daily pastebin goal
80%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 11th, 2018 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [center][color=#FF2222][b]REGULAMIN MIASTA[br][br][img=/images/icons/award-vip.png] MAGICLAND[/b] [img=/images/icons/award-vip.png][/color][/center]
 2.  
 3. [hr]
 4.  
 5. [center][img25=/images/bonus/6.png][img25=/images/icons/buff/marketing.png][b] ① Wpłaty do budżetu [/b][img25=/images/icons/buff/marketing.png][img25=/images/bonus/6.png][/center]
 6.  
 7. [center][color=#FF0000]NIE SĄ OBOWIĄZKOWE.[/color][br][br] Zachęcam jednak wszystkich mieszkańców do wpłaty proponowanych przez grę 5 dolarów, które posłużą na rozwój miasta [br][img=/images/icons/mn_gold.png][img=/images/icons/mn_gold.png][img=/images/icons/mn_gold.png][img=/images/icons/mn_gold.png][img=/images/icons/mn_gold.png][/center]
 8.  
 9. [hr]
 10.  
 11. [center][img25=/images/icons/tb_chat.png][img25=/images/icons/tb_mail.png] [b]② Czat i forum w mieście[/b] [img25=/images/icons/tb_mail.png][img25=/images/icons/tb_chat.png][/center]
 12.  
 13. [center]Są one formą komunikacji, służą do wspierania mieszkańców oraz integracji graczy. Wymaga się wysokiej kultury osobistej i odnoszenia się do siebie z szacunkiem. Każde złe zachowanie, któregoś z graczy będzie skutkowało usunięciem z miasta.[br][img=/images/icons/man_minus.png][img=/images/icons/man_minus.png][img=/images/icons/man_minus.png][br][br]UWAGA[br][br]Tworzenie tematów na forum musi być skonsultowane z burmistrzem miasta ! [/center]
 14.  
 15. [hr]
 16.  
 17. [center][img25=/images/icons/man_no.png] [b]③  Nieobecności[/b] [img25=/images/icons/man_no.png][/center]
 18.  
 19. [center] Nieobcnośći powyżej [b][color=#FF0000]5 dni[/color][/b] usprawiedliwiamy w temacie który widnieje poniżej[br][br][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][br][url=/forum/topic/id/82660]NIEOBECNOŚĆ[/url][br][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][/center]
 20.  
 21. [hr]
 22.  
 23. [center][img25=/images/icons/human/vip.png][img25=/images/icons/human/w-manag.png] [b]④  Negocjacje[/b] [img25=/images/icons/human/w-manag.png][img25=/images/icons/human/vip.png][/center]
 24.  
 25. [center]Akceptując regulamin akceptujesz również zasady negocjacji. Znajdziesz je poniżej[br][br][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][br][url=/forum/topic/id/73559]NEGOCJACJE[/url][br][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][/center]
 26.  
 27. [hr]
 28.  
 29. [center][img25=/images/icons/tb_quests.png] [b] ⑤ Zadania[/b] [img25=/images/icons/tb_quests.png][/center]
 30.  
 31. [center]Akceptując regulamin akceptujesz również zasady wykonywania zadań. Znajdziesz je poniżej[br][br][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][img=/images/icons/arrow_down_small.png][br][url=/forum/topic/id/82658]ZADANIA[/url][br][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][img=/images/icons/arrow_up_small.png][/center]
 32.  
 33. [hr]
 34.  
 35. [center][color=#55FF55]Doradcy oraz powyżej proszeni są w miarę możliwości o zapraszanie nowych mieszkańców do naszego miasta .[/color][/center]
 36.  
 37. [hr]
 38.  
 39.  [center][img=/images/icons/megaphone.png] [color=#B405FF]N[/color][color=#AF0AFF]o[/color][color=#AA0FFF]w[/color][color=#A614FF]y[/color] [color=#9D1EFF]u[/color][color=#9823FF]c[/color][color=#9428FF]z[/color][color=#8F2DFF]e[/color][color=#8B32FF]s[/color][color=#8637FF]t[/color][color=#823DFF]n[/color][color=#7D42FF]i[/color][color=#7947FF]k[/color] [color=#7051FF]w[/color] [color=#675BFF]m[/color][color=#6260FF]i[/color][color=#5E65FF]e[/color][color=#596AFF]ś[/color][color=#556FFF]c[/color][color=#5075FF]i[/color][color=#4C7AFF]e[/color] [color=#4384FF]m[/color][color=#3E89FF]a[/color] [b][color=#3593FF]3[/color] [color=#2C9DFF]d[/color][color=#28A2FF]n[/color][color=#23A7FF]i[/color][/b] [img=/images/icons/megaphone.png][br][img=/images/icons/megaphone.png] [color=#B405FF]n[/color][color=#AE0AFF]a[/color] [color=#A416FF]z[/color][color=#9F1CFF]a[/color][color=#9A21FF]a[/color][color=#9527FF]k[/color][color=#902DFF]c[/color][color=#8A33FF]e[/color][color=#8539FF]p[/color][color=#803EFF]t[/color][color=#7B44FF]o[/color][color=#764AFF]w[/color][color=#7150FF]a[/color][color=#6C56FF]n[/color][color=#665BFF]i[/color][color=#6161FF]e[/color] [color=#576DFF]r[/color][color=#5273FF]e[/color][color=#4D78FF]g[/color][color=#487EFF]u[/color][color=#4284FF]l[/color][color=#3D8AFF]a[/color][color=#3890FF]m[/color][color=#3395FF]i[/color][color=#2E9BFF]n[/color][color=#29A1FF]u[/color][color=#24A7FF].