MeehoweCK

Untitled

Jan 25th, 2021
687
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     srand(time(nullptr));
 10.     int liczby[10];     // deklaracja tablicy o nazwie "liczby", przechowującej 10 liczby typu int
 11.     for(int i = 0; i < 10; ++i) // elementy w tablicy zawsze są numerowane od zera!
 12.         liczby[i] = rand();     // wczytanie do tablicy liczby losowych
 13.     for(int i = 0; i < 10; ++i)
 14.         cout << liczby[i] << '\t';  // wypisanie na ekran wszystkich elementów tablicy
 15.     cout << endl;
 16.     return 0;
 17. }
RAW Paste Data