender_SetColor(obj, 255, 155, 255);}
 167.     if(color=="WHITE"){ObjRender_SetColor(obj, 255, 255, 255);}
 168.     ObjRender_SetAlpha(obj, 60);
 169.     ObjMove_SetPosition(obj, x, y);
 170.     loop(10){
 171.     sca-=1/15;
 172.     ///ObjRender_SetScaleXYZ(obj, sca, sca, 1);
 173.     yield;
 174.     }
 175.     Obj_Delete(obj);
 176.     }
 177.    
 178. task SnowFaller1(X, Y, Speed, Angle, Graphic1, Graphic2, Graphic3, Time){
 179.     let obj = CreateShotA1(X, Y, Speed, Angle, Graphic1, 0);
 180.     Obj_SetValue(obj, "RedBullet", 1);
 181.    
 182.     frame=0;
 183.     while(!Obj_IsDeleted(obj)){
 184.         frame++;
 185.        
 186.         if(frame==5){
 187.             Faller(ObjMove_GetX(obj), ObjMove_GetY(obj), 4, Angle+180, Graphic2, Graphic3, Time);
 188.             Faller(ObjMove_GetX(obj), ObjMove_GetY(obj), 4, Angle+180-30, Graphic2, Graphic3, Time);
 189.             Faller(ObjMove_GetX(obj), ObjMove_GetY(obj), 4, Angle+180+30, Graphic2, Graphic3, Time);
 190.             frame=0;
 191.             }
 192.         yield;
 193.         }
 194.        
 195.     task Faller(X, Y, Speed, Angle, Graphic1, Graphic2, Time){
 196.         let obj = CreateShotA1(X, Y, Speed, Angle, Graphic1, 0);
 197.         ObjMove_SetAcceleration(obj, -Speed/Time);
 198.         ObjMove_SetMaxSpeed(obj, 0);
 199.         Obj_SetValue(obj, "BlueBullet", 1);
 200.         ObjShot_SetAutoDelete(obj, false);
 201.  
 202.         let C = 0;
 203.         while(!Obj_IsDeleted(obj)){
 204.            
 205.             if(ObjMove_GetSpeed(obj)<=0){
 206.                 C++;
 207.                 }
 208.                
 209.             if(C==15){
 210.                 let obj1 = CreateShotA1(ObjMove_GetX(obj), ObjMove_GetY(obj), 0, 90+rand(-6, 6), Graphic2, 10);
 211.                 ObjMove_SetAcceleration(obj1, 3/45);
 212.                 ObjMove_SetMaxSpeed(obj1, 3);
 213.                 Obj_SetValue(obj1, "RedBullet", 1);
 214.                 Obj_Delete(obj);
 215.                 }
 216.                
 217.             yield;
 218.             }
 219.            
 220.         }
 221.        
 222.     }
 223.    
 224. task SnowFaller2(X, Y, Speed, Angle, Graphic1, Graphic2, Graphic3, Time){
 225.     let obj = CreateShotA1(X, Y, Speed, Angle, Graphic1, 0);
 226.     Obj_SetValue(obj, "BlueBullet", 1);
 227.    
 228.     frame=0;
 229.     while(!Obj_IsDeleted(obj)){
 230.         frame++;
 231.        
 232.         if(frame==5){
 233.             Faller(ObjMove_GetX(obj), ObjMove_GetY(obj), 4, Angle+180, Graphic2, Graphic3, Time);
 234.             Faller(ObjMove_GetX(obj), ObjMove_GetY(obj), 4, Angle+180+30, Graphic2, Graphic3, Time);
 235.             Faller(ObjMove_GetX(obj), ObjMove_GetY(obj), 4, Angle+180-30, Graphic2, Graphic3, Time);
 236.             frame=0;
 237.             }
 238.         yield;
 239.         }
 240.        
 241.     task Faller(X, Y, Speed, Angle, Graphic1, Graphic2, Time){
 242.         let obj = CreateShotA1(X, Y, Speed, Angle, Graphic1, 0);
 243.         ObjMove_SetAcceleration(obj, -Speed/Time);
 244.         ObjMove_SetMaxSpeed(obj, 0);
 245.         Obj_SetValue(obj, "RedBullet", 1);
 246.         ObjShot_SetAutoDelete(obj, false);
 247.  
 248.         let C = 0;
 249.         while(!Obj_IsDeleted(obj)){
 250.            
 251.             if(ObjMove_GetSpeed(obj)<=0){
 252.                 C++;
 253.                 }
 254.                
 255.             if(C==15){
 256.                 let obj1 = CreateShotA1(ObjMove_GetX(obj), ObjMove_GetY(obj), 0, 90+rand(-6, 6), Graphic2, 10);
 257.                 ObjMove_SetAcceleration(obj1, 3/45);
 258.                 ObjMove_SetMaxSpeed(obj1, 3);
 259.                 Obj_SetValue(obj1, "BlueBullet", 1);
 260.                 Obj_Delete(obj);
 261.                 }
 262.                
 263.             yield;
 264.             }
 265.            
 266.         }
 267.        
 268.     }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top