Advertisement
idevpas

Smer RU?

Jun 13th, 2020
59
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.52 KB | None | 0 0
  1. Smer RU?
  2. ----
  3. Trefná fotka v tom článku, vidieť, že dotyčný autor disponuje určitými znalosťami o riadení a psychológií ľudí, a o určitých scenároch globálnej politiky.
  4. Stručne zareagujem iba na jeden aspekt, a síce:
  5. Andrásy určite odrazu nevyliezol "z pod kameňa", ani sa nezjavil v mééédiách iba tak náhodne.
  6. Známe fakty:
  7. Oliver Andrásy vstúpil medzi rytierov Rádu sv. Juraja.
  8. "Je to rytiersky rád St. Georgs Orden, európsky rád Habsburského domu", vysvetlil humorista. - https://www.cas.sk/clanok/604205/olivera-andrasyho-uz-na-obrazovkach-nevidiet-zabavac-sa-stal-clenom-cirkevneho-spolku/
  9. "Pociťujem nostalgiu za Rakúsko-Uhorskom." - https://plus7dni.pluska.sk/ludia/znamy-humorista-ziskal-rytiersky-titul-zaplatil-zan-1-500-eur
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement