Advertisement
pVinc

Untitled

May 16th, 2021
826
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <cmath>
 2. #include <complex>
 3. #include <cstdio>
 4. #include <cstdlib>
 5. #include <iostream>
 6.  
 7. #if defined(_WIN32) || defined(WIN32) || defined(_WIN64) || defined(WIN64)
 8. /* Sekcyjo `define` do przipodku kompilowanio pod VS2019 */
 9.  
 10. #define clear() system("cls")
 11. #define pause() system("pause");
 12.  
 13. #elif defined(__unix__) || defined(linux)
 14. /* jw. przi kompilowaniu pod linuxym */
 15.  
 16. #define clear() system("clear")
 17. #define pause()                                                                \
 18.   getchar();                                                                   \
 19.   getchar();
 20.  
 21. #define printf_s printf
 22. #define scanf_s scanf
 23.  
 24. #endif
 25.  
 26. /* defincyjo do skrocanio wzorow */
 27. #define fe (double)(sqrt(3.0) / 2.0)
 28.  
 29. using namespace std;
 30.  
 31. void wypisz_zesp(char *tekst, complex<double> z) {
 32.   printf_s("%s%lf", tekst, real(z));
 33.   if (imag(z) >= 0) {
 34.     printf_s(" + i%lf\n", abs(imag(z)));
 35.   } else {
 36.     printf_s(" - i%lf\n", abs(imag(z)));
 37.   }
 38.  
 39. }
 40.  
 41. int main(void) {
 42.   /*
 43.    * Rownani we postaci ogolnej
 44.    * [fa]x^3 + [fb]x^2 + [fc]x + [fd]
 45.    *
 46.    * Rownani we postaci kanonicznej
 47.    * z^3 + [fp]z + [fnq]
 48.    *
 49.    * fD - wyroznik rownanio
 50.    */
 51.   double fa, fb, fc, fd, fnq, fp, fD;
 52.  
 53.   /* Zespolone pierwiastki rownanio */
 54.   complex<double> z1, z2, z3;
 55.  
 56.   /* Czysci ekran przed zaczynciym */
 57.   clear();
 58.   printf_s("Elektrotechnika, grupa I, sekcja 1.1.9: Konrad Sowula, Bartosz "
 59.            "Kowalczyk\nZagadnienie 1: Rozwiazania rownania szesciennego\n");
 60.  
 61.   printf_s("Podaj parametr a: ");
 62.   scanf_s("%lf", &fa);
 63.  
 64.   /* kej a == 0, wyjdz z programu */
 65.   if (fa == 0) {
 66.     printf_s("a == 0\n");
 67.     exit(-1);
 68.   }
 69.  
 70.   printf_s("Podaj parametr b: ");
 71.   scanf_s("%lf", &fb);
 72.  
 73.   printf_s("Podaj parametr c: ");
 74.   scanf_s("%lf", &fc);
 75.  
 76.   printf_s("Podaj parametr d: ");
 77.   scanf_s("%lf", &fd);
 78.  
 79.   /* fnq = (-[fb]^3 / 27*[fa]^3) + ([fb]*[fc] / 6*[fa]^2) + [fd]/2*[fa] */
 80.   fnq = (-(fb * fb * fb) / (27 * fa * fa * fa)) + ((fb * fc) / (6 * fa * fa)) -
 81.         (fd / (2 * fa));
 82.  
 83.   /* fp = ([fc]/3*[fa]) - ([fb]^2/9*[fa]^2) */
 84.   fp = (fc / (3 * fa)) - ((fb * fb) / (9 * fa * fa));
 85.  
 86.   /* fD = [fnq]^2 + [fp]^3 */
 87.   fD = (fnq * fnq) + (fp * fp * fp);
 88.  
