SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 18th, 2019 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Městské sídlo se od venkovského liší především funkci, architekturou, složením obyva-teMva á způsobem jeho života. Vzhledem k osidlování příměstských lokalit je složité přesně vymezit oblast města a ryze venkovského osídlení. Definice města s přihlédnu-tím k počtu jeho obyvatel není jednotná, v jednotlivých státech světa se liší. Podíl oby-vatelstva žijícího ve městech nebo v sídiech městského charakteru na celkové populaci vybraného území udává míra urbanizace. Města vyspělého světa zaznamenávají v po-sledních letech pokles počtu obyvatel na úkor svého zázemí.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top