SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 20th, 2019 47 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. “Do’a pikeun indung”
 2.  
 3. …..
 4.  
 5. Indung..
 6.  
 7. Basa abdi keur bungah atawa ngarasa sedih, anjeun terus aya sareng abdi. Basa abdi keur ngarasa kasusahan anjeun oge terus aya sareng abdi. Namun, abdi kadang osok midamel anjeun sedih ku sabab kalakuan abdi, hampurakeun abdi indung.
 8.  
 9. …..
 10.  
 11. Indung..
 12.  
 13. Sabot anjeun masihan nasehat abdi sering ngabantah. Sabot anjeun masihan peringatan abdi malah osok sering ngalawan na. Tapi, sagala tingkah laku abdi anjeun terus wae bisa ngahampura keun nana. Hampura keun abdi indung.
 14.  
 15. …..
 16.  
 17. Indung..
 18.  
 19. Anjeun nyaeta hiji sosok anu paling bageur nu aya dina hirup abdi. Anjeun oge pahlawan pikeun abdi, abdi ucapkeun hatur nuhun tina sagala-galana kanggo anjeun. Sabab anjeun nyaeta sang surya anu terus nyinar keun cahyana pikeun abdi di dunya ieu.
 20.  
 21. …..
 22.  
 23. Ya allah pangeran abdi..
 24.  
 25. Pasihankeun kasehatan jeung umur panjang pikeun indung abdi. Pasihan balesan anu sa alus-alusna sakumaha anjeuna nu atos masihan pikanyaah nu ageng ka abdi. Jaga oge anjeuna dugi abdi tiasa ngabahagia keun nana. Amin ya rabbal alamin..!
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top