[/color] [img=/images/icons/megaphone.png][br][img=/images/icons/megaphone.png] [color=#B405FF]K[/color][color=#AF0AFF]a[/color][color=#AA10FF]z[/color][color=#A515FF]d[/color][color=#A01BFF]y[/color] [color=#9626FF]n[/color][color=#912CFF]o[/color][color=#8C31FF]w[/color][color=#8737FF]y[/color] [color=#7D42FF]o[/color][color=#7848FF]b[/color][color=#734DFF]y[/color][color=#6E53FF]w[/color][color=#6958FF]a[/color][color=#645EFF]t[/color][color=#5F64FF]e[/color][color=#5A69FF]l[/color] [color=#5074FF]([/color][color=#4B7AFF]p[/color][color=#4680FF]r[/color][color=#4185FF]z[/color][color=#3C8BFF]y[/color][color=#3790FF]b[/color][color=#3296FF]y[/color][color=#2D9CFF]s[/color][color=#28A1FF]z[/color][color=#23A7FF])[/color] [img=/images/icons/megaphone.png][br][img=/images/icons/megaphone.png] [color=#B405FF]p[/color][color=#AF0AFF]o[/color] [color=#A515FF]a[/color][color=#A01BFF]k[/color][color=#9B21FF]c[/color][color=#9626FF]e[/color][color=#912CFF]p[/color][color=#8C31FF]t[/color][color=#8737FF]a[/color][color=#823DFF]c[/color][color=#7D42FF]j[/color][color=#7848FF]i[/color] [color=#6E53FF]r[/color][color=#6958FF]e[/color][color=#645EFF]g[/color][color=#5F64FF]u[/color][color=#5A69FF]l[/color][color=#556FFF]a[/color][color=#5074FF]m[/color][color=#4B7AFF]i[/color][color=#4680FF]n[/color][color=#4185FF]u[/color] [color=#3790FF]s[/color][color=#3296FF]t[/color][color=#2D9CFF]a[/color][color=#28A1FF]j[/color][color=#23A7FF]e[/color] [img=/images/icons/megaphone.png][br][img=/images/icons/megaphone.png] [color=#B405FF]s[/color][color=#AF0AFF]i[/color][color=#AA10FF]ę[/color] [color=#A01BFF]([/color][color=#9B21FF]m[/color][color=#9626FF]i[/color][color=#912CFF]e[/color][color=#8C31FF]s[/color][color=#8737FF]z[/color][color=#823DFF]k[/color][color=#7D42FF]a[/color][color=#7848FF]ń[/color][color=#734DFF]c[/color][color=#6E53FF]e[/color][color=#6958FF]m[/color][color=#645EFF])[/color] [color=#5A69FF]m[/color][color=#556FFF]i[/color][color=#5074FF]a[/color][color=#4B7AFF]s[/color][color=#4680FF]t[/color][color=#4185FF]a[/color][color=#3C8BFF].[/color] [color=#3296FF]B[/color][color=#2D9CFF]r[/color][color=#28A1FF]a[/color][color=#23A7FF]k[/color] [img=/images/icons/megaphone.png][br][img=/images/icons/megaphone.png] [color=#B405FF]a[/color][color=#AF0AFF]k[/color][color=#AA0FFF]c[/color][color=#A614FF]e[/color][color=#A119FF]p[/color][color=#9D1EFF]t[/color][color=#9823FF]a[/color][color=#9428FF]c[/color][color=#8F2DFF]j[/color][color=#8B32FF]i[/color] [color=#823DFF]p[/color][color=#7D42FF]o[/color] [color=#744CFF]t[/color][color=#7051FF]y[/color][color=#6B56FF]m[/color] [color=#6260FF]c[/color][color=#5E65FF]z[/color][color=#596AFF]a[/color][color=#556FFF]s[/color][color=#5075FF]i[/color][color=#4C7AFF]e[/color] [color=#4384FF]s[/color][color=#3E89FF]k[/color][color=#3A8EFF]u[/color][color=#3593FF]t[/color][color=#3198FF]k[/color][color=#2C9DFF]u[/color][color=#28A2FF]j[/color][color=#23A7FF]e[/color] [img=/images/icons/megaphone.png][br][img=/images/icons/megaphone.png] [color=#B405FF]u[/color][color=#AC0DFF]s[/color][color=#A515FF]u[/color][color=#9D1EFF]n[/color][color=#9626FF]i[/color][color=#8E2FFF]ę[/color][color=#8737FF]c[/color][color=#7F3FFF]i[/color][color=#7848FF]e[/color][color=#7050FF]m[/color] [color=#6261FF]z[/color] [color=#5372FF]m[/color][color=#4B7AFF]i[/color][color=#4483FF]a[/color][color=#3C8BFF]s[/color][color=#3593FF]t[/color][color=#2D9CFF]a[/color][color=#26A4FF].[/color] [img=/images/icons/megaphone.png][br][/center]
 40.  
 41.  [center]Każdy obywatel miasta ma obowiązek przestrzegać regulaminu. Jego łamanie może grozić wydaleniem z miasta.[/center]
 42.  
 43.  
 44. [center]Serdecznie zapraszam do wspólnych zabaw na FORUM oraz do gaworzenia na CZACIE miasta.[/center]
 45.  
 46. [center]Życzę miłej zabawy. ~ [img=/images/icons/user/player-f-50.png] [url=/tower/id/51887]Kiiwii[/url] [url=/mail/send/id/51887][img=/images/icons/letter.png][/url][br]%-E  -O-  :-D  :Ob  :Ob[/center]
 47.  
 48. [center][color=#AAAAAA]Każdy gracz ma obowiązek potwierdzenie regulaminu słowem[/color] [color=#00FF00]" AKCEPTUJĘ "[/color][/center]
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top