Sobky

Parkour - cz.yml

Apr 29th, 2017
160
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. errors:
 2.     consoleError: "&cMusíš být hráč!"
 3.     noPermissions: "&cNemáš oprávnění na použití tohto příkazu!"
 4.     wrongUsageOfCommand: "&cNesprávne použití příkazu!"
 5.  
 6.     parkourExists: "&cMapa &2{parkourMap} &cjiž existuje!"
 7.     parkourDoesNotExists: "&cMapa &2{parkourMap} &cneexistuje!"
 8.  
 9.     notDouble: "&cNeplatná hodnota!"
 10.     notBoolean: "&cNeplatná hodnota! &7Můžeš použít jen (True/False)"
 11.     negativeAmount: "&cNeplatná hodnota! Nemůžeš zadat číslo menší než 1!"
 12.     wrongSpeed: "&cNemůžeš nastavit takovou rychlost! Můžeš nastavit rychlost v rozmezí od &60.1 &cdo &60.9&c! &7(Bežná rychlost: 0.2)"
 13.  
 14.     alreadyInParkour: "&cNa jedné z herních máp se aktuálně nacházíš!"
 15.     alreadyInThisParkour: "&cNa této mapě se právě nacházíš!"
 16.  
 17.     notAllowed: "&cMapa &2{parkourMap} &cje dočasně nedostupná! Pracujeme na jejím zpřístupnění!"
 18.     notInParkour: "&cAktuálne se nenachádzaš v žiadnej mapě!"
 19.     noMainLobby: "&cHlavní Lobby není vytvořeno! Prosím kontaktuj administrátory!"
 20.  
 21.     playerFell: "&cSpadl jsi! &7Byl si přesunut na poslední uloženou pozici!"
 22.  
 23.     blockedCommand: "&cPoužitý příkaz není podobu hry povolený!"
 24.     fullParkour: "&cNa mapě &2{parkourMap} &7už není volné místo!"
 25.  
 26.     armorStandNotFound: "&cŽádný ArmorStand ve tvém okolí nebyl nalezen!"
 27.     noDifficulty: "&cZvolená obtížnost není podporována!"
 28. success:
 29.     mainLobby: "&7Hlavní Lobby úspešně vytvořeno!"
 30.  
 31.     parkourCreated: "&7Soubor pro mapu &2{parkourMap} &7úspešně vytvořen!"
 32.     parkourDeleted: "&7Mapa &2{parkourMap} &7byla úspešně odstraněna!"
 33.  
 34.     pointsSet:
 35.         spawn: "&7Počáteční bod pro mapu &2{parkourMap} &7byl úspešně vytvořen!"
 36.         finish: "&7Konečný bod pro mapu &2{parkourMap} &7byl úspešně vytvořen!"
 37.         checkpoint: "&7CheckPoint &2{index} &7na mapě &2{parkourMap} &7byl úspešně vytvořen!"
 38.  
 39.     setter:
 40.         speed: "&7Rychlost na mapě &2{parkourMap} &7byla nastavena na &2{speed}&7!"
 41.         money: "&7Peněžní odměna v mapě &3{parkourMap} &7nastavená na &2{amountFT}{currencyChar}&7/&2{amountFT}{currencyChar}&7!"
 42.         yLimit: "&7Y Limit na mapě &2{parkourMap} &7byl nastaven na &2{height}&7!"
 43.         maxPlayers: "&7Maximální počet hráčů na mapě &2{parkourMap} &7byl nastaven na &2{maxPlayers}&7!"
 44.         difficulty: "&7&7Obtížnost mapy &2{parkourMap} &7byla nastavena na &2{difficulty}&7!"
 45.  
 46.     enableMap: "&7Mapa &2{parkourMap} &7byla úspešně povolena!"
 47.     disableMap: "&7Mapa &2{parkourMap} &7byla úspešně zablokována!"
 48.     configReloaded: "&7Znovunačtení požadovaných souborů a map proběhlo v pořádku!"
 49.  
 50.     leave:
 51.         player: "&7Odešel jsi z mapy &2{parkourMap}&7!"
 52.         others: "&7Hráč &2{player} &7odešel z mapy!"
 53.  
 54.     visibility:
 55.         playersHidden: "&7Všichni hráči na mapě byli zneviditelněni!"
 56.         playersShown: "&7Všichni hráči na mapě byli zviditelněni!"