 89.   if (fD >= 0) {
 90.     (fD == 0) ? printf_s("\n+----------------------------+\n"
 91.                          "| Dwa pierwiaski rzeczywiste |\n"
 92.                          "| Jeden podwojny             |\n"
 93.                          "+----------------------------+\n")
 94.               : printf_s("\n+-------------------------------+\n"
 95.                          "| Jeden pierwiastek rzeczywisty |\n"
 96.                          "| Dwa zespolone                 |\n"
 97.                          "+-------------------------------+\n");
 98.     /*
 99.      * jedyn rzeczywisty, dwa zespolone
 100.      */
 101.     double fu, fv, fx, fre_z, fim_z;
 102.  
 103.     fu = cbrt(fnq + sqrt(fD));
 104.     fv = cbrt(fnq - sqrt(fD));
 105.  
 106.     /* fx - pierwiastek rzeczywisty */
 107.     fx = fu + fv - (fb / (3 * fa));
 108.  
 109.     /* fre_z - rzeczywisto czynsc zespolonych pierwiastkow */
 110.     fre_z = -((fu / 2.0) + (fv / 2.0) + (fb / (3.0 * fa)));
 111.  
 112.     /* fim_z - urojono czynsc zespolonych pierwiastkow */
 113.     fim_z = (fu * fe) - (fv * fe);
 114.  
 115.     z1 = complex<double>(fx, 0);
 116.     z2 = complex<double>(fre_z, fim_z);
 117.     z3 = complex<double>(fre_z, -fim_z);
 118.  
 119.     wypisz_zesp("z1 = ", z1);
 120.     wypisz_zesp("z2 = ", z2);
 121.     wypisz_zesp("z3 = ", z3);
 122.   } else {
 123.     /*
 124.      * trzi rzeczywiste
 125.      */
 126.     printf_s("\n+------------------------------+\n"
 127.              "| Trzy pierwiastki rzeczywiste |\n"
 128.              "+------------------------------+\n");
 129.  
 130.     double ff = (((3 * fc) / fa) - ((fb * fb) / (fa * fa))) / 3.0;
 131.     double fg = (((2 * fb * fb * fb) / (fa * fa * fa)) -
 132.                  ((9 * fb * fc) / (fa * fa)) + ((27 * fd) / fa)) /
 133.                 27.0;
 134.     double fh = ((fg * fg) / 4.0) + ((ff * ff * ff) / 27.0);
 135.     double fi = sqrt(((fg * fg) / 4) - fh);
 136.     double fM = cos(acos(-(fg / (2 * fi))) / 3);
 137.     double fN = sqrt(3.0) * sin(acos(-(fg / (2 * fi))) / 3);
 138.  
 139.     z1 = (2 * cbrt(fi) * fM) - (fb / (3 * fa));
 140.     z2 = -cbrt(fi) * (fM + fN) - (fb / (3 * fa));
 141.     z3 = -cbrt(fi) * (fM - fN) - (fb / (3 * fa));
 142.  
 143.     wypisz_zesp("z1 = ", z1);
 144.     wypisz_zesp("z2 = ", z2);
 145.     wypisz_zesp("z3 = ", z3);
 146.   }
 147.  
 148.   printf_s("\nMetoda Hornera:\n");
 149.   wypisz_zesp("W(z1) = ", ((fa * z1 + fb) * z1 + fc) * z1 + fd);
 150.   wypisz_zesp("W(z2) = ", ((fa * z2 + fb) * z2 + fc) * z2 + fd);
 151.   wypisz_zesp("W(z3) = ", ((fa * z3 + fb) * z3 + fc) * z3 + fd);
 152.  
 153.   printf_s("\nMetoda klasyczna:\n");
 154.   wypisz_zesp("W(z_1) = ",
 155.               fa * pow(z1, 3.0) + fb * pow(z1, 2.0) + fc * z1 + fd);
 156.   wypisz_zesp("W(z_2) = ",
 157.               fa * pow(z2, 3.0) + fb * pow(z2, 2.0) + fc * z2 + fd);
 158.   wypisz_zesp("W(z_3) = ",
 159.               fa * pow(z3, 3.0) + fb * pow(z3, 2.0) + fc * z3 + fd);
 160.   /*
 161.    * Zatrzymuje wykonani az do entera
 162.    */
 163.   pause();
 164.  
 165.   exit(0);
 166. }
 167.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement