daily pastebin goal
43%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2018 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Zadanie_1:
 2. #a) Wysymuluj z powtorzeniami 10 liczb z wektora od 1 do 10 (seed = 666)
 3. set.seed(666)
 4. x <- sample(x = 1:10, size = 10, replace = T)
 5. #b) Przeksztalc wektor z punktu a) na 10-elementowa liste.
 6. dane <- as.list(x)
 7. #c) Dla kazdego elementu listy wysumuluj "n" liczb z rozkladu rownomiernego (seed = 666), gdzie "n" jest liczba obecnie znajdujaca sie w elemencie listy. Nie uzywaj petli.
 8. set.seed(666)
 9. dane <- lapply(dane, FUN = runif)
 10. #d) Dokonaj zlaczenia elementow listy w jeden wektor.
 11. vec<-unlist(dane)
 12.  
 13. # Zadanie_2:
 14. # a) Stworz funkcje wskazujaca obserwacje odstajace z podanego wektora liczb rzeczywistych (x <-rcauchy(10)) wykorzystujaca regule kwartylow: Q1-1.5*(Q3-Q1) Q1+1.5*(Q3-Q1).
 15. # b) Funkcja powinna zwracac obiekt z podanymi atrybutami zawierajacymi informacje:
 16. #   a. jakie wartosci sa odstaj?ce
 17. #   b. jakie wartosci sa nieodstaj?ce
 18. #   c. indeksy wartosci odstaj?cych
 19. #   d. indeksy wartosci nieodstaj?cych
 20. # c) (wykorzystaj funkcje quantile, which, attr).
 21. #
 22. # Zadanie_3:
 23. # a) Stworz dwa wektory np. Nie_odstajace oraz Odstajace, ktore beda przechowywac wynik zwracane przez funkcje stworzona w poprzednim kroku.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top