 57.  
 58.     broadCast:
 59.         win: "&7Hráč &2{player} &7prošel mapou &2{parkourMap}&7!"
 60.         mapRecord: "&7Hráč &2{player} &7překonal rekord na mapě &2{parkourMap}&7!"
 61.  
 62.     yourTime: "&7Tvoj čas: &2{time}"
 63.  
 64.     personalRecord: "&3&lGratulujeme! &7Překonal si svůj osobní rekord!"
 65.  
 66.     mapRecord: "&3&lGratulujeme! &7Překonal si rekord na mapě &2{parkourMap}&7!"
 67.  
 68.     signCreated: "&7Cedulka úspešně vytvorená!"
 69.     signRemoved: "&7Cedulka úspešně odstraněna!"
 70.  
 71.     reset:
 72.         map: "&7Statistiky mapy &2{parkourMap} &7byly úspešně odstraněny!"
 73.         player:
 74.             all: "&7Statistiky hráče &2{player} &7byly úspšne odstraněny!"
 75.             map: "&7Statistiky hráče &2{player} &7z mapy &2{parkourMap} &7byly úspšne odstraněny!"
 76.     armorStand:
 77.         join: "&7ArmorStand pro připojení se do mapy &2{parkourMap} &7byl úspešně vytvořen!"
 78. info:
 79.     prefix: "&2&lParkour &6\u2771"
 80.     currencyChar: "$"
 81.     holograms:
 82.         join:
 83.        - "&6&lStart"
 84.         checkPoint:
 85.        - "&6&lCheckPoint"
 86.         finish:
 87.        - "&6&lCíl"
 88.     actionBar: "&2\u00BB &6&l{time} &2\u00AB"
 89.     infoCommand:
 90.         headName: "&2&lParkour &6\u2771 &7Základní příkazy"
 91.         join: "&6\u25CF &7Připojit se do mapy &6\u00BB &3{command}"
 92.         leave: "&6\u25CF &7Opustit mapu &6\u00BB &3{command}"
 93.         list: "&6\u25CF &7Seznam map &6\u00BB &3{command}"
 94. titles:
 95.     join:
 96.         head: "&2&lParkour"
 97.         sub: "&7Připojil ses do mapy &2{parkourMap}&7!"
 98.     checkPoint:
 99.         head: "&2&lCheckPoint"
 100.         sub: "&7Tvůj nový záchranný bod!"
 101.     finish:
 102.         head: "&2&lParkour"
 103.         sub: "&7Přešel jsi mapou &2{parkourMap}&7!"
 104.     bungeeJoin:
 105.         head: "&2&lParkour"
 106.         sub: "&7Vítej v Parkour Lobby!"
 107. MeanTime:
 108.     GLOBAL_BEST: "&2&lVede se ti výborně!! &7&lJen tak dál."
 109.     REACHABLE: "&6&lMinimální ztráta! &7&lStále máš šanci! &6&lPojď!"
 110.     WRONG: "&4&lNa rekord mapy to už bohužel nebude!"
 111. lobbyItems:
 112.     list:
 113.         headName: "&6&lSeznam map &7(Klikni pravým)"
 114.         lore: []
 115.     lobby:
 116.         headName: "&6&lSpäť do Lobby &7(Klikni pravým)"
 117.         lore: []
 118. parkourItems:
 119.     respawn:
 120.         headName: "&6&lRespawn &7(Klikni pravým)"
 121.         lore: []
 122.     list:
 123.         headName: "&6&lSeznam map &7(Klikni pravým)"
 124.         lore: []
 125.     visibility_on:
 126.         headName: "&7Viditelnost: &a&lZapnuta"
 127.         lore: []
 128.     visibility_off:
 129.         headName: "&7Viditelnost: &c&lVypnuta"
 130.         lore: []
 131.     leave:
 132.         headName: "&6&lOpustit Mapu &7(Klikni pravým)"
 133.         lore: []
 134.     reset:
 135.         headName: "&6&lZačít znovu &7(Klikni pravým)"
 136.         lore: []
 137. ScoreBoard:
 138.     Map:
 139.         headName: "&6&lParkour"
 140.         Lines:
 141.             STATIC:
 142.                 15: "&2&lMapa"
 143.                 13: "&d"
 144.                 12: "&6&lRekord mapy"
 145.                 9: "&c"
 146.                 8: "&2&lTvůj rekord"
 147.                 6: "&b"
 148.                 5: "&6&lCheckPointy"
 149.                 3: "&a"
 150.                 2: "&2&lPády"
 151.             DYNAMIC:
 152.                 14:
 153.                     ENTRY: "&1&2"
 154.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{parkourMap}"
 155.                 11:
 156.                     ENTRY: "&2&3"
 157.                     CONTENT: "&6\u25CF &7{player}"
 158.                 10:
 159.                     ENTRY: "&3&4"
 160.                     CONTENT: "&6\u25CF &7{bestTime}"
 161.                 7:
 162.                     ENTRY: "&4&5"
 163.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{yourBestTime}"
 164.                 4:
 165.                     ENTRY: "&5&6"
 166.                     CONTENT: "&6\u25CF &7{currentCheckPoint}/{maxCheckPoints}"
 167.                 1:
 168.                     ENTRY: "&6&7"
 169.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{falls}"
 170.         errors:
 171.             noBestPlayer: "Nikdo"
 172.             noBestTimeOfPlayer: "Nedosažen"
 173. GUI:
 174.     nameOfInventory: "&1&lSeznam map"
 175.     topThreePlayersVariable: "&2{position}. &3{player} &8- &3{time}"
 176.     notReached: "&2{position}. &cNedosaženo..."
 177.     menuItems:
 178.         NO_PAGE:
 179.             headName: "&c&lŽádná strana"
 180.         PREV_PAGE:
 181.             headName: "&6&lPředcházející strana"
 182.         NEXT_PAGE:
 183.             headName: "&6&lNasledující strana"
 184.         OUT:
 185.             headName: "&2&l{parkourMap}"
 186.             lore:
 187.            - "&6\u25CF &7Obtížnost &6\u00BB {difficulty}"
 188.             - ""
 189.             - "&6\u25CF &7Počet hráčů &6\u00BB &3{countOfPlayer}&7/&3{maxPlayers}"
 190.             - ""
 191.             - "&6\u25CF &7Najlepší 3 hráči"
 192.             - "  {topPlayer1}"
 193.             - "  {topPlayer2}"
 194.             - "  {topPlayer3}"
 195.             - ""
 196.             - "&6\u25CF &7Klikni pro připojení!"
 197.         DONE:
 198.             headName: "&2&l{parkourMap}"
 199.             lore:
 200.            - "&6\u25CF &7Obtížnost &6\u00BB {difficulty}"
 201.             - ""
 202.             - "&6\u25CF &7Počet hráčů &6\u00BB &3{countOfPlayer}&7/&3{maxPlayers}"
 203.             - ""
 204.             - "&6\u25CF &7Najlepší 3 hráči"
 205.             - "  {topPlayer1}"
 206.             - "  {topPlayer2}"
 207.             - "  {topPlayer3}"
 208.             - ""
 209.             - "&6\u25CF &7Klikni pro připojení!"
 210.         IN_GAME:
 211.             headName: "&c&l{parkourMap}"
 212.             lore:
 213.            - "&6\u25CF &7Obtížnost &6\u00BB {difficulty}"
 214.             - ""
 215.             - "&6\u25CF &7Počet hráčů &6\u00BB &3{countOfPlayer}&7/&3{maxPlayers}"
 216.             - ""
 217.             - "&6\u25CF &7Najlepší 3 hráči"
 218.             - "  {topPlayer1}"
 219.             - "  {topPlayer2}"
 220.             - "  {topPlayer3}"
 221.             - ""
 222.             - "&6\u25CF &cPrávě se nacházíš na této mapě!"
 223. signs:
 224.     join:
 225.         1: "&2&lPARKOUR"
 226.         2: "&0{parkourMap}"
 227.         3: "&8[&3{countOfPlayer}&8/&3{maxPlayers}&8]"
 228.         4: "&2Připoj se!"
 229.         4E: "&c&lÚdržba"
 230.  
 231. armorStand:
 232.     errors:
 233.         maintenance: "&c&lProbíhá údržba"
 234.     join:
 235.         list:
 236.        - "&2&l{parkourMap}"
 237.         - "&6{onlinePlayers}&7/&6{maxPlayers}"
 238. difficulty:
 239.     NONE: "&3Nezvolená"
 240.     EASY: "&aLehká"
 241.     MEDIUM: "&eStřední"
 242.     HARD: "&cNáročná"
RAW Paste Data