MeehoweCK

Untitled

Sep 25th, 2020
846
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* FUNKCJE
 6.  
 7. typ_zwracany nazwa([zmienne podawane do funkcji])
 8. {
 9.     ciało funkcji
 10. )
 11.  
 12. */
 13.  
 14. // funkcja, która nic nie zwraca (void) i nie pobiera żadnych zmiennych:
 15. void funkcja1()
 16. {
 17.     cout << "Funkcja 1 zostala wywolana\n";
 18. }
 19.  
 20. // funkcja, która nic nie zwraca, ale pobiera dwie wartości
 21. void funkcja2(int a, int b)
 22. {
 23.     cout << "Suma liczb " << a << " i " << b << " wynosi " << a + b << endl;
 24. }
 25.  
 26. // funkcja nie pobierająca żadnych zmiennych, ale zwracająca wartość typu double
 27. double funkcja3()
 28. {
 29.     cout << "Funkcja 3 zostala wywolana. Zwraca ona wartosc liczby pi\n";
 30.     return 3.14159;
 31. }
 32.  
 33. // funkcja pobierająca zmienne i zwracająca wartość typu double
 34. double funkcja4(int a, int b)
 35. {
 36.     return 1.0 * a / b;     // funkcja zwróci iloraz liczb a i b
 37. }
 38.  
 39. int main()
 40. {
 41.    funkcja1();      // wywołanie funkcji
 42.    funkcja2(9, 7);
 43.    funkcja2(0, 5);
 44.    int x, y;
 45.    cout << "Podaj dwie liczby calkowite: ";
 46.    cin >> x >> y;
 47.    funkcja2(x, y);      // nazwy zmiennych podawanych do funkcji nie muszą się pokrywać z nazwami zmiennych wewnątrz funkcji!
 48.    cout << funkcja3() << endl;
 49.    double pi = funkcja3();      // zmienna "pi" przyjmuje wartość zwróconą przez funkcja3
 50.    cout << pi << endl;          // zostanie wypisane na ekran 3.14159 (bo taką wartość obecnie posiada zmienna pi)
 51.    cout << funkcja4(10, 3) << endl;
 52.  
 53.    return 0;
 54. }
RAW Paste